Daniel Cardona

1890 - 1943

Moviment Nacionalista totalitari

Grup nacionalista català, de dimensions reduïdes, que se separà de Nosaltres Sols! en la clandestinitat, després de l’aixecament d’octubre de 1934. Creà un efímer nucli format a Barcelona al voltant de l’estudiant d’arquitectura Jacint Goday Prats, potser amb ajut econòmic del consolat italià. Edità el periòdic Ferms! (quatre números, agost-novembre de 1935) i introduí el terme "totalitari" en el llenguatge polític català, que significava tant l’aspiració a un estatisme (molt pròpia de la moda política dels anys trenta a Europa) com el somni d’una unificació pancatalanista incloent-hi Occitània ("la Catalunya totalitària"). El grup no tingué major transcendència que la curiositat que suscità pel seu discurs ideològic. Desaparegué ben aviat i deixà només un rastre en la propaganda més ultranacionalista d’Estat Català durant la Guerra Civil.

Enric Ucelay-Da Cal
Diccionari dels Partits Polítics de Catalunya segle XX
Isidre Molas (ed.).