http://webs.racocatala.cat/catalunyacymru/vortaro_kimra_katalana_MILGI_s_2635c.htm

 

Y Gwe-eiriadur Cymraeg a Chatalaneg

 S

Diccionari en línia de gal·lès per a catalanoparlants

 

Hafan / Inici

 

(delw 0273)

 

 

 

Cysylltwch â ni trwy’r llyfr ymwelwyr / Contacteu amb nosaltres a través del llibre de visitants YMWELFA

 

A 2616c .....  B 2617c .....  C 2618c .....  CE 2619c .....  CR 2620c .....  CY 2621c .....  D 2622c .....  E 2623c .....  F 2624c .....  G 2625c .....  GW 2626c .....  H I J K 2627c .....  L 2628c .....  M 2629c .....  N 2630c .....  O 2631c .....  P Q 2632c .....  PL 2633c .....  R 2634c .....  S 2635c ..... T 2636c ..... TR 2637c .....  U V W X Y Z 2638c

 

-s [-] sufix plural – manlleu de l’anglès

..1/ a la forma plural de manlleus anglesos, tant en gal·lès literai com en gal·lès col·loquial
gini, ginis (= moneda antiga d’Anglaterra)
stiwdio, stiwdios (= estudi)

..2/ a la forma plural de manlleus anglesos, en gal·lès col·loquial Welsh (la paraula manllevada normalment tú un plural gal·lès en la llengua literària)
lori, loris (= camió, camions) (gal·lès literari: lori, lorïau)

..3/ També ocurreix en paraules auctòctones; en alguns dialectes, la -s es pot afegir a una forma plural existent:
corc (= tap de suro) > cÿrc > cÿrcs (= taps)
fforc (= forqueta) > ffÿrc > ffÿrcs (= forquetes)

..4/ gw^r (= home), gwy^r (= homes). Com a sufix, aquest és -wr, i la forma plural és -wÿr. Però col·loquialment -wrs és freqüent.
capelwr (= membre d’una capella noconformista), capelwÿr > capelwrs (= gent de la capella)
gweithiwr (= treballador), gweithwÿr > gweithiwrs (=treballadors) - a Gal·les del sud-est gwithwrs
pregethwr (= predicador), pregethwÿr > pregethwrs (=predicadors)
llwÿthwr (= un que carrega), llwÿthwÿr > llwÿthwrs (= persones que carreguen)
pysgotwr / sgotwr (= pescador), pysgotwyr / sgotwyr > pysgotwrs / sgotwrs (=pescadors)
bradwr (= traïdor), bradwÿr > bradwrs (=traïdors)

..5/ ci = gos, cw^n = gossos. Com a sufix, és -gi, i la forma plural -gwn. Però col·loquialment hi ha
corgi (= raça de gos de bestiar, “corgi”) > corgwn > corgwns
i imitant questa paraula
tyrci (= gall d’indi) > tyrcwn > tyrcwns

..6/ després de cognoms que no acaben amb –s
mae Dafÿdd Wigleys y bÿd yma yn rhai prin
Són escassos els Dafÿdd Wigleys d’aquest món
cf -us després de –s: Williams, Williamsus

s
1 alguns manlleus de l’anglès amb ‘s’ final s’han malentès com a formes plurals, i s’ha fet una forma singular treient la -s; un procès semblant va succeir amb certs manlleus a l’anglès:
..1/ cherry (= cirera), del francès cerise;
..2/ sherry (= vi de Xerès), del castellà Xerés (ara Jeréz)


En gal·lès,
..1/ Japaní (= japonès) de l’angles Japanese,
..2/ Tsheiní (= xinès) de l’angles Chinese
..3/ clip (= eclipsi) < clips < eclips < anglès eclipse


s
1 en certs topònims (en general formes col·loquials, però de vegades formes oficials sorgides de formes col·loquials) la s representa la consonant final d'un primer element perdut
(per exemple llÿs = court, ynÿs = meadow)


..1/ Cwm-ynÿs-gou / Cwm-ynÿs-gau, a la comarca de Torfaen (cwm = vall, cou / cau = tancat) ("vall del prat tancat")
Forma parlada: Cwm-sgou


..2/ Llÿscleddau (cort + Cleddau / nom de riu) forma parlada Scledde


..3/ Ynÿsgedwÿn (prat + Cedwÿn / nom de persona) (comarca of Powÿs); forma parlada Sgedwÿn


..4/ Ynÿsgeti (meadow + Ceti = ?nom de persona) (comarca of Abertawe); forma parlada i forma oficial Sgeti


..5/ Ynÿsgynwraidd – el nom anglès d’aquest lloc de la comarca de Mynwÿ és Skenfrith, que probablament representa una forma gal·lès local *Sgenffridd [sken-fridh] (el gal·lès va ser eliminat finalment d’aquesta contrada fa més d’un segle) de *Sgynfridd [skøn-vridh]


..6/ Ynÿsmeudwÿ (prat + hermità) (comarca d’Abertawe); forma parlada (a través de *Smeudwÿ) = Smitw


(7) Ynÿstawe ((prat + Tawe / nom de riu) (comarca d’Abertawe); forma parlada Stawe


(8) Ynÿsforgan SS6799 (prat + nom d’home Morgan) (comarca d’Abertawe); forma parlada Sforgan
 

2  is = sota
Is Cregennan > Sgrogennan (nom antic de Llanddoged, SH8063, comarca de Conwÿ)


sach, sachau [SAKH, SA khe] (mf)

1 sac (Nord-est: f)

2 hel gwynt i sachau (“recollir el vent en sacs”) intentar fer l’impossible

-
sach cysgu, sachau cysgu [saakh KØ ski, saa khe KØ ski] substantiu masculí
1 sac de dormir

1 sach chi = fe fuasech chi [SA khi] (verb)
1 estaries

2 sach chi = pe tasech chi [SA khi] (verb)
1 si estigués

sachabwndi [ sa-kha- bun -di] substantiu masculí
1 fardell
2 massa sense forma
3 (Gal·les del Sud-oest) mae e fel sachabwndi va molt deixat
ETIMOLOGIA: aparentment una paraula basada en sachbwn (= fardell, càrrega) < (sach = sac) + mutació suau + (pwn = fardell)

sa chi [SA khi] (verb)
1 vegeu: sech chi

Sacs.
1 abreviatura = Sacsoneg

Sacsoneg [ sak- -neg] substantiu femení
1 saxó
Abreviatura: Sacs.
ETIMOLOGIA: (Sacson = saxó) + (-eg sufix per formar un substantiu o adjectiu que indica una llengua o dialecte)


Sadwrn [SA durn] substantiu masculí
1 dissabte (vegeu: Dÿdd Sadwrn, nos Sadwrn)

Sadyrnin [sa DØR nin] substantiu masculí
1 nom de sant celta

saer [sâir] substantiu masculí
PLURAL seiri [sei -ri]
1 artesà
2 artesà / artesana definit per el material amb el qual treballa
saer coed fuster (sovint senzillament saer)
siop saer (Gal·les del Sud: siop saar, Gal·les del Sud-est: siop säär fusteria, taller d’un fuster)
saer maen paleta
3 pensaer arquitecte (‘artesà / constructor en cap’)
4 fabricant (definit pels seus productes)
saer celfi (Gal·les del Sud) ebenista
saer dodrefn (Gal·les del Nord) ebenista
saer cadeiriau fabricant de cadires
saer cerbydau fabricant de carrosseries de cotxes / camions / vagons
saer cychod constructor de barques

saer gwÿn estanyador (“artesà blanc”, artesà que treballa mab el metall blanc, l’estany)
saer troliau roder, carreter
5 saer rhÿdd francmaçó
6 Saeran obsolet nom d’home
ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic < cèltic < Indoeuropeu *sapero-
de la mateixa arrel britànica: còrnic ser (= artesà); no existeix en bretó
de la mateixa arrel cèltica a les llengües hibèrniques: irlandès saor (=artesà, fuster, paleta), escocès saor (= artesà, fuster, paleta). Forma part del cognom Mac an tSaoir / Mac an tSaoir (irlandès) (anglicitzat com Macateer), Mac an t-Saoir (escocès) = fill del fuster (anglicitzat com MacIntyre)
NOTA: al sud, ae > aa en moltes monosíl·labes. Per tant saar. Al sud-est aa > ää. Per tant säär

saer coed, seiri coed [sair KOID, sei ri KOID] substantiu masculí
1 fuster

saer rhÿdd [ sair trol-ye hriidh ] substantiu masculí
PLURAL seiri rhyddion [ sei-ri hriidh ]
1 francmaçó
Neuadd Seiri Rhyddion una Aula dels francmaçons
Neuadd y Seiri Rhyddion l’Aula dels francmaçons
Cyfrinfa Seiri Rhyddion una llotja dels francmaçons
Cyfrinfa'r Seiri Rhyddion la llotja dels francmaçons

ETIMOLOGIA: (saer = artesà) + (rhÿdd = lliure)

saer maen, seiri maen [sei ri MAIN] substantiu masculí
1 picapedres
 - pensaer, penseiri
[PEN sair, pen SEI ri] substantiu masculí
1 arquitecte

saer troliau [ sair trol-ye ] substantiu masculí
PLURAL seiri troliau [ sei-ri trol-ye ]
1 roder, carreter
ETIMOLOGIA: (saer = artesà) + (troliau = carros)

saeryddiaeth rÿdd [ sei-rødh-yeth riidh ] substantiu femení
1 francmaçoneria
ETIMOLOGIA: (saeryddiaeth = maçoneria) + mutació suau + (rhÿdd = lliure)


Saesneg [SEI sneg] substantiu femení
1 anglès, llengua anglesa
Doedd ganddi ddim Saesneg No sabia anglès

 

Saesneg [seis-neg] adjectiu
1 anglès (el poble, el país - no la llengua)

2 anglesoparlant = (territori) on es parla anglès
Sir Benfro Saesneg (“(la part) anglesoparlant (de la) comarca (de) Penfro”) el sud de la comarca de Penfro, popularment coneguda en anglès com a “Little Enlgand Beyond Wales” (“Anglaterra Petita Més Enllà de Gal.les”). Aquí al voltant de l’any 1108 es van establir flamencs que van expulsar els nadius gal.lesos; més tard van adoptar la llengua anglesa


Saesnes, Saesnesau
[SEI snes, sei SNE se] substantiu femení
1 anglesa

Saeson [SEI son] (pl)
1 forma plural: vegeu: Sais [SAIS]

saeth, saethau [SAITH, SEI the] substantiu femení

1 fletxa, sageta
gollwng saeth deixar anar una fletxa / disparar una fletxa
cyn sythed â saeth dret com un ciri
yn sÿth fel saeth dret com un ciri
mor union â saeth dret com un ciri
mor gymwÿs â saeth dret com un ciri 

saf [saav] substantiu masculí o femení
1
estada, situació

heulsaf solstici “sol-estada” (heul- < haul = sol) + (saf)
ETIMOLOGIA: arrel del verb sefÿll (= estar situat, estar dret)


sa fe [SA ve] (verb)
1 Vegeu: se fe

PLURAL saffarïau [sa-fa--e]
1 safari = expedició de caça
siwt saffari vestit de safari
mÿnd ar saffari anar de safari
ETIMOLOGIA: < anglès safari < swahili safari (= viatge) < àrab safariiya < safara (= viatjar)

saffrwm [sa -frum] substantiu masculí
1 (planta) safranera, safrà
2 (condiment) safranera, safrà
3 (tinta) safranera, safrà
4 lliw saffrwm de color de safrà
ETIMOLOGIA: anglès saffron < llatí medieval safrân-um <
àrab za'farân; cf àrab asfar (= groc) (> Urdu asfar = groc)
NOTA: també amb n final – saffrwn

safle, safnleoedd
[SAV le, sav LÊ odh] (
substantiu masculí)
1
base

safle lansio plataforma de llançament


safn, safnau
[SA van, SAV ne] substantiu femení
1 gola, boca d’animal
2 (topònim) ravina

3 safn angau les portes de la mort (“(la) boca (de la) mort”)

safon, safonau [SA von, sa VO ne] substantiu masculí
1 nivell

sa hi [SA hi] (verb)
1 Vegeu: se hi

saif [ saiv ] verb
1 tercera persona indicativa del present-futur del verb sefÿll = estar third person present-future indicative of sefÿll = estar dempeus, estar dret

2 està dempeus, estan dempeus
Salmau 24:3 Pwy a esgyn i fynydd yr ARGLWYDD? a phwy a saif yn ei le sanctaidd ef?
Psalms 24:3 .....
Daniel 2:44 Ac yn nyddiau y brenhinoedd hyn, y cyfyd Duw y nefoedd frenhiniaeth, yr hon ni ddistrywir byth: a'r frenhiniaeth ni adewir i bobl eraill; ond hi a faluria ac a dreulia yr holl freniniaethau hyn, a hi a saif yn dragwydd.
Daniel 2:44 An.....
Pwÿ a saif gyda ni? Qui es posarà amb nosaltres? Qui es farà del nostre bàndol?

3 és situat
Saif hen blasdy y Pritshardiaid, sef y Collena, yn nhghanol maesydd eang gwyrddion, ar war Tonyrefail.
L’antiga casa pairal de la familía Pritshard, la “Collena”, és situada al mig de camps verds amples, a dalt de (l poble de) Tonyrefail

sail [ sail ] substantiu femení
PLURAL seiliau [ seil -ya]
1 base
2 seiliau = fonaments d’una casa
gosod seiliau bloc swÿdféÿdd fer els fonaments d’una casa de pisos
3 seiliau fonaments d’una antiga casa
Capel Soar a saif heddiw ar seiliau ei hen gartref Ty^’r Clwtwr - hanner ffordd i fynÿ’r brÿn o groesffordd Tonysguboriau i dref Llantrisant
L’Església de Soar és avui sobre els fonaments de la seva antiga llar Ty^’r Clwtwr - a mig camí costa amunt de la cruïlla de Tonysguboriau cap ala ciutat de Llantrisant
4 gosail patí (de trineu)
(go- prefix = sota) + (sail = base)
ETIMOLOGIA: britànic < llatí *solia < solea (= sandàlia), relacionda amb solum (= sol, terra)

sain, seiniau [SAIN, SEIN ye] substantiu masculí
1 so
sain ddeialu senyal de marcar
codi’r sain pujar el volum

2 sustem sain equip de so, sistema de megafonia
3 volum
rheolÿdd sain control del so, botó etc per pujar i baixar el so en una ràdio, etc
Col.loquialment: bwlÿn sain (Gal.les del Nord), nobÿn sain (Gal.les del Sud)

sain [ sain ] prefix
1 (topònims) sant (davant el nom d’un sant, normalment en noves dedicacions amb sants no celtes)
Llan-sain-siôr / Sain Nicolas / Sain Pedr / Sain Pedrog / Sain Py^r / Sain Silian / Sain Siorÿs / Sain Tathan / Sain Tomos

ETIMOLOGIA: Vegeu saint

 

Sain Dunwÿd [ sain di -nuid]
1 (SS9368) localitat de la comarca de Bro Morgannwg (Gal·les del Sud-est)
Nom anglès: Saint Donat's
2 una parròquia d'aquest indret
(1961) Població: 60, Proporció de gal.lesoparlants 7%
(1971) Població: 435, Proporció de gal.lesoparlants 2%

 

 

Sain Ffagan [sain fa-gan]
1 (ST1277) localitat de la comarca de Caer-dÿdd
Nom anglès: St. Fagans
2 una parròquia d'aquest indret
(1961) Població: 251, Proporció de gal.lesoparlants 13%
(1971) Població: 1,050, Proporció de gal.lesoparlants 11%
3 forma curta de: Amgueddfa Werin Cymru, (El Museu de la Vida Popular gal.lesa, situat aquí)
Staff newÿdd Sain Ffagan la nova plantilla del museu de Sain FfaganSain Ffred [ sain freed ]
1 (SM8010) església i loclaitat de la comarca de Penfro
2 una parròquia d'aquest indret
ETIMOLOGIA: forma de Sant Braid = la santa Bríd
NOTA: Com que Ffred és una monsíl.laba, amb una única consonant final “d”, segons les normes ortogràfiques la vocal és llarga. Però com que els anglesos hi establerts o visitants pronuncien el nom amb vocal curta, com si fós el nom anglès “Fred” (de “Frederick”), l’ajuntament local hi posa als indicadors una circumflex – Sain Ffrêd – per que els anglesoparlants li dongui una pronunciació més correcta

Sain Helen [ sain he -len]
1 localitat d’Abertawe
Nom anglès: Saint Helen's
1 una parròquia d'aquest indret
(1961) Població: 7.857, Proporció de gal.lesoparlants 13%
(1971) Població: 7.100, Proporció de gal.lesoparlants 12%

ETIMOLOGIA: = santa Helena

Sain Nicolas [ sain ni- ko -las]
1 (ST0974) localitat de la comarca de Bro Morgannwg (Gal·les del Sud-est)
Nom anglès: Saint Nicholas 
2 una parròquia d'aquest indret
(1961) Població: 315, Proporció de gal.lesoparlants 5%
(1971) Població: 335, Proporció de gal.lesoparlants 9%

ETIMOLOGIA: = sant Nicolau

 

Sain Pedr [ sain pe -der]
1 (SN4120) localitat de Caerfyrddin
Nom anglès: Saint Peter's 
2 una parròquia d'aquest indret 
ETIMOLOGIA: (sain, forma de saint = sant, davant una consonant) + (Pedr = Pere)
 


Sain Pedrog [ sain pe-drog ]
1 (SR9797) localitat de la comarca de Penfro, 4km al sud de Penfro
Nom anglès: St. Petrox
2 una parròquia d'aquest indret 
ETIMOLOGIA: (sain, forma de saint = sant, davant una consonant) + (Pedrog = nom de sant)

 

Sain Py^r [ sain piir]
1 ST5190 localitat de la comarca de Mynwÿ
Nom anglès: St. Pierre
 

Sain Silian [ sain sil -yan]
1 (ST0976) localitat de Casnewÿdd, 2km al nord-est del centre de la ciutat
Nom anglès: St. Julians
1 una parròquia d'aquest indret

 

Sain Siorÿs [ sain shô-ris]
1 (ST0976) poble de la comarca de Bro Morgannwg
Nom anglès: Saint George-super-Ely
2 una parròquia d'aquest indret
..1961: població: 255; proporció de gal.lesoparlants: 5%
..1971: població: 260; proporció de gal.lesoparlants: 4%

ETIMOLOGIA: “(l’església de) sant Jordi”(sain = sant) + (Siorÿs = Jordi)


  

saint [SAINT] substantiu masculí
1 forma de "sant" en alguns topònims

Sain Tathan [sain ta-than]
1 ST 0168 locality a la comarca de Bro Morgannwg (Gal·les del Sud-est), 5km a l’est de Llanilltud Fawr
Nom anglès (amb divisió incorrecta): Saint Athan
2 una parròquia d'aquest indret
 


Sain Tomos [ sain to -mos]
1 districte d’Abertawe
Nom anglès: Saint Thomas
2 (1961) Població: 10.518 Proporció de gal.lesoparlants 7%
(1971) Població: 7,750 Proporció de gal.lesoparlants 3%

ETIMOLOGIA: = sant Tomàs

saint [ saint ] m;;)
PLURAL seintiau [ seint -ye]
1 sant
2 (topònims) sant (davant el nom d’un sant, normalment en noves dedicacions amb sants no celtes
Davant una vocal es queda com a saint, davant una consonant es perd la t dinal > sain
Exemples de sain:
..a/ Llan-sain-siôr SH9775 localitat de la comarca de Conwÿ, a prop d’Abergele (“(l’) esglèsia (de) Sant Jordi”)
(llan = església) + (sain = sant) + (Siôr = Jordi)
Nom anglès: Saint George
..b/ Sain Nicolas ST0974) localitat de la comarca de Bro Morgannwg (Gal·les del Sud-est)
Nom anglès: Saint Nicholas
..c/ Sain Pedr (SN4120) localitat de Caerfyrddin
Nom anglès: Saint Peter's
..d/ Sain Pedrog (SR9797) localitat de la comarca de Penfro, 4km al sud de Penfro
Nom anglès: St. Petrox
..e/ Sain Py^r ST5190 locality in the county of Mynwÿ
English name: St. Pierre
..f/ Sain Silian (ST0976) localitat de Casnewÿdd, 2km al nord-est del centre de la ciutat
Nom anglès: St. Julians
..g/ Sain Siorÿs (ST0976) poble de la comarca de Bro Morgannwg
nom anglès: Saint George-super-Ely
..h/ Sain Tathan ST 0168 locality a la comarca de Bro Morgannwg (Gal·les del Sud-est), 5km a l’est de Llanilltud Fawr
Nom anglès (amb divisió incorrecta): Saint Athan
..g/ Sain Tomos districte d’Abertawe
Nom anglès: Saint Thomas

Exemples de saint:
..a/ Saint Andras (ST1371) localitat de la comarca de Bro Morgannwg (Gal·les del Sud-est), al costat de Dinaspowÿs
Nom anglès: Saint Andrews Major
..b/ Saint Andras Leiaf parròquia al costat de Dinaspowÿs
Nom anglès: Saint Andrews Minor
..c/ Saint Harmon (SN9872) localitat del districte de Maesyfed (comarca de Powÿs)

..d/ Saint Hílari ST0173 localitat de la comarca de Bro Morgannwg (Gal·les del Sud-est), 3km al sud-est de Y Bont-faen
..e/ Saint Ishel (SR9797) localitat de la comarca de Penfro, al sud de Penfro
Nom anglès: St. Issells
..f/ Saint-y-brid (SS8974) localitat de 4km al sud de Pen-y-bont ar Ogwr
Nom anglès: Saint Bride's Major

 

Saint Andras [ saint an -dras]
1 (ST1371) localitat de la comarca de Bro Morgannwg (Gal·les del Sud-est), al costat de Dinaspowÿs
Nom anglès: Saint Andrews Major
2 una parròquia d'aquest indret 
(1961) Població: 4.481, Proporció de gal.lesoparlants 11%
(1971) Població: 6,895, Proporció de gal.lesoparlants 6%
ETIMOLOGIA: = sant Andreu

 

Saint Andras Leiaf [ saint an –dras leia]
1 parròquia al costat de Dinaspowÿs
(1971) Població: 10, Proporció de gal.lesoparlants 0%
Nom anglès: Saint Andrews Minor
ETIMOLOGIA: (Saint Andras) + mutació suau + (lleiaf = el més petit)

 

 

Saint Harmon [ saint har -mon]
1 (SN9872) localitat del districte de Maesyfed (comarca de Powÿs)
2 una parròquia d'aquest indret
 

Saint Hílari [ saint –la-ri]
1 ST0173 localitat de la comarca de Bro Morgannwg (Gal·les del Sud-est), 3km al sud-est de Y Bont-faen
2 una parròquia d'aquest indret
 

Saint Ishel [ saint i-shel]
1 (SR9797) localitat de la comarca de Penfro, al sud de Penfro
Nom anglès: St. Issells
2 una parròquia d'aquest indret
VOC-Y a||0032|||a
 

Saint-y-brid [ saint ø briid ]
1 (SS8974) localitat de 4km al sud de Pen-y-bont ar Ogwr
Nom anglès: Saint Bride's Major
2 una parròquia d'aquest indret
(1961) Població: 1.419, Proporció de gal.lesoparlants 13%
(1971) Població: 1.735, Proporció de gal.lesoparlants 6%
3 (ST4289) localitat de 4km a l’oest de Caer-went
Nom anglès: Saint Bride's Major


Sais, Saeson [SAIS, SEI son] substantiu masculí
1 anglès (= home anglès)

2 Mae e’n siarad Cymraeg yn dda iawn o Sais Parla molt bé l’anglès per un anglès

Saisgarwr [ sais- -rur] substantiu masculí
PLURAL Saisgarwÿr [ sais- gar -wir]
1 anglòfil, persona que admira els anglesos
2 (Gal.les) persona que mostra el seu respecte envers els anglesos i menyspreu per gent de la seva pròpia ètnia
ETIMOLOGIA: (Sais = anglès) + mutació suau + (carwr = persona que estima)Sais-gasäwr [ sais-ga- -ur] substantiu masculí
PLURAL Sais-gasawÿr [ sais-ga- -wir]
1 anglòfob, persona que odïa els anglesos
ETIMOLOGIA: (Sais = anglès) + mutació suau + (casäwr = persona que odïa)

Sais-Gymro [ sais- gøm -ro] substantiu masculí
PLURAL Sais-Gymrÿ [ sais- gøm -ri]
1 gal·lès anglicitzat, que no sap la llengua auctòctona
y Sais-Gymrÿ els gal·lesos anglesos
Wrth bob tebyg Sais, neu Sais-Gymro, yw’r gorsaf-feistr: gwelais, y dydd o’r blaen, fod Sais wedi ei benodi hyd yn oed i Gricieth. (Yn Eisieu - Safon Gymreig. W. Llewelyn Williams. Geninen 1906)
Molt probablament el cap d’estació és anglès, o un gal·lès anglès; l’altre dia vaig veure que s’ha destinat un anglès fins i tot a Cricieth (NOTA: és a dir, que en aquella època era totalment gal·lèsoparlant)
ETIMOLOGIA: (Sais = (home) anglès) + mutació suau + (Cymro = (home) gal·lès)

saith [saith] substantiu masculí
1 set

2 bod yn ormod saith waith o (rÿwbeth) i (wneud rhÿwbeth) ser massa (alguna cosa) per (fer alguna cosa) (“ser set vegades massa [alguna cosa] per [fer alguna cosa]”)
Mae e’n ormod saith waith o fonheddwr i wneud peth fellÿ És massa bonhome per fer una cosa així thing

salad, saladau [SA lad, sa LA de] substantiu masculí
1 amanida

salad caws [sa lad KAUS] substantiu masculí
1 amanida amb formatge

salad ffrwythau [sa lad FRUI the] substantiu masculí
1 macedònia

salad ham [sa lad HAM] substantiu masculí
1 amanida amb pernil

salad wÿau [sa lad UI e] substantiu masculí
1 amanida amb ous

salami [sa LAA mi] substantiu masculí
1 salami

Salem [ sa -lem]
1
Jerusalem (anomenat Salem Genesi 14:18 / Salms 76:2/ Hebreus 7:1)
Genesis
14:18 Melchisedec hefyd, brenin Salem, a ddug allan fara a gwin; ac efe oedd offeiriad i DDUW goruchaf:
Genesi 14:18…


Salmau 76:1 Hynod yw DUW yn Jwda; mawr yw ei enw ef yn Israel (76:2) Ei babell hefyd sydd yn Salem, a’i drigfa yn Seion
Salms 76:1….


Hebreiaid 7:1 Canys y Melchisedec hwn, brenin Salem, offeiriad y Duw Goruchaf, yr hwn a gyfarfu ag Abraham wrth ddychwelyd o ladd y brenhinoedd, ac a’i bendithiodd ef;
Hebreu 7:1 …

2 nom de moltes capelles; es pensava que vol dir ‘pau’ Cf hebreu “shalom aleichem” que sigui pau a vos
3 localitat de Cwm Rhymni (Morgannwg Ganol)
4 (SH5456) localitat d'Arfon (Gwynedd) 9km al sud-est de Caernarfon, a uns 2km abans d’arribar al llac que es diu Llÿn Cwellÿn
5 (SN6226) localitat de la comarca de Caerfyrddin
nom alternatiu: Heolgaled
6 (SN6684) localitat de la comarca de Ceredigion, 5km a l’est de Nantafallen
7 localitat de Dinefwr (Dyfed)

8 localitat de Dyffrÿn Camwÿ (Patagonia)
9 noms de carrers
..1/ Salem Penrhyn-coch (comarca de Ceredigion)
..2/ “Salem Place” (seria Lle Salem en gal.lès)
Llanllechid, Bangor (comarca de Gwynedd)
..3/ “Salem Road” (seria Ffordd Salem / Heol Salem en gal.lès)
..a/ Coed-poeth (comarca de Wrecsam)
..b/ Plas-marl (comarca d’Abertawe)
..c/ Treforus (comarca d’Abertawe)
..d/ Cwmafan, Aberafan (comarca de Castell-nedd ac Aberafan)
..e/ Llanelli (comarca de Caerfyrddin)
..f/ Sanclêr (comarca de Caerfyrddin)
..4/ “Salem Street” (seria Ffordd Salem / Stryd Saelm / HeolSalem en gal.lès)
..a/ Bryngwran, Caergybi (comarca de Môn)
..b/ Amlwch (comarca de Môn)
“Salem Terrace” (seria Teras / Rhes / Rhestai / Rhestr Salem en gal.lès)
..a/ Rhyd-y-foel, Abergele (comarca de Conwÿ)
..b/ Cricieth (comarca de Gwynedd)
..c/ Pwllheli (comarca de Gwynedd)
..d/ Gwaelod-y-garth (comarca de Caer-dydd)
..e/ Tonypandy (comarca de Rhondda Cynon Taf)
ETIMOLOGIA: segon element de Jerẃsalem


Salesbury, William [WIL yam SEILZ bri] substantiu masculí
1 (1520-1584) (traductor del Nou Testament al gal·lès, 1567)

Sali [SA li] substantiu femení
1 Sara (forma diminutiva)

salm, salmau [SALM, SAL me] substantiu femení
1 psalm/salm

sâl [SAAL] (adjectiu)
1 malalt

salw [SA lu] (adjectiu)
1 lleig (Gal.les del Sud)

salwch [SA lukh] substantiu masculí
1 malaltia

Sâms [SHAAMS] substantiu masculí
1 Jaume

samwn [SA mun] substantiu masculí
1 salmó (com a plat)

sanau / 'sanau [SA ne] (pl)
1 forma plural: vegeu: hosan [HO san]

sa nhw [SA nu] (verb)
1 vegeu: se nhw

 

sanctaidd [ sangk -tedh] adjective
1 sant, sagrat; dedicat a un déu
Y Ddinas Sanctaidd La Ciutat Santa, Jerusalem
y Tir Sanctaidd la Terra Santa, Palestina, Canaan; la terra entre el Mar Mediterrani i el riu Jordà, el lloc on la majoria dels esdeveniments de la Bíblia van succeir
2 sagrat = que mereix veneració
y Tad Sanctaidd el Papa, ‘el pare sagrat’
yr Esgobaeth Sanctaidd La Santa Seu
buwch sanctaidd vaca sagrada
y Beddrod Sanctaidd el sepulcre sant, la tomba on es va posar el cos de Jesucrist després de la Crucifixió
y Teulu Sanctaidd la Sagrada Família, l’infant Jesús, Maria, i Josep
3 que es comporta com un sant
Mae’r gweinidog yn smocio ei hen bibell cyn y bregeth, ac mae e'n drewi'r lle; dydi hynÿ ddim yn taro i ddÿn sÿdd i fod yn sanctaidd yn 'i waith.
El ministre (= capellà) fuma amb pipa abans del sermó i fa que el lloc faci pudor; no és adient per un home que ha de ser com un sant en el seu treball
saintly = Marked by utter benignity; resembling or befitting an angel or saint

4 sagrat = caracteritzat per la religió (contrasta amb allò que és secular)
cadw’r Saboth yn sanctaidd guardae el sàbat com un dia sagrat
 
5 cristià
Yr Ymerodraeth Rufeinig Sanctaidd l’Imperi Romà Sant, un imperi mil.lenari; territoris europeus sota la dominació d’un rei alemany de l’època de Carlemagne (800A.D.) fins el 1806, quen l’imperador Francis II va renunciar a la corona
Yr YmerawdwrRufeinig Sanctaidd l’Imperador Romà Sant
Y Swyddogaeth Sanctaidd (Catolicisme) l’Ofici Sant, un tribunal de cassació final per cristians acusats d’heretgia, establert el 1542
Y Cynghrair Sanctaidd / Y Gynghrair Sanctaidd L’Aliança Santa, document firmat el 1815 per Rúsia, Prúsia i Àustria que acordava governar segons principis cristians
Yr Ynÿs Sanctaidd L’Illa Santa, Irlanda
6 y Beibl Sanctaidd = la Bíblia Santa
7 Y Groes Sanctaidd La Santa Creu
Eglwÿs y Groes Sanctaidd Església de la Santa Creu
(nom d’una església de Llanor, Gwÿnedd)
8 urddau sanctaidd = odre sagrat, sacrament amb el qual un candidat s’accepti com a membre del sacerdoci cristià
9 ffug-sanctaidd rosegaaltars, llepaaltars, fals, hipòcrita
Excessively or hypocritically pious
10 rhyfel sanctaidd guerra santa
11
byw yn sanctaidd viure en la santedat

ETIMOLOGIA: (sanct = sant) + (-aidd sufix per formar adjectius)
 
NOTA: santaidd (és a dir, heb la [k]) és una variant

 

sandio [ sand-yo] verb
1 arenar
sandio’r drws arenar la porta
peiriant sandio màquina d’arenar
ETIMOLOGIA: (sand = sorra) + (-io sufix per formar verbs)


sa ni [SA ni] (verb)
1 vegeu: se ni

sant, seintiau [SANT, SEINT ye] substantiu masculí
1 sant

2 Sant Tomos o Acwin Sant Tomàs Aquinas, teòleg i folòsof italià (1225-1274)

Sara / Sarah (Lal, Lali) [SA ra] substantiu femení
1 Sara / Sarah (Lal, Lali)

 

Sardis [ sar -dis]
 
1 ciutat antiga de l’Àsia menor que era capital de Lydia

Datguddiad 3:1 Ac at angel yr eglwys sydd yn Sardis, ysgrifenna; Y pethau hyn y mae’r hwn sydd â saith Ysbryd Duw â’r saith seren ganddo, yn eu dywedyd; Mi a adwaen dy weithredoedd di, oblegid y mae gennyt enw dy fod yn fyw, a marw ydwyt.        
Apocalipsi 3:1 ...
Datguddiad 3:4 Eithr y mae gennyt ychydig enwau, ie, yn Sardis, y rhai ni halogasant eu dillad; a hwy a rodiant gyda mi mewn dillad gwynion: oblegid teilwng ydynt.     
Apocalipsi 3:4 ...
Datguddiad 1:11 Yn dywedyd. Mi yw Alffa ac Omega, y cyntaf a’r diwethaf: a’r hyn yr wyt yn ei weled, ysgrifenna mewn llyfr, a danfon i’r saith eglwys y rhai sydd yn Asia; i Effesus, ac i Smyrna, ac i Pergamus, ac i Thyatira, ac i Sardis, a Philadelffia, a Laodicea. 
Apocalipsi 1:11 ...
2 nom d’església
3 Sardis localitat
..a/ SN1306 county of Penfro
..b/ SN5806 county of Caerfyrddin


 
4 noms de carrers
..a/ Sardis Penrhyndeudraeth (comarca de Gwynedd)
..b/ “Sardis Close”, Waunarlwydd (comarca d’Abertawe) (seria Lle Sardis / Clos Sardis en gal.lès)
“Sardis Cross”, Sardis, Aberdaugleddau (comarca de Penfro) (seria Croes Sardis en gal.lès)
“Sardis Road” Pont-y-pridd (comarca de Rhondda Cynon Taf) (seria Heol Sardis en gal.lès)


sarff, seirff [SARF, SEIRF] substantiu femení
1 serp

sarhâd, sarhadau
[sar HAAD, sar HÂ de] substantiu masculí

1
insult
2
rhoi sarhâd ym mhen anaf per si fós poc (“posar un insult al cap d’una ferida”)

 


1 sarn [sarn] substantiu femení
PLURAL sarnau [sar -ne]
1 calçada
Diarhebion 16:17 Sarn y cyfiawn yw dychwelyd oddi wrth ddrwg: y neb a gadwo ei ffordd, a geidw ei enaid.
Proverbis 16:17 .....           

2 camí prehistòric
3 topònims (camí prehistòric o camí romà)
Bwlchysarnau, Cefnddwÿsarn, Pen-y-sarn / Pen-sarn, Pont-sarn, Rhÿdsarnau, Y Sarnau, Sarn-y-bryn-caled, Talsarnau, Tal-y-sarn / Tal-sarn
4 formació geològica del mar que s'assembla a una calçada
Sarn Gynfelÿn SN/5885 formació de la comarca de Ceredigion, al mar a la parròquia de Llangynfelÿn
5 pas, passera d’una riera / riu
Croesasom y sarn - nid oedd pont yno mwÿach, dim ond rhes o gerrig i'r parc gyferbÿn
Vam creuar el pas – no hi havia pont ara, només una fila de pedres al camp de l’atra banda
6 calçada al fons d’un riu sota una cascada de resclosa perquè l’aigua no es formi un forat
7 jaç de palla per un animal
8 destrucció, desordre, ruïna
ETIMOLOGIA: ??

2 sarn [sarn] adjectiu
1 trepitjat
2 (figuratiu) sotmès, aixafat
Mae iaith a diwylliant Cymru yn sarn
la llengua i cultura de Gal·les han estat sotmeses / trepitjades
chwalu yn sarn trepitjar, aixafar

Y Sarnsarn] substantiu femení
1 (SH2332) localitat a prop de Pwllheli (comarca de Gwynedd)
2 (SS9083) localitat de la comarca de Pen-y-bont ar Ogwr
3 (SO2090) localitat del districte de Maldwÿn (comarca de Powÿs)
4 localitat (SJ1179) de la comarca de Y Fflint, entre Prestatÿn i Treffynnon
5 localitat (SJ4444) de la comarca de Y Fflint
ETIMOLOGIA: ‘la calçada’

Sarnausar -ne] plural
1 (SN3318) localitat de la comarca de Caerfyrddin
2 (SN3150) localitat aprop de Llandysul(comarca de Ceredigion)
3 (SH9739) localitat de Llanfor, districte de Meirionnÿdd; aprop de Y Bala (comarca de Gwÿnedd)
4 (SO0232) localitat aprop d’Aberhonddu (comarca de Powÿs)
5 (SJ2315) localitat del districte de Maldwÿn (comarca de Powÿs); aprop de Cegidfa
Sarnau Uchaf lloc aprop d’aquí (uchaf = més alt, de dalt)
ETIMOLOGIA: ‘les calçades’, plural de sarn

 

Sarn-bach [ sarn baakh ]
1 SH3026 lloc 2km al sud d’Aber-soch

ETIMOLOGIA: y sarn bach (“el petit paviment / la petita calçada”)
(y article definit) + (sarn = calçada) + (bach = petit)
A Gal.les del Nord, després d’un substantiu femení, bach no té mutació suau.
La forma més usual seria “y sarn fach”

 

sarnu [SAR-ni] (verb)
1
trepitjar
2
destruir
..1/ sarnu’ch enw da fer malbé la vostre reputació
..2/ (Sud) sarnu’ch iechÿd gastar-se / fer malbé la salut
 sathrfa
[ sathr -va] substantiu femení
1 condició de quedar trepitjat, calcigut, fressat
Daniel 8:13 Yna y clywais ryw sant yn llefaru, a dywedodd rhyw sant arall wrth y rhyw sant hwnnw oedd yn llefaru, Pa hyd y bydd y weledigaeth am yr offrwm gwastadol, a chamwedd anrhaith i roddi y cysegr a'r llu yn sathrfa?
Daniel 8:13 .....

ETIMOLOGIA: (sathr- arrel del verb sathru = trepitjar) + (-fa sufix nominal que denota una acció)

sa ti [SA ti] (verb)
1 vegeu: se ti

sawdl, sodlau [SAU døl / SAU dul, SOD le] substantiu masculí
1 taló
2
o'i gorun i'w sawdl [oi GO rin iu SAU døl] (frase) de cap a peus

3 Nid ei di byth uwch bawd na sawdl No t’en sortiràs mai, el fracàs t’espera

(“no aniràs més alt que un dit del peu ni taló”)
 
1 sawdl Achil taló d'Aquil.les (Aquil.les, guerrer grec de la guerra de Troia, i heroi de la Ilíada de Homer. Aquil.les va ser matat per Pais, que el va ferir al seu lloc dèbil, el seu taló)

sawl [SAUL] (det)

1 quants/quantes? (+ substantiu singular)

sawl merch quantes noies

saws [SAUS] substantiu masculí
1 salsa

Sbaen [SPAIN] substantiu femení
1 Espanya

Sbaeneg [SPEI neg] substantiu femení
1 castellà, espanyol (llengua)

Sbaenes, Sbaenesau [SPEI nes, spei NE se] substantiu femení
1 castellana, espanyola

Sbaenwr, Sbaenwÿr [SPEI nur, SPEIN wir] substantiu masculí
1 castellà, espanyol

Sbaenwÿr, y [ø SPEIN wir] (pl)
1 els castellans, els espanyols

sbarion [SBAR yon] (pl)
1 sobres (del menjar)

sbectol [ spek -tol] substantiu femení
PLURAL sbectols, sbectolau [ spek –tols, spek--le]
1 ulleres
ETIMOLOGIA: sbectol < *sbectal < anglès spectacle < francès < llatí spectaculum (= spectacle) < spectâre (= mirar) < specere (= mirar)

sbésimen [ spe-si-men] substantiu masculí
PLURAL sbesimenau [ sbe-si-mê-ne]
1 espècimen = teixit, sang, etc que es treu per fer una diagnòsi
cymrÿd sbésimen o waed treure un espècimen de sang
ETIMOLOGIA: anglès specimen < llatí specimen (= marc, evidència) < specere (= mirar)

Y
Sblot [ø SPLOT] substantiu femení
1 districte de Caer-dÿdd (d'una paraula anglesa, = parcel·la)

sboner, sboners [SPO ner, SPO ners] substantiu masculí
1 promès (= noi) (Gal.les del Sud)

sbort [SPORT] substantiu masculí
1 esport
2 burla

sbowt [ spout ] substantiu masculí
PLURAL sbowtiau [ spout -ye]
1 broc (de gerro, etc)
sbowt y tebot broc de la tetera (la forma estàndard és pig y tebot)
ETIMOLOGIA: anglès spout aparentment < holandès < noruec antic


sbring [ spring ] substantiu masculí i femení
PLURAL sbringiau, sbrings [ spring-ye, springs ]
1 moll
sbring watsh moll de rellotge plural sbrings watshus molls de rellotges
matras sbrings matelàs de molls

ETIMOLOGIA: anglès spring (= moll) < to spring (= saltar) < anglès antic springan; cf alemany springen (= saltar), der Sprung (= el salt)

 sbwnjlÿd [ spunj -lid] (adjectiu)
1 esponjós, que s’assemla una sponja – tou i compressible
ETIMOLOGIA: (sbwnj = esponja ) + (-lÿd sufix adjectival)

sebon [SE bon] substantiu masculí
1 sebó

1 se chi = fe fuasech chi [SE khi] (verb)
1 estarieu

2 se chi = pe tasech chi [SE khi] (verb)
1 si estiguéssiu

secsi [sek -si] adjectiu
1 sexy
ETIMOLOGIA: anglès sexy (sex = sexe) + (-y sufix per formar adjectius)

sectwr
[sek-tur]
PLURAL: sectwÿr [sekt-wir]
substantiu masculí
1 sectari
ETIMOLOGIA: (sect = secta) + (-wr = sufix d' agent)
també sectÿdd, plural sectyddion

 

sedd [ seedh] substantiu femení
PLURAL seddau [ sê-dhe]
1 seient, cadira
sedd gadw seient reservat

sedila
[ se- -la] substantiu femení
PLURAL sedilâu [ se-di- lai ]
1 el signe diacrític de la “c” trencada, usada davant “a, o, u” en català, portugués i francès per indicar que es pronuncia con a [s] i no [k]
ec sedila c trencada

ETIMOLOGIA: anglès < castellà cedilla = zeta petita (escrita antigament després d'una “c” per indicar que era sibilant

1 se fe = fe fuase fe [SE ve] (verb)
1 estaria (ell)

2 se fe = pe tase fe [SE ve] (verb)
1 si estigués (ell)

sefydlog [se VØD log] (verb)
1 ferm
2
bod mor sefydlog â’r graig ser tan ferm com una roca

sefydlu [se VØD li] (verb)
1 establir

sefÿll [SE vilh] (verb)
1 estar dret, posar-se dret

sefÿll allan [se vilh A lhan] (verb)
1 destacar-se

sefÿll allan fel ffeiriad mewn ffair [ -vilh a-lhan vel feir-yad meun fair]
1 ser molt evident
ETIMOLOGIA: “destacar-se com capellà en una fira” (sefÿll allan = destacar-se) + (fel = com) + (ffeir’ad < ffeiriad < offeiriad = capellà) + (mewn = dins) + (ffair = fira)

sefÿll allan fel llaid ar farch gwÿn
[ -vilh a-lhan vel lhaid ar varkh gwin]
1 ser molt evident
ETIMOLOGIA: “destacar-se com el fang sobre un cavall blanc” (sefÿll allan = destacar-se) + (fel = com) + (llaid = fang) + (ar = sobre) + mutació suau + (march gwÿn = cavall blanc)

sefÿll arholiad [se vilh ar HOL yad] (verb)
1 fer un exàmen

sefÿll yn feichiau dros [ -vilh øn veikh –ye dros] verb
1 ser fiador d’algú, donar una fiança com a garantia que una obligació es compleixi, perddent-la en el cas que no es faci; actuar com a agents que asseguràn que un compromís es respecti
Mae'r Eglwys Wladol yn gosod pwys mawr ar
fedydd, - dywed fod rhyw gyfnewidiad gwyrthiol yn
cymeryd lle drwy'r ordinhad, a mynna gael tad a
mam bedydd i sefyll yn feichiau dros y baban bach.

L’església estatal dóna una gran importància al baptisme – diu que un canvi miraculós ocurreix a través d’aquesta pràctica religiosa, i insisteix en tenir un padri i una padrina per ser garants per al nadó
ETIMOLOGIA: (sefÿll = estar dret, ser situat) + (yn = com) + mutació suau + (meichiau = garantia) + (dros = per)

segur [ gir] adjectiu
1 gandul, sense ganes de treballar
y cyfoethogion segur els rics ganduls
bÿw’n segur viure gandulejant
2 aturat = sense moviment
Nid ÿw amser ddim yn segur El temps no s’atura per ningú
3 aturat = sense activitat
ffatri segur fàbrica parada, fàbrica sense activitat
cyfnod segur període sense activitat (d’un cicle)
4 (màquina) amb la transmissió desconnectada
troi’n segur (també: troi’n weili) funcionar desconectada
5 no utilitzat
cyfalfa segur capital mort
rheilffordd segur ferrocarril abandonat
6 aturat = sense feina; a l'atur
7 (nen) quiet
8 Gal·les del Sud (casa) buit, desocupat
Tÿsegur ('casa desocupada') és un nom de carrer de la ciutat de Castell-nedd, Gal·les del Sud (Vegeu NOTA al peu de l’entrada)
9 (riu) lent
tai mawrion ar lan yr afon segur grans cases al marge del riu lent
10
partner segur

soci en una empresa que no té una part activa en dirigir l’empresa; normalment un que hi ha invertit el capital
11
(temps) lliure, desocupat
dysgu naddu pren yn ei amser segur aprendre a esculpir fusta en els seus moments lliures
Pan fo awr segur gyda'r nos quan hi hagi una hora lliure al capvespre
12 aturat = sense feina; a l'atur
gwneud rhÿwun yn segur fer que algú quedi sense feina
 


ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic < llatí secûr(us) (= lliure de cura) < sê- (= sense) + (cûra = cura).
(La paraula llatina secûrus és represenatada en català per segur, seguretat)
La paraula correspondent en còrnic és segur.

NOTA: A Gal·les del sud-est, col·loquialment [b,d,g] a l’inici de la síl·laba final es desonoritzen > [p,t,k] Per tant segur > secur [se-kir]

segura [se--ra] verb
1 gandulejar, passar l'estona gandelujant
segura hÿd yr heolÿdd gandulejar als carrers
ETIMOLOGIA: (segur = gandul, inactiu) + (-a sufix per formar verbs)
 NOTA: també seguran al sud (segur + sufix -an per formar verbs indicant una acció repetida o contínua)

seguran [se--ran] verb
1 Vegeu segura

segurddÿn [se- gir -dhin] substantiu masculí
PLURAL segurddynion [se-gir-dhøn-yon]
1 dròpol, gandul
ETIMOLOGIA: (segur = gandul, inactiu) + mutació suau + (dÿn = home)

segurdod [se-gir-dod] substantiu masculí
1 ociositat
2 oci
3 inactivitat
ETIMOLOGIA: (segur = gandul, inactiu) + (-dod sufix per formar substantius abstractes )

segurswÿdd [se- gir -suidh] substantiu femení
PLURAL segurswÿddi [se-gir- sui -dhi]
1 sinecura
ETIMOLOGIA: (segur = gandul, inactiu) + (swÿdd = ofici, feina, treball)
NOTA: també: swÿdd segur, segur swÿdd

segurwr [se- gi -rur] substantiu masculí
PLURAL segurwÿr [se- gir -wir]
1 dròpol, gandul
un o segurwÿr cornel y strÿd una de les persones que gandulejen a la cantonada del carrer
ETIMOLOGIA: (segur = gandul, inactiu) + (-wr sufix = ‘home’)

segurÿd [se- -rid] substantiu masculí
1 indolència, ociositat
ETIMOLOGIA: (segur = gandul, inactiu) + (-ÿd sufix per formar substantius abstractes )

segurÿn [se- -rin] substantiu masculí
PLURAL segurwÿr [se- gir -wir]
1 dròpol, gandul
ETIMOLOGIA: (segur = gandul, inactiu) + (-ÿn sufix per formar substantius)
NOTA: El plural és de segurwr (amb el mateix sentit)

segura [se GI ra] (verb)
1 passar l'estona gandelujant

1 se hi = fe fuase hi [SE hi] (verb)
1 estaria (ella)

2 se hi = pe tase hi [SE hi] (verb)
1 si estigués (ella)

seiciatryddolADJECTIU [sei ki a trø dhol]
1 psicològic
derbÿn triniaeth seiciatryddol
rebre tractament psiciàtric
ETIMOLOGIA: seiciatrÿdd = psiciatre + -ol = suffix per formar adjectius

seiclo [SEI klo] (verb)
1 anar am bici

seidbord, seidbordÿdd [SEID bord, seid BOR didh] substantiu femení
1 prestatge/armari

seidr [SEI dir] substantiu masculí
1 sidra

seilam [sei -lam] substantiu masculí o femení
PLURAL seilams [ sei -lams]
1 manicomi
bod yn barod i’r seilam
ser boig per tancar (“ser a punt per al manicomi”)
(A la revista Llafar Gwlad (“llengua del país”, gal.lès parlat”), número 73, Haf (estiu) 2001
Ysbytÿ Meddwl Gogledd Cymru (neu’r Seilam i bobl leol)
L’Hospital Mental de Gal.les del Nord (o el “seilam” per als locals)
ETIMOLOGIA: anglès ’sylum < asylum (= asil) < llatí < grec asulon = asil, asulos cosa que no es pot confiscar, a+ (prefix negatiu) + sulon = dret de confiscar

seiliad [ seil -yad] substantiu masculí
PLURAL seiliadau [ seil--de]
1 fundació
cyn seiliad y byd abans d’assentar l’univers (“abans de la fundació del món”)

Effesiaid 1:4
Megis yr etholodd efe ni ynddo ef cyn seiliad y byd, fel y byddem yn sanctaidd ac yn ddifeius ger ei fron ef mewn cariad:
Carta als d’Efes 1:4... :

Ephesiaid 5:19 Gan lefaru wrth eich gilydd mewn salmau, a hymnau, ac odiau ysbrydol; gan ganu a phyncio yn eich calon i'r Arglwydd;
Carta als d’Efes 5:19 Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;


ETIMOLOGIA: (seil-, arrel de seilio = fundar) + (-i-ad sufix per formar substantius)

Seimon [sei -mon] substanti masculí
1 Simó
ETIMOLOGIA: adaptació de l'anglès Simon [sai-møn]. A la Bíblia gal·lesa és "Simon" < grec "Simon" < hebreu "Simeon" (= obedient) Cf un altre nom amb anglès [ai] adaptat en gal·lès amb [ei] - Meic (= "Mike" [maik])

Seion [ sei -on] substantiu femení
1 mynÿdd Seion la muntanya de Sió, sobre la qual és situada Jerusalem
Salmau 125:1 Caniad y graddau. Y rhai a ymddiriedant yn yr Arglwÿdd, fyddant fel mynÿdd seion, yr hwn ni syflir, ond a berÿ yn dragwÿdd
Psalm 125:1 .....

Eseia 8:18 Wele fi a’r plant a roddes yr Arglwÿdd i mi, yn arwyddion ac yn rhyfeddodau yn Israel; oddi wrth Arglwÿdd y lluoedd, yr hwn sÿdd yn trigo ym mynÿdd Seion
Isaiah 8:18 .....

Salmau 76:1 Hynod yw DUW yn Jwda; mawr yw ei enw ef yn Israel.
76:2 Ei babell hefyd sydd yn Salem, a’i drigfa yn Seion
Salms 76:1...

2 nom d’església noconformista
Brÿn Seion nom d’una església Congregacionalista church, ara interdenominacional, at Beavercreek, Oregon, USA (17 milles al sud-est de Portland),, establerta al juny 1884, i considerada l’església gal·lesa més antiga de la costa oest dels Estats Units
http://www.wapnw.org/brynseion.htm
Heol Brÿn Seion nom de carrer de Rhymni (comarca de Caerffili)

3 Topònims de noms d’esglésies:
..1/ Seion SH5467 lloc aprop de Y Felinheli, comarca de Gwynedd
..2/ Capelseion
.....(a) SN5113 place de la comarca de Caerfyrddin, al nord de Pontyberem
.....(b) SN6379 place de la comarca de Ceredigion, aprop de Aberystwÿth

4 (judaisme) territori dels israelites; Palestina

5 (judaisme) Palestina com a pàtria dels jueus; l’estat hebreu actual

6 (cristinaisme) el cel, lloc on tots els creients finalment s’ajunten
Seion frÿ Zió de dalt

ETIMOLOGIA: anglès Zion < llatí tardà < grec < hebreu
NOTA: La ‘z’ anglesa antigament se substuia per ‘s’ en gal·lès, l’ equivalent muda, com que la consonant sonora no existia en gal·lès. El difthong ‘ei’ [ei] subsitueix l’anglès modern [ai]

seirf [SEIRF] (pl)
1 forma plural: vegeu: sarff [SARF]

seiri [SEI ri] (pl)
1 forma plural: vegeu: saer [SAIR]

Seisnig [SEI snig] (adjectiu)
1 anglès (país, habitants; no la llengua)

Seisnigrwÿdd [sei SNI gruidh] substantiu masculí
1 condició de ser anglès

seithfed [SEITH ved] (adjectiu)
1 setè

Seland Newÿdd [SE land NEU idh] substantiu femení
1 Nova Zelanda

seld, seldau [SELD, SEL de] substantiu femení
1 moble del menjador per els cobertts, plats, etc

selio VERB [sel yo]
1 segellar
roedd yr amlen heb ei selio
el sobre no era segellat ("era sense el seu segellar")
ETIMOLOGIA: gal·lès < anglès < francès antic "seel" (francès modern "sceau" = segell, "sceller" = segellar) < llatí "sigillum", forma diminutiva de "signum" = signe

séliwlait [sel-iu-leit] substantiu masculí
1 celulita = gras subcutani sobretot a les cuixes del les dones que suposadametn és impossible treure fent dietes
ETIMOLOGIA: anglès cellulite < francès cellulite < cellule (= cel·la) < llatí cellula (forma diminutiva de cella = cel·la)

serch [SÊ-log] (adjectiu)
1
zelós, apassionat, entusiasta
un o gefnogwÿr selocaf y blaid
un dels seguidors més apassionats del partit (polític)
pysgotwr selog un pescador entusiasta

selsig, selsigod [SEL sig, sel SI god] substantiu femení
1 embotit sausage

Selÿf [SE liv] substantiu masculí
1 Salamó

Senghenÿdd [se NGHE nidh] substantiu femení
1 divisió medieval del Sud-est

1 se nhw = fe fuasen nhw [SE nu] (verb)
1 estarien

2 se nhw = pe tasen nhw [SE nu] (verb)
1 si estiguéssin

1 se ni = fe fuasen ni [SE ni] (verb)
1 estariem

2 se ni = pe tasen ni [SE ni] (verb)
1 si estiguéssim

Serbeg [SER beg] substantiu femení
1 serbi (llengua)

serch [SERKH] substantiu masculí
1 amor

seren [se-ren] substantiu femení
PLURAL sêr [ seer ]
1 estel, estrella
seren ºddwbl estel binari (dwbl = doble)
seren ºgorachaidd estel nan (corach = (substantiu) nan, corachaidd (adjectiu) = nan)
seren sefydlog estel fix (sefydlog = estable)
seren ºgwÿmpo (Gal·les del Sud-est) estel fugaç (cwÿmpo = caient, caure)
seren ºwib
(sêr gwib) [see ren WIIB, seer GWIIB]  estel fugaç (gwib < gwibo (v)  = anar a gran velocitat,)


2 estel = objecte celestial (estel o sobretot un planeta) que es considera com a influència de les fortunes de les persones
mae ei seren ar ºgynnÿdd ella té cada vegada més possibilitats, prosperitat, influència, etc (“el seu estel ascendeix”)

3 estel = actor, cantant famós

4 estel = persona brillant, figura més imporrtant (d'un equip, etc)

5 estel = objecte amb forma d'estel; sovint un dibuix amb forma convencionalitzada d’un estel, amb cinc o més punts

6 estel = asterisc que indica la qualitat, sovint en una gama d'un a cinc
marciau sêr punctuació d'estels
un seren d'un estel
dwÿ seren de dos estels
tair seren de tres estels
pedair seren de quatre estels
pum seren de cinc estels
gwestÿ tair seren hotel de tres estels

7 estel = objecte amb forma d'estel com a premi o guardó

8 estel = petita xapa per indicar graduació

9 estel = un dels cinquanta símbols de la bandera dels Estats Units cada dels quals representa un estat
baner y Sêr a'r Barrau 'els estels i les ratlles'

10 marc blanc al front d'un cavall, d'una vaca, d'un gos, etc
ci coch â seren ºwen ºdros ei ºlygaid gos vermell amb un marc blanc sobre els ulls

11
Seren,i als racons del nord-oest i sud-est del país Seran; nom de vaca (probablament perquè té un marc al front)

12
noms d'algunes plantes, fongs, peixos, etc
seren Féthlehem (planta) "estel de Betlem", membre de la família de lliris amb flors amb forma d'estels (Ornithogalum)
seren fôr (peix)"estel del mar"
seren frau (peix) "peix fràgil"
seren y tywod (peix) "estel de la sorra"
seren y ddaear (fong) "estel de la terra"

ETIMOLOGIA: (sêr = estels) + (-en, sufix singulatiu); sêr < stêr < britànic < cèltic
De la mateixa arrel britànica: còrnic sterenn (= estel), bretó sterenn (= estel)
De la mateixa arrel indoeuropea: llatí stella (= estel) < sterula,
grec astro (= estel), anglès star (= estel) < anglès mitjà sterre (= estel), alemany Stern (= estel)

NOTA: forma col.loquial: sêrs (amb el sufix plural anglès -s); als racons del nord-oest i sud-est del país a > e, i per tant la proununciació d'aquestes contrades és seran

Seren Dafÿdd [ se-ren da -vidh] substantiu femení
1 L’estel de David, l’estel de sis pics dels judaisme
ETIMOLOGIA: (seren = estel) + (Dafÿdd = David)

Seren Hafren [ -ren ha-vren]
1 ("(l') estel (del riu) Hafren")
Seren Hafren - Papur Bro Dyffrÿn Hafren - Drenewÿdd, Caer-sws, Carno, Aberhafesp, Bwlch-y-ffridd, Llanidloes, Pen-y-ffordd-las, Trefeglwÿs, Llawr-y-glÿn
Seren Hafren - el periòdic comunitari de la vall del riu Hafen - (les comunitats de) Y Drenewÿdd, Caer-sws, Carno, Aberhafesp, Bwlch-y-ffridd, Llanidloes, Pen-y-ffordd-las, Trefeglwÿs, Llawr-y-glÿn

 


Seren y Bore
[-ren ø -re ] substantiu femení
1 Seren y Bore, or Y Seren Fore [ ø -ren -re ] l'estel de matí = el planeta Venús
ETIMOLOGIA: ("estel (de)l matí") (seren = estel) + (y = el) + (bore = matí)

serfrith
[ ser-vrith ] adj
1 estrellat
ETIMOLOGIA: (sêr = estels) + mutació suau + (brith = bigarrat, ple)

serimoni, serimonïau
[SE ri mo ni, se ri mo NI e] substantiu femení
1 ceremònia

serthni [ serth -ni] substantiu masculí
1 acinglerament
ETIMOLOGIA: (serth = costerut) + (-ni sufix per fer substantius abstractes)

set, setiau [SET, SET ye] substantiu femení
1 conjunt

-
set deledu, setiau teledu [set de LE di, set ye te LE di] substantiu femení
1 televisor

-
set dominos [set DO mi nos] substantiu femení
1 dómino

sêt, seti [SEET, SE ti] substantiu femení
1 banc, seient

-
sêt fawr [seet vaur] substantiu femení
1 banc dels governadors d'una capel·la

1 se ti = fe fuaset ti [SE ti] (verb)
1 estaries

2 se ti = pe taset ti [SE ti] (verb)
1 si estiguéssis

setl, setlau [SE tøl] substantiu femení
1 banc, escó

setlo [SET lo] (verb)
1 (disputa) saldar

setsen, sets [SET sen, SETS] substantiu femení
1 llamborda

sg
1 A l’anglicisatzió de noms gal·lesos la combinació es fa ‘sk’, ‘sc’
..1/ Meisgÿn (lloc aprop de Llantrisant) > Misgÿn (forma local) > ortografia anglesa: Miskin
..2/ Cwm-ynÿs-gou > ortografia anglesa: Cwmynyscoy
..3/ Ynÿsgynwraidd > Sgynfridd > English Skenfrith

...4/ Ynÿsgeti / Sgeti > Sketty
...5/ Y Sgêr > The Sker (nom escandinau)

...6/ Sgiwen > Skiwen

...7/ Ysgyrrÿd Fawr > Skirrid Vawr

...8/ Ynÿs Sgogwm > Skokolm (nom escandinau)

...9/ Ynÿs Sgomer > Skomer (nom escandinau)


sganiwr [ skan -yur] substantiu masculí
PLURAL sganwÿr, sganiwrs [ skan –wir, skan-yurs ]
1 persona que escaneja
2 (ordinador) escàner, dispositiu que escaneja
ETIMOLOGIA: (sgan- arrel de sganio = escanejar) + (-i-wr sufix per indicar un dispositiu o agent; literalment = home)

sgarff [skarf] substantiu femení
PLURAL sgarffiau [skarf -ye]
1 bufanda
2 mocador del cap (també pensgarff, pensgarffiau)
ETIMOLOGIA: anglès scarf (= bufanda), probablament relacionat amb francès nordenc escarpe (francès modern écharpe = bufanda, faixa, cabestrall)

Sgedwÿn [ sked -win]
1 Forma local (amb pèrdua de les primes dues síl·labes) de Ynÿsgedwÿn SN7709 àrea d'Ystradgynlais Isaf (Brycheiniog, comarca de Powÿs)

sgen i [ske -ni]
1 contracció col·loquial de nid oes gennÿf fi no tinc
sgen i ddim syniad no sé pas
2 contracció col·loquial de a oes gennÿf fi que tinc...?

sgert / sgyrt, sgertiau, sgyrtiau [SKERT / SKØRT, SKERT ye / SKØRT ye] substantiu femení
1 faldilla

sgertin [ sker -tin] substantiu masculí o femení
PLURAL sgertins [ sker -tins]
1 sòcol, entornpeu
ETIMOLOGIA: anglès skirting < skirting board
NOTA: també al nord amb palatalització: sgiertin

sgidiau [SKID ye] (pl)
1 forma plural: vegeu: esgid [E skid]

sgio [SKI o] (verb)
1 esquiar

sgiw, sgiwiau [SKIU, SKIU ye] substantiu femení
1 banc, escó

Sgiwen [SKI wen] substantiu femení
1 poble del Sud-est

sgiwen lostfain [ski-wen lost-vain] substantiu femení
PLURAL sgiwod llostfain [ski-wod lhost-vain]
1 Stercorarius longicaudus = ??
ETIMOLOGIA: (sgiwen = ??) + mutació suau + (llostfain = de cua prima)

sglodÿn [sklo -din] substantiu masculí
1 xip; Vegeu: ysglodÿn

'sgolion = ysgolion [SKOL yon] (pl)
1 forma plural: vegeu: ysgol [Ø skol]

sgôr, sgoriau [SKOOR, SKOR ye] substantiu femení
1 resultat, puntuació

sgorio [SKOR yo] (verb)
1 fer un gol

Sgot-Wÿddel [skot- wi-dhel] substantiu masculí
PLURAL Sgot-Wÿddelod [skot-wi-dhê-lod]
1 irlandès descendent dels colonistes escocesos
y Sgot-Wÿddelod els irlandesos d'origen escocès
ETIMOLOGIA: (Sgot = escocès, persona escocesa) + mutació suau + (Gwÿddel = irlandès)

sgou [ sgôi ]
1 Cwm-sgou, de Cwm-ynÿs-gou / Cwm-ynÿs-gau, comarca de Torfaen

(cwm = vall, cou / cau = tancat) ("vall del prat tancat"), amb reducció de l'element ynÿs > s davant la síl·laba accentuada

sgrech y coed, sgrechod y coed [skreekh ø KOID, SGRE khod ø KOID] substantiu femení
1 gaig

sgrialu [ skri- â -li] verb
1 relliscar
Sgrialodd y lori ar y rhew El camió va relliscar sobre el gel
2 fer una corredissa (amb dificultats, una persona empentant una altra)
3 bwrdd sgrialu, també sgrialfwrdd monopatí
ETIMOLOGIA: ??

sgribl
[ skri -bøl] substantiu masculí o femení
1 gargots, escriptura feta sense cura i molt difícil de llegir
ETIMOLOGIA: (sgribl- arrel del verb sgriblo = gargotejar)

sgriblad
[ skri -blad] substantiu masculí
PLURAL
sgribladau [ skri-blâ-de]
1 gargots, línies o marcs sense sentit (per exemple, per obliterar una error)
dileu rhÿwbeth â sgriblad
esborrar alguna cosa fent gargots

ETIMOLOGIA: (sgribl- arrel del verb sgriblo = gargotejar) + (-ad sufix per formar substantius)

sgriblan [ skri -blan] verb
1 gargotejar, escriure malament; vegeu sgriblo

sgriblo [ skri -blo] v
NOTA: També amb el sufix -an > sgriblan. De vegades en gal·Lès literari amb y- inicial: ysgriblo, ysgriblan
1 gargotejar, escriure malament
sgriblan ar draws rhÿwbeth escriure gargots per sobre d’alguna cosa
2 escriure amb rapidesa, a corre-cuita
papur sgriblan paper de fer apunts
pad sgriblan bloc de fer apunts

3 (menyspreu) escriure (carta, llibre, poesia, etc) (suggereix d’inferior qualitat)
sgriblo llythÿr escriure una carta (de poca qualitat)

ETIMOLOGIA: anglès to scribble < llatí medieval scrîbillâre (= escriure ràpodament) < scrîbere (= escriure) + (-o sufix per formar verbs)

sgriblog [ skri -blog] adj
1 de gargots, amb línies o marcs sense sentit
ETIMOLOGIA: (sgribl- arrel del verb sgriblo = gargotejar) + (-og sufix per formar adjectius)

sgriblwr [ skri -blur] substantiu masculí
PLURAL sgriblwÿr [ skribl -wir]
1 persona que gargoteja
2 (menyspreu) escriptoret, escriptor o periodista de poca qualitat
ETIMOLOGIA: (sgribl- arrel del verb sgriblo = gargotejar) + (-wr sufix = home)

sgrifen [SKRI ven] substantiu femení
1 = ysgrifen

sgrifennu / 'sgrifennu [skri VE ni] (verb)
1 vegeu: ysgrifennu [ø skri VE ni]

1 sgriw, sgriwiau [SKRIU, SKRIU ye] (mf) avar

2 sgriw, sgriwiau [SKRIU, SKRIU ye] substantiu femení
1 cargol

-
sgriwdreifer, sgriwdreifers [SKRIU drei ver, SKRIU drei vers] substantiu masculí
1 tornavís

sgwad [skwad] substantiu femení
PLURAL sgwadiau [skwad -ye]
1 esquadra; colla de soldats organaitzada per fer una maniobra militar
2 escamot de feina; colla de persones organitzada per treballar junts
3 equip de rygbi
ETIMOLOGIA: anglès squad < francès escouade (francès modern també escouade) < castellà escuadra < escuadrar = quadrar, perquè eren formacions amb forma de cuadra; < llatí (ex + quadrâre)

sgwadron, sgwadronau [SKWA dron, sgwa DRO ne] (mf) esquadró = (exèrcit de l'aire)

sgwâr, sgwarau [SKWAAR, SKWA re] substantiu femení
1 quadrat
2 (adjectiu)
1 quadrat (Gal·les del Nord) mÿnd i’r lle sgwâr anar al llit (“anar all lloc cuadrat”)

sgwrfa [ skur -va] substantiu femení
PLURAL sgyrféÿdd [ skør- veidh ] 1 acció de fregar
1 acció de pegar
2 buidar el ventre, una bona cagada
3 netejat una fossa, cavant-la el fons i posant la terra al costat
4 lloc on és treure terra de mineral de ferro o carbó
On hi havia mineral de ferro o carbó aprop de la superfície a la vessant d’un turó, es construia una bassa termporària; es liurava l’aigua acumulada perquè fluia en una torrent turó avall per treure la terra de sobre i exposar el mineral subjacent.
Trwÿnysgwrfa lloc al costat de Crycywel (comarca de Powÿs). Aparentment “nas / esperó de la lloc de ‘purgar’)
ETIMOLOGIA: (sgwr- arrel del verb sgwrio = fregar, pegar, purgar) + (-fa sufix per formar substantius que indiquen una acció)
NOTA: Una forma més literària és ysgwrfa

sgwrio
[ skur -yo] verb
(Gal·les del Nord)
1 (fossa) netejar fent servir un flux ràpid d’aigua
2 fregar
Yr oedd y ford yn lân, wedi ei sgwrio'n ofalus La taula era neta, com que s’havia fregat curosament
4 brwsh sgwrio raspall de fregar
5 (zona de Maldwÿn = part septentrional de la comarca de Powys) (de bestiar) tenir diarrea
Mae'r lloi yn sgwrio els vedells tenen diarrea

ETIMOLOGIA: sgwrio < ysgwrio < anglès scour [skuur] < baix alemany mitjà schüren (cf alemany scheuern = fregar), < francès antic escurer < llatí excûrâre (= netejar) (ex + curâre = curar)

sgwrs, sgyrsiau [SKURS, SGØRS ye] substantiu femení
1 xerrada
2 torri’r sgwrs entremetre’s (en una conversa)
Peidiwch â thorri’r sgwrs no interrompeixis la conversa


sgwrsio [SKURS yo] (verb)
1 parlar, enraonar

sgyrsiau [SGØRS ye] (pl)
1 forma plural: vegeu: sgwrs [SKURS]

sgyrt, sgyrtiau; sgert, sgertiau [SKØRT, SKØRT ye; SGERT, SGERT ye] substantiu femení
1 faldilla

shesbin, shesbins / shesbinau [SHE spin, SHE spins / she SPI ne] substantiu masculí
1 calçador

shibwnsÿn, shibwns [shi BUN sin, SHI buns] substantiu masculí
1 ceba gal·lesa

shifft, shifftiau [SHIFT, SHIFT ye] substantiu masculí
1 torn, tanda

shigwdad, shigwdadau [shi GU dad, shi gu DA de] substantiu femení
1 agitació (Sud-oest)

shigwdo [shi GU do] (verb)
1 agitar (Sud-oest)

shilff, shilffoedd [SHILF, SHIL fodh] substantiu femení
1 prestatge

shimdde [shim -dhe] substantiu femení
PLURAL shimddeiau [shim-dhei-e]
1 xemeneia; Vegeu: shimnai

shime [shi -me] substantiu femení
1 xemeneia; Vegeu: shimnai

shimla [shim -la] substantiu femení
1 Gal·les del Sud-est xemeneia; Vegeu: shimnai

shimle [shim -le] substantiu femení
1 Gal·les del Sud xemeneia; Vegeu: shimnai

shimnai [shim -ne] substantiu femení
PLURAL shimneiau [shim-nei-e]
1 xemeneia = canal a la paret per que puji el fum d'una llar a la teulada
glanháwr simneiau escura-ximeneies
brwsh glanháu simnai chimey brush
cornel simnai racó del foc
congl simnai racó del foc
twll simnai ?canal de la xemeneia dins la paret
corn simnai canó de xemeneia
chimney = hollow space in a wall for smoke from a fireplace to pass to the roof, (Scotland: lum)
2 columna que porta el fum d'una operació industrial
3 la part que puja sota la teulada
pot simnai ??
4 xemeneia de locomotor, de vaixell
5 vidre, tub (de llum d'oli)
6 xemeneia de volcà
7 xemeneia? - tub metall que porta el fum d'una estufa
ETIMOLOGIA: anglès chimney < francès cheminée < llatí camînâta < caminus (= forn) < grec kaminos (= forn)
NOTA: tref Caernarfon: sifdda, sifddeia [siv-dha, siv-dhei-a]; Gal·les del sud-oest shime, shimeia [shi-me, shi-mei-a / shi-mi-e]; comarca de Caerfyrddin també jime, shwme [ji-me, shu-me]; al sud també shimle, shimleie [shim-le, shim-lei-e / shim-li-e].
Al sud-est shimla, shimleia [shim-la, shim-lei-a / shim-li-a]. També al sud-est shwmla [shum-la]

shingrug [ shin -grig]
1 (Gal·les del Sud) forma de singrug, < eisingrug (qv) pila de segó. La pèrdua de la primera síl·laba és freqüent en els cas de moltes paraules en gal·lès col·loquial. La palatalització si > shi és típic al sud. Al poble de Ffosygerddinen (comarca de Caerffili) hi ha un carrer que duu el nom Heol Shingrug ("Shingrig Road")

shir [ shiir ] substantiu femení
1 pronunciació sudenca de sir (= comarca). La palatalització de [s] davant o després de [i] és un característica del gal·lès del sud
Shir Aberteifi comarca d’Aberteifi (fins 1974; ara Sir Ceredigion) (anglès: Cardiganshire)
Shir Fynwa (= Sir Fynwÿ) comarca de Mynwÿ (anglès: Monmouthshire)
Shir Bemro (= Sir Benfro) comarca de Penfro (anglès: Pembrokeshire)

2 Aquesta pronunciació és també coneguda al nord
’R oedd ‘no ddau foi o Shir Fôn yn yr Hendra... (’R wÿ’n Cofio / Yr Hen Was / 1963 / t67 )
Hi havia dos nois de la comarca de Môn a la granja de Yr Hendre

Shir Gâr [ shiir gaar ]
1 pronunciació meridional de forma Sir Gaer, nom col.loquial de Sir Gaerfyrddin, la comarca de Caerfyrddin (nom anglès: Carmarthenshire)
hwelps Shir Gâr “els cadells de Sir Gaerfyrddin” sobrenom pels habitants d’aquesta comarca

NOTA: shir, pronunciació sudenca de sir. La palatalització de [s] davant o després de [i] és una característica del gal·lès del sud. Gaer, pronunciació sudenca de gaer. El canvi en monsíl·labes ae [âi] > â [aa] és també una característica del gal·lès del sud.

Shôn [ shoon ]
1 Una grafia variant de Siôn (= Joan). Com que Siôn podria ser possiblement [syoon], la forma amb sh- s’utilitzava en escrits en dialecte per evitar cap ambigüitat.

shwme [shu -me] substantiu femení
1 comarca de Caerfyrddin xemeneia; Vegeu: shimnai

shwmla [shum -la] substantiu femení
1 Gal·les del Sud-est xemeneia; Vegeu: shimnai

shwd [SHUD] (adv)
1 com (Sud)

shwd ÿch chi [ shu-di-khii, shu-dii-khi]
(Gal·les del Sud)
1 Com esteu? (vos, vosaltres).
ETIMOLOGIA: forma col·loquial estàndard, sut yr ydÿch chi ("com esteu" - sut = com, yr ydÿch = esteu, chi = vos, vosaltres)

NOTA: La forma estàndard col·loquial sut yr ydÿch chi de fet no és diu mai. Al Nord diuen su’ dach chi? [si-da-khii, si-da-khi], su’ dech chi? [si-de-khii, si-de-khi]

shwmae [ shu- -i]
Vegeu shwmâi

shwmâi [ shu- -i]
(Gal·les del Sud)
1 com va la cosa?
NOTA: De vegades s’escriu shw mae, shw’ ma ‘i, shwt ma ‘i

ETIMOLOGIA: forma col·loquial de sut y mae hi ("com està" - sut = com, y mae = està, hi = ella)
..1/ shwt = forma meridional de sut (= com); a la frase la t generalment és absent > shw [shu]
..2/ maa = reducció col·loquial de mae (= és), en monosíl·Labes al gal·le`s del sud el deiftong "ae" [âi] es fa una vocal llarga "aa" [aa]. Aquí maa s’emfatitza a la frase i per tant es retén la vocal llarga. Normalment en una frase maa no s’emfatitza i la vocal és curta ma
Yn yr ardd y mae Siôn > yn yr ardd ma Siôn (és al jardí que és el Joan)
..3/ i - la "h" inicial de hi (= ella) es pers a Gal·les del Sud quen no porta cap èmfasi (i al sud-est als dialectes tradicionals en tota paraula que comença amb ‘h’).
Com que la forma mâi que resulta de la fusió de maa + i es pronuncia exactament igual com la forma literària mae (= és), hi ha una tendència general d’escriure shw mae; la millor grafia no obstant, però ara per ara menys usual, és shwmâi. Aquesta és la grafia de Geiriadur yr Acádemi (el Diccionari de l’acadèmia gal·lesa) (com a dues paraules seperades shw mâi suggeria que la vocal de "w" és llarga, com en paraules com ara llw = jurament, quan de fet és curta. Com una sola paraula, segons les regles de l’ortografia gal·lesa, queda ben palès que es tracta d’una vocal curta

siaced [sha -ked] substantiu femení
PLURAL siacedi [sha--di]
1 jaqueta, americana
2 siaced fraith 'túnica de varis colors' (< braith, forma femenina de brith)
Genesis 37:3
Ac Israel oedd hoffach ganddo Joseff na'i holl feibion, oblegid efe oedd fab ei henaint ef; ac efe a wnaeth siaced fraith iddo ef
Genesis 37:3
Israel estimava Josep més que tots els altres fills, perquè era fill de la seva vellesa, i li féu una túnica de mànigues llargues
3 siaced gaeth camisa de força - camisa estreta que un criminal o un lunàtic és obligat a portar per evitar la reistència o agressions o l'evasió; també gwasgod gaeth (caeth = confinat, que limita)
4 siaced ginio smòking
5 siaced coediwr jaqueta de treballador forestal
6 siaced achub salvavides
7 siaced ledr jaqueta de cuiro
ETIMOLOGIA: anglès jacket (= jaqueta) < francès jacquet (= jaqueta)
< jacquet (= Jaumet, pagès) < Jacques (= Jaume; pagès). En francès modern és jaquette (= frac)
NOTA: Gal·les del Sud-est shacad [sha-kad]

siachmat, siachmatau [shakh MAT shakh MA te] substantiu masculí
1 escac i mat

siafio [SHAV yo] (verb)
1 afaitar-se

siafinsÿn [ sha-vin-sin ] substantiu masculí1 floc (de fusta)
1 tân siafins foc d’encenalls; foc que es crema ràpidament i desapareix; alguna cosa que aparentment és un èxit al principi, però al final és un fracas
tân siafins fu’r cwbl tot es va quedar en un foc d’encenalls
ETIMOLOGIA: (safins < anglès shaving = foc) + (-ÿn sufix diminutiu afegit a substantius per fer una forma singular d’un substantiu col.lectiu o plural)


Siân [SHAAN] substantiu femení
1 Joana

Sianco [SHANG ko] substantiu masculí
1 nom d'home - forma diminutiva de Siencÿn

siandi, siandis [SHAN di, SHAN dis] substantiu masculí
1 clara (cervesa i llimonada)

sianel, sianeli [SHA nel, sha NE li] substantiu femení
1 canal

2 canal per un líquid
sianel orlif sobreeixidor (canal)

Siani [shâ -ni] substantiu femení
1 forma diminutiva de Siân (= Joana)
1 mae e'n hen Siani o ddÿn sembla una velleta (dit d'un homeque fa molts escarafalls com una àvia (suposadament) tendeix a fer
1 noms d'insectes siani fantell (qv), siani flewog (qv); nom d'ocells siani lwÿd (qv)
ETIMOLOGIA: (Siân = Joana) + (-i = sufix diminutiu)

siani flewog [shâ-ni vleu-og] substantiu femení
PLURAL sianis blewog
[shâ-nis bleu-og]
1 eruga pelosa (normalment de papallona tigre Arctia Parasemia, Euplagia etc)
ETIMOLOGIA: (Siani = Joana) + mutació suau + (blewog = pelós)

siani wrachen [ shâ-ni wrâ -khen] substantiu femení
1 (Gal.les del Nord) centpeus
ETIMOLOGIA: (“Joana (la) bruixa”) (Siani = Joana ) + mutació suau + (gwrachen = bruixa)

siâp, siapiau [SHAAP, SHAP ye] substantiu masculí
1 forma

siarad (â) [SHA rad] (verb)
1 parlar (amb)
2 siarad ar draws pen a chlustiau xerrar com una mallerenga / com una cotorra

siaradus [sha RA dis] (adjectiu)
1 xerraire

siart, siartiau [SHART, SHART ye] substantiu femení
1 carta (= mapa)

sibrwd [SHI brud] (verb)
1 xiuxiuejar

sicr [SI kir] (adjectiu)
1 segur

2 gwÿbod yn sicr bod... saber del cert que...
Mi wn yn sicr ei bod e wedi siarad â hi Sé del cert que va parlar amb ella

sidan [ -dan] substantiu masculí
PLURAL sidanau [ si- -ne]
1 seda = tela fina de fils fets pel cuc de seda
hosan sidan mitjó de seda
sidan gwneud seda artificial
sidan symudliw seda tornassolada (teixit amb fils d’ordit d’un color i de fils dtrama d’un altre de tal manera que es produeix l’efecte d’un color que canvïa segons el punt de vista )
sidanau sedera

2 seda
chwarren sidan glàndula sedera
gwÿnfÿn sidan papallona de seda (Bombyx mori)
prÿf sidan cuc de seda (Bombyx mori)
edau sidan fil de seda

3 seda = toga portada per un conseller del rei o reina (anomenat per President de la Cambra dels Lords)
cael sidan = ser anomenat coneseller del rei
gwneud cais am sidan sol·licitar una pocició com a conseller rel rei

4 (Gal·les del Sud-est) (amb nens petits) y sidan > shitan estimat
ym shitan our i (= fy sidan aur i) el meu estimat / la meva estimada (“la meva seda d’or”)
ETIMOLOGIA: anglès antic sîde (= seda); cf alemany die Seide (= seda)

NOTA: Gal·les del Sud: shidan (la palatalisation de la s dvant de i és típica del gal·lès sudenc)

siec, sieciau [SHEK, SHEK ye] substantiu femení
1 taló

sied [sheed ] substantiu masculí
PLURAL sieds [sheeds]
1 tonalitat
2 pantalla de llum
3 (adverbi) una mica
Dwi sied yn flinedig heddiw (Gwynedd) (Geiriadur Prifysgol Cymru, pàgina 3272)
Estic una mica cansat avui
Dwi ’di blino sied heddiw (Gwynedd) (Geiriadur Prifysgol Cymru, pàgina 3272)
Estic una mica cansat avui (“M’he cansat una mica avui”)
sied fach yn well (Gwynedd) (Geiriadur Prifysgol Cymru, pàgina 3272)
una mica millor

4 rÿw sieden miqueta (sied + -en sufix diminutiu per substantius femenins)
rÿw sieden (adverbi) una miqueta
Ma’r cwrw ‘ma ryw siedan yn gryfach n’all llall (Gwynedd) (Geiriadur Prifysgol Cymru, pàgina 3272)
Aquesta cervesa és una miqueta més forta que l’altra

ETIMOLOGIA: anglès shade (= ombra) < anglès antic sceadu;
Paraules relacionades: alemany der Schatten (= ombra), irlandès scáth (= ombra), grec skottos (= foscor)

NOTA: Gal·les del sud-est: siad [shaad]

sièd, siediau [SHED, SHED ye] substantiu femení
1 barraca

Sieffre [SHE fre] substantiu masculí
1 nom d'home

sielffo [SHEL fo] (verb)
1 cardar

Siemsÿn [SHEM sin] substantiu masculí
1 nom d'home Jaumet (diminutiu de Siâms [SHAAMS]

Siencÿn [SHEN kin] substantiu masculí
1 nom d'home - Joanet (de l'anglès del nederlandès)

siersi [SHER si] substantiu femení
1 = jyrsi


sifdda [siv -dha] substantiu femení
1 ciutat de Caernarfon xemeneia; Vegeu: shimnai

sigarét, sigaréts [si GA ret, si GA rets] substantiu femení
1 cigarreta

siglad, sigladau [SI glad, si GLA de] substantiu masculí
1 agitació (Sud)

sigledig [si GLE dig] (adjectiu)
1 movedís, inestable

siglen, siglenni [SI glen, si GLE ni] substantiu femení
1 gronxador

sigo [SI go] (verb)
1 agitar; també (forma literària): ysigo

sillaf, sillafau [si lhav, si LHA ve] substantiu femení
1 vocal

sillaf fer, sillafau byrion [si lhav VER, si LHA ve BØR yon] substantiu femení
1 vocal curta

simnai [shim -ne] substantiu femení
1 xemeneia; Vegeu: shimnai

sinc, sinciau [SINGK, SINGK ye] substantiu masculí
1 pica

sinema, sinemâu [SI ne ma, si ne MAI] substantiu masculí
1 cine

siobet [ sho -bet] substantiu femení
PLURAL siobetau [ sho-be-te]
1 (Gal·les del Sud) cony
ETIMOLOGIA: ??

sioc [SHOK] substantiu masculí
1 espant


sioe, sioeau [SHOI, SHOI e] substantiu femení
1 fira

2 sioe ºwartheg, PLURAL sioeau gwartheg fira de bestiar
3 (en un concurs) gwneud sioe dda ohoni fer una bona actuació(“fer una bona exposició d’ella”)
4 Y Sioe ºFawr “la gran exposició”, nom popular per Sioe Amaethyddol Cymru (Fira Agrícola de Gal·les) celebrada cada anya a finals de juliol a Llanelwedd, comarca de Powÿs
Cf el nom humorós per aquest esdeveniment: Steddfod y Buarth “l’eistèdvod del corral” (es fa una setmana abans de l’eisteddfod nacional)


siol [ shol ] substantiu masculí
PLURAL siolau, siols [ sho –le, shols]
1 cap
Mae’n ºwag yn ’i siol Té el cap buit, és estúpid (“ell és buit dins el seu cap d’ell”)
Does dim llawer yn ’i siol hi És més aviat estúpida (“no n’hi ha gaire dins els seu cap d’ella”)
cymrÿd yn ‘i siol i (wneud rhÿwbeth) decidir-se fer alguna cosa (“agafar diins el seu cap fer alguna cosa”)
2 gwacsiol capsigrany, cap verd

ETIMOLOGIA: gwacsiol > gwagsiol (gwag = buit) + (siol = cap)

siolen [ sho -len] substantiu femení
PLURAL siolennau [ sho-le-ne]
1 (Gal·les del Sud) cony
ETIMOLOGIA: (siôl = xal) + (-en sufix diminutiu afegit a substantius)

siom [SHOM] substantiu femení
1 decepció

siomedig [sho ME dig] (adjectiu)
1 decebut

siomi [SHO mi] (verb)
1 decepcionar
2 cael eich siomi ar yr ochr gorau sorprendre’s gratament, quedar gratament sorprés ("rebre la vostra decepció sobre el millor cantó")

Siôn [SHOON] substantiu masculí
1 nom d'home - Joan

-
Siôn Barrug [shoon BA rig] substantiu masculí
1 personificació de la gelada "Joan Gelada")

Sioned [SHO ned] substantiu femení
1 dom de dona = Joana

Siôn Heidden [ shoon hei -dhin]
1 personificació de whiskey de malt o alcogol en general
ETIMOLOGIA: traducció de l’anglès John Barleycorn, (Siôn = John / Joan) + (heidden = gra d’ordi); (haidd = ordi) + (-en sufix afegit a substantius per fer una forma singular d’un substantiu col.lectiu o plural)


Sioni [SHO ni] substantiu masculí
1 forma diminutiva de Siôn

-
Sioni Winwns [sho ni WI nuns] substantiu masculí
1 venedor itinerant de cebes de Bretanya a Gal·les (segle 1900 fins a la dècada dels setanta)

siop, siopau [SHOP, sho pe] substantiu femení
1 botiga

siop esgidiau sabateria

bwrglwr siop lladre de botigües (lladre que força la porta o la finestra)
2 taller

-
siop adrannol [shop a DRA nol] substantiu femení
1 grans magatzems

-
siop cigÿdd [shop KI gidh] substantiu femení
1 = siop y cigÿdd

-
siop ddillad, siopau dillad [shop DHI lhad, sho pe DHI lhad] substantiu femení
1 botiga de roba

-
siop ddodrefn, siopau dodrefn [shop DHO drevn, sho pe DO drevn] substantiu femení
1 botiga de mobles (Nord); cf "siop gelfi"

-
siop deganau, siopau teganau [shop de GA ne, sho pe te GA ne] substantiu femení
1 botiga de joguines

-
siop esgidiau [shop e SKID ye] substantiu femení
1 sabateria

-
siop felysion, siopau melysion [shop ve LØS yon, sho pe me LØS yon] substantiu femení
1 confiteria, bomboneria

-
siop fferyllÿdd [shop fe RØ lhidh] substantiu femení
1 farmàcia

-
siop ffrwÿthau [shop FRUI the] substantiu femení
1 fruiteria

-
siop flodau, siopau blodau [shop VLO de, sho pe BLO de] substantiu femení
1 floristeria

-
siop gadwÿn, siopau cadwÿn [shop GAD win, sho pe KAD win] substantiu femení
1 botiga d'una cadena de botigues

-
siop gelfi, siopau celfi [shop GEL vi, sho pe KEL vi] substantiu femení
1 botiga de mobles (Sud); cf "siop ddodrefn"

-
siop groser [shop GRO ser] substantiu femení
1 vegeu: siop y groser

-
siop gÿdweithredol, sipau cÿdweithredol [shop gid wei THRE dol, sho pe kid wei THRE dol] substantiu femení
1 cooperativa de consum

-
siop lyfrau, siopau llyfrau [shop LØ vre, sho pe LHØ vre] substantiu femení
1 llibreria

-
siop siafins [shop SHA vins] substantiu femení
1 embolic

-
siop sÿch-lanháu [shop sÿkh la NHAI] substantiu femení
1 tintoreria

-
siop wÿstlo, siopau gwÿstlo [shop UIST lo, sho pe GUIST lo] substantiu femení
1 casa de préstecs, mont de pietat

-
siop y cigÿdd [shop ø KI gidh] substantiu femení
1 carnissereria

-
siop y fferyllÿdd [shop ø fe RØ lhidh] substantiu femení
1 farmàcia

-
siop y gof [shop ø GOOV] substantiu femení
1 taller del ferrer

-
siop y groser [shop ø GRO ser] substantiu femení
1 botiga de comestibles

siopa [SHO pa] (verb)
1 anar a comprar

siopwr, siopwÿr [SHO pur, SHOP wir] substantiu masculí
1 botiguer

Siorÿs [shô-ris] m
1 Jordi
2 Sain Siorÿs (ST0976) poble de la comarca de Bro Morgannwg
nom anglès: Saint George-super-Ely

ETIMOLOGIA: anglès George
NOTA: (normalment Jordi és Siôr)

Siôr [SHOOR] substantiu masculí
1 nom d'home = Jordi

sir, siroedd [SIIR, SI rodh] substantiu femení
1 comtat (Sud: "shir" [SHIIR]

Sir Aberteifi [shiir a ber TEI vi] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després una divisió del nou comtat de Dyfed, amb el nom de Ceredigion; 1996 - de nou comptat independent amb el nom de Ceredigion (= 'comtat (de la ciutat de) Aberteifi')

Sir Benfro [shiir BEN vro] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després dues divisions del nou comtat de Dyfed, amb el noms de Preseli i De Penfro; 1996 - de nou UN comptat independent (Sir Benfro) (= 'comtat (de la ciutat de) Penfro')

Sir Ddinbÿch [shiir DHIN bikh] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després tres divisions del nou comtat de Clwÿd (Colwÿn, Glÿndwr, Wrecsam Maelor);; 1996 - de nou comptat independent (Sir Ddinbÿch) molt diferent de l'antic comtat, pre-1974(= 'comtat (de la ciutat de) Dinbÿch)

Sir Drefaldwÿn [shiir dre VALD win] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després una divisió del nou comtat de Powÿs; 1996 (= 'comtat (del poble de) Trefaldwÿn)

Sir Faesyfed [shiir vai SØ ved] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després una divisió del nou comtat de Powÿs; 1996 (= 'comtat (del poble de) Maesyfed)

Sir Feironÿdd [shiir vei ri O nidh] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després una divisió (Meirionÿdd) del nou comtat de Gwynedd; 1996 (= 'comtat (de la regió de) Meirionÿdd')

Sir Fôn [shiir VOON] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després una divisió del nou comtat de Gwÿnedd; 1996 - de nou un comptat independent (= 'comtat (de) (l') illa (de) Môn')

Sir Forgannwg [shiir vor GA nug] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després dues divisions (Rhuddlan, Delÿn) del nou comtat de Clwÿd; 1996 - de nou un comptat independent (= 'comtat (de la ciutat de) Y Fflint'), però no amb la mateixa extensió que el comtat històric

Sir Frycheiniog [shiir vrø KHEIN yog] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després tres comtats; 1996 es fan vuit comtats de l'antic territori (= 'comtat (de la regió de) Morgannwg)

Sir Fynwÿ [shiir VØ nui] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després una divisió (Caerfyrddin) del nou comtat de Dyfed; 1996 - de nou un comtat propi (= 'comtat (de la ciutat de) Caerfyrddin')

Sir Gaerfyrddin [shiir gair VØR dhin] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després dues divisions (Rhuddlan, Delÿn) del nou comtat de Clwÿd; 1996 - de nou un comptat independent (= 'comtat (de la ciutat de) Y Fflint'), però no amb la mateixa extensió que el comtat històric

Sir Gaernarfon [shiir gai NAR von] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després una divisió (Arfon) del nou comtat de Gwÿnedd; (= 'comtat (de la ciutat de) Caernarfon'),

siriol [SIR yol] (adjectiu)
1 alegre

sirioldeb [si ri OL deb] substantiu masculí
1 alegria, bon humor

sirÿf [si -riv] substantiu masculí
PLURAL siryfion [si- riv -yon]
1 sirÿf i també uchel sirÿf "xèrif superior"
..1/ (història) en un comtat, el representatiu del rei o de la reina, amb poders judicials
..2/ primer oficial amb responsibilitats més aviat ceremonials com presidir les eleccions

2 is-sirÿf "xèrif inferior" = ajudant de xèrif

3 (Escòcia) "xèrif” primer jutge d’un comtat

4 Estats Units xèrif = oficial principal (normalment votat) del manteniment de la llei en un comtat (colloquialment sheriff)

ETIMOLOGIA: d'una forma anterior de l'anglès modern sheriff < anglès antic ”shiir-yøréev” (scîrgerêf); ("shiir" (scîr) = comtat, ofici) + ("yøríiv” (gerêf) = magistrat, agutzil)
NOTA: de vegades sirÿdd, com si fos sir (= comarca, comtat) + (-ÿdd, sufix d’agent)

siryfiaeth [si-røv-yeth] substantiu femení
1 ofici de xèrif
2 període de l’exercici de la fucció de xèrif
3 territori d’un xèrif
ETIMOLOGIA: (sirÿf = xèrif) + (-i-aeth sufix)
NOTA: també siryddiaeth (sirÿdd + -i-aeth)

Sir y Fflint [shiir ø FLINT] substantiu femení
1 (fins a 1974) comtat; després dues divisions (Rhuddlan, Delÿn) del nou comtat de Clwÿd; 1996 - de nou un comptat independent (= 'comtat (de la ciutat de) Y Fflint'), però no amb la mateixa extensió que el comtat històric

siswrn, sisyrnau [SI surn, si SØR ne] substantiu masculí
1 tisores
2 fel siswrn (intel·ligència)
Mae hi fel siswrn
És molt astut (“com (unes) estisores”)


Síterdwn [si-ter-dun] substantiu femení
1 localitat de la comarca de Bro Morgannwg (Gal·les del Sud-est), aprop de Saint-y-brid. Nom anglès: Southerndown. Aquesta forma gal·lesa apareix com a Siterdwn a “A Glossary of the Welsh of Glamorgan (Glossari de la llengua gal·lesa de Morgannwg) / assaig de l’Eisteddfod de la ciutat d’Abertawe 1907 d’en Cadrawd (Timothy Christopher Evans) / (manuscrit, Biblioteca Nacional de Gal·les)
ETIMOLOGIA: ?

Siw [SYUU] substantiu femení
1 nom de dona (forma curta de Siwsan) = Susana

siw [siu] adjectiu
1 gràfia errònia de sÿw (= elegant, esplèndid)

Siwan [SI wan] substantiu femení
1 nom de dona

siwed [SI wed] substantiu masculí
1 sagí

siwgr, siwgrau [SHU gur, SHU gre] substantiu masculí
1 sucre

siwmper, siwmperi [SHUM per, shum PE ri] substantiu femení
1 (literari) jersei; vegeu jymper

siwr [SHUUR, SIUR] (adjectiu)
1 segur, cert

siwrnai, siwrneiau [SHUR ne, shur NEI e] substantiu femení
1 viatge

siwt, siwtiau [SIUUT, SIUT ye] substantiu femení
1 vestit, 'trajhe'

siwt o ºdoriad da un vestit que té un bon tall

siwtces [siut -kes] substantiu masculí
PLURAL siwtcesÿs [siut-ke-sis]
1 maleta
també: ces dillad (bossa (de) roba)
ETIMOLOGIA: anglès suitcase (suit = vestit) + (case = bossa)

siyntio [SHØNT yo] (verb)
1 (ferrocarril) maniobrar = ordenar

sleisen, sleisiau / sleisus [SLEI sen, SLEIS ye / SLEI sis] substantiu femení
1 llesca

-
sleisen ddatÿs, sleisiau datÿs [slei sen DHA tis, sleis ye DA tis] substantiu femení
1 torta de dàtils

sleisio [SLEIS yo] (verb)
1 llescar
2 fer rodanxes

slip, slipiau [SLIP, SLIP ye] substantiu masculí
1 trosset de paper

slochian [SLOKH yan] (verb)
1 beure a grans glops

Slofaceg [slo VA keg] substantiu femení
1 slovac (idioma)

slofi [SLO vi] (verb)
1 (col·loquial) anar més a poc a poc

slogan, sloganau [SLO gan, slo GA ne] (mf) eslògan

slorwm, slorymod [SLO rum, slo RØ mod] substantiu masculí
1 anguis fragilis - noia

slot, slotiau [SLOT, SLOT ye] substantiu femení
1 ranura

slwmran cysgu [slum ran KØ ski] (verb)
1 fer la becaina

slwtshlyd [ sluch -lid] adj
1 fangós
ETIMOLOGIA: (slwtsh = fang espés ) + (-lyd, sufix = ‘ple’, sovint amb matís de menyspreu)

s'ma'i [SMAI] (frase)
1 (Nord) com anem? vegeu: "sut mae hi?" [sit MAI hii]

smocio [SMOK yo] (verb)
1 (col·Loquial) fumar; literàri - ysmygu [ø SMØ gi]

smonaeth [SMO neth] substantiu femení
1 (Nord) desordre (reducció de hwsmonaeth = govern de la casa)

smot, smotiau [SMOT, SMOT ye] substantiu femení
1 taca

smotÿn, smotiau [SMO tin, SMOT ye] substantiu femení
1 taca

2 smotÿn ar y orwel pic / punt a l’horitzó

smygler [smø-gler] substantiu masculí
PLURAL smygleriaid [smø-gler-yed]
1 contrabandista
ETIMOLOGIA: anglès smuggler (= contrabandista)

smyglo
[smø-glo] verb
1 passar de contraban
Yr oedd lot o smyglo yr amser hwnnw
Hi havia molt de passar de contraban en aquella època
ETIMOLOGIA: (smygl- = anglès to smuggle) + (-o, sufix per formar verbs); smuggle és probalament de l’holandès o del baix alemany

smygu [SMØ gi] (verb)
1 = ysmygu

snam / s’na’m / s’nam [ snam ] substantiu masculí
1 (col·loquial) no hi ha cap...
S’nam llonÿdd i’ ga’l No hi ha pau, no pots descansar-te

NOTA: (1) La forma literària és nid oes (llonÿdd). Col·loquialment
..1/ “yna” és avui en dia normal (= hi), probabñament una imitació de l¡’anglès “there is” (= hi ha), reduïda a ’na
nid oes ’na...
i (2) s’afegeix un segon negador dim, que té mutació suau (ddim) darrera ’na
nid oes ’na ddim...
..3/ nid oes es fa una monosíl·laba
does ’na ddim...
..4/
la frase en la parla col·loquial ràpid es redueix a snam (does ’na ddim... )

snâm
[ snaam ] substantiu masculí
1 (Gal·les del Nord) cognom
ETIMOLOGIA: snâm < syrNÂM < anglès surname (= cognom)
NOTA: També snêm al ditricte d’Arfon


sobr [SO bor] (adjectiu)
1 serè

soced, socedi [SO ked, so KE di] substantiu femení
1 (electricitat) endoll
2 (articulació) fossa, cavitat 3 (dent) alvèol

socsen, socs [SOK sen, SOKS] substantiu femení
1 mitjó

soffa, soffas [SOO fa, SOO fas] substantiu femení
1 sofà

soflÿn, sofl [SOV lin, SO vol] substantiu masculí
1 rostoll

soia [SOI a] substantiu masculí
1 soia

solet
[SO let] (adjectiu)

1
sòlid
wal solet paret sòlida


..1
sôn [SOON] substantiu masculí
1 esment
2
mygu pob sôn am rÿwbeth posar terra al damunt (d’alguna cosa) (“asfixiar tot esment d’alguna cosa”)

..2 sôn [SOON] (verb)
1 esmentar

soned, sonedau [SO ned, so NE de] substantiu femení
1 sonet

sonedwr, soneddwÿr [so NE dur, so NED wir] substantiu masculí
1 un que escriu sonets

sosban [so -span] substantiu femení
PLURAL sosbenni, sosbÿn [so- spe-ni, so-spin]
1 olla, casolla
2 idiota = terme de menyspreu per un que es considera idiota o inútil
Ma fe mor dwp â bat. –Pwÿ? -Y sosban yna sÿ’n mÿnd maas gyda Haf
-És tan estupíd (“com un pal”) –Qui? –Aquell idiota que surt amb la Haf
3 Tre'r Sosban sobrenom per la ciutat de Llanelli ('la ciutat de l’olla', de la molt coneguda cançó ‘Sosban Fach’ d’aquella ciutat – ‘petita olla’)
(article de diari) Celebrant mig segle a la Ciutat de l’Olla. L’escloa de llengua gal·lesa de Sant David celebra el seu cinquantè anniversari aquest any
ETIMOLOGIA: anglès [sospøn] “saucepan” (= olla); el primer element ara pronunciada coma la paraula independent “sauce” [sóospøn] (cf [saaspan] als Estats Units) - "pot (de) salsa", (sauce = salsa) + (pan = pot)

sosban ºfrÿs
[so –span vriis] substantiu femení
PLURAL sosbenni brÿs [so- spe-ni briis]
1 olla a pressió
ETIMOLOGIA: (sosban = olla) + mutació suau + (brÿs = ràpid)

soser, soseri [SO ser, so SE ri] substantiu femení
1 platet

sosialaeth [so SHA leth] substantiu femení
1 socialisme

sosialaidd [so SHA ledh] (adjectiu)
1 socialista

sosialÿdd, sosialwÿr [so SHA lidh, so SHAL wir] substantiu masculí
1 socialista

sothach [ -thakh ] substantiu masculí
1 escombraries
sothach o bapur diari sense cap valor
ETIMOLOGIA: (soth- element desconegut) + (-ach sufix per formar substantius)

sothachlÿd [ so-thakh-lid] adj
1 de poc valor, pastitxo
ETIMOLOGIA: (sothach = escombraries) + (-lÿd sufix adjectival)

sownd [SOUND] (adjectiu)
1 fix, ferm

sowth [SOUTH] substantiu masculí
1 (col·loquial) sud (= De, Deheu)

Sowthen, Sowthiaid [SOU then, SOUTH yed] substantiu femení
1 (col·loquial) dona del sud, sudenca

Sowthÿn, Sowthiaid [SOU thin, SOUTH yed] substantiu masculí
1 (col·loquial) home del sud, sudenc

srinj, srinjus [SRINJ, SRIN jis] substantiu femení
1 (col·loquial) xeringa; vegeu chwistrell [KHWI sttrelh]

stabl, stablau [STA bal, STA ble] substantiu femení
1 establa, quadra

stad, stadau [STAAD, STA de] substantiu femení
1 finca
2 polígon

’Stade [ stâ-de] -
1 forma local del nom Gwastadau (“terres planes ”) (nom de granja, Llandderfel, Gwÿnedd) (Pèrdua de la primera síl.laba, “-au” col·loquialment és [e] )

staen, staeniau [STAIN, STEIN ye] substantiu masculí
1 taca

'stafell, 'stafelloedd [STA velh, sta VE lhodh] substantiu femení
1 habitació = "ystafell"

staff darlithio SUBSTANTIU MASCULÍ / SUBSTANTIU MASCULÍ[staf dar lith yo]1 docents d'una universitat ("plantilla (de) donar conferències")

staliwn, stalwÿni [STAL yun, stal WI ni] substantiu masculí
1 cavall (mascle)

stamp, stampiau [STAMP, STAMP ye] substantiu masculí
1 segell

stampio [STAMP yo] (verb)
1 estampar

stamp rwber [stamp RU ber] substantiu masculí
1 estampilla

stand, standiau [STAND, STAND ye] (mf) 1 (esport) tribuna
2 penjador

stand dillad [stand DI lhad] substantiu masculí
1 penjador per eixugar la roba

staplen, staplau / staplenni [STA plen, STA ple / sta PLE ni] substantiu femení
1 grapa

staplwr, staplwÿr [STA plur, STAPL wir] substantiu masculí
1 grapadora

stedda [ste dha]
1 (forma amb afèresi de eistedda, forma col·loquial de eistedd) seu!

Stedda'n llonÿdd yn y gader na, machgen i
- seu tranquil en aquella cadira, fill meu

Steffan [STE fan] substantiu masculí
1 nom d'home - Esteve

stem, stemiau [STEM, STEM ye] substantiu femení
1 torn (de feina)

stereo, stereos [STE re o, STE re os] substantiu femení
1 ?estèreo

sterics [ ste -riks] pl
1 atac de nervis
cael sterics venir-li un atac de nervis (“aconseguir histèries”)
mÿnd i sterics venir-li un atac de nervis (“anar a histèries”)
mÿnd i sterics o chwerthin am ºrÿwbeth fer un tip de riure sobre alguna cosa
ETIMOLOGIA: anglès sterics, una forma escurçada de hysterics < llatí hysericus (adjectiu; = de la matriu, uterí) < grec husyterikos (adjectiu; = de la matriu, uterí) < hustera (= matriu), de la creença que la histèria era un trastorn femení, causat per trastorns de la matriu


stiwdio, stiwdio / stiwdioau [STYUUD yo, STYUUD yos / styuud YO e] substantiu femení
1 estudi (de televisió etc)

stôl, stolion / stoliau [STOOL, STOL yon / STOL ye] substantiu femení
1 tamboret

stondin, stondinau [STON din, ston DI ne] substantiu femení
1 parada

-
stondin farchnad, stondinau marchnad [STON din VARKH nad, ston DI ne MARKH nad] substantiu femení
1 parada de mercat

stori, storïau / straeon [STO ri, sto RI e / STREI on] substantiu femení
1 història, conte

-
stori fer, storïau byrion [sto ri VER, sto ri e BØR yon] substantiu femení
1 narració curta, conte

-
stori iasoer [sto ri IA soir] substantiu femení
1 història de terror

storm [ storm ] femení
PLURAL stormÿdd [ stor -midh]
1 tempesta
Fe fÿdd yn storm arnon ni Tindrem una tempesta
Dyna storm fu nithwr ynta fa? (south-east) Quina tempesta hi va ser ahir, no?
rhybudd storm / rhybudd o storm avís de tempesta
storm fawr / storom fawr un gran temporal
storm o eira / storm eira / storom eira rufa, torb, borrufada (“tempesta (de) neu”)
storm o law aiguat, tempesta de pluja (“tempesta de pluja”)
storm o daranau tronada, tempesta de trons (“tempesta de trons”)
storm o fellt a tharanau tronada, tempesta de trons (“tempesta de llamps i trons”)
storm o law taranau tronada, tempesta de trons (“tempesta de pluja de trons”)
(Sud) storm o luched a thyrfau tronada, tempesta de trons (“tempesta de llamps i trons”)
(Sud) storm o law tyrfau tronada, tempesta de trons (“tempesta de pluja de trons”)
storm o wÿnt vendaval, ventúria (“tempesta de vent”)
storm dywod simun, tempesta de sorra (“tempesta de sorra”)

2 daw tawelwch ar ôl storm després d’una tempesta vé la calma

3 dod trwÿ storm capejar un temporal

4 mae hi am storm el temps amenaça tempestat
mae hi’n magu storm el temps amenaça tempestat
(Nord) mae hi’n hel am storm el temps amenaça tempestat
(Nord) mae hi’n cau am storm el temps amenaça tempestat

5 diogel rhàg stormÿdd a prova de tempestes

6 storm mewn cwpan te / cwpan deuna tempesta en un got d'aigua

ETIMOLOGIA: anglès storm < anglès antic
Alemany der Sturm (= tempesta)
Relacionada amb el verb anglès stir (= remanar) < anglès antic styrian
i anglès sturgeon esturió < francès < alemany. En alemany der Stör (= esturió)

NOTA: Al sud-oest hi ha una forma col.loquial storom

stormus [STOR mis] (adjectiu)
1 tempestuós

strach [straakh] masculine or substantiu femení
1 desordre
 mewn strach en desordre
Mae pawb yn cofio'r strach yn 1974 pan newidiwÿd ein siroedd
Tothom recorda el desordre a l’any 1974 quan es van canviar els comtats

2 mal tràngol
mewn strach en un mal tràngol

3 embolic, daltabaix
Sôn am strach i ºorffen y traethawd mewn prÿd Vaig haver f’anar de bòlit per acabar la redacció (“parla d’embolic per acabar la redacció”)

ETIMOLOGIA: ??

straeon [STREI on] (pl)
1 forma plural; vegeu: stori

strap [STRAP] (mf) = strapen

strapen, strapiau [STRAP, STRAP ye] substantiu femení
1 corretja

stratosffer [STRA tos fer] substantiu masculí
1 estratosfera

stric, striciau [STRIK, STRIK ye] substantiu masculí
1 eina per esmolar (dalles, etc)

strÿd, strydoedd [STRIID, STRØ dodh] substantiu femení
1 carrer

stwff [stuf] substantiu masculí
1 matèria, substància, estofa

ETIMOLOGIA: anglès stuff (= estofa); avui en dia la pronunciació estàndard és [stu·f] (u· per representar la v invertida de l’afabet fonètic internacional); antigament era [stuf], i la forma gal·lesa és d’aquesta. stuff < francès antic estoffe (en francès modern és étoffe = estofa) < estoffer (= formir) < germànic; una paraula relacionada en alemany és stopfen (= omplir, reblir)

stwffio [stuf -yo] verb
1 reblir, forçar
stwffiodd y llythÿr i’w boced ell va ficar la carta a la seva butxaca
stwffio bwÿd i lawr eich gorn gwddf omplir-se amb menjar (‘forçar menjar la pipa del coll avall’)
2 farcir
stwffio ffowlÿn farcir un pollastre

3 omplir una pell d’ animal amb serradures, etc, per donar-li la forma d’una animal viva
roedd yn stwffio anifeiliaid fel hobi com a hobby feia de taxidermista (‘omplia animals’)
ETIMOLOGIA: (stwff = estofa) + (-io, sufix per formar verbs)

NOTA: al sud stwffo [stu-fo] (amb sufix -o en comptes de -io)

stwffiwr [stuf -yo] substantiu masculí
PLURAL stwffwÿr [stuf -wir]
1 person que rebleix

2 taxidermista
A la revista Llafar Gwlad, número 73, Haf (estiu) 2001 un article de’n Bobi Owen sobre sobrenoms a la ciutat de Dinbÿch (‘Denbigh’ en anglès) parla de Huw Stwffiwr (yn enwog yn y ganrif ddiwethaf am stwffio adar ac anifeiliaid...) (famós al segle passat per ser taxidermista treballant amb animals i ocells)

ETIMOLOGIA: (stwff-, arrel de stwffio = reblir, omplir) + (-i-wr, sufix = home)

stwmp pÿs [stump piis] m
1 Gal·les Central patates i pèsols bullits junts; després s’en fa un puré
ETIMOLOGIA: (stwmp = puré) + (pÿs = pesols)

stw^r [ stuur ] substantiu masculí
1 soroll, enrenou
2 mawr eich stw^r sorollós
Ar noson mor braf ag ydoedd hon, nid rhyfedd bod plant y pentref yn fawr eu stw^r yn chwareu â'u gilydd.
Amb una nit tan bona com aquesta, no és cap sorpés que els nens del poble jugan junts sorollosament
3
discussió, debat sorollós
crÿn stw^r molta discussió
Mae 'na grÿn stwr wedi codi o brÿd i'w gilÿdd yngly^n â merched yn y lluoedd arfog
Hi ha hagut molta discussió de tant en tant sobre les dones a les forces armades

4 soroll = plors
 Nawr stopa di'r st#r 'na, a gwêd wrtho i beth sÿ'n bod. O's rhÿwun wedi rhoi coten iti?
Ara para aquell soroll, i digues-me què’r passa. T’ha copejat algú?

5 codi stw^r fer soroll
codi stw^r ynghÿlch rhÿwbeth fer soroll sobre alguna cosa
gwneud stw^r fer soroll

6 reny, allissada
Ceso stw^r dag e Em va renyar (“Vaig aconseguir un soroll / un reny amb ell”)

ETIMOLOGIA: anglès obsolete stour (= conflicte). Aquesta paraula existeix encara al dialecte del nord d'Anglaterra i al terrabaixès d’Escòcia [stuur] stoor o stour (= coflicte) < francès estour (= combat armat) < germànic; cf alemany sturm (= tempesta), anglès storm (= tempesta); bretó (del francès) stourm (= combat)

stwrllÿd [STUR lhid] (adjectiu)
1 sorollós

stydi, stydis [STØ di, STØ dis] substantiu femení
1 (col·loquial) estudi, escriptori (habitació per estudiar) = astudfa [a STID va]

styfnig [STØV nig] (adjectiu)
1 tossut (literari: ystyfnig)

su dech chi [si-de-khii] -
Gal·les del Nord-est
1 Com esteu? (vos, vosaltres), què tal? Vegeu sut dech chi?

sudd, suddion [SIIDH, SIDH yon] substantiu masculí
1 suc

sut dach chi? [si-da- khii] -
Gal·les del Nord-oest
ETIMOLOGIA: sut dach chi < sut dech chi (es fa servir aquesta última forma al nord-est). Una a en comptes d'una e a la síl·laba final és típica del gal·lès del nord-oest. Vegeu l'entrada a continuació.

sut ºolwg [ sit ô -lug]
1 sut olwg sÿdd arni? com és (d’aspecte)? (“Quine mena d’aparença hi ha sobre ella?)
ETIMOLOGIA: (sut = quina mena de) + mutació suau + (golwg = aparença)

sut ºrai? [ sit rai]
1 quina mena de persones?
2 quines coses? quina mena de coses?
 sut rai fynnwch chi? (Coses de) quina mena voleu?
3 nid pa faint, ond sut rai és més important la qualitat i no la quantitat
ETIMOLOGIA: (sut = quina mena) + mutació suau + (rhai = alguns, algunes coses, algunes persones )

Sul (dÿdd Sul) [SIIL (diidh SIIL)] substantiu masculí
1 diumenge

Sulgwÿn [sil-gwin] substantiu masculí
1 Y Sulgwÿn pentecosta, diumenge de Pentecosta, Segona Pasqua, commemora el descent de l’Esperit Sant; el setè diumenge després de Pasqua
gwÿl y Sulgwÿn (1) període de pentecosta (diumenge i dilluns) (2) festa de Pentecosta (diumenge i dilluns)
wÿthnos y Sulgwÿn setmena de pentecosta (la setmana després de diumenge de Pentecosta)
penwÿthnos y Sulgwÿn cap de setmana de Pentecosta (el dissabte, i el diumenge de Pentecosta)
dÿdd Llun y Sulgwÿn dilluns de Pentecosta – el dilluns després de diumenge de Pentecosta (també y Llungwÿn)
dÿdd Mawrth y Sulgwÿn dimarts de de Pentecosta – el dimarts després dels dos dies de Pentecosta
ETIMOLOGIA: (Sul = diumenge) + (gwÿn = blanc) “Diumenge blanc” - dels vestits blancs baptismals que portaven els religiosos en aquell dia


Sulwen
[SIL wen] substantiu femení
1 nom de dona

Sulwÿn [SIL wen] substantiu masculí
1 nom d'home

sur [SIIR] (adjectiu)
1 agre, àcid

surop [SI rop] substantiu masculí
1 (beguda (sucre en aigua); xarop = medecina; almívar; xarop de sucre

surop, suropau [SI rop, si RO pe] substantiu masculí
1 xarop

sut [SIT] (adv)
1 per què

su dach chi [si-da-khii] -
Gal·les del Nord-oest
1 Com esteu? (vos, vosaltres), què tal? Vegeu sut dach chi?

sut dech chi? [si-de- khii] -
Gal·les del Nord-est
1 Com esteu? (vos, vosaltres).
ETIMOLOGIA: (1) La forma col·loquial estàndard és sut yr ydÿch chi però de fet no la diu ningú exactament així.
..2/ "how are you" (sut = com) + (yr ydÿch = esteu) + (chi = vos / vosaltres)
..3/ sut dech chi < sut dÿch chi, una forma reduida de sut yr ydÿch chi. L'ús de la e en comptes de la ÿ també ocurreix a la forma col·loquial de la ciutat del nord-est Dinbÿch, que es fa "Dimbech", i al verb edrÿch (= mirar) > edrech. Hi ha algunes paraules en gal·lès estàndard que ara tenen e però historicament tenien ÿ (Mercher = Mercuri, dimecres; Tawe (nom de riu), etc).
Veggeu l'entrada e.

sut dÿch chi? / sut dech chi? / sut dach chi?
[sit di KHII / de KHII / da KHII?] (frase)
1 Com estàs?
(forma nordenca)

...1 nord - forma referencial  sut dÿch chi
...2 nord-est  - sut dech chi?

...3 nord-oest - sut dach chi?

Al sud: "Shwd ÿch chi?" [shu di KHII?]

sut hwÿl?
[sit HUIL] (frase)
1 com anem? (Nord) ("quina emoció?")

sut mae hi? [sit mâi hii] -
1 com va la cosa? com anem? ("com està ella" - és a dir, la situació)
De fet, a la llengua parlada és
..1/ Smâi?
[smâ-i] al nord i
..2/ Shwmâi [shu-mâ-i] i al Sud
(que sovint s'ecriu shwmae, shwd mae, shw' ma 'i, shwd ma 'i).
(resposta: (Sud) Rwÿ'n dda iawn, diolch [ruin dhaa YAUN, DI-olkh]

ETIMOLOGIA: sut mae hi és la forma estàndard col·loquial del gal·lès literari sut y mae hi "com està (la cosa)" - (sut = com), (y mae = és), (hi = ella). Tanmateix, sut mae hi normalment no s'utlitza - es fa servir o la forma nordenca o la forma sudenca, de la mateixa manera que en anglpes no s'utilitza la frase "God be with ye" en comptes de "goodbye", encara que és la base d'aquesta expressió

sut mâi? [sit -i] -
1 Com va? Com estàs?
ETIMOLOGIA: forma septentrional de sut mae hi?;
(sut = com) + (mae = és) + (hi = ella)
També su mâi (amb la pèrdua de la t), o amb una contracció més gran smâi)

sut yr ydÿch chi? [sit ø- dikh khii] -
1 Com esteu? (vos, vosaltres). Aquesta és la forma estàndard col·loquial, però no és diu mai així.
Al nord és
..1/ (nord-est) sut dech chi? (o més ben dit su dech chi) [si-de-khii, si-de-khi],
..2/ (nord-oest) sut dach chi? (o més ben dit su dach chi) [si-da-khii, si-da-khi],
..3/ i al sud shwd ÿch chi? [shu-di-khii, shu-dii-khi]
ETIMOLOGIA: forma col·loquial de sut yr ydÿch chi "com esteu" (sut = com) + (yr ydÿch = esteu), (chi = vos, vosaltres)

 swch [SUUKH] substantiu masculí
1 rella

Swedeg [SWE deg] substantiu femení
1 suec (idioma)

Sweden [SWE den] substantiu femení
1 Suècia

swedsen, swêds [SWED sen, SWEEDS] substantiu femení
1 col-i-nap

swejen, swêj [SWE jen, SWEEJ] substantiu femení
1 col-i-nap

swigen [ swî -gen] substantiu femení
PLURAL swigog [ swî -god]
1 (Gal·les del Nord) bombolla
swigen sebon bombolla de sabó
rhoi pìn yn eich swigen apagar-vos els fums (“posar una agulla a la vostra bombolla”)
ETIMOLOGIA: swigen (forma amb metatesi [sw] < [us] < *wsigen < chwÿsigen (= bombolla)

swil [SWIL] substantiu femení
1 tímid

swildod [SWIL dod] (adjectiu)
1 timidesa

swing [swing] substantiu masculí?
1 cop (de destrall, dall, etc)
Dyma'r wÿdd yn chwÿthu arno. Dyma swing ar y gryman a thorri pen yr wÿdd i ffwrdd
L'oca li va xiuxiuejar (??).
Va fer un cop de falç i va tallar el cap de l'oca ("vet aquí l'oca xiuxiuejant-lo. Vet aquí un bransoleig sobre el falç i (el) tallar (del) cap (de) l'oca) separat")
ETIMOLOGIA: anglès swing (= balanceig, bransoleig, oscil·lació) < angles antic swing-;
de la mateixa arrel germànica: alemany scwingen (= oscil·lar)

Swisiaid [SWIS yed] substantiu masculí
1 els Suissos

Swistir, Y [SWI stir] (pl)
1 Suissa

swllt, sylltau [SULHT, SØLH te] substantiu femení
1 xelí (moneda antiga anglesa, abolida el 1971)
2 gwario swllt er ennill ceiniog imprudent amb grans quantitats de diners i massa primmirat pel que fa a petites quantitats (“gastar un xelí per guanyar un penic”)

swm, symiau [SUM, SØM ye] substantiu masculí
1 suma

swn, synau [SUUN, SØ ne] substantiu masculí
1 soroll

1 swn i = fe fuaswn i [SU ni] (verb)
1 estaria (jo)

2 swn i = pe taswn i [SU ni] (verb)
1 si estigués (jo)

swnllÿd [SUN lhid] substantiu masculí
1 estaria (jo)


swnt [sunt] substantiu masculí
1 estret, braç de mar, freu
2 Swnt Enlli (“(l’) estret (d’) Enlli”) – nom anglès ‘Bardsey Sound’, l’estret entre la península de llÿn del nprd-oest de Gal·les strait i l’illa anomenada Ynÿs Enlli (‘nom anglès: Bardsey Island’)
ETIMOLOGIA: gal.lès swnt < anglès antic sund (= mar, braç de mar), paraula relacionada amb to swim (= nedar);
noruec sund (= braç de mar, lloc on es pot nedar cap a l’altra banda)

swper, swperau [SU per, su PE re] (verb)
1 sopar

swrn, syrnau [SURN, SØR ne] substantiu masculí
1 turmell (Sud)

swÿdd, swÿddi [SUIDH, SUI dhi] substantiu masculí
1 feina

swÿddfa, swÿddféÿdd [SUIDH va, suidh VEIDH] substantiu femení
1
despatx, oficina

bod â’ch prif swÿddfa yn... tenir la seu social a....
bloc swÿddféÿdd bloc d’oficines

swÿddfa bost, swÿddféÿdd post [suidh va BOST, suidh veidh POST] substantiu femení
1 oficina de correus

swÿddfa dacsis, swÿddféÿdd tacsis [suidh va DAK sis, suidh veidh TAK sis] substantiu femení
1 oficina de taxis

swÿddfa docynnau, swÿddféÿdd tocynnau [suidh va do KØ ne, suidh veidh to KØ ne] substantiu femení
1 oficina per vendre localitats?

swÿddfa ganolog, swÿddféÿdd canolog
[suidh va ga NO log, suidh veidh ka NA log] substantiu femení
1 oficina central

swÿddfa heddlu [suidh va HEDH li] substantiu femení
1 comisseria

swÿddfa goetshus [suidh-va goi-chis] substantiu femení
PLURAL swÿddféÿdd coetshus [suidh-veidh koi-chis]
1 oficina d'autocars
ETIMOLOGIA: (swÿddfa = oficina) + mutació suau + (coetshus = autocars, < coetsh = autocar)

swÿddfa longau [suidh-va lo-nge] substantiu femení
PLURAL swÿddféÿdd llongau [suidh-veidh lo-nge]
1 oficina de vaixells?
ETIMOLOGIA: (swÿddfa = oficina) + mutació suau + (llongau = vaixells)

swÿddog, swÿddogion [SUI dhog, sui DHOG yon] substantiu femení
1 oficial

swÿddog, swÿddogion [SUI dhog, sui DHOG yon] substantiu masculí
1 oficial

swÿn, swÿnau [SUIN, SUI ne] substantiu masculí
1 encant

swÿno [SUI no] (verb)
1 encantar

swÿnwr, swÿnwÿr
[SUIN-ur, SUIN-wir] (substantiu masculí)

1
encantador
2
swÿnwr nadroedd encantador de serps


sÿ [SII] (verb)
1 que és / està (= sÿdd)

sÿch [SIIKH] (adjectiu)
1 sec

syched
[SØ khed] substantiu masculí
1 sed; mae syched arna i [mai SØ khed ar nai] = tinc sed

sychedig [sø KHE dig] (adjectiu)
1 assedegat

sÿch-lanháu [sikh-lan HAI] (verb)
1 netejar a sec

sÿch-lanháwr [sikh-lan HA ur] substantiu masculí
1 netejador a sec

sychu [SØ khi] (frase)
1 eixugar, assecar
sychu’r chwÿs ??eixugar la perspiració
2 sycha dy drwÿn! moca’t!

-
sÿdd [SIIDH] (verb)
1 que és / està

1 mwÿ nag sÿdd ei eisiau més que suficient

sÿdd ohoni [ siidh o- ho -ni]
1 actual, d'avui, d'ara
yn y bÿd sÿdd ohoni al present, al dia d'avui, al temps en què vivim, a la nostra època
yn yr oes sÿdd ohoni at the present day
ETIMOLOGIA: (sÿdd = que hi ha) + (ohoni = d’ella)

sydÿn [sø DIN] (verb)
1 sobtat

syfi [ -vi] plural
1 maduixes; vegeu syfïen

syfïen [sø- vi -en] substantiu femení
PLURAL syfi [ -vi]
Gal·les del Sud
1 maduixa, fraula
Glÿnsyfi nom de carrer de Cwmsyfïog, Tredegar Newÿdd
= glyn y syfi (“(la) vall (de) les maduixes”). És un eco del nom del poble– Cwmsyfïog (cwm = vall) + (syfïog caracteritzat per maduixe) ¿¿Glynsyfi¿¿¿

ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic
de la mateixa arrel britànica: còrnic sevienn = maduixa, bretó Breton sivienn = maduixa

NOTA: A Gal·les del Nord i a la llengua estàndard mefusen (= maduixa)

syjestiỳn [ sø- jest-yøn ] substantiu femení
PLURAL syjestiyns [ sø- jest-yøns]
1 (anglicisme) suggeriment

ETIMOLOGIA: anglès suggestion (= suggeriment). El primer exemple d’aquesta paraula en gal·lès es remunta a l’any 1670

NOTA: (Normalment s’escriu ‘syjestiyn’. Aquí hem fet servir una ‘y’ amb accent greu per indicar que representa una vocal neutra. Una ‘y’ en una síl·laba final és sempre [i], però en gal·lès modern la introducció de manlleus de l¡anglès amb [ø] a la síl·laba final syllable ha subvertit la regla)

sylfaenu [søl VEI ni] (adjectiu)
1 fondar

syllu ar [SØ lhi] (verb)
1 mirar (fix)

sylwebÿdd chwaraeon [søl WE bidh khw REI on] (verb)
1 comentarista esportiu

sylweddoli [søl we DHO li] substantiu masculí
1 adonar-se'n

sylwi ar [SØL wi ar] (verb)
1 notar, observar

sÿml [SI mil] (verb)
1 senzill

2 disÿml sense afectació
Genesis 25:27 A’r llanciau a gynyddasant: ac Esau oedd ŵr yn medru hela, a gŵr o’r maes, a Jacob oedd ŵr disyml, yn cyfanheddu mewn pebyll.
Genesi
...
(di- = prefix intensificador) + (sÿml = senzill)

symol [SØ mol] (adjectiu)
1 (salut) regular (forma abreviada de rhesymol = raonable)

symud [SØ mid] (adjectiu)
1 moure, moure's

synhwÿrol [sø NHUI rol] (verb)
1 assenyat

synhwyrÿdd mwg [sø NHUI ridh MUUG] (adjectiu)
1 detector d'incendis

syniad, syniadau [SØN yad, søn YA de] substantiu masculí
1 idea

synnu [SØ ni] substantiu masculí
1 sorprendre's

synnwÿr [SØ nuir] (verb)
1 sentit

synnwÿr cyffredin [sø nuir kø FRE din] substantiu masculí
1 sentit comú

syrnau [SØR ne] substantiu masculí
1 plural de SWRN [surn]

syrthni [ sørth -ni] substantiu masculí
1 llangor, mandra, droperia 
2 Mae cwrw yn ennyn syrthni La cervesa causa el llangor
ar ôl cysgu'n hwÿr ddwÿwaith oherwÿdd syrthni'r cwrw
després de’aixecar-se tard dues vegades a causa del llangor causat per la cervesa
ymysgwÿd o’ch syrthni treure el llangor de sobre
ETIMOLOGIA: (syrth- = forma penúltima de swrth = indolent) + (-ni = sufix de nom abstracte)


sÿth [SIITH] (adjectiu)
1 recte

sÿw [ siu ]
1 elegant, esplèndid
Rwy'n myned heno, Duw a'm helpo, i ganu ffarwel i'r seren sÿw
Vaig aquesta nit, valga’m Déu, a dir adeú a la noia bonica (“l’estel esplèndid”)
Línia de la cançó popular “Rwy'n caru merch o Blwÿ Penderÿn” (Estimo una noia de la parròquia de Penderÿn)
2 confident

ETIMOLOGIA: probablement gal·lès < britànic < celta < indoeuropeu, amb elements que corresponen a gal·lès modern hy- (prefix intensificador) + (gwÿdd- = saber)


 

 

 


___________________________________________________________________________
 

adolygiad diweddaraf / darrera actualització 2007-04-05

 

___________________cod y gornel / codi del racó:_________

__________________________________________________

 

 

Free Hit Counters

(= nifer o weithiau yr agorwyd y tudalen hwn oddi ar 2007-04-05)

(= nombre de vegades que s'ha accedit a aquesta pàgina a partir de 2007-04-05)


___________________________________________________________________________