http://webs.racocatala.cat/catalunyacymru/vortaro_kimra_katalana_MILGI_cy_2621c.htm

 

Y Gwe-eiriadur Cymraeg a Chatalaneg

CY

Diccionari en línia de gal·lès per a catalanoparlants

 

Hafan / Inici

 

(delw 0330)

 

 

 

Cysylltwch â ni trwy’r llyfr ymwelwyr / Contacteu amb nosaltres a través del llibre de visitants YMWELFA

 

A 2616c .....  B 2617c .....  C 2618c .....  CE 2619c .....  CR 2620c .....  CY 2621c .....  D 2622c .....  E 2623c .....  F 2624c .....  G 2625c .....  GW 2626c .....  H I J K 2627c .....  L 2628c .....  M 2629c .....  N 2630c .....  O 2631c .....  P Q 2632c .....  PL 2633c .....  R 2634c .....  S 2635c ..... T 2636c ..... TR 2637c .....  U V W X Y Z 2638c

 

 

:_______________________________.

Cybi
[KØ bi] substantiu masculí
1 nom d’home
2 sant celta

:_______________________________.

cybolfa [kø BOL va] substantiu femení
1 embolic (Nord)

:_______________________________.

cyboli
[kø BO li] (verb)
1 dir bestieses (Nord)

:_______________________________.

cybolwr, cybolwyr
[kø BO lur, kø BOL wir] substantiu masculí
1 un que fa embolics (Nord)

:_______________________________.

cybôl
[kø BOOL] substantiu masculí
1 bestieses (Nord)

:_______________________________.

cybydd, cybyddion
[KØ bidh, kø BØDH yon] substantiu masculí
1 avar

:_______________________________.

cychod
[KØ khod] (pl)
1 vegeu: cwch

:_______________________________.

cychwyn
[KØKH win] (verb)
1 començar

:_______________________________.

cyd-adrodd
[kii DA drodh] (verb)
1 (poesia) recitar junts

:_______________________________.

cyd-enwadol
[kiid en WA dol] (adjectiu)
1 capellà

:_______________________________.

cydio yn
[KØD yo øn] (verb)
1
agafar, agarrar
cydio yn rhywun gerfydd ei goler agafar algú pel coll (“mitjançant el collar”)

:_______________________________.

cydnabod
[kød NA bod] (verb)
1 reconèixer

:_______________________________.

cydol [ -dol] substantiu masculí o femení
1
totalitat, conjunt
trwy gydol y nos durant tota la nit
am gydol y flwyddyn durant tot l'any
ETIMOLOGIA: substantiu 'totalitat' < adjectiu 'total, compet'; (cyd < cy'yd < cyhyd = tan llarg) + (-ol sufix per formar adjectius)

:_______________________________.

cydran, cydrannau
[KØ dran, kø DRA ne] substantiu femení
1 component (de cotxe, maquinària)

:_______________________________.

cydrannol
[ kø- dra
-nol] adjectiu
1 compartit
2 wal gydrannol paret mitgera
ETIMOLOGIA: (cyd prefix = junt) + mutació suau + (rhannol = parcial)

:_______________________________.

cyd-synio (â)
[kiid SØN yo] (verb)
1 posar-se d'acord, estar d’acord (amb)

:_______________________________.

cyd-weithfa, cyd-weithféydd [kiid WEITH va, kiid weith VEIDH] substantiu femení
1 cooperativa de treball

:_______________________________.

cyd-weithio
[kiid WEITH yo] (verb)
1 cooperar

:_______________________________.

cyd-weithredu
[kiid weith RE di] (verb)
1 col·laborar

:_______________________________.

Cydweli [kød we li] substantiu femení
1 poble del sud-oest (Ffoto / foto)

:_______________________________.

cyd-ymaith, cymdeithion [kiid Ø meth, køm DEITH yon] substantiu masculí
1 company de viatge

:_______________________________.

cyfaddasiad, cyfaddasiadau [kø va DHAS yad, kø va dhas YA de] substantiu masculí
1 adaptació

:_______________________________.

cyfaddef
[kø VA dhe] (verb)
1 confessar

:_______________________________.

cyfadran, cyfadrannau
[kø VA dran, kø va DRA ne] substantiu femení
1 (universitat) facultat

:_______________________________.

cyfagos
[kø VA gos] (adjectiu)
1 veí, contigu; pròxim, aprop

:_______________________________.

cyfaill
[kø- velh] substantiu masculí
PLURAL cyfeillion [kø- veilh -yon]
1
amic
cwrdd â hen gyfeillion trobar-se amb vells amics
cyfeillion bore oes amics d'infància
cyfaill mynwesol = amic íntim
cyfaill ysgol amic d'escola
cyfaill calon = amic íntim ("amic (de) cor")

2
algunes frases amb cyfaill i (amic + a)
bod yn gyfaill i mi ser amic meu
bod yn hen gyfaill i mi ser vell amic meu
mynd yn gyfaill i mi esdevenir un amic meu
dyw e ddim yn gyfaill i mi no és cap amic meu
cyfaill i'r teulu un amic de la família ("(un) amic a la família")
cyfaill o artist i mi un amic artista meu ("(un) amic d'artista a mi")

3
cyfaill ynteu gelyn? ??amic o enemic?
4
amic = patrocinador; benefactor
cyfaill i'r tlodion un benefactor dels pobres
Cyfeillion yr Amgueddfa Amics del Museu (societat per captar fons per un museu)
5 bod â chyfeillion yn y llys tenir padrins, tenir bones coneixences
6 y cyfaill gwir yn yr ing fe'i gwelir ("l'amic de veritat en el dolor / l'angoixa es veu" - apareix quan tens un problema)
7 Cyfaill = quàquer,
Cymdeithas Grefyddol y Cyfeillion La Societat Religiosa d'Amics or Cymdeithas y Cyfeillion La Societat d'Amics - la designació correcta de l'organització cristiana fundada per George Fox (1624-91) coneguda popularment com els quàquers
8 soci d'una organització
9 part del títol de certs llibres, almanacs, revistes al segle 1800
Cyfaill Defnyddiol = "Amic Útil"
Cyfaill yr Aelwyd = ("(l') amic (de) la llar") revista 1881-18941 Cristianisme
Y Cyfaill gorau gaed ("el millor amic que mai es tenia") (dit de Jesucrist)
10 Cristianisme Cyfaill Duw l'Amic de Déu = Abraham, patriarca del Vell Testament i fundador del poble hebreu

Iago 2:23 A chyflawnwyd yr ysgrythur yr hon sydd yn dywedyd, Credodd Abraham i Dduw, a chyfrifwyd iddo yn gyfiawnder: a Chyfaill Duw y galwyd ef
James 2:23 .... 1 (quan es dirigeix a un amic o a amics),
gyfaill! friend!, gyfeillion! = friends
(en gal·les hi ha normalment mutació suau de l'inicial amb formes vocatives)
Einion, gyfaill da. El meu bon Einion (al començament d'una carta)
ETIMOLOGIA: cyfaill < cyfaillt

(cyf- prefix) + (aillt) < britànic *kom-alt-jos = ajuntat; ajuntat en amistat
L'element alt es veu
en còrnic kevals = articulació (britànic kom-alt),
en gal·lès obsolet cyfalle = unió; marit, esposa < cyfalledd < britànic *kom-alt-ijâ
i en irlandès alt = articulació;
comhalta germà de llet / germà adoptiu, germana de llet / germana adoptiva; membre, soci; i comhaltas associació

NOTA: gal·lès cyfeilles = amiga

:_______________________________.

cyfalaf
[kø- va -lav] substantiu masculí
1
capital = diners
2
capital = els estalvis d'una persona
byw ar eich cyfalaf viure de la seva capital ("viure sobre la seva capital")
3
capital = diners invertits
cyfalaf cyfrandaliadau capital d'accións ("capital (d') accions")
cyfalaf gweithredol capital d'explotació ("capital + operatiu")
croniad cyfalafç ??acumulació capital ("acumulació (de) capital")
dibrisiad cyfalaf ??desvaloració de capital ("desvaloració (de) capital")
gwariant cyfalaf ??despesa de capital ("despesa (de) capital")
enillion cyfalaf guanys de capital ("guanys (de) capital")
treth ar enillion cyfalaf impost de guanys de capital ("impost sobre guanys (de) capital")
4
Capital - la classe capitalista i els seus interessos (cf Llafur labor, els treballadors)
ETIMOLOGIA: (cyf-, prefix = junt) + (alaf = obsolet ramat de vaques ); alaf < britànic < celta < indoeuropeu al- = créixer, alimentar
(cyf-, prefix = together) + (alaf = obsolete herd of cattle ); alaf < British < Celtic < Indo-European al- = to grow, to feed

:_______________________________.

cyfalafiaeth
[kø-va- lav -yeth] substantiu femení
1
capitalisme = sistema econòmic on la riquesa usada per la producció és en mans d'individus i no l'estat
ETIMOLOGIA: (cyfalaf = capital) + (-i-aeth, sufix per formar substantius abstractes)

:_______________________________.

cyfalafol
[kø-va- la -vol] adjectiu
1
capitalista
ETIMOLOGIA: (cyfalaf = capital) + (-ol = sufix per formar adjectius )

:_______________________________.

cyfalafwr
[kø-va- la -vur] substantiu masculí
PLURAL cyfalafwyr [kø-va- lav -wir]
1
capitalist = persona que té capital, propietari privat
2
capitalist = partidari del capitalisme
ETIMOLOGIA: (cyfalaf = capital) + (-wr, sufix = home)

:_______________________________.

cyfan
[KØ van] (adjectiu)
1 total

(substantiu masculí)
2 y cyfan o, la totalitat de
bron y cyfan o gairebé la totalitat de
mae e’n
treulio bron y cyfan o'i amser hamdden yn y tafarn
passa gairebé tot el seu temps d¡oci a la taverna
y cyfan bron o gairebé la totalitat de

:_______________________________.

cyfandir, cyfandiroedd
[kø VAN dir, kø van DI rodh] substantiu masculí
1 continent ("total + terra")

:_______________________________.

cyfandirol
[kø van DI rol] (adjectiu)
1 continental

:_______________________________.

cyfanfor
[kø- van -vor] substantiu masculí
PLURAL cyfanforoedd [kø-van--rodh]
1
oceà
Dros Gyfanfor a Chyfandir (‘a través d’oceà i continent’) títol d’un llibre per William Davies Evans (Aberystwyth 1883) explicant un viatge als Estats Units a l’any 1881
ETIMOLOGIA: (cyfan = sencer, complet) + mutació suau + (môr = mar)

:_______________________________.

cyfannedd
[kø- va-nedh] substantiu masculí
PLURAL cyfanheddau [kø-va-nhê-dhe]
1
domicili
Habacuc 1:6 Canys wele fi yn codi y Caldeaid, cenedl chwerw a phrysur, yr hon a rodia a r hyd lled y tir, i feddiannu cyfanheddoedd nid yw eiddynt
ETIMOLOGIA: (cyf- = junt) + (annedd = domicili)

:_______________________________.

cyfansoddi
[kø van SO dhi] (verb)
1 compondre

:_______________________________.

cyfanswm, cyfansymiau
[kø VAN sum, kø van SØM ye] substantiu masculí
1 import total

:_______________________________.

cyfarch
[-varkh] substantiu masculí
PLURAL cyfarchion [kø- varkh -yon]
1
salutació cyfarchion oddi wrth... salutacions de...
2
cyfarchion y tymor salutacions nadalenques ("salutacions (de) la temporada")
3
attributive de favor = regalat com a compliment; copi cyfarch còpia de favor
ETIMOLOGIA: (cyf-, prefix = l'un a l'altre) + (-arch = ordre )

:_______________________________.

cyfarch
[-varkh] verb
1
verb amb objecte saludar;
2
cyfarch ei gilydd saludar l'un a l'altre ni chyfarchodd yr un o'r ddau ei gilydd cap dels dos no va saludar l'altre
3
cyfarch (rhywun) fel "chi" fer servir la forma 'chi' (= vos, en comptes de tu) amb algú
ETIMOLOGIA: el verb és del substantiu cyfarch = salutació

:_______________________________.

cyfarchfa
[ kø- varkh -va] substantiu femení
PLURAL cyfarchféydd [ kø-varch-veidh]
1
(obsolet) lloc de recepció
2
lloc de marge de riu des d’on es crida una barca per creuar de l’altre costat
topònim (ara perdut) de Caer-dydd.
Segons John Hobson Mathews
“CYFARCHFA (the hailing-place.) An old thatched cottage on the east bank of the river Taff, a little south of Llandaff bridge.
(“el lloc de cridar. Una caseta antiga de sostre de palla al marge oriental del riu Taf, una mica al sud del pont de Llan-daf”)
ETIMOLOGIA: (cyfarch, arrel del verb cyfarch = saludar; cridar) + (-fa sufix = lloc)

:_______________________________.

cyfarchiad, cyfarchion
[kø VARKH yad, kø VARKH yon] substantiu masculí
1 salutació

:_______________________________.

cyfarfod
[kø VAR vod] (verb)
1 reunir-se (â = amb)

:_______________________________.

cyfarfod, cyfarfodydd
[kø VAR vod, kø var VO didh] substantiu masculí
1 reunió

:_______________________________.

cyfartal
[kø VAR tal] (adjectiu)
1 igual;
2 (partit) empatat

:_______________________________.

..1 cyfarth
[KØ varth] (verb)
1 abordar

:_______________________________.

..2 cyfarth, cyfarthiadau
[KØ varth, kø-varth-YÂ-de] substantiu masculí
1 acte de lladrar
2 gwaeth eich cyfarth na’ch brath crida molt i no mossega; una persona pot estar molt enfadat però no complirà les seves amenaces
(ella) gwaeth ei chyfarth na’i brath
(ell) gwaeth ei gyfarth na’i frath
(gwaeth = pitjor) + (eich = el vostre) + (cyfarth = lladruc) + (na = que) + (eich) + (brath = mossegada)

:_______________________________.

cyfarthfiad
[kø-varth-yad] substantiu femení
PLURAL cyfarthiadau [kø- varth--de]
1
lladruc; lladrar
cyfarthiad ci ar y lleuad el lladrar d’un gos a la lluna – dit d’una acció que no té cap efecte en absolut
ni effeithia fwy arnynt na chyfarthiad ci ar y lleuad no els afectaran més que faran els lladrucs d’un gos a la lluna
ETIMOLOGIA: (cyfarth-, arrel de cyfarth = lladrar) + (-iad prefix per formar substantius)

:_______________________________.

cyfarwydd
[kø VA ruidh] (adjectiu)
1 familiar


:_______________________________.

cyfarwyddo [kø va RUI dho] (verb)
1 aconsellar, guiar

2 clinig cyfarwyddo plant clínic del benestar d’infants

:_______________________________.

cyfarwyddiadau
[kø va ruidh YA de] (pl)
1 instruccions

:_______________________________.

cyfatal
[kø VA tal] (adjectiu)
1 (temps) variable

:_______________________________.

cyfathrebu
[kø va THRE bi] (verb)
1 comunicar

:_______________________________.

cyfeb
[ -veb] adjectiu
1
prenyada (egua, ovella)
ETIMOLOGIA: "amb cavall" (cyf- = amb) + (eb = cavall)

:_______________________________.

Cyfeiliog
[kø VEIL yog] substantiu femení
1 topònim

:_______________________________.

cyfeiliorn
[kø- veil -yorn] substantiu masculí
1
estat de ser extraviat
buwch gyfeiliorn vaca extraviada

ETIMOLOGIA: cyfeiliorn < cyfeiriorn < britànic *kom-are-org-n; (kom = gal·lès modern cym-, cf llatí cum = amb), (are = davant, gal·les modern ar); pel que fa a l’element org-n cf dilorni < dyfal-orni (dyfal- < dyfalu = mofar) + (orn = culpa) + (-u sufix per formar verbs)

:_______________________________.

cyfeillgar
[kø VEILH gar] (adjectiu)
1 amical

:_______________________________.

cyfeillion
[kø VEILH yon] (pl)
1 vegeu CYFAILL

:_______________________________.

cyfeilydd, cyfeilyddion
[kø VEI lidh, kø vei LØDH yon] substantiu masculí
1 (música) acoompanyant

:_______________________________.

cyfeiriad, cyfeiriadau
[kø VEIR yad, kø veir YA de] substantiu masculí
1 1 direcció
2 adreça

:_______________________________.

cyfeirio
[kø VEIR yo] (verb)
1 indicar, mostrar


:_______________________________.

cyfelin
[kø- -lin] substantiu femení
PLURAL cyfelinau [kø-ve- -ne]
1
alna
ETIMOLOGIA: (cyf-, prefix = junt) + ( elin = colze)

:_______________________________.

cyfenw, cyfenwau [kø VE nu, k VEN we] substantiu masculí
1 cognom

:_______________________________.

cyff, cyffion
[KIIF, K-ØF yon] substantiu masculí
1 1 tronc
2 cyffion = grillons

:_______________________________.

cyffaith, cyffeithiau
[KØ feth, kø FEITH ye] substantiu masculí
1 caramel = mena de dolç

:_______________________________.

cyffes, cyffesau
[KØ fes, kø FE se] substantiu masculí
1 confessió

:_______________________________.

cyffin
[ -fin] substantiu masculí
PLURAL cyffiniau [kø- fin -ye]
1
frontera, límit
2
cyffiniau límits
cyfyngu i gyffiniau'r ysgol límitar a l'àrea de l'escola
3
y cyffiniau = el veïnat
4
y cyffiniau
= els voltants
Tir Iarll a'r Cyffiniau Tir Iarll i els voltants
5
Y Gyffin ('la frontera') SH7776 localitat de la comarca de Conwy (barri del sud de la ciutat de Conwy)
ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic < llatí confînium (con- = amb, finis = límit)

:_______________________________.

cyffindir [kø- fin-dir] substantiu masculí
PLURAL cyffindiroedd [kø- fin-dî-rodh]
1
marca = àrea fronterera
ETIMOLOGIA: (cyffin = frontera ) + mutació suau + ( tir = terra )

:_______________________________.

cyffiniwr
[kø-fin
-yur] substantiu masculí
PLURAL cyffyrdd [-firdh]
1
fronterer, persona que viu a la frontera
2
Cyffinwyr De Cymru nom d’un regiment gal·ès basat a Aberhonddu des del 1873 (a l’antic comarca de Sir Aberhonddu, al sud-est de Gal·les, a la frontera amb Anglaterra)
ETIMOLOGIA: (cyffin = frontier) + (-iwr suffix = ‘man’)

:_______________________________.

cyffordd
[-fordh] substantiu femení
PLURAL cyffyrdd [-firdh]
1
(ferrocarril) enllaç, bifurcació
Wedi i'r trên gyrraedd cyffordd y Gaerwen
després que el tren arribés a la bifurcació de Gaerwen

2
(ferrocarril) estació d'enllaç
Cyffordd Llandudno estació a la ruta ferrocarril marítima del Nord del país; nom anglès: Llandudno Junction
3 (carreteres) cruilla
4
enllaç d’autopista, lloc on es pot entrar en o sortir de l’autopista
mae yn hawdd ei gyrraedd o gyffordd 48 yr M4
és fàcil accedir-hi o enllaç número 48 de l’autopista M4
ETIMOLOGIA: (cy- = junt) + (ffordd = carretera )


:_______________________________.

Cyffordd Llandudno
[-fordh lhan-did-no]
1
estació a la ruta ferrocarril marítima del Nord del país; nom anglès: Llandudno Junction
2
localitat de la comarca de Conwy, a voltant de l’estació ferrovària de Cyffordd Llandudno. Nom anglès: Llandudno Junction
ETIMOLOGIA: “l’enllaç de Llandudno” (cyffordd = enaç) + (Llandudno = nom d’una ciutat al qual va el ramal)

:_______________________________.

cyfforddus
[kø FOR dhis] (adjectiu)
1 comòde

:_______________________________.

cyffredin
[kø FRE din] (adjectiu)
1 comú, general, ordinari
2 dibarch rhy gyffredin les coses conegudes no s’estimen (“sense respecte (una cosa) massa comuna”)

:_______________________________.

cyffredinol
[kø fre DI nol] (adjectiu)
1 general

:_______________________________.

cyffrous
[kø FROIS] (adjectiu)
1 emocionant

:_______________________________.

cyffurgi [kø- fir-gi] substantiu masculí
PLURAL cyffurgwn [kø- fir-gun]
1
jonqui
ETIMOLOGIA: (cyffur = droga) + mutació suau + (ci = gos)

:_______________________________.

cyffwrdd (â)
[KØ furdh] (verb)
1 tocar

:_______________________________.

cyffyrddiad
[kø- førdh -yad] substantiu masculí
PLURAL cyffyrddiadau [kø-førdh--de]
1
toc, contacte
2
frec
teimlodd gyffyrddiad ar ei ysgwydd
va sentir un frec a l’espatlla
teimlodd gyffyrddiad ar ei ysgwydd he felt a touch on his shoulder

3
y cyffyrddiad el tacte
4
toc, aplicació d’una pressió lleugera
Roedd y maen chwyf yn siglo gyda'r cyffyrddiad lleiaf
la pedra de balancí es bellugava amb el mínim toc
Roedd y maen chwyf yn siglo gyda'r cyffyrddiad lleiaf
the rocking stone moved with the lightest touch
5
traç amb llapis o pincell
cyffyrddiad ysgafn un traç lleuger
6
contacte
cadw mewn cyffryddiad â
mantenir contacte amb
7
toc, cosa petita que millora
dyma wneud wyneb ar dop y pwdin â cheirios siwgwr. Ac yn wir roedd y cyffyrddiad bach yno yn fodd i wneud y pwdin bach dinod yno yn llwyddiant mawr
deprés vaig fer una petita cara damunt el púdin amb cireres glaseades. I de veritat aquest petit toc era un mitjà de fer un gran èxit d’aquell petit púdin insignificant
Cyffyrddiad bach chwithig toc desafortunat, cosa petita que és en detriment
Mae’r parc wedi eu gweddnewid, ond mae pob arwydd yn uniaith Saesneg. Cyffyrddiad bach chwithig y dylai’r cyngor feddwl amdano o ddifri
Han transformat el parc, però cada rètol és només en anglès. Yn toc desafortunat que l’ajuntament hauria de considerar seriosament
ETIMOLOGIA: (cyffyrdd- arrel de cyffwrdd = tocar) + (-iad sufix per formar substantius)

:_______________________________.

cyffyrddus = cyfforddus
[kø FØR dhis] (-) -

:_______________________________.

cyfiawn
[KØV yawn] () just, recte

:_______________________________.

cyfiawnder
[køv YAUN der] substantiu masculí
1 justicia

:_______________________________.

cyfiawnháu [køv yaun HAI] (verb)

1
justificar
2 Mae’r diben yn cyfiawnháu’r modd La fi justifica els mitjans

:_______________________________.

cyfieithiad, cyfieithiadau
[køv YEITH yad, køv yeith YA de] substantiu masculí
1 traducció

:_______________________________.

cyfieithu
[køv YEI thi] (verb)
1 traduir

:_______________________________.

cyfieithydd, cyfieithyddion
[køv YEI thidh, køv yei THØDH yon] substantiu masculí
1 traductor

:_______________________________.

cyflawni [køv LAU ni] (verb)

1
cometre
2 cyflawni trosedd cometre un crimen


:_______________________________.

cyfle
[køv -le] substantiu masculí
PLURAL cyfleoedd [køv- -odh]
1
oportunitat
y cyfle cyntaf a gewch chi com més aviat pugueu ("la primera oportunitat que rebeu")
fe'i gwnaeth y cyfle cyntaf a gafodd ho var fer tan aviat com pogués ("ho va fer la primer oportunitat que va tenir")
cael digon o gyfle tenir moltes oportunitats ("rebre la suficiència d'oportunitat")
Trueni na fuaset ti'n setlo lawr i wneud rhyw waith pendant. Rwyt ti wedi cael digon o gyfle És una llastíma que no t'haguessis establert a fer una feina determinada. Has tingut moltes oportunitats
bod â’ch llygad ar eich cyfle estar a l’aguait per quan es presenti una oportunitat
y cyfle gorau a fu erióed l’oportunitat de la vida
2
cyfle euraid oportunitat excel·lent ("oportunitat daurada ")
3
achub ar gyfle, bachu ar gyfle, dal ar gyfle aprofitar l'ocasió
4
cael y cyfle i tenir l'ocasió per

5
cael cyfle i tenir una ocasió per; os ca i gyfle si tinc l'oportunitat

6
gwneud yn fawr o'r cyfle aprofitar l'ocasió (“fer gran de l’oportunitat”)
7
cyfle coll oportunitat perduda
8
obsolet lloc

ETIMOLOGIA: gal.les (cyf-, prefix = intensificador) + mutació suau + (lle = lloc)

:_______________________________.

cyflenwr
[kø- vlen -ur] substantiu masculí
PLURAL cyflenwyr [kø- vlen -wir]
1
subministador = persona o empresa que presta un producte o servei
2
cyflenwr adeiladwyr subministador de constructors
3
cyflenwr llongau subministador de vaixells

ETIMOLOGIA: (cyflenw-, arrel de cylenwi = subministrar) + (-wr, sufix = agent)

:_______________________________.

cyfleuster, cyfleusterau
[køv LEI ster, køv lei STE re] substantiu masculí
1 comoditat
- cyfleusterau cyhoeddus [køv lei STE re kø HOI dhis] (pl)
1 lavabos públics

:_______________________________.

cyfléus
[køv LEIS] (adjectiu)
1 convenient, oportú

:_______________________________.

cyfliw
[køv -liu] adjectiu
1
obsolet del mateix color
1
pan fo gyfliw gw^r a llwyn a l'hora baixa, quan cau la nit ("quan un home i un arbust són del mateix color")
ETIMOLOGIA: (cyf- = junt) + mutació suau + (lliw = color)

:_______________________________.

cyflo
[køf -lo] adjectiu
1
(vaca) prenyada
buwch gyflo, buchod cyflo vaca prenyada, vaques prenyades
ETIMOLOGIA: (cyf- = junt) + mutació suau + (llo = vedell)
cf bretó kevleue = prenyada (vaca)

:_______________________________.

cyflog
[køv -log] substantiu femení
PLURAL cyflogau [køv- -ge]
Gal·les del Nord substantiu masculí y cyflog
Gal·les del Sud substantiu femení y gyflog
1
gwas cyflog empleat, un que no és el gerent
dw i ddim ond gwas cyflog només faig la meva feina (“no sóc més que un servidor llogat” – és a dir, només puc fer allà que m’han dit que fés)
2
sou = salari, remuneració per un treball o servei; lloga
Malachi 3:5 A mi a nesâf atoch chwi i farn; a byddaf dyst cyflym yn erbyn yr hudolion, ac yn erbyn y godinebwyr, ac yn erbyn yr anudonwyr, ac yn erbyn camatalwyr cyflog y cyflogedig
.....
fe'i penodwyd yn athro cynorthwyol am gyflog o £20,000 y flwyddyn va ser donat una feina coma a professor ajudant per un sou de £20,000 a l'any
3
recompensa
Rhufeiniaid 6:23 Canys cyflog pechod yw marwolaeth; eithr dawn Duw yw bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein Harglwydd
Romans 6:23 --------------
Pedr-2 2:13 Ac a dderbyniant gyflog anghyfiawnder
Pere-2 2:13 ------------
4
cyflog mwnci = una miseria de sou ("sou (de) mono")
5
Gal·les del Sud acord de treball entre un peó i un amo
torri ar eich cyflog (empleat) trencar l'acord de treball
Gal·les del Sud gwneuthur cyflog gwas contractar un criat ("fer (una) acord (de) criat")
Gal·les del Sud gwneuthur eich cyflog fer contractar-vos com un criat ("fer el vostre acord")
6
adjectiu = empleat
dydd cyflog gwaith cyflog gwneud cyflog papur cyflog
ETIMOLOGIA: (cyf- = junt) + mutació suau + (llog = benefici, salari)

:_______________________________.

cyflog clir
[køv-log kliir] substantiu masculí
1
salari net
ETIMOLOGIA: 'salari clar'

:_______________________________.

cyflogadwy
[køv-lo -dui] adjectiu
1
col·locable
ETIMOLOGIA: (cyflog-, arrel de cyflogi = emplear) + (-adwy = sufix adjectival)

:_______________________________.

cyflogaeth
[køv- -geth] substantiu femení
1
ocupació = la condició de tenir feina
2
cyflogaeth lawn plena occupació
3
gorgyflogaeth sobreocupació = la condició de tenir massa treballadors per fer una feina
4
tangyflogaeth sotaocupació = la condició de tenir una quantiat de treballdors no suficentment usada
ETIMOLOGIA: (cyflog-, arrel de cyflogi = emplear) + (-aeth = sufix per formar noms abstractes)

:_______________________________.

cyflogai
[køv- -gai] substantiu masculí
PLURAL cyflogeion [køv-lo- gei -on]
1
empleat
ETIMOLOGIA: (cyflog-, arrel de cyflogi = emplear) + (-ai = suffix, persona que és objecte d'una acció)

:_______________________________.

cyflogedig
[køv-lo- -dig] adjectiu
1
(persona) que cobra un sou
ynad cyflogedig magistrat remunerat
2
(feina) pagat
gwaith cyflogedig = feina pagada
3
hunan-gyflogedig autònom ('auto-asalariat')
4
substantiu masculí Bíblia persona contractada
Malachi 3:5 A mi a nesâf atoch chwi i farn; a byddaf dyst cyflym yn erbyn yr hudolion, ac yn erbyn y godinebwyr, ac yn erbyn yr anudonwyr, ac yn erbyn camatalwyr cyflog y cyflogedig
Malachi 3:5 -----------------
ETIMOLOGIA: (cyflog-, arrel de cyflogi = emplear) + (-edig = sufix, participi del passat passiu)

:_______________________________.

cyflogi
[køv- -gi] verb
1
llogar = fer servir la feina d'una persona en canvi per un sou
2
donar feina a, tenir com a treballador a sou
3
contractar
gwn am ysgolion sy'n ei chael yn wirioneddol anodd cyflogi staff
En sé d’escoles que ho tenen molt difícil contractar professors
4
llogar = pagar per manllevar una cosa
yr unig ffordd i deithio yn Wisconsin y pryd hwnnw ydoedd cyflogi gwedd neu gerdded
l'única manera de viatjar en aquella època era de llogar un parell (de bous i un carro) o d'anar a peu
5
contractar criats / ma d'obra per l'any
ffair gyflogi ("fira (de) contractació") (fins a pricipis del segle 1900) fira agrícola on es contractaven llauradors
6
contractar-se com a criat
Mi gyflogodd o efo Jôs Pen-bryn am flwyddyn
Es va contractar a Jones de la granja de Pen-bryn durant un any
7
swyddfa gyflogi agència de treball
8
Adran Gyflogi Departament de Treball (departament governmental)
NOTA: una forma col·loquial és c'logi
ETIMOLOGIA: (cyflog = sou) + (-i sufix per formar verbs)

:_______________________________.

cyflogwr
[køv- -gur] substantiu masculí
PLURAL cyflogwyr [køv- log -wir]
1
amó, patró
2
y cyflogwyr patronal = els patrons en contraposició als treballadors
ETIMOLOGIA: (cyflog-, arrel de cyflogi = emplear) + (-wr sufix d'agent)


:_______________________________.

cyflói
[køv- lôi] verb
1
parir (vaca)
'Myswynog' neu 'byswynog' a ddywedir am fuwch heb gyfloi, ac o ganlyniad ddim yn llaetha
'Myswynog' o 'byswynog' és la paraula emprada per una vaca que no ha parit mai, i per tant no dóna llet
2
prenyar (toro que prenya una vaca)
Job 21:10 Y mae eu tarw hwynt yn cyfloi, ac ni chyll ei had; ei fuwch ef a fwrw lo, ac nid erthyla
...........
ETIMOLOGIA: (cyflo = prenyada (de vaca)) + (-i sufix per formar verbs)

:_______________________________.

cyflusg
[ køv-lisk] substantiu masculí
PLURAL llusgion [ køv- løsk -yon]
1 (música) lligat
ETIMOLOGIA: (cyf- prefix = junt) + mutació suau + ( llusg = arrossegament)


:_______________________________.

cyflusgo
[ køv- løsk -yon] substantiu masculí
PLURAL llusgion [ køv- løsk -yon]
1 (música) lligar
cyflusgo dau nodyn lligar dues notes
ETIMOLOGIA: (cyf- prefix = junt) + mutació suau + ( llusgo = arrossegar)

:_______________________________.

cyflwr
[køv -lur] substantiu masculí
PLURAL cyflyrau [køv- -re]
1 condició, estat, situació, circumstàncies existents
Mae pryder am gyflwr y coedwigoedd hyn
Hi ha preocupació sobre la condicio d'aquests boscos
mewn cyflwr gwael en greu estat
Yr oedd y ty^ newydd ar y pryd mewn llawer gwaeth cyflwr nag yr hen dy
En aquella època la casa nova estava en un estat molt pitjor que la casa vella


2 (salut) condició
mewn cyflwr gwael en estat greu
3
(gramàtica) cas
cyflwr meddiannol cas genitiu
cyflwr traws o'r gair hwn cas oblic d'aqesta paraula
4
malaltia
cyffuriau a ragnodir yn fynych gan feddygon ar gyfer cyflyrau fel arthritis rhiwmatoid
medicaments sovint receptats per metges per malaties com artritis ??rumàtoid
ETIMOLOGIA: (1400-; cyflwr < cyflwrw; (cyf-, prefix) + mutació suau + (llwrw = camí, forma)

:_______________________________.

cyflwyno
[køv LUI no] (verb)
1 presentar

:_______________________________.

cyflymu
[køv LØ mi] (verb)
1 accelerar

:_______________________________.

cyflym
[KØV lim] (adjectiu)
1 ràpid

:_______________________________.

cyfluniad
[køv- lin-yad] substantiu femení
PLURAL cyfluniadau [køv-lin--de]
1
configuració = forma donada a un programa o sistema informàtic per poder complir finalitats determinades
ETIMOLOGIA: (cyflun-, arrel de cyflunio = configurar) + (-iad = sufix per formar substantius)

:_______________________________.

cyflunio
[køv- lin-yo] verb
1
configurar = introduir informació per donar forma a un programam o sistema informàtic
2
cyflunio yn transformar en, formar en
ETIMOLOGIA: (cyf- = prefix intensificador) + mutació suau + (llunio = donar forma)

:_______________________________.

cyfnerthedig
[køv-ner-thê-dig] adjectiu
1 armat
concrid cyfnerthedig ciment armat

ETIMOLOGIA: (cyfnerthu = fortificar ) + (-edig = sufix de participi passiu del passat)

:_______________________________.

cyfnewidiol [køv neu ID yol] (adjectiu)
1 canviable, inconstant
2 (temps) inestable

:_______________________________.

cyfnither, cyfnitheroedd
[køv NI ther, køv ni THE rodh] substantiu femení
1 cosina

:_______________________________.

cyfnod, cyfnodau [KØV nod, køv NO de] substantiu masculí
1 període

:_______________________________.

cyfnodol
[ køv- -dol] adjectiu
1 periòdic
1 espaiat, escalonat = en una sèria de períodes de temps per evitar el col.lapse
mynediad cifnodol entrada espaiada
ETIMOLOGIA: (cyfnod = període) + (-ol sufix per formar adjectius)

:_______________________________.

cyfoethog
[kø VOI thog] (adjectiu)
1 ric

:_______________________________.

cyfradd
[køv-radh] substantiu femení
PLURAL cyfraddau [køv- -dhe]
1
tarifa, preu per unitat; cyfradd gyfnewid = tipus de canvi, cyfradd unffurf = tarida plana
2
índex = quantitat comparatiu, mesura proporcional cyfradd genedigaethau índex de natalitat

3
tipus - el preu comparat amb un estàndard - cyfradd llog tipus d'interés
4
índex = rapidesa comparativa del canvi d'un variable - cyfradd trydarthu = transpiration rate

ETIMOLOGIA: (cyf-) + mutació suau + (gradd = grau)

:_______________________________.

cyfradd adennill
[køv-radh ad- e -nilh] substantiu femení
PLURAL cyfraddau adennill [køv- -dhe ad- e -nilh]
1
taxe de rendiment = la quantitat de guanys generada

ETIMOLOGIA: (cyfradd = taxe) + (adennill tornar a guanyar)

:_______________________________.

cyfradd benodol
[køv-radh be--dol] substantiu femení
PLURAL cyfraddau penodol [køv- -dhe pe--dol]
1
tarifa fixa

ETIMOLOGIA: (cyfradd = taxe) + mutació suau + (penodol = fixe)

:_______________________________.

cyfradd cyfnewid
[køv-radh køv- neu -id] substantiu femení
PLURAL cyfraddau cyfnewid [køv- -dhe køv- neu -id]
1
canvi, tipus de canvi

ETIMOLOGIA: (cyfradd = taxe) + (cyfnewid = canvi)

:_______________________________.

cyfradd leol
[køv-radh -ol] substantiu femení
1 tarifa local
ETIMOLOGIA: (cyfradd = taxe) + mutació suau + (lleol = local)

:_______________________________.

cyfraddiad
[køv-radh-yad] substantiu masculí
PLURAL cyfraddiadau [køv-radh- -de]
1
procés d'establir un índex
2
puntació, taxació
ETIMOLOGIA: (cyfradd = taxe) + + (-iad= sufix)

:_______________________________.

cyfraith, cyfreithiau
[KØ vreth, kø VREITH ye] substantiu femení
1 llei
2 dret, jurisprudència
3 gweithredu’r gyfraith aplicar la llei
rhoi’r gyfraith mewn grym aplicar la llei


:_______________________________.

cyfranc
[køv -rangk] fsubstantiu masculí
PLURAL cyfrangau [køv- ra -nge]
1
(obsolet) conte, història. Es troba al nom del setè conte de Y Mabinogion, la col·lecció d’històries medievals, Cyfranc Lludd a Llefelys (El Conte d’en Lludd i en Llefelys)
ETIMOLOGIA: cyfranc = (1) història < (2) història d'una batalla < (3) batalla
(cyf- prefix = ‘junt’) + mutació suau + ( rhanc = satisfacció). Hi ha una paraula correspnent en irlandès: cohmrac (= batalla, trobada)

:_______________________________.

Cyfranc Lludd a Llefelys
[KØV rank LHIIDH a lhe VE lis] ("el conte d'en Lludd i (el seu germà) en Llefelys") substantiu masculí
1 vegeu: Mabinogion [ma bi NOG yon]

:_______________________________.

cyfrandaliwr, cyfrandalwyr
[køv ran DAL yur, kø vran DAL wir] substantiu masculí
1 accionista

:_______________________________.

cyfraniad, cyfraniadau
[køv RAN yad, køv ran YA de] substantiu masculí
1 aportació, contribució

:_______________________________.

cyfrannedd
[køv- ra -nedh] substantiu masculí
1
proporció
mewn cyfrannedd union â directament proporcional a
mewn cyfrannedd gwrthdro â inversament proporcional a

ETIMOLOGIA: (cyfrann- = forma de la síl·laba penúltima davant d’una vocal, de cyfran = porció) + (-edd sufix)


:_______________________________.

cyfrei
[ køv-rei] substantiu masculí
PLURAL cyfreion [ køv-rei-on]
1 (obsolet) corretja de gos
fel cw^n ar gyfreion estirant les corretjes com gossos: amb ganes de començar
ETIMOLOGIA: Possiblement una variant de cyfrwy (= sella).
Bretó kevre (= corretja)


:_______________________________.

cyfrannu
[køv RA ni] (verb)
1 contribuir

:_______________________________.

cyfreithiol
[køv REITH yol] (adjectiu)
1 legal = relcionat amb la llei

:_______________________________.

cyfreithiwr, cyfreithwyr [kø VREITH yur, kø VREITH wiir] substantiu masculí
1 advocat

:_______________________________.

cyfreithlon
[køv REITH lon] (adjectiu)
1 legal = permès per la llei

:_______________________________.

cyfres, cyfresi [KØ vres, kø VRE si] substantiu femení
1 sèria
- drama gyfres [DRA ma KØV res] substantiu femení
1 sèria de’obres de teatre

:_______________________________.

cyfrif
[KØV ri] (verb)
1 comptar
2 peidiwch â chyfri’r cywion cyn iddyn nhw ddeor (“no compteu els polltes abans que no es covin”) no diguis cigró fins que no sigui al sarró

:_______________________________.

cyfrifiad [ kø- vriv -yad] substantiu masculí
PLURAL cyfrifiadau [ kø-vriv- -de]
1
cens, apadronament
2
cens - informació d'una enumeració d'una població, amb informació adicional sobre lloc de naixement, aedat, sexe, feina (i a Gal·les, coneixements del gal·lès) etc
3
cens - qualsevol enumeració (de cotxes, etc)
4
càlcul, enumeració

ETIMOLOGIA: (cyfrif-i = arrel de cyfrif = comptar) + (-ad, sufix per formar substantius)

:_______________________________.

cyfrifiadur [ kø-vriv--dir] substantiu masculí
PLURAL cyfrifiaduron [ kø-vriv-ya- -ron]
1
ordenador

ETIMOLOGIA: (cyfrif-i = arrel de cyfrif = comptar) + (-adur = sufix per denotar una màquina )

:_______________________________.

cyfrifiadureg
[kø vriv ya DI reg] substantiu femení
1 informàtica

:_______________________________.

cyfrifol
[køv RI vol] (adjectiu)
1 responsable

:_______________________________.

cyfrifoldeb
[køv ri VOL deb] substantiu masculí
1 responsibilitat

:_______________________________.

cyfrifydd
[kø- vrî -vidh] substantiu masculí
PLURAL cyfryddion, cyfrifwyr [kø- vrødh –yon, kø- vriv -wir]
1
comptable
2
cyfrifydd siartredig comptable jurat de comptes
ETIMOLOGIA: (cyfrif- arrel de cyfrif = comptar) + (-ydd sufix nominal d’agent)

:_______________________________.

cyfrinach, cyfrinachau
[kø VRI nakh, kø vri NA khe] substantiu femení
1 secret

:_______________________________.

cyfrinair, cyfrineiriau
[kø VRI nair, kø vri NEIR ye] substantiu masculí
1 contrasenya

:_______________________________.

cyfrol, cyfrolau
[KØ vrol, kø VRO le] substantiu femení
1 volum

:_______________________________.

cyfrwy, cyfrwyau
[KØ vrui, kø VRUI e] substantiu masculí
1 1 sella
2 (bici) seient 3 (geografia) coll

:_______________________________.

cyfun [-vin] adj
1 global, inegrat; que ho inclou tot
ysgol gyfun institut ‘inclusiu’ (escola per estudiants de tota la gama d’aptituds, enlloc del model anglès de les escoles tradicionals de ‘gramàtica’ (“grammar school”, ysgol ramadeg) per estudiants competent academicament, i que seguiràn estudiant fins els 18 anys a l’escola, i després faràn estudis supertiors; i escoles ‘modernes de segona etapa” (‘secondary modern school’ - ysgol uwchradd fodern pels estudiants que es preparen perquè comecen a treballar als 16 anys

2 combinat, unit
Teyrnas Gyfun Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon – traducció de ‘The United Kingom of Great Britain and Northern Ireland’ Regne Unit de Gran Bretanya i Nord Irlanda’
Y Deyrnas Gyfun “el Regne Unit” = nom curt de l'estat anglès
3 (prefix) cyfun- integrat, combinat
trefn = ordre, cyfundrefn = sistema
rhif = número, cyfunrhif = número de combinació (del pany d’una caixa forta, etc)
ETIMOLOGIA: (cyf- prefix = junt) + (un = un, una)


:_______________________________.

cyfuno [ kø- no] verb
1 (verb amb objecte) ajuntar
cyfuno busnes â phleser ?combinar els negocis amb el plaaer
1 (Química) combinar i forma una nova substància
ETIMOLOGIA: (cyf- = prefix, ‘junt’) + (uno = unir)

:_______________________________.

cyfunol [ kø- vi -nol] adj
1 col.lectiu
fferm gyfunol granja col.lectiva
ETIMOLOGIA: (cyfun = unit) + (-ol sufix per formar adjectius); o (cyf- prefix = junt) + (unol = unit)

:_______________________________.

cyfuwch
[køv-iukh]
NOTA: també cuwch
1 tan alt
cyfuwch â tan alt com
2 cuwch ysgwydd “tan alt (com l’)espatlla”, a les espatlles d’algú o d’alguns
Y diwetha' welais i ar Jack oedd ei weld e'n cael ei gario cuwch ysgwydd trwy'r stryd (Hen Wlad fy Nhadau /Jack Jones, traduït al gal.lès per Kitchener Davies (1902–1952) / 1938 t74)
L’última cosa de Jack que vaig veure era que el portàven a les espatlles pel carrer
ETIMOLOGIA: (cyf- prefix indicant equalitat) + (uwch = més alt, < uchel = alt)

 
 

:_______________________________.

cyfweld (â)
[køv WELD] (verb)
1 entrevistar

:_______________________________.

cyfweliad, cyfweliadau
[køv WEL yad, køv wel YA de] substantiu masculí
1 entrevista

:_______________________________.

cyfwelydd, cyfwelwyr
[køv WE lidh, køv WEL wir] substantiu masculí
1 entrevistador

:_______________________________.

cyfyngedig
[kø vø NGE dig] (adjectiu)
1 limitat

:_______________________________.

cyfyng-gyngor
[kø VING gø NGOR] substantiu masculí
1 1 perplexitat
2 tràngol
- bod ar gyfyng-gyngor [bood ar GØ ving GØ ngor] (frase)
1 passar un tràngol

:_______________________________.

cyfyngiad, cyfyngiadau
[kø VØNG yad, kø vøng YA de] substantiu masculí
1 limitació, restricció

:_______________________________.

cyfyngol
[køv VØ ngol] (adjectiu)
1 restrictiu

:_______________________________.

cyfyngu
[køv VØ ngi] (verb)
1 limitar, restringir

:_______________________________.

cyfyrder, cyfyrdyr
[køv VØR der, køv VØR dir] substantiu masculí
1 cosí segon, fill de cosí o cosina

:_______________________________.

cyfyrderes, cyfyrderesau
[kø vør DE res, kø vør de RE se] substantiu femení
1 cosina segona, filla de cosí o cosina

:_______________________________.

cyhoeddi
[kø HOI dhi] () publicar

:_______________________________.

cyhoeddiad, cyhoeddiadau
[kø HOIDH yad, kø hoidh YA de] substantiu masculí
1 1 publicació,
2 declaració, comunicació 3 anunciant

:_______________________________.

cyhoeddus
[kø HOI dhis] (adjectiu)
1 públic

:_______________________________.

cyhoeddwr [kø-hoi-dhur] substantiu masculí
PLURAL cyhoeddwyr [kø-hoidh-wir]
1
editor = persona que produeix i distribueix periòdics i llibres
2
editorial = casa editorial, empresa que persona que produeix i distribueix periòdics i llibres
Hughes a’i Fab, Cyhoeddwyr, Gwrecsam Hughes i el seu fill, Editors, Wrecsam (peu d’imprenta del llibre ‘Perlau Awen Islwyn’, 1909)
3
anunciant, persona que proclama els propers serveis religiosos, els noms dels predicadors visitants, activitats, etc en una església noconformista
Cyhoeddwr ym Methania oedd William Jones
William Jones era l’anunciant de l’església de Bethesda

ETIMOLOGIA: (cyhoedd-, arrel de cyhoeddu = publicar) + (-wr sufix d’agent, = ‘home’)

:_______________________________.

cyhuddiad [ kø- hidh-yad] substantiu masculí
PLURAL cyhuddiadau [ kø-hidh- ya-de]
1
acusació = asserció que una persona ha fet mal fet
2
(Jurisprudència) acusació, càrrec - acusació formal que una persona ha fet una transgressió

ETIMOLOGIA: (cyhudd-, arrel de cyhuddo = acusar) + (-iad sufix per fer substantius abstractes )

:_______________________________.

cyhuddo
[kø HI dho] (verb)
1 acusar

:_______________________________.

cylch, cylchoedd
[KILKH, KØL khodh] substantiu masculí
1 cercle

:_______________________________.

cylched, cylchedau [KØL khed, køl KHE de] substantiu femení
1 circuit

:_______________________________.

cylchdaith [KØLKH-daith] femení; PLURAL cylchdeithiau [kølkh-DEITH-ye]
1
(Història) ronda; = ronda d'inspecció del seu regne per un rei
2
(Jurisprudència) divisió, regió; una de la sis divisons d'Anglaterra per a l'administració de la llei; Gal·les forma una regió que depen de la ciutat anglesa de Chester - Cylchdaith Cymru a Chaer = la regió de Gal·les i Chester
3
(Religió) districte; per els metodistes wesleyans, un districte en el qual un ministre (= capellà protestant) té cura d'un grup d'esglésies
4
ronda (de carter, vigilant, etc)
ETIMOLOGIA: [CYLCH = cercle + mutació suau + TAITH = viatge]

:_______________________________.

cylchfan [KØLKH-van] femení; PLURAL cylchfannau [kølkh-VA-ne]
1
rotunda, cruïlla circular
ETIMOLOGIA: [CYLCH = cercle + mutació suau + MAN = lloc]

:_______________________________.

cylchffordd
[kølkh-fordh] substantiu femení
PLURAL cylchffyrdd [kølkh-firdh]
1
cinturó, ronda; carretera circular al voltant d'una ciutat

ETIMOLOGIA: ("carretera (de) cercle", carretera circular) (cylch- [ø], forma penúltima de cylch [i] = cercle ) + ( ffordd = carretera)

:_______________________________.

cylchgrawn [KØLKH-graun] masculí; PLURAL cylchgronau [kølkh-GRO-ne]
1
revista = publicació periòdica
ETIMOLOGIA: [CYLCH = cercle + mutació suau + CRAWN = trysor]

:_______________________________.

cylchlythyr [kølkh-LØ-thir] masculí; PLURAL cylchlythyron [kølkh-lø-THØ-ron]
1
circular = carta o redacció copiada i repartida
ETIMOLOGIA: [CYLCH = cercle + mutació suau + LLYTHYR = carta]

:_______________________________.

cylchlythyru [kølkh-lø-THØ-ri] verb;
1
passar un circular
ETIMOLOGIA: [CYLCHLYTHYR = circular + -U = sufix verbal]

:_______________________________.

cylionen, cylion
[køl YO nen, ØL yon] substantiu femení
1 mosca

:_______________________________.

cyll
[KILH] (pl)
1 vegeu: collen

:_______________________________.

cyllell, cyllyll
[KØ lhelh, KØ lhilh] substantiu femení
1 ganivet (col·loquialment: cylleth, cyllyth)
cyllell boced, PLURAL cyllyll poced [KØ lhelh BO ked, KØ lhilh PO ked] navalla
2 Mae e â’i gyllell ynof o hyd Sempre m’està a sobre (“És amb el seu ganivet dins meu constantment”)

:_______________________________.

cyllid, cyllidau
[KØ lhid, kø LHI de] substantiu masculí
1 ingressos d’impostos

:_______________________________.

cylltyrau
[kølh TØ re] (pl)
1 vegeu: cwlltwr

:_______________________________.

cyllyll
[KØ lhilh] (pl)
1 vegeu: cyllell

:_______________________________.

cymain [ -main] substantiu masculí
1 una forma de cymaint = tant, tanta; tants, tantes
cymain un tothom
Ephesiaid 5:33 Ond chwithau hefyd cymain un, felly cared pob un ohonoch ei wraig, fel ef ei hunan; a'r wraig edryched ar iddi berchi ei gw^r
Carta als d’Efes 5:33 .....

:_______________________________.

cymaint
[KØ mint] substantiu masculí
1 tant
- cymaint arall [KØ mint A ralh] substantiu masculí
1 el doble ("tant altre")
- dau cymaint [dai GØ mint] substantiu masculí
1 el doble ("dos tants")
2
bod bumgwaith gymaint â ser cinc vegades tan gran com

:_______________________________.

cymanfa, cymanfaoedd
[kø MAN va, kø ma VA odh] substantiu femení
1 assemblea
- cymanfa ganu, cymanfaoedd canu [kø MAN va GA ni] substantiu femení
1 festa de cants religiosos
- cymanfa garolau [kø MAN va ga RO le] substantiu femení
1 festa de cants religiosos nadalencs
- cymanfa ysgolion [kø MAN va ø SKOL yon] substantiu femení
1 (festa de cants religosos amb corals de les escoles)

:_______________________________.

cymar, cymheiriaid [KØ mar. Kø MHEIR yed] (mf) marit, esposa

:_______________________________.

cymdda [køm -dha] substantiu masculí
Gal·les del sud-est
1
Vegeu cimdda (cymdda és una variant d’aquesta paraula) (= terra comuna) per més informació sobre els topònims següents:
..1/ Cymdda Bach – antigament el nom d’una caseta de Llan-daf (Caer-dydd).
..2/ Cymdda Bach - antigament el nom d’una casa de palla detruit en una tempesta a l’any 1895 al costat meridional de Parc y Rhath (Caer-dydd).
..3/ Nant Cymdda Bach rierol entre Llantrisant i Beddau (comarca de Rhondda Cynon Taf)
..4/ Coed y Cymdda nom d’un bosc a l’est de Gwenfô (comarca de Bro Morgannwg)
..5/ Y Cymdda SS 9183 terra comuna al sud de Y Sarn (comarca de Pen-y-bont ar Ogwr)
Y Cymdda nom de carrer al costat d’aquest lloc

:_______________________________.

cymdeithas, cymdeithasau
[køm DEI thas, køm dei THA se] substantiu femení
1 associació
- Cymdeithas Dafydd ap Gwilym [køm DEI thas DA vidh ap GWI lim] substantiu femení
1 (societat dels estudiants gal·lesos de la Universitat d’Oxford, Anglaterra - "associació de Dafydd ap Gwilym", poeta medieval)
- Cymdeithas yr Iaith Gymráeg [køm DEI thas ør yaith gøm RAIG] substantiu femení
1 Associació de la llengua gal.lesa (semblant a la Crida catalana per reivindicar els drets lingüístics dels gal·lesos no anglicitzats)

:_______________________________.

cymdeithas tai
[køm-dei-thas tai] substantiu femení
PLURAL cymdeithasau tai [køm-dei-tha-se tai]
1
organització sense fi de lucra?? per a la provisió de vivendes de lloguer en una comunitat
ETIMOLOGIA: "associació (de) cases" (cymdeithas = associació) + (tai = cases, plural de ty = casa)

:_______________________________.

cymdogaeth, cymdogaethau [køm DO geth, køm do GEI the] substantiu femení
1 veïnat, barri

:_______________________________.

cymdogion
[køm DOG yon] (pl)
1 vegeu: cymydog

:_______________________________.

cymell
[KØ melhh] (verb)
1

:_______________________________.

cymer
[-mer] substantiu masculí
PLURAL cymerau [kø-me-re]
1
confluència, aiguabarreja, indret on un rierol o riu reuneix amb un altre
2
element freqüent en topònims Pentrellyncymer, Pontycymer, Rhydcymerau etc
ETIMOLOGIA: britànic *kom-ber < cèltic; de la mateixa arrel britànica: còrnic kemmer (= confluència), bretó kember (= confluència), i el topònim bretó Kemper

NOTA: (1) Vegeu ber-, aber (= boca de riu, estuari), cymryd (= agafar); (2) Gal·les del Sud-oest cymerau > cwmere

:_______________________________.

cymêr [kø- meer] substantiu masculí
(Gal·les del Nord)
1
personatge, persona excèntrica i interessant
Collwyd cymêr pan fu farw Stan Bevan (Phylip Hughes) yng Nghwmderi
Cwmderi [nom d’un poble d’una serial de molts anys a la televisió de llengua gal·lesa] va veure la pèrdua d'un gran persontage ambla mort de Stan Bevan (un paper de Phylip Hughes) ("es va perdre un personatge quan va morir Stan Bevan...")

ETIMOLOGIA: forma escorçada de cymeriad = personatge

:_______________________________.

Y Cymer
-mer ]
1 (SS8696) localitat de la comarca de Castell-nedd ac Aberafan
1961: població: 4.551; proporció de gal.lesoparlants: 17%
1971: població: 4.470; proporció de gal.lesoparlants: 9%
2 (SH7219) monestir de Llanelltud (zona de Meirionnydd de la comarca de Gwynedd)
3 (ST0290) localitat de la comarca de Rhondda-Cynon-Taf [hron-dha -non taav]. També
Cymer-rhondda

:_______________________________.

cymeradwyaeth
[kø me ra DUI eth] substantiu femení
1 1 recomenació, aprovació
2 aplaudiment

:_______________________________.

cymeradwyo
[kø me ra DUI o] (verb)
1 recomenar, aprovar

:_______________________________.

cymeryd
[kø ME rid] (verb)
1 agafar (variant de cymryd)

:_______________________________.

cymesuredd
[kø-me- -redh] substantiu masculí
1
proporció = relació correcta
colli'ch synnwyr cymesuredd perdre ??el sentit de proporció
colli pob amcan am gymesuredd perdre tota concepció??? de proporció

2
simetria

ETIMOLOGIA: (cymesur = equitative, symmetrical) + (-edd, suffix)

:_______________________________.

cymesurol
[kø-me- sî -rol] adjectiu
1
proporcional
ETIMOLOGIA: (cymesur = equitatiu, simètric) + (-ol, sufix per formar adjectius)

:_______________________________.

cymhedrol [køm HE drol] (adjectiu)
1 moderat

:_______________________________.

cymhleth
[KØ mhleth] (adjectiu)
1 complicat´

:_______________________________.

cymla [ køm -la] substantiu masculi
1
(Topònims, Gal·les del sud-est) terra comuna. Variant de cimla (qv)

:_______________________________.

cymoedd
[KØ modh] (pl)
1 vegeu: "cwm"

:_______________________________.

cymorth, cymhorthau [KØ morth, kø MOR the] substantiu masculí
1 ajuda

:_______________________________.

Cymry [KØM ri] (pl)
1 els gal.lesos (d’on el nom del país, Cymru - mateixa pronunciació, amb canvi ortogràfic) (= "compatriotes")

:_______________________________.

Cymráeg
[køm RAIG] (f / adj) gal·lès (llengua)
- Cymráeg bratiog [køm RAIG BRAT yog] substantiu femení
1 gal·lès dolent ("gal·lès estripat")
- Cymráeg ceffylau [køm RAIG ke FØ le] substantiu femení
1 gal·lès dolent ("gal·lès dels cavalls")
- Cymráeg cerrig calch [køm RAIG KE rig KALKH] substantiu femení
1 gal·lès dolent ("gal·lès de les pedres calcàries" - els pedrers del sud-est eren majoritàriament imigrants))
- Cymráeg clapiog [køm RAIG KLAP yog] substantiu femení
1 gal·lès dolent ("gal·lès grumullós")

:_______________________________.

Cymráeg eich iaith
[køm-râig økh yaith] adjective
1
gal.lesoparlant (d'una persona que sap parlar gal·lès)
pobl ifainc Cymráeg eu hiaith joves gal·lesoparlants
2
gal.lesoparlant (d'una zona on es parla majoritoriament el gal·lès)
rhaid sicrháu mai'r Gymráeg yw'r unig gyfrwng dysgu yn yr ardaloedd Cymráeg eu hiaith
hem de fer que el gal·lès sigui l'unic mitjà d'ensenyament a les zones gal·lesoparlants

ETIMOLOGIA: Cymraeg eich iaith = "gal·lès la vostra llengua". Vegeu eich per altres exemples d'aquesta construcció

:_______________________________.

Cymráeg Patagonia [køm-râig økh pa-ta-gon-ia] substantiu femení
1
el gal.les de la Patagònia - la variant de la llengua parlada per els descendents dels imigrants gal·lesos que van arrivar a partir del 1865, caracteritzat per una fonologia pròpia del nord de Gal·les antigament, però ara força castellantizat; amb un lèxic que inclou paraules avui en dia obsolet a Gal·les, alguns neoligismes del segle 19 que no va entrar en ús comú a Gal·lès, i manlleus castellans; vegeu hecterw (= hectàrea), tshacra (= granja), naffta (= benzina)

:_______________________________.

Cymraes
[køm-râis] substantiu femení
PLURAL Cymraësau, Cymryesau [køm-ra-e-se, køm-ri-e-se]
1
gal.lesa = noia o dona nascuda a Gal·les

2
gal.lesa = noia o dona nascuda a Gal·les
cyd-Gymraes = gal·lesa compatriota
Cymraes iaith gyntaf = gal·lesa que té el gal·lès com a llengua materna, gal·lesa nadiu
3
gal.lesa = dona de descendència gal·lesa (pares, avis, besavis, etc)
Nid Saesnes go iawn mohoni. Cymraes yw hi o dras - cafodd ei thad-cu ei eni yn Llangynwyd
No és anglesa de debó. És gal·lesa segons la seva descendència??? - va néixer el seu avi a Llangynwyd

4
gal·lesa = persona que parla gal·lesa
5
gal·lesa = persona que viu a Gal·les i es considera gal·lesa encara que no és nascut a Gal·les i no és de descendència gal·lesa
6
gal·lesa = habitant del 'Hen Ogledd' - el vell Nord, territoris gal·lesos abans de la invasió dels anglians al voltant del segle 900 , sobretot Ystrad Clud (avui en dia, Strathclyde en Escòcia) i Rheged (avui en dia, Cumbria en Anglaterra)

7
Cymraes glân una gal·lesa fins al moll de l'òs ("una gal·lesa pur")
Cymraes glân gloyw una gal·lesa fins al moll de l'òs ("una gal·lesa pur i clar")
Cymraes o waed coch cyfa una gal·lesa fins al moll de l'òs ("una gal·lesa de sang vermella completa")

8
...o Gymraes = gal·lesa ("d'un gal·lesa")
tad o Gymraes pare gal·lesa
tad a mam o Gymry a babi o Sais pare gal·lès i mare gal·lesa i criatura anglès (= anglesoparlant, que no sap gal·lesa)

9
Cymraes o'r De sudenc ("gal·lesa del sud")

10
Cymraes uniaith gal·lesa que no sap cap altra llengua, només el gal·lesa
Cymraes di-Gymraeg gal·lesa que no sap la llengua del seu país ("gal·lesa sense gal·lesa")

11
Cymraes Gymraeg gal·lesa gal·lesoparlant - una expressió que reflecteix la condició de la llengua gal·lesa avui en dia, després de segles d'una política d'eradicació, on quatre de cada cinc habitnats de Gal·les no sap la llengua del seu pís. La mateixa expressió en un context anglès sonaria molt estrany - "un anglès anglesoparlant"

12
Cymry Llundain els gal·lesos de Londres
Cymry Patagonia els gal·lesos de la Patagònia

ETIMOLOGIA: britànic *kom-brog-issâ > gal·lès Cym|râ|es > Cym|ráes. Vegeu Cymro per el sentit de *kom-brog-

NOTA: al Sud, la forma Cymreiges és frequent enlloc de Cymraes

:_______________________________.

Cymréig
[køm REIG] (adjectiu)
1 gal·lès (del país, la gent; no la llengua)

:_______________________________.

Cymreigaidd
[køm- rei -gedh] adjectiu
1
gal.lès = fent efecte de ser gal.lès

2
gal·lès de llengua i caràcter, no anglicitzat
Comarques gal·leses (= no anlicitzades) com ara Ceredigion, Dinbych i Conwy, i les comarques angleses (anglicitzades) com Casnewydd, Caerffili i Rhondda Cynon Taf
ETIMOLOGIA: (Cymreig adjectiu = gal·lès) + (-aidd sufix per formar adjectius)

:_______________________________.

Cymreigedig
[køm-reig- ê -dig] adjectiu
1
gal.lèsitzat
ETIMOLOGIA: (Cymreig, arrel de Cymreigio = gal·lesitzar) + (-edig, sufix per formar un adjectiu amb sentit de participle passat passiu)

:_______________________________.

Cymreigeiddiad
[køm-rei- geidh -yad] substantiu masculí
PLURAL Cymreigeiddiadau [køm-rei-geidh- ya -de]
1
gal.lesització

ETIMOLOGIA: (Cymreigeidd-i-, arrel de Cymreigeiddio = gal·lesitzar) + (-ad, sufix per formar substantius)

:_______________________________.

Cymreigeiddio
[køm-rei-geidh-yo]
(verb amb objecte)
1
gal.lesitzar
Nid enw Cymraeg mo 'Rhyl' yn y bôn ond gair Saesneg wedi ei Gymreigeiddio
'Rhyl' no és un topònim gal·ès en el seu origin sinó una paraula anglesa gal·lesitzada

ETIMOLOGIA: (Cymreigaidd = gal·lès) + (-io sufix per formar verbs)

:_______________________________.

Cymreiges
[køm- rei -ges] substantiu femení
PLURAL Cymreigesau [køm-rei-ge-se]
(Gal·les del Sud)
1
gal.lesa

ETIMOLOGIA: (Cymreig adjectiu = gal·lès) + (-es sufix substantival per indicar una femella)

:_______________________________.

Cymreigiad
[køm- reig -yad] substantiu masculí
PLURAL Cymreigiadau [køm-reig--de]
1
gal.lesització, adapció a lal llengua gal·lesa = acte de donar una forma gal·lesa a una paraula estrangera
Prin y gellid disgwyl gweld y gair Cymraeg am "prion" yn ein geiriaduron. Efallai y byddai "preion" yn gystal Cymreigiad â'r un
No és giare probable que veieu la paraula gal·lesa per "prion" en els nostres diccionaris. Potser "preion" seria una adaptació tan bona com qualsevol altra

2
gal.lesització; paraula adaptada en gal·lès d'una altra llengua
3
traducció al gal·lès
Cyhoeddodd Gymreigiad gan Dyfed o rai o emynau Sankey, dan y teitl Y Tlws Cerddorol
(El poeta) Dyfed va publicar una traducció gal·lesa d'alguns dels cants religiosos d'en Sankey, sota el títol de "Y Tlws Cerddorol" (El tresor musical)

ETIMOLOGIA: (Cymreig-i-, arrel de Cymreigio = gal·lesitzar) + (-ad, sufix per formar substantius)

:_______________________________.

Cymreigio
[køm- reig -yo] verb
1
traduir al gal.lès
1
gal·lesitzar – (visualment) posar gal·lès als rètols, etc, (socialment) animar la societat a fer servir la llengua

ymgyrch i Gymreigio siopau’r dref
campanya per gal·lesitzar les botigues de la ciutat
2
(institució, administració, negoci) introduir un pla língüístic de gal·lès
ETIMOLOGIA: (Cymreig = gal·lès) + (-io = sufix per formar verbs). L’adjectiu Cymreig però vol dir ‘gal·lès’ amb els sentits apart de ‘de llengua gal·lesa’ (per aquest sentit, l’adjectiu és el mateix que el nom de la llengua, Cymráeg)
ETIMOLOGIA: (Cymreig = Welsh) + (-io = suffix for forming verbs).
The adjective Cymreig however means ‘Welsh but without reference to the Welsh language’ (with the meaning of ‘Welsh-language’ the adjective is the same as the name of the language, Cymráeg)

:_______________________________.

Cymreigiwr [køm- reig -yur] substantiu masculí
PLURAL Cymreigwyr [køm- reig -wir]
1
erudit en la llengua gal·lesa
2
persona amb una gran estime per la llengua i literatura gal·leses
3
gal·lesoparlant
4
‘gal·lesitzador’ persona que intenta introduir la llengua gal·lesa en àmbits dels quals queda exclós
Cymreigiwr y gyfraith. Ym marw Syr William Mars-Jones, collodd Cymru un o’r gwyr cyfraith mwyaf ei ymroddiad i Gymreigio’r system gyfreithiol yng Nghymru (Cymro 20 01 99)
Gal·lesitzador de la llei. Amb la mort d’en sir William Mars-Jones el País de Gal·les ha perdut un dels homes de la llei amb la dedicació més gran a gal·lesitzar el sistema legal de Gal·les
ETIMOLOGIA: (Cymreig- arrel de Cymreigio = gal·lesitzar) + (-i-wr = sufix d’agent)

:_______________________________.

Cymreigrwydd
[køm- reig -ruidh] substantiu masculí
1 gal.lesitat = estat d'ésser gal.lès, les característiques que indica que una persona és ben gal·lesa – saber parler el gal·lès, utilitzar la llengua sempre a Gal·les, leiltat al districte i al país, identificació amb el poble de Gal·les, interés i participació en la vida cultural gal·lesa, o religiosa, o políticia
Yr oedd rhai o'r modelau'n 'priodi'n dda' chwedl hwythau. Bronwen Pugh yn priodi'r Arglwydd Astor cefnog (ac anghofio'i Chymreigrwydd yn llwyr) (Cymro 27 04 94)
Algunes models van ‘casar-se bé’, com s’en deien. Bronwen Pugh es va casar amb el ric lord Astor (i va deixar a banda completament la seva ‘gal·lesitat’)
Sawl gwiath ydym ni wedi gweld cyd-Gymry oedd yn bleidiol i’r iaith yn ei hieuenctyd yn diosg eu Cymreigrwydd cyn gynted ag yr oedd gwneud hynny yn fantais i'w gyrfa?
Quantes vegades hem vist compratiotes gal·lesos que eren partidaris de la llengua al la seva joventut que treuen la seva gal·lesitat tan bon punt que fer-ho benificiava la seva carrera?
2 llengua i cultura gal·leses
rhaid achub ar bob cyfle i hybu Cymreigrwydd
hem d’aprofitar cada oportunitat per promocionar la llengua i cultura gal·leses

3
(comunitat) gal·lesitat, de llengua gal·lesa, i amb mentalitat gal·lesa
Ac yntau’n lle mor Seisnig erbyn heddiw, mae’n syndod sylweddoli Cymreigrwydd Cwm-bach Aber-dâr yr adeg honno
Com que és un lloc tan anglès avui, és sorprenent saber la gal·lesitat del poble d’ Cwm-bach (a prop d’) Aber-dâr en aquell època
ETIMOLOGIA: (Cymreig = gal·lès) + (-rwydd, sufix per formar substantius abstractes)

:_______________________________.

Cymreigydd
[køm- rei -gidh] substantiu femení
PLURAL Cymreigyddion [køm-rei-gødh-yon]
1
persona amb coneixements profunds del gal·lès

2
persona amb un gran amor per la llengua gal·lesa i la literatura gal·lesa
Cyhoeddwyd "Ystên Sioned" yn 1882 gan Silvan Evans. Gwnaeth y Cymreigydd hylon hwn wasanaeth mawr i'r wlad trwy gyhoeddi'r gyfrol glodwiw hon
Es va publicar "Ystên Sioned" el 1882 per en Silvan Evans. Aquest amant alegre del gal·lès va fer un gran favor al país amb la publicació d'aquest llibre lloable

3
(segle 19) Y Cymreigyddion (= una associació per promoure interest en història i literatura) ("els gal·lesos / els erudits gal·lesos")
Mae yn y brif-ddinas lawer o gannoedd o Gymry, ond nid oes dros ugain, un amser, yn ymgyfarfod yn ystafell y Cymreigyddion
Seren Gomer 1835. Diffyg Gwladgarwch yn Mhlith y Cymry, ac Adfeiliad y Gymraeg.
Hi ha a la capital (= Londres) molts centenars de gal·lesos, però no hi ha més en un moment donat que vint que es reuneixen a la sala dels Cymreigyddion
Seren Gomer 1835 ("La Manca de Patriotisme entre els Gal·esos, i la Decadència de la Llengua Gal·lesa")
Cymdeithas Cymreigyddion y Fenni “Abergavenny Welsh Society”, l’associació gal·lesa de la ciutat d’Y Fenni, establerta l’any 1833
Neuadd y Cymreigyddion Sala dels ‘Cymreigyddion’, lloc de trobada per els socis d’una associació de Cymreigyddion; hi ha una referència a un lloc així damunt de la taverna del Llew Gwyn (Lleó Blanc) a Merthyrtudful a l’any 1846
ETIMOLOGIA: (Cymreig adjectiu, = gal·lès) + (-ydd = sufix per formar substantius)

:_______________________________.

Cymro
[køm
-ro] substantiu masculí
PLURAL Cymry [køm-ri]
1
gal.lès = home nascut a Gal·les
cyd-Gymro = gal·lès compatriota
Cymro iaith gyntaf = gal·lès que té el gal·lès com a llengua materna, gal·lès nadiu
nid oes ond un o'r pedwar tiwtor ar ddeg yn Gymro iaith gyntaf
només un dels catorze tutors és un gal·lesoparlant nadiu
Cymro uniaith gal·lès que no sap cap altra llengua, només el gal·lès
Cymro di-Gymraeg ("gal·lès sense gal·lès, gal·lès sense la llengua gal·lesa”) gal·lès anglicitzat, gal·lès que no sap la llengua del seu país, que no sap la llengua auctòctona
Cymro Cymraeg gal·lès gal·lesoparlant - una expressió que reflecteix la condició de la llengua gal·lesa avui en dia, després de segles d'una política d'eradicació, on quatre de cada cinc habitnats de Gal·les no sap la llengua del seu pís. La mateixa expressió en un context anglès sonaria molt estrany - "un anglès anglesoparlant"
Cymry Cymraeg - els gal·lesos gal·lesoparlants
Y Cymry ar wasgar els gal·lesos escampats pel món
Cymry Llundain els gal·lesos de Londres
2
gal.lès = home de descendència gal·lesa (pares, avis, besavis, etc)
Nid Sais go iawn mohono. Cymro yw e o dras - cafodd ei dad-cu ei eni yn Llangynwyd
No és anglès de debó. És gal·lès segons la seva descendència??? - va néixer el seu avi a Llangynwyd

3
gal.lès = persona que viu a Gal·les i es considera gal·lès encara que no és nascut a Gal·les i no és de descendència gal·lesa

4
gal.lès = persona que parla gal·lès
5
gal.lès = habitant del 'Hen Ogledd' - el vell Nord, territoris gal·lesos abans de la invasió dels anglians al voltant del segle 900 , sobretot Ystrad Clud (avui en dia, Strathclyde en Escòci) i Rheged (avui en dia, Cumbria en Anglaterra)
6
Cymro glân un gal·ès fins al moll de l'òs ("un gal·lès pur")
Cymro glân gloyw un gal·ès fins al moll de l'òs ("un gal·lès pur i clar")
Cymro o waed coch cyfa un gal·ès fins al moll de l'òs("un gal·lès de sang vermella completa")

7
nom donat a un gos, o un cavall
'Hwntw' a 'Cymro' oedd enwau ceffylau Llwyn-brith
Els cavalls de la granja de Llwyn-brith es deien 'Hwntw' (= gal·lès del sud) i 'Cymro' (= gal·lès)

8
(Lleis gal·leses) gal·lès = propietari
9
Bro'r Cymry districte dels gal·lesos (en un territori dividit entre habitants gal·lès i anglès)
10
...o Gymro = gal·lès ("d'un gal·lès")
tad o Gymro pare gal·lès
tad a mam o Gymry a babi o Sais pare gal·lès i mare gal·lès i criatura anglès (= anglesoparlant, que no sap gal·lès)
yr actor o Gymro l'actor gal·lès
Y mae deng mlynedd ar hugain neu fwy ers i mi weld yr actor o Gymro, Hugh Griffith, yn y ffilm 'Tom Jones'
Fa trenta anys o més des de quan vaig veure l'actor gal·lès, Hugh Griffith, a l pel·licula 'Tom Jones'

11 tri chynnig i Gymro = ??a la tercera vencuda ("tres intents per un gal·lès")
1
2 (vocatiu) Gymry = gal·lesos, els meus compatriotes gal·lesos
a chofiwch, Gymry, gwlad yw Cymru â thraddodiad a iaith ar wahân i unrhyw wlad arall ENG-Z
i recordeu, els meus compatriotes gal·lesos, que Gal·es és un país amb una tradició i una llengua diferent a qualsevol altre país

13
yr hen Gymry els britànics, els avantpassats dels gal·lesos abans de la conquista dels pobles alemanys c500-800
Fe ddaethom ni wedyn i Gaer Gorun yr hen Gymry - 'Corinium' y Rhufeiniaid neu 'Cirencester' y Saeson
Després vàrem arribar a Caer Gorun dels britànics - 'Corinium' segons els romans o 'Cirencester' segons els anglesos

14
yr hen Gymry, els gal·lesos en segles passats, els notres avantpassants, gal·lesos en altres èpoques, els anitics gal·lesos
gwin yr hen Gymry nom humorós per aigua d'una font ("el vi dels anitics gal·lesos")
Trysorid y 'glain nadroedd', fel y'i gelwir gan rai, gan lawer o'r hen Gymry.
els 'grans de serps' (un tipus d'amulet) com els deien alguns, eren considerats un tresor per molts d'els gal·lesos en altres èpoques

15
Cymro o'r De sudenc ("gal·lès del sud")
Cymry o'r De gal·lesos del sud, sudencs
Cymry o'r De oedd y rhan fwyaf o drigolion y pentref hwnnw ym Mhennsylfania
la majoria dels habitnats d'aquell poble eren gal·lesos del sud

16
Sais-Gymro gal·lès anglicitzat, que no sap la llengua auctòctona
(Sais = (home) anglès) + mutació suau + (Cymro = (home) gal·lès)
y Sais-Gymry els gal·lesos anglesos

17 Cymry Patagonia els gal·lesos de la Patagònia
18
Gymro el gal·lès, o gal·lesoparlant.
(mutació suau de Cymro = gal·lès; els epitets tenien la mutació suau de la primera consonant)
Un epitet de vegades trobat eh registres parroquials, llistes, etc. sembla estrany que un gal·lès tingués un nom així al seu propi país però possiblement ve d'yn ambient majoritàriament anglès, com ara les ciutats foritifades, o en gruos socials bilingües, com la capa de la noblesa que va començar a abandona la seva llenguag nadiu i fer-se anglesos després de l'anexió de Gal·les a Anglaterra en 1536. Una família o individu que seguia parlant gal·lès podria haver ser vist coma a poc usual i per tant havia guanyat aquest epitet. Exemples d'un nom d'aquest tipus són
..1/ Siôn ap Rhys Gymro a la ciutat d'Aberhonddu a l'any 1538,
..2/ Gerallt Gymro Gerald el gal·lès, traducció de "Giraldus Cambrensis", (Gerald de Gal·les), el nom usart per l'escriptor en llengua llatina Gerald de Barri (c1146-1223), un gal·lès amb progenitors de la població colonista normanda i de la població gal·lesa autòctona
19 Cymru
(qv) Gal·les, el País de Gal·les - una variant oertografica de Cymry = gal·lesos
ETIMOLOGIA: Cymro < britànic kom-brog-os = persona del mateix país, compatriota; (kom- = junt) + (brog- = country)
(en gal·lès modern kom- sobreviu en els prefixos cy-, cym-, cyn-; relacionat amb el prefix llatí co-, com-, con-) +
en gal·lès modern equival als elements (cym- prefix) + mutació suau + (bro = districte)
Bretó: kenvroad, kenvroiz = compatriota, compatriotes
NOTA: De vegades, al sud-est de Gal·les Cymro > Cwmro. A la comarca de Penfro al sud-oest Cymro > Cimro
9 Y Cymro (“el gal.lès”) setmanal en llengua gal·lesa publicat des del 1932
ETIMOLOGY: Literalment Cymro = ‘compatriota’ < britànic kom-brog-os = persona del mateix país, compatriota; (kom- = junt) + (brog- = country)
(en gal·lès modern kom- sobreviu en els prefixos cy-, cym-, cyn-; relacionat amb el prefix llatí co-, com-, con-)
En gal·lès modern equival als elements (cym- prefix) + mutació suau + (bro = districte)
*Cymfro > Cymro (amb pèrdua de la [v] ).
Bretó: kenvroad, kenvroiz = compatriota, compatriotes
El nom del país - Cymru (= Gal·les) – és una grafia adaptada de Cymry (= el poble gal·lès, els gal·lesos) del segle 1500. Es pronuncia igual que Cymry - [køm ri].
El nom gal·lès de França (Ffrainc) és també un substantiu plural que indica els habitants - literalment és “(els) francs”, de Ffranc (franc).

:_______________________________.

Y Cymro
køm-ro] substantiu masculí
1
setmanal en llengua gal·lesa publicat des del 1932 ("el gal.lès")

:_______________________________.

Cymroaidd
[køm- ro-edh] adjectiu
1obsolet gal·lès
Cymdeithas Gymroaidd
Seren Gomer 1836, tudalen 340
Sefydliad Cymdeithas Gymroaidd yn y Casbach
Mr. Gomer - Gan fod yn ddywenydd o'r mwyaf genych glywed, yn nghyd â'ch plant gwasgaredig, am y Cymdeithasau Cymroaidd sydd yn cael eu sefydlu, o bryd i bryd, gan feibion Gomer, yr ydym ni, tua Mynwy, wedi bod yn hir megys yn cysgu mewn llonyddwch a difaterwch am ein Hiaith a'n cenedl, pan oedd canwyllau yn cael eu goleuo mewn amryw fanau ar hyd y Dywysogaeth, a thrwy fod y cyfryw ganwyllau yn taflu ychydig ddefnynau o'r goleu hyd atom ni, trwy gyfrwng y Cyhoeddiadau clodwiw, deffrowyd rhai o honom er ys tymmor hir yn nghylch codi Cymdeithas Gymroaidd, ond o herwydd digalondid, yr oeddym yn oedi, ac yn dysgwyl yn barhaus i ychwaneg o Omeriaid ddyfod i'r golwg; ac o'r diwedd gwelwyd ychydig rhagor yn deffro ac yn teimlo gwaed Gomeraidd yn curo yn fwy nerthol yn eu rhedwelïau; ac ar yr 8fed o Ebrill, 1835, ymgynnullodd tua 35 o'r rhai mwyaf awyddus dros ein Hiaith a'u cenedl, i'r Gwestdy adnabyddus wrth arwydd y Cerbyd a'r Meirch, yn y Casbach; ac ar yr achos, y Parch.
E. Jones, ac ereill o'r cyfeillion, a areithiasant yn y fath fodd nes peri i'r wreichionen ag oedd yn y cyfeillion ennyn yn fflam.. Yr ydym y cynnyddu bob cyfarfod...


:_______________________________.

Cymro di-Gymraeg
[køm-ro dii gøm-raig] substantiu masculí
PLURAL Cymry di-Gymraeg [køm-ri...]
1 gal·lès anglès, gal·lès que no sap la llengua del país

2
Cymry di-Gymraeg gal·lesos anglesos, gal·lesos que no saben la llengua
del país

NOTA: El gal·lès es va esdevenir una llengua minoritària a Gal·les al voltant de l'any 1900. Avui en dia els gal·lesos anglesos, el immigrants anglesos, i els immigrants de parla anglesa d'altres països són més d 80% de la població de Gal·les. Una mica menys del 20% són gal·lesoparlants (gal·lesos i immigrants assimilats). Abans que no resultés aquesta situació anomala, quan la majoria dels habitants de Gal·les parlava la llengua (i molts d'ells monòglots) no existia cap expressió especial per els gal·lesos ignorats de la llengua del país, i a nivell col·loquial es deien 'Saeson' (anglesos, parlants d'anglès). A nivell col·loquial avui se segueix fent servir aquesta descripció

ETIMOLOGIA: (Cymro = home gal·lès) + (di-Gymraeg = sense gal·lès)

:_______________________________.

Cymru
[køm -ri] substantiu femení
1
el País de Gal·les, “Cambria” (nom llatí)
Una nació celta a la part occidental muntanyósa de la zona central meridional de l’illa de la Gran Bretanya. (‘Celta’ és una definició lingüística – amb el significat de ‘que parla una llengua derivada del celta comú de l’Europa continental’, i no és una etiqueta ètnica).

Els gal·lesos, com els còrnics i els bretons, són els sobrevivents dels pobles britànics que habitaven tota l’illa fins a aproximadament l’any 400 d.C, quan els invasors germànics van encetar una invasió que va esdevenir un procés de conquesta que durava uns segles. A la llarga els invasors van ocupar la majoria dels territoris dels britànics. Els antics regnes germànics es van fusionar, i un estat unit, Anglaterra, va sorgir.

Els gal·lesos van ser capaços de resistir els atacs dels germànics durant més de vuit cents anys a la part de l’illa que avui és el País de Gal·les. Anglaterra va ser conquerida pels normands a l’any 1066. Dos cents anys després els normands van poder penetrar aquesta últim reducte dels britànics autòctons i aconseguir dominar-lo.

La Corona (normand-)anglesa reivindicava aquest territori com a propietat seva en virtut de territori conquerit, i a l’Estatut de Rhuddlan (1284) (una ciutadella del nord-oest de Gal·les), els dirigents gal·lesos van reconèixer la dominació (normand-)anglesa de les seves terres.

Dos segles i mig després, al 1536, les terres gal·leses van ser formalment annexades a Anglaterra. Encara que des d’aquell moment formàven part de l’estat anglès, van conservar el nom que tenien en anglès durant segles (‘Wales’). El país va ser considerat com un apèndix regional d’Anglaterra. No tenia cap mena de govern com a país – s’hi va imposar la mateixa administració comarcal (“comtats”) que tenia Anglaterra. (De fet, una part del país va tenir aquest sistema segons els terms pactats a l’Estatut de Ruddlan). El nom del nou estat era ‘England and Wales’, encara que no implicava cap mena de co-federació d’iguals.

Sovint avui en dia es parla del ‘Principat de Gal·les’ - de fet, aquesta expressió ha existit des de l’època de l’Estatut de Rhuddlan - però administrativament no té cap vigència. És només una descripció d’una pretensió de la familia real anglesa, com que l’hereu del tron – el fill gran – es diu el ‘Prince of Wales’, (Príncep de Gal·les), títol que es remunta a l’any 1301 per indicar la supremacia dels anglesos sobre els gal·lesos després de la desfeta militar dels dirigents independents de Gal·les.

El nom anglès “Wales” és literalment “els estrangers”, i amb sentit locatiu “terra dels estrangers”, encara que el sentit és més ben dit “persones que no parlen una llengua (germànica) com nosaltres, persones que parlen celta”. La mateixa paraula existeix en alemany modern – a Suïssa, ‘Welsch’ [velsh] refereix als suïssos francòfons, però quan van rebre aquesta etiqueta per primera vegada haurien estat parlants del celta (gal), més tard parlants del llatí després de la conquesta romana de Gal·lia i l’incorporació de les terres gal·les a l’Imperi romà.

Segons les condicions de l’anexació del 1536, els gal·lesos podien seguir habitant les seves terres, però patirien discriminació si no adoptarien la llengua i cultures anglese. Els gal·lesos només podien accedir a posicions dins l’administració local del seu propi país si eren anglesoparlants. De fet, aquestes prohibicions van tenir poc efecte lingüísticament. Tot i que la seva llengua va ser exclosa dels jutjats i de l’administració, els gal·lesos seguien parlant la seva llengua, i la traducció de la Biblia (a partir del 1588; versió definitiva al 1620) va enfortir la llengua.

Gal·les no era cap amenaça militar per Anglaterra, i l’estat anglès tenia altres preocupacions - com ara la subjugació dels escocesos i els irlandesos.

Tot i que la noblessa gal·lesa es va fer progressivament anglesa de llengua i de pensament després de l’anexació, la massa de la població va conservar els seus trets com a poble de cultura celta. L’identitat gal·lesa no es va amenaçar seriosament fins la segona part del segle 1800, quan el govern anglès va inciar una política de linguicidi i va començar a aplicar mesures per eradicar la llengua gal·lesa (i les llengües escoceses i irlandeses), com que es veien les terres celtes com a terres angleses. La percepció anglesa d’aquesta eliminació va ser més aviat d’educar aquests súbdits de parla forastera de les illes.

Com a conseqüència de aquesta eliminació sistemàtica de la llengua dels últims cent anys – un procés que molts gal·lesos havien acceptat i fins i tot afavorien tot pensant que representava el ‘progrés’ – no hi ha avui gal·lesos monolingües; tot gal·lès sap parlar anglès, i només un de cada cinc habitants del país sap la llengua autòctona.

De fet, per la majoria de gal·lesos avui és montruós que hi puguin haver gal·lesos monolingües – tot i que ser anglès monolïngue és completament normal, i també l’existència de pobles monolíngües en països veïns – noruecs, danesos, alemanys, holandesos, francesos, islandesos, etc és un fet ‘natural’.

Un de cada cinc persones a Gal·les sap parlar gal·lès – però s’ha de notar que la proporció si només es fan els càculs amb els gal·lesos autòctons és més alta – hi ha una gran quantitat d’anglesos a Gal·les (segons el cens del 1991, gairebé un 25% de la població de Gal·les es va néixer fora del país, la gran majoria anglesos). La majoria d’aquests nouvinguts menyspreuen la llengua i la cultura dels autòctons. Per ells, Gal·les és una part d’Anglaterra i els gal·lesos gal·lesoparlants són uns britànics més, però encara no del tot civilitzats. L’assimilació d’anglesos és molt poc freqüent.

Un altre problema és que molts gal·lesos anglicitzats també veuen la cultura autòctona amb menyspreu, o almenys no tenen cap desitg que sigui res més que una relíquia folklòrica. I hi ha una tendència de part del molts pares gal·lesoparlants (un terç a la comarca gal·lesa de Gwynedd en aquest moment) de pujar els fills en anglès.

L’immigració continuada d’anglesoparlants i l’èxode de gal·lesoparlants com a resultat de la política de l’estat anglès que no veu els gal·lesos gal·lesoparlants com a diferents d’altres ciutadans, de parla anglesa, és un greu problema en aquest moment – el pitjor que mai han experimentat els gal·lesos com a nació.


2
y Gymru Rydd, Gal·les Lliure, el futur Páis de Gal·les lliure i indepemdent, Gal·les lliure de la dominació dels anglesos
gwlad ffraegar a chynhennus iawn fydd y Gymru Rydd (Cymro 24 06 92)
El País de Gal·les Lliure serà un lloc molt contenciós i baralladís
3
y Gymru Gymraeg, Gal·les de llengua gal·lesa; la població gal·lesoparlant. La part del país, o la secció de la societat gal·lesa, que ha resistit la imposició de la llengua i cultura angleses
4
Cymru gyfan Cymru gyfan
drwy Gymru gyfan arreu de Gal·les
Roedd yn adnabyddus drwy Gymru gyfan
era conegut arreu de Gal·les
5
(modificant) de Gal·les, situat a Gal·les o per als gal.lesos (no hi ha mutació suau després de nom feminí)
plaid substantiu femení
1 partit polític
Plaid Cymru = 'el partit de Gal·les', partit nacionalista
prifysgol substantiu femení
1 universitat
Prifysgol Cymru = la Universitat de Gal·les
plant ysgol Cymru els escolars de Gal·les, escolars gal·lesos
6
(modificant) gal.lès, de Gal·les = fet a Gal·les, produit a Gal·les, de l'estil gal.lès
menyn Cymru = mantega gal.lesa
cynnyrch Cymru fet / fabricat a Gal·les
tramorwyr yn canu clodydd biff Cymru
gent de l'estranger lloant carn de bou de Gal·les
7
Gardd Cymru (= "l'Horta de Gal·les") èpitet de Bro Morgannwg, la terra baixa costanera de l'est de Caer-dydd
8
yng Nghymru i gyd a tot Gal·les
9 gollwng deigryn dros Gymru fer un riu (“vessar una llàgrima per a Gal.les”)

ETIMOLOGIA: Cymru < Cymry = gal·lesos. El canvi ortogràfic va ser introduit al segle 1500 per diferenciar els dos sentits de “població gal·lesa” i “territori gal·lès”
Cornish: Kembri (= Gal·les), Breton Kambre (= Gal·les); (són probalament formes tardanes)
En irlandès An Bhreatain Bheag “Petita Bretanya” = Gal·les,
i An Bhreatainn Mhór “Gran Bretanya” = l’illa de (Gran) Bretanya. Brtenya continental és An Bhriotáin. L’escocès té Cuimridh, una adaptació del nom gal·lès Cymru.
NOTA: (1) El nom és una forma amb un lleuger canvi ortogràfic de Cymry, literalment “gal·lesos”, amb el sentit de "Gwlad y Cymry" (la terra dels gal·lesos). Al segle 1500 “u” i “y”, que originalment representaven sons differents, es pronuncien totes dues com a “y”. L’ús de la ‘u’ era una diferenciació ortogràfica úitl per inidcar el país.
..2/ La paraula francesa per França - Ffrainc – té un origen semblant - 'francs', el plural de Ffranc 'un franc',
..3/ També gal·lès “Sweden” < anglès < escandinau Sweden (= ‘els suecs’)
..4/ Cymru,com tots els noms de països i ciuttas, és un substantiu femení i per tant hi ha mutació suau de la consonant incial d’un adjectiu següent
rhydd = lliure; Cymru Rydd (qv) Gal·les Lliure
Cymraeg = gall·lès (de llengua); Cymru Gymraeg = Gal·les gal·lesoparlant

:_______________________________.

Cymry
[KØM ri] (pl)
1 els gal·lesos

:_______________________________.

cymryd
[KØM rid] (verb)
1 agafar
- cymryd diddordeb mewn [KØM rid di DHOR deb meun] (verb)
1 interessar-se per
2
cymryd arnoch ddiofryd tlodi fel el vot de la pobresa

:_______________________________.

cymudo
[kø- -do] verb
1
viatgar regularment entre dos llocs - com un viatge diari entre la casa i la feina

ETIMOLOGIA: adaptació de la paraula anglesa commute (del llatí commutâre) segons el verb gal·lès mudo = moure, del britànic < llatí mutâre = canviar. (cym- prefix que correspon al prefix llatí com-) + (mud-) + (-o, sufix per fer verbs )

:_______________________________.

cymudwr
[kø- -dur] substantiu masculí
PLURAL cymudwyr [kø- mid -wir]
1
viatger (que viatja regularment entre dos llocs - com un viatge diari entre la casa i la feina)
ETIMOLOGIA: (cymud-, arrel de cymudo = viatjar) + (-wr sufix per formar un substantiu d'agent)

:_______________________________.

cymun
[ -min] substantiu masculí
PLURAL cymunau [kø- -ne]
1
Y Cymun (el nom complert és Y Cymun Bendigaid) Comunió, santa comunió = acció de la recepció del sagrament de l'eucaristia, la commemoració de l'Útim Àpat de Jesucrist amb la consecració de pa i vi
derbyn eich cymun cyntaf rebre la primera comunió

2
santa comunió - nom de culte, servei religiós
Eglwys Sant Eleth (Amlwch) 8am Cymun Bendigaid (Saesneg) Església de Sant Eleth (Amlwch) 8am Communió Asagrada?? (culte en llengua anglesa) (anunci deYr Herald, 06 08 1994)

3
cwpan cymun copa de la comunió
4
bwrdd cymun taula de la comunió
5
Gal·les del Sud bord gymun taula de la comunió
6
Sul y Cymun diumenge de la comunió = qualsevol diumenge on se celebra la comunió

ETIMOLOGIA: llatí: commûniô participació general, < commûnis = comú

:_______________________________.

Cymun Bendigaid
[ -min ben--ged] substantiu masculí
1
Communió Sagrada
Vegeu cymun


:_______________________________.

cymundeb
[kø-min-deb] substantiu masculí
PLURAL cymundebau [kø-min--be]
1
comunió = grup religiós amb les mateixes doctries i pràctiques
Y Cymundeb Anglicanaidd la Comunió Anglicana
2
amistat, sensacions i emocions compartides
ETIMOLOGIA: (cymun = comunió) + (-deb)

:_______________________________.

cymuned
[kø--ned] substantiu femení
PLURAL cymunedau [kø-mi--de]
1
comunitat
rhan o gymuned Gymraeg Llundain part de la comunitat gal·lesa de Londres
Cymuned, mudiad a ffurfiwýd yn y flwyddyn 2001 i amddiffyn y cymunedau Cymraeg
'Cymuned' (= comunitat), un moviment creat a l'any 2001 per defensar les comunitats de parla gal·lesa

2
gofal yn y gymuned cuida dintre de la comunitat (per exemple, ajut per malalts mentals que són capaços de viure dintre de la comunitat en comptes de tancar-los en un hospital)

3
comú = demarcació administrativa des del 1974, subdivisió d'una comarca; municipi
ETIMOLOGIA: adaptació de la paraula anglesa community, (cym- = com, uned = unit-)

:_______________________________.

cymwys
[KØ muis] (adjectiu)
1 apte

:_______________________________.

cymydau
[kø MØ de] (pl)
1 vegeu: cwmwd

:_______________________________.

cymydog, cymdogion [kø MØ dog, køm DOG yon] substantiu masculí
1 veí

:_______________________________.

cymylau
[kø MØ le] (pl)
1 vegeu: cwmwl

:_______________________________.

cymylog
[kø MØ log] (adjectiu)
1 nuvolós

:_______________________________.

cymysgu
[kø MØ ski] (verb)
1 barrejar

:_______________________________.

cymysg
[KØ misk] (adjectiu)
1 barrejat

:_______________________________.

cynaniad [kø NAN yad] substantiu masculí
1 pronunciació

:_______________________________.

cynaniadol
[kø nan YA dol] (adjectiu)
1 de pronunciar (geiriadur cynaniadol = diccionari de la pronunciació)

:_______________________________.

cynanu
[kø NA ni] (verb)
1 pronunciar

:_______________________________.

cyn bo hir
[kin bo HIIR] (adv)
1 abans de poc

:_______________________________.

cyn- [køn]
1
primer element en paraules compostes amb sentit de ‘gos / guerrer’.
Cf ci (= gos / guerrer), plural cw^n
..1/ cyndyn (= tenaç) (cyn-) + mutació suau + (tyn = estret)
..2/ cynddaredd (= ràbia) (cyn-) + mutació suau + (dâr = ?marejat) + (-edd sufix substantival)
..3/ cynffon (= cua) (cyn-) + (ffon = pal)
..4/ cynllyfan (paraula literària: = corretja de gos) (cyn-) + (llyfan = corda)
..5/ cyndy (obsolete; kennel) (cyn-) + mutació suau + (ty = casa)
..6/ cyna (also cwna) estar en zel (dir d’una gossa)
(7) Cynon (man’s name) (cyn- = guerrer) + (-on = sufix usat en noms de déus)

:_______________________________.

cyn
[KIN] (prep)
1 abans de
2 tant (cyn wynned â’r eira = tan blanc com la neu)
- cyn cinio [kin KIN yo] (frase)
1 abans de dinar
- cyn dloted [kin DLO ted] (adjectiu)
1 tan pobre
- cyn gynted ag y [kin GØN ted ag ø] (frase)
1 tan de pressa com
- cyn lleied [kin LHEI ed] (adv)
1 tan poc
- cyn y [kin ø] (conj) abans que

:_______________________________.

cynadledda
[kø-nad- -dha] verb
1
debatre, xerrar
ETIMOLOGIA: (cynadledd-, arrel de cynhadledd = conferència, debat, conversa) + (-a)

:_______________________________.

cynaeafwr
[kø-nei-â-vur] substantiu masculí
PLURAL cynaeafwyr [kø-nei-av-wir]
1
segador
2
cynaeafwr gwair segador del fenc

ETIMOLOGIA: (cynaeaf-, forma de la síl·laba penúltima de cynhaeaf = collita) + (-wr sufix d’agent, ‘home’)

:_______________________________.

cyndadau
[køn DA de] (npl)
1 avantpassats

:_______________________________.

Cyndaf
[KØN dav] substantiu masculí
1 nom d’home

:_______________________________.

cyndda
[ køn -dha] substantiu masculí
1
(Topònims, Gal·les del sud-est) terra comuna.
Variant de cimdda (qv)
Segons John Hobson Mathews (Mab Cernyw) a la seva obra 'Cardiff Records' (Archius de Caer-dydd) (1889-1911):
..1/ “Cyndda, or Cymdda, or Cymla Bach. A small thatched house which stood on the side of
Pen-y-waun Road, on the corner of Ninian Road, by Roath Park. The name is Welsh and means "The Common." In 1653 the house was described as a messuage and land, partly common, in the manor of Llystalybont. It was blown down in a storm (1895.)” (casa petita de sostre de palla que era situada al costat del carrer de Pen-y-waun, a la cantonada del carrer de Ninian, al costat del Parc de Rhath. El nom és gal·lès i vol dir “la terra comuna”. A l’any 1653 es desgrivia la casa com a finca amb terra en pat terra comuna, a la senyoria de Llys-tal-y-bont)

:_______________________________.

cynddaredd
[køn-dhâ-redh] substantiu femení
1
ràbia
...ebe fo, â'i wyneb yn goch gan gynddaredd
va dir, amb la seva cara vermella de ràbia
sylweddolodd mai dal yr oedd y meistr yn ei gynddaredd
s’en va adonar que l’amo encara estava enrabiat (“en la seva ràbia”)
he said, with his face red with rage
2 y gynddaredd = ràbia

ETIMOLOGIA: (cyn- = gos) + mutació suau + (dâr = ?marejat) + (-edd sufix substantival)
En bretó kounnar (= ràbia)
L’element dâr també es veu a la paraula gal·lesa penddaredd (obsolet) = atordiment, rodament de cap
(pen = cap) + mutació suau + (dâr = ?marejat) + (-edd sufix substantival)

:_______________________________.

cynddrwg
[køn -dhrug] adjectiu
1
tan dolent, tan greu
Nid yw cynddrwg â’i olwg
No és tan dlent com sembla (del seu aspecte)
ETIMOLOGIA: (cyn- < cyn = tan) + mutació suau + (drwg = dolent)


:_______________________________.

cynfab [ køn -vab] substantiu masculí
PLURAL cynfeibion [ køn- veib -yon]
1 (obsolet) fill primogènit
Salmau 89:26 Efe a lefa arnaf, Ti yw fy Nhad, fy NUW, a Chraig fy iachawdwriaeth. (89:27) Minnau a’i gwnaf yntau yn gynfab, goruwch brenhinoedd y ddaear.
Salms 89:26-7 ......
Genesis 46:8
A dyma enwau plant Israel, y rhai a ddaethant i'r Aifft, Jacob a'i feibion Reuben, cynfab Jacob.
Genesis 46:8 .......
ETIMOLOGIA: (cyn- = abans) + mutació suau + ( mab = fill)


:_______________________________.

Cynfab [ køn -vab]substantiu masculí
1 nom d'home
1 Capelcynfab nom de capella a Cynhordy, a la carretera de Llanymddyfri a Llanwrtud. Nom d’una escla primària aquí, fundada el 1848 Ysgol Capel Cynfab. Una nom antiga de la localitat era Llangynfab (llan = església, + mutació suau + Cynfab).
Vegeu la web de l’escola http://bsd.satproj.org.uk/~capelcyc/, on hi ha un englyn (vers al·literatiu) d’en Arwyn Evans:
.....Yn ei hiard yng Nghynghordy - onid da
..........Gweld bod hwyl, bod Cymry,
..........A gweld bod hen ysgoldy
..........Yno'n dal heb droi yn dy^?
(“Al seu pati a Cynhordy – és bo, no?,
Veure que hi ha la diversió / un bon ambient, que hi ha gal.lesos
I veure que hi ha una antiga escola
Allà, no convertida en casa? (allà seguint sense girar en una casa)”)
ETIMOLOGIA: vegeu entrada anterior

NOTA: Oficialment Capel Cynfab, però si fós escrit estrictament segons les normes per la toponímia seria així (Capel Cynfab) per la capella i Capelcynfab per la localitat

:_______________________________.

Cynffig
[KØN fig] substantiu femení
1 topònim (Sud-est)

:_______________________________.

cynffon, cynffonau
[KØN fon, køn FO ne] substantiu femení
1 cua

:_______________________________.

cyngerdd, cyngherddau [KØ ngerdh, kø NGHER dhe] substantiu masculí
1 concert

:_______________________________.

cyngherddau
[kø NGHER dhe] (pl)
1 vegeu: cyngerdd

:_______________________________.

cynghori
[kø NGHO ri] (verb)
1 aconsellar

:_______________________________.

cynghrair, cynghreiriau
[KØ nghrair, kø NHREIR ye] substantiu femení
1 aliança

:_______________________________.

cyngor, cynghorau [KØ ngor, kø NGHO re] substantiu masculí
1  consell comarcal

2 ajuntament

- Cyngor Bro Morgannwg [KØ ngor broo mor GA nug] substantiu masculí
1 el Consell de Bro Morgannwg ("el pla de (la regió de) Morgannwg") 33,500 hectàrees; habitants: 119,500; capital: Y Barri

- Cyngor Gwynedd [KØ ngor GWI nedh] substantiu masculí
1 el Consell de Gwynedd (nom de regió, després d’una tribu celta) ; 254,600 hectàrees; habitants: 118,000; capital: Caernarfon

:_______________________________.

cyngor bwrdeistref, cynghorau bwrdeistref
[kø nghor bur DEI strev, kø NGHO re bur dei STRE vi] substantiu masculí
1  consell comarcal foral

2 ajuntament foral

- Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent [KØ ngor bur DEI strev SI rol blei ne GWENT] substantiu masculí
1 el Consell Comarcal Foral de Blaenau Gwent ("terra alta de la regió de Gwent") ; 10,900 hectàrees; habitants: 73,600; capital: Glynebwy

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili [KØ ngor bur DEI strev SI rol kair FI li] substantiu masculí
1 el Consell Comarcal Foral de Caerffili ("fortalesa romana de Ffili") ; 28,000 hectàrees; habitants: 171,000; capital: Ystradmynach

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd [KØ ngor bur DEI strev SI rol kas NEU idh] substantiu masculí
1 el Consell Comarcal Foral de Casnewydd ("castell nou") ; 19,056 hectàrees; habitants: 317,700; capital: Casnewydd

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Aberafan [KØ ngor bur DEI strev SI rol ka stelh NEEDH a be RA van] substantiu masculí
1 el Consell Comarcal Foral de Castell-nedd Aberafan ("el castell (del riu) Nedd, l’esturai (del riu) Afan") ; 44,000 hectàrees; habitants: 140,100; capital: Aberafan

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy [KØ ngor bur DEI strev SI rol KO nui] substantiu masculí
1 el Consell Comarcal Foral de Conwy (nom de ciutat del riu on és situada) ; 112,995 hectàrees; habitants: 110,700; capital: Conwy

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyrtudful [KØ ngor bur DEI strev SI rol mer thir TID vil] substantiu masculí
1 el Consell Comarcal Foral de Merthyrtudful ("la tomba de la sanat Tudful") ; 11,054 hectàrees; habitants: 60,000; capital: Merthyrtudful

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr [KØ ngor bur DEI strev SI rol pe nø BONT a RO gur] substantiu masculí
1 el Consell Comarcal Foral de Pen-y-bont ar Ogwr (el lloc anomenat Pen-y-bont (= "casa devant el pont") al (riu) Ogwr") ; 28,500 hectàrees; habitants: 130,900; capital: Pen-y-bont ar Ogwr

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda-Cynon-Taf [KØ ngor bur DEI strev SI rol RHON dha KØ non TAAV] substantiu masculí
1 el Consell Comarcal Foral de Rhondda-Cynon-Taf (noms de tres rius i les seves valls) ; 42,600 hectàrees; habitants: 240,117; capital: Cwmclydach

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen [KØ ngor bur DEI strev SI rol TOR vain] substantiu masculí
1 el Consell Comarcal Foral de Torfaen (nom de riu - "trencapedres") ; 16,600 hectàrees; habitants: 90,700; capital: Pont-y-pwl

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam [KØ ngor bur DEI strev SI rol WREK sam] substantiu masculí
1 el Consell Comarcal Foral de Wrecsam (nom anglès gal·lesitzat) ; 50,000 hectàrees; habitants: 123,500; capital: Wrecsam

:_______________________________.

cyngor dinas
[KØ ngor DI nas] substantiu masculí
1 ajuntament (de gran ciutat)

- Cyngor Dinas a Sir Abertawe [KØ ngor DI nas a siir a ber TAU e] substantiu masculí
1 el Consell de la ciutat i la comarca d’Abertawe ("estuari (del riu) Tawe) ; 37,700 hectàrees; habitants: 230,626; capital: Abertawe

:_______________________________.

cyngor dosbarth [KØ ngor DO sparth] substantiu masculí
1 consell subprovincial (1972-1997)

:_______________________________.

cyngor sir [KØ ngor SIIR] substantiu masculí
1 consell comarcal

- Cyngor Sir Benfro [KØ ngor siir BEN vro] substantiu masculí
1 el Consell de la Comarca de Penfro ("el límit de la terra; península") ; 158,800 hectàrees; habitants: 117,700; capital: Hwlffwrdd

- Cyngor Sir Caer-dydd [KØ ngor siir kair DIIDH] substantiu masculí
1 el Consell de la Comarca de Caer-ddydd ("fortalesa romana (al marge del riu) Taf") ; 13,900 hectàrees; habitants: 309,400; capital: Caer-dydd

- Cyngor Sir Ceredigion [KØ ngor siir ke re DIG yon] substantiu masculí
1 el Consell de la Comarca de Ceredigion ("territori de Caredig") ; 179,400 hectàrees; habitants: 69,700; capital: Aberaeron

- Cyngor Sir Ddinbych [KØ ngor siir DHIN bikh] substantiu masculí
1 el Consell de la Comarca de Dinbych ("fortalesa petita") ; 83,875 hectàrees; habitants: 89,200; capital: Rhuthun

- Cyngor Sir Fynwy [KØ ngor siir VØ nui] substantiu masculí
1 el Consell de la Comarca de Mynwy (nom de riu) ; 85,100 hectàrees; habitants: 84,200; capital: Cwm-brân

- Cyngor Sir Gaerfyrddin [KØ ngor siir gair VØR dhin] substantiu masculí
1 el Consell de la Comarca de Caerfyrddin ("fortsalesa (romana) (aprop del poble britó) (de) Mor-din" (fortalesa marítima)) 239,800 hectàrees; habitants: 169,000; capital: Caerfyrddin

- Cyngor Sir Powys [KØ ngor siir POU is] substantiu masculí
1 el Consell de la Comarca de Powys (("el territori dels) pagesos", d’un nom llatí) 519,700 hectàrees; habitants: 124,200; capital: Llandrindod

- Cyngor Sir y Fflint [KØ ngor siir ø FLINT] substantiu masculí
1 el Consell de la Comarca de Y Fflint (nom anglès = pedra foguera) ; 43,500 hectàrees; habitants: 145,300; capital: yr Wyddgrug

- Cyngor Sir Ynys Môn [KØ ngor siir Ø nis MOON] substantiu masculí
1 el Consell de la Comarca de l’illa de Môn; 72,000 hectàrees; habitants: 69,194; capital: Llangefni

:_______________________________.

cyngor tref
[KØ ngor TREE] substantiu masculí
1 ajuntament de poble/ciutat

:_______________________________.

cynhaeaf, cynaeafau
[kø NHEI a, kø nei A ve] substantiu masculí
1 tardor

:_______________________________.

cynhemlad
[kø- nhem -lad] substantiu masculí
1
(Cristnogaeth) contemplació = concentració de la ment i l’ànima en Déu

ETIMOLOGIA: (segle 20) (cynheml-, arrel de cynhemlu = contemplar) + (-ad sufix per formar noms abstractes)

:_______________________________.

cynhemlol
[kø- nhem -lol] adjectiu
1
(Cristnogaeth) contemplatiu = concentrant de la ment i l’ànima en Déu

ETIMOLOGIA: (segle 20) (cynheml-, arrel de cynhemlu = contemplar) + (-ol sufix per formar adjectius)

:_______________________________.

cynhemlu
[kø- nhem -li] verb
1
(Cristnogaeth) contemplar = concentrar la ment i l’ànima en Déu

ETIMOLOGIA: (segle 20) manlleu erudit del llatí contemplor (= contemplar, examinar) (

:_______________________________.

cynhemlwr
[kø- nhem -lur] substantiu masculí
PLURAL cynhemlwyr [kø- nheml -wir]
1
(Cristnogaeth) contemplatiu = persona que concentra de la ment i l’ànima en Déu

ETIMOLOGIA: (segle 20) (cynheml-, arrel de cynhemlu = contemplar) + (-wr sufix = home)

:_______________________________.

cynhennau
[kø NHE ne] (pl)
1 vegeu: cynnen

:_______________________________.

cynhwysfawr
[køn HUIS vaur] (adjectiu)
1 global

:_______________________________.

cyn hyned â Methwsela
[kin -ned aa me-thu-se-la] -;;)(4::
1
(normalment amb menyspreu) més vell que l’anar a peu, més vell que els camins, més vell que el pastar
Genesis 5:25 Methwsela hefyd a fu fyw saith mlynedd a phedwar ugain a chant, ac a genhedlodd Lamech.
(5:26) A Methwsela a fu fyw wedi iddo genhedlu Lamech, ddwy flyneddd a phedwar ugain a saith gan mlynedd, ac a genhedlodd feibion a merched. (5:27) A holl ddyddiau Methwsela oedd, naw mlynedd a thrigain a naw can mlynedd, ac efe a fu farw.
Genesis 5:25 .....

ETIMOLOGIA: (cyn = tan) + (hyned = tan vell, < hen = vell) + (â = amb, que) + (Methuselah = Matasulah, un dels patriarques, que segons el Testament Vell (Genesis 5:27) va viure 969 anys)

:_______________________________.

cynhyrchiant
[kø-nhørkh-yant] substantiu masculí
1
productivitat
ETIMOLOGIA: (cynhyrch- arrel de la síl·laba penúltima de cynhyrchu = produir) + (-i-ant sufix per formar substantius)

:_______________________________.

cynhyrchion
[kø NHØRKH yon] (pl)
1 vegeu: cynnyrch

:_______________________________.

cynhyrchu
[køn HØR khi] (verb)
1 produir

:_______________________________.

cyni
[ -ni] substantiu masculí
1
necessitat, privació
mewn cyni en la necessitat
ETIMOLOGIA: cf irlandès sníomh (= filatura, tensió d’un fil, angoixa). La segona síl·laba de cyni és probablament relacionada a gal·lès nyddu (= filar llana)

:_______________________________.

cynifer
[kø- -ver] pronom
1
tants, tantes
cynifer â hynny la mateixa quantitat, tants com aquella quantitat
Yr oedd sôn mawr drwy’r wlad i gyd am y sawl ddybenai ei gynhaeaf gyntaf, a chedwid ei enw yn fyw am flwyddyn, o leiaf. Tybiwch fod deg neu bymtheg o ddynion ar y llethr yr ochr hyn, a’r cwbl yn gwaeddi’n unsain – “Yn fore mi godes i, / Yn hwyr mi dilynes hi, / O’r diwedd mi ces hi.” Atebid hwy gan gynifer â hynny drachefn ar y llethr yr ochr arall, y rhai a berthynent i fferm arall – “Beth a ge’st ti?” A dyna floedd fel taran – “Pen medi!”. (Yn Nyffryn Tywi Sef, Brasluniau o Fywyd Gwledig. Gan y Parch. D. Rhagfyr Jones, Pontargothi. Cyfaill yr Aelwyd a’r Frythones. Cyfrol III (cyfres Newydd) 1894. Tudalen 335. Grafia adaptada a l’ortografia actual)
Es parlava arreu del camp sobre el que havia acabat primer la collita, i el seu nom es recordava tot l’any (“es mantenia durant un any”). Posem per cas que deu o quinze homes a la vessant d’aquesta banda, i tots criden a l’uníson – “M’he aixecat d’hora / Me la empaitava tard / Al final la’he aconseguida”. Rebrien una resposta de la mateixa quantitat (“tants com aquell”) de la vessant de l’altra banda, que pertanyia a una altra granja– “Que has aconseguit?” I vet aquí una crida com un tro– “el cap del segar” [Nota: l’últim manat de blat, que els segadors posarien a terra i hi llencarien els falços]


1 Kynniver Llith a Ban
títul de la traducció (1549) de William Salesbury dels epístoles i dels evangelis; seria cynifer llith a ban en la ortografia d'avui, (= “tantes lliçons i articles de fe”, de les primeres paraules del llibre)

ETIMOLOGIA: (cyn = tan) + (nifer = número)
De la mateixa arrel britànica: còrnic keniver

:_______________________________.

cynilo
[kø NI lo] (verb)
1 estalviar

:_______________________________.

Cynllaith
[KØN lheth] substantiu masculí
1 nom d’home (obsolet) ; topònim Machynllaith (qv)

:_______________________________.

cynllun, cylluniau
[KØN lhin, køn LHIN ye] substantiu masculí
1 1 pla
2 plànol

:_______________________________.

cynllwyn

NOTA: forma col.loquial amb reducció usual del diftong final wy > w: cynllwyn > cynllwn [køn-lhun] (2) evolució? persona que espera fer una ambuscada o robatori > brètol

:_______________________________.

cynllyfan [køn-lhø-van] substantiu masculí
PLURAL cynllyfannau [køn-lhøn-va-ne]
1
(paraula literària) ronsal

ETIMOLOGIA: gal.lès (cyn- = gos) + (llyfan = corda)
De la mateixa arrel britànica: còrnic lovan (= corda), bretó louan (= corretja)
De la mateixa arrel cèltica: irlandès lomhain (paraula literària; =,corda, ronsal)

:_______________________________.

cynnar
[KØ nar] (adjectiu)
1 d’hora

:_______________________________.

cynnau
[KØ ne] (verb)
1 encendre

:_______________________________.

cynnen, cynhennau [KØ nen, kø NHE ne] substantiu femení
1 disputa, conflicte

:_______________________________.

cynnes
[KØ nes] (adjectiu)
1 calent

:_______________________________.

cynnig [KØ nig] (verb)
1 oferir
2 ymgynnig oferir-se
ymgynnig ar gyfer rhywbeth oferir-se per alguna cosa

:_______________________________.

cynnwys
[KØ nuis] (verb)
1 contenir

:_______________________________.

cynnyrch, cynhyrchion
[KØ nirkh, kø NHØRKH yon] substantiu masculí
1 1 (matemàtiques) producte
2 (comerç) productes

:_______________________________.

Cynog
[KØ nog] substantiu masculí
1 nom d’home; topònims; Llangynog.


:_______________________________.

cynorthwy-ydd
[kø-north-ui-idh] substantiu masculí
PLURAL cynorthwywyr [kø-north-ui-wir]
1
ajudant
ETIMOLOGIA: cynorthwy-, arrel del verb cynorthwyo = ajudar) + (-ydd = sufix d’agent)
NOTA: Les normes ortogràfiques no permeten que s’ajuntin dues “y”; per tant van seperades amb guionet

:_______________________________.

cyn pen ychydig o funudau
[kin pen ø-khî-dig o am-ser] adverbi
1
uns minuts més tard
ETIMOLOGIA: ‘abans (del) final (d’uns) quants de minuts’ (cyn = abans) + (pen = cap) + (ychydig = mica) + (o = de) + mutació suau + (munudau = minuts)

:_______________________________.

cynradd
[KØN radh] (adjectiu)
1 de nivell primari; ysgol gynradd = escola primària

:_______________________________.

cyntaf / cynta’
[KØN ta] (adjectiu)
1 primer

:_______________________________.

cyntedd, cynteddau
[KØN tedh, køn TE dhe] substantiu masculí
1 vestíbul

:_______________________________.

cyntefig
[køn TE vig] (adjectiu)
1 primitiu

:_______________________________.

cynt
[kint] (adjectiu)
1 més ràpid
2 més d’hora

:_______________________________.

cynulleidfa, cynulleidfaoedd
[kø ni LHEID va, kø ni lheid VA odh] substantiu femení
1 espectadors

:_______________________________.

cynulliad, cynulliadau
[kø NILH yad, kø nilh YA de] substantiu masculí
1 reunió, assemblea

:_______________________________.

cynyddu
[kø NØ dhi] (verb)
1 augmentar

:_______________________________.

cynydd
[KØ nidh] substantiu masculí
1 progrès

:_______________________________.

cyrfau [ kør -ve]
1
beers; una forma plural de cwrw (= cervesa); també cwrwau

:_______________________________.

cyrchu
[KØR khi] (verb)
1 anar a buscar

2
cyrchu at y nod córrer cap a la meta
Philipiaid 3:14
Yr ydwyf yn cyrchu at y nod, am gamp uchel alwedigaeth Duw yng Nghrist Iesu.
Carta als de Filipos 3:14 .....

:_______________________________.

cyrff [ kirf ]
1
cossos; plural de corff (= cos)

:_______________________________.

cyrhaeddiad [ kør-heidh-yad ] substantiu masculí
PLURAL cyraeddiadau [ kør-heidh--de]
1
assoliment, aconseguiment
Nid oes unrhyw wahaniaeth rhwng brodorion Awstralia a’r boblogaeth a ddaeth o Ewrop o ran maint
yr ymennydd na'r cyraeddiadau deallusol

No hi ha diferància entre els nadius d’Austràlia i la població que va venir d’Europa pel que fa a la mida del cervell ni la capacitat intel·lectual (“assoliments intel·lectuals”)
ETIMOLOGIA: (cyrhaedd, forma de la síl·laba penúltima del verb cyrraedd = arrivar, assolir) + (-iad sufix per formar substantius)

:_______________________________.

cyri
[KØ ri] substantiu masculí
1 curry

:_______________________________.

cyri cyw iâr
[KØ ri kiu YAAR] substantiu masculí
1 curry de pollastre

:_______________________________.

cyri llysiau
[KØ ri LHØS ye] substantiu masculí
1 curry de verdures

:_______________________________.

cyrion
[KØR yon] (pl)
1 vegeu: cwr

:_______________________________.

y cyrion Celtaidd
[ø KØR yon KEL tedh] (pl)
1 la Franja Celta (traducció del ‘Celtic Fringe’, nom despectiu dels anglesos per a les nacions celtes al voltant d’Anglaterra - Cornualles, Escòcia, Gal·les, Irlanda, Man; però sobretot Escòcia i Gal·les)

:_______________________________.

cyrraedd
[KØ redh] (verb)
1 arribar

:_______________________________.

cyrsiau
[KØRS ye] (pl)
1 vegeu: cwrs

:_______________________________.

cysgadrwydd
[kø- ska -druidh] substantiu masculí
1 adormiment

ETIMOLOGIA: (cysgad- < cysgadur = sleeper) + (-rwydd suffix for forming abstract nouns)

:_______________________________.

cysgu
[KØ ski] (verb)
1 dormir
cysgu bei [KØ ski BEI] substantiu masculí
1 nom infantil per dormir
cysgu ddydd a nos dormir tot un dia i tota una nit
cysgu yn hwyr [KØ ski øn HUIR] substantiu masculí
1 dormir massa

:_______________________________.

cyson
[KØ son] (adjectiu)
1 constant

:_______________________________.

cystadleuaeth, cystadleuaethau / cystadlaethau
[kø stad LEI eth, kø stad lei EI the / kø stad LEI the] substantiu femení
1 concura, competició
- cystadleuaeth tynnu rhaff [kø stad LEI eth t Ø ni RHAAF] substantiu masculí
1 pugna entre dos equips que estiren una corda de banda a banda d’una línia; perd l’equip que es deixa creuar la línia

:_______________________________.

cystadleuol
[kø stad LEI ol] (adjectiu)
1 competitiu

:_______________________________.

cystadleuydd, cystadleuwyr
[kø stad LEI idh, kø stad LEI wir] substantiu masculí
1 competidor

:_______________________________.

cystadlu
[kø STAD li] (verb)
1 competir

:_______________________________.

cystal
[KØ stal a] (adjectiu)
1 tan bo ("â" = com)
2
esgus cystal â dim una excusa tan bona com qualsevol altra

:_______________________________.

Cystennin; Caergystennin
[kø STE nin; kair gø STE nin] substantiu masculí
1 nom (mascle) (obsolet) Constantí; Constantinopla

:_______________________________.

cystrawen, cystrawennau
[kø STRAU en, kø strau E ne] substantiu femení
1 sintaxi

:_______________________________.

cysur, cysuron
[KØ sir, kø SI ron] substantiu masculí
1 consol

:_______________________________.

cysuro
[kø SI ro] (verb)
1 consolar

:_______________________________.

cyswllt, cysylltau
[KØ sulht, kø SØLH te] substantiu masculí
1 conecció

:_______________________________.

cysylltiad, cysylltiadau
[kø SØLHT yad, kø sølht YA de] substantiu masculí
1 conecció

:_______________________________.

cysylltu
[kø SØLH ti a] substantiu masculí
1 conectar ("â" = amb)

:_______________________________.

cythlwng
[ køth -lung] substantiu masculí
1 fam
1 yr wyf (i) ar fy nghythlwng estic afamat / afamada
yr wyt (ti) ar dy gythlwng estàs afamat / afamada
y mae (ef) ar ei gythlwng ell està afamat
y mae (hi) ar ei chythlwng ella està afamada
yr ydym (ni) ar ein cythlwng estem afamats / afamades
yr ydych (chi) ar eich cythlwng esteu afamat / afamada / afamats / afamades
y maent (hwy) ar eu cythlwng estàn afamats / afamades
Ni byddai un ohonynt yn cael mynd ymáith ar ei gythlwng
No deixava a ningú marxar sense menjar alguna cosa

ETIMOLOGIA: cythlwng < *cynthlwng < britànic *kintu-long (= abans de menjar)
Correspon a l’irlandès céalacan < céadlongadh (= dejuni del matí).
Irlandès long (= consumir) correspon al gal.lès llewa (= consumir) (si llewa és deñl celta long-; però possiblement és un verb derivat del substantiu llew = lleó)
ETIMOLOGIA: cythlwng < *cynthlwng < britànic *kintu-long (= before eating)
Corresponds to Irish céalacan < céadlongadh (= morning fast).
Irish long (= eat, drink, consume) corresponds to Welsh llewa (= eat, scoff, guzzle) (if llewa is from Celtic long-; although this may possibly be formed from the noun llew = lion)

:_______________________________.

cythraul, cythreuliaid
[KØ threl, kø THREIL yed] substantiu masculí
1 diable
2 cythraul o = intensificador
Mae e’n gythraul o gelwyddgi És un gran mentider
wedi dod dros gythraul o annwyd ??refer-se d’un greu refredat
3 gythrel punyeter, maleït, de merda
yr ast gythrel la guilla de merda

:_______________________________.

cythreulig
[kø THREI lig] (adjectiu)
1 diabòlic

:_______________________________.

cythruddo
[kø THRI dho] (verb)
1 enutjar, provocar

:_______________________________.

cytir [ -tir] substantiu masculí
PLURAL cytiroedd [ kø- -rodh]
1 terrenys comunals
Nom de carrer de Bangor – “Cyttir Lane” als mapes, presumablament d’una forma original Lôn y Cytir
2 Y Cytir (SH8715) coster a la comarca de Gwynedd (districte de Meirionnydd)
ETIMOLOGIA: cytir < cyd-dir (cyd- = junt ) + mutació suau + ( tir = terra )


:_______________________________.

cytuno
[kø TI no a] (verb)
1 posar-se d’acord ("â" = amb)

:_______________________________.

cyw, cywion
[KIU, KØU yon] substantiu masculí
1 1 (Nord) cria de molts animals
2 poltre 3 ¡ ocell jove 4 (Sud) pollet, polla petita

:_______________________________.

cywaith
[ -weth] substantiu masculí
PLURAL cyweithiau [kø-weith-ye]
1
projecte = acció planificada
ETIMOLOGIA: (cy- prefix = junt) + mutació suau + (gwaith = feina)

:_______________________________.

cywaith
[ -weth] substantiu masculí
PLURAL cyweithion [kø-weith-yon]
1
obsolet col·lega, company, amic
ETIMOLOGIA: (cy- prefix = junt) + mutació suau + (gwaith) < britànic. L’element gwaith vé d’una arrel britànica = moure (vekt-) que equival al llatí vehere = portar (d’on vehiculum = vehicle).
És un substantiu femení en gal·lès modern, amb el sentit de “vegada”. Gal·lès modern gwaith (substantiu masculí) = treball és possiblement aquesta mateixa paraula

:_______________________________.

cywarch [ -warch] substantiu masculí
1
(planhigyn) Cannabis sativa = cànem
edau gywarch fil de cànem
pwll cywarch = bassa per tractar cànem
siencyn cywarch ("Siencyn / Joanet (del) cànem") nom alternatiu del nom estàndard llinos werdd (=verdum, verderol)
2
cànabis, marijuana; droga narcòtica de la planta cànabis (en aquest sentit normalment cánabis en gal·lès)
ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic. En bretó koarc'h (= cànem)
NOTA: forma col·loquial: cwarch [ku-arkh]

:_______________________________.

Cywarch [ -warkh] substantiu femení
1 Abercywarch SH8615 districte de Gwynedd ("confluència (del riu) Cywarch"), Aquí el riu Cywarch entra en el riu Dyfi. El lloc és a 1km al nord-est de Dinas Mawddwy a la carretera a Llanymawddwy.
2
Afon Cywarch SH8517 riu de Gwynedd
3
Craig Cywarch la roca (damunt) (del riu) Cywarch
4
Cwm Cywarch la vall del riu Cywarch
5
Cywarch SH8518 localitat de Gwynedd
6 Glyncywarch SH6034 localitat de la zona de Meirionnydd (county of Gwynedd). Forma curta: Y Glyn
ETIMOLOGIA: del nom de la planta. Vegeu l'entrada anterior
NOTA: la pronunciació col·loquial del nom és Cwarch [ku-arkh]

 

:_______________________________.

cyweirio [kø- weir-yo] verb
verb amb objecte
1
rectificar, endreçar
2
cyweirio'r ford parar la taula
3
cyweirio corff preparar un càdaver per a l'enterrament
4
cyweirio'r gwely (1) fer el llit (2) fer el llit - dit de la neu que cau i que sembla que es quedi a terra
mae arna i ofn 'i fod o'n cyweirio 'i wely
temo que la neu està fent el seu llit
5
cyweirio ffordd reparar una carretera; (figuratiu)
6
comarca de Penfro cyweirio ty donar regals als acabats de casar-se:
(col·loquialment: cwiro ty)
7
(instrument de músic) afinar
8
(veu) modular
trawsgyweirio = modular
9
cyweirio eich gwallt pentinar els cabells
10
(xarxa) reparar
Mathew 4:21 Ac wedi mynd rhagddo oddi yno, efe a welodd ddau frodyr eraill, Iago fab Sebedeus, ac Ioan ei frawd, mewn llong gyda Sebedeus eu tad, yn cyweirio eu rhwydau...
Matthew 4:21 ...
11
Gal·les del Sud (forat de mitjó) sargir, reparar
cyweirio twll mewn hosan > (col·loquialment) cwiro twll miwn hosan
reparar un forat en un mitjó
12
Gal·les del Sud (roba) reparar
cyweirio dillad > (colloquial·lment) cwiro dillad reparar roba
13
Gal·les del Sud (sabates) reparar
cyweirio esgidiau > (colloquial·lment) cwiro sgitsha reparar sabates
14
Gal·les del Sud (edifici) reparar
cyweirio adeilad > (colloquial·lment) cwiro adeilad reparar un edifici
Cronicl-2 24:5 Ac efe a gynullodd yr offeiriad a'r Lefiaid, ac a ddywedodd wrthynt, Ewch i ddinasoedd Jwda, a chesglwch gan holl Israel arian i gyweirio ty eich Duw, o flwyddyn i flwyddyn...
Cronicles-2 24:5 .....
15
Gal·les del Sud (ferida) tractar
cyweirio'r anaf tractar la ferida
16
Gal·les del Sud (fenc) fer
cyweirio gwair > (colloquial·lment) cwiro gwair fer fenc
17
Gal·les del Sud (pell, cuiro) adobar
cyweirio lledr > (colloquial·lment) cwiro lletar adobar cuiro
18
Gal·les del Sud espellofar, treure la pellofa de civada
cyweirio ceirch > (col·loquialment) cwiro cyrch
19
Gal·les del Sud-oest fer (cervesa)
20
Gal·les del Sud Y cyweirio llaeth quallar llet (afegir quall per que es qualli):
21
Gal·les del Sud cyweirio ymenyn fer (mantega)
22
Gal·les del Sud cyweirio caws fer (formatge)
cyweirio caws > (col·loquialment) cwiro caws fer formatge
23
conservar (aliments) amb sal o fumant-los
cyweirio â halen
conservar amb sal
Eseciel 16:4 Ac am dy enedigaeth, ar y dydd y'th anwyd ni thorrwyd dy fogail, ac mewn dwfr ni'th olchwyd i'th feddalhau: ni'th gyweiriwyd chwaith â halen, ac ni'th rwymwyd â rhwymyn
Ezequiel 16:4 .....
24
Gal·les del Sud castrar
25
Gal·les del Nord pallissar (spoken form: cweirio)
D'aquí cweir pallissada
rhoi cweir i rywun donar-li (a algú) una pallissada
26
(Llei gal.lesa) cyweirio galanas indemnitzar parents d'una persona assassinada

27
atgyweirio (qv) reparar (ad + mutació suau + cyweirio)
ETIMOLOGIA: (cyweir- < cywair = bon estat) + (-io sufix per formar verbs)
Cf irlandès cóirigh = endreçar, reparar
NOTA: Gal·les del Nord cyweirio > cweirio; Gal·les del Sud cyweirio > cweiro > cwiro:

:_______________________________.

cyweirnod
[kø-weir-nod] substantiu masculí(·4·)
PLURAL cyweirnodau [kø-weir--de]
1
(cerddoriaeth = música) tónica

:_______________________________.

cyweithas
[kø-wei-thas] substantiu masculí
1
obsolet societat = associació
1
cyweithas y cenhedloedd repecte per i aceptació de les lleis i costums d’altres països
ETIMOLOGIA: (cywaith = amic, col·lega) + (-as sufix) < britànic
De la mateixa arrel britànica: còrnic kowethas (= associació)

:_______________________________.

cywestach
[kø- we -stakh] substantiu masculí
1
bacanal
ETIMOLOGIA: (cywest = lle cysgu) + (-ach sufix per formar substantius abstractes); sinó (cy- = junt) + mutació suau + (gwestach = estar-se)

:_______________________________.

cywiriad [kø- wir-yad] substantiu masculí
PLURAL cywiriadau [kø-wir--de]
1
correcció
ETIMOLOGIA: (cywir-, arrel de cywiro = corregir) + (-i-ad sufix per formar substantius)

:_______________________________.

cyw iâr, cywion ieir
[kiu YAAR, køu yon IEIR] substantiu masculí
1 polla petita (Nord)

:_______________________________.

cywilydd
[kø WI lidh] substantiu masculí
1 vergonya
- gwell angau na chywilydd [gwelh A nge na khø WI lidh] (*) inscripció als monuments dels caiguts - ‘millor la mort que la vergonya’

:_______________________________.

cywir
[KØ wir] (adjectiu)
1 correcte

:_______________________________.

cywiro
[kø WI ro] (verb)
1 corregir

:_______________________________.

cywrain
[KIU ren] (adjectiu)
1 destre, expert

:_______________________________.

cywydd [ widh] substantiu masculí
PLURAL cywyddau [kø--dhe]
1
(poesia) forma de poesia al.literativa amb estrofes de dos versos de set sil.labes - un dels vint-i-quatre metres tradicionals de la poesia gal.lesa
2
un poema en aquest metre
cywydd win = a sweet cywydd (win= soft mutation of gwin= wine)
3
obsolet - història, relat (amb aquest sentit fins fa cerca cent anys a Gal·les del Nord)
ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic; relacionat amb irlandès cuibhiúil (= decent, decorós)___________________________________________________________________________
 

adolygiad diweddaraf / darrera actualització 2007-04-05

 

___________________cod y gornel / codi del racó:_________

__________________________________________________


 

Free Hit Counters

(= nifer o weithiau yr agorwyd y tudalen hwn oddi ar 2007-04-05)

(= nombre de vegades que s'ha accedit a aquesta pàgina a partir de 2007-04-05)


___________________________________________________________________________