http://webs.racocatala.cat/catalunyacymru/vortaro_kimra_katalana_MILGI_l_2628c.htm

 

Y Gwe-eiriadur Cymraeg a Chatalaneg

L

Diccionari en línia de gal·lès per a catalanoparlants

 

Hafan / Inici

 

(delw 6671)

 

Cysylltwch â ni trwy’r llyfr ymwelwyr / Contacteu amb nosaltres a través del llibre de visitants YMWELFA

 

A 2616c .....  B 2617c .....  C 2618c .....  CE 2619c .....  CR 2620c .....  CY 2621c .....  D 2622c .....  E 2623c .....  F 2624c .....  G 2625c .....  GW 2626c .....  H I J K 2627c .....  L 2628c .....  M 2629c .....  N 2630c .....  O 2631c .....  P Q 2632c .....  PL 2633c .....  R 2634c .....  S 2635c ..... T 2636c ..... TR 2637c .....  U V W X Y Z 2638c

 

 

 

 

 

l-
1
En gal·lès col·loquial en paraules de més d’una síl·laba de vegades hi ha la pèrdua d’una r final a la combinació -dl,
danadl (= ortiga) > danad

labordy
[la-bor-di] substantiu masculí
PLURAL: labordai [la-bor-dai]
1
laboratori
Com "lab" en anglès, existeix també en gal·lès la forma curta làb [lab]
ETIMOLOGIA: Segons el Diccionari de la Universitat de Gal·les, el primer exemple és de l'any 1941. (Labor = primer element de l'anglès "laboratory", però també llatí "labor" = labor, treball) + mutació suau + (ty = casa). Anglès "laboratory" < llatí medieval "labôrâtôrium" = taller < llatí "laborâre" = treballar

Ladineg [la--neg] substantiu femení
1
Ladin, una llengua rhaetià parlada al tirol del Sud
2
dialecte de la llengua romansch, a la vall del riu Inn al cantó de Grisons, Suissa
3
(adjectiu) llyfr Ladineg llibre en Ladin
ETIMOLOGIA: (Ladin = nom de la llengua) + (-eg sufix per indicar llengües] < anglès Ladin < ladin ladin < llatí Latîn-us

Y Lai
lai] f
1
Nom col·loquial del riu Elái de Gal·les del sud-est
Blaen Lai font del riu
Tre-lai districte de Caer-dydd al marge occidental
Vegeu Elái
ETIMOLOGIA: Elái > Ylái (vocal pretònica afeblida, i esdevinguda neutra) > Y Lai (el primer element entès després com a article definit). Per una llista d’altres exemples d’aquest fenòmon vegeu ”y” (= article definit fals)

Lal = Sali [LAL] (f) Sara (diminitiu del nom gal·lès Sara)

Lali = Lal, Sali [LA li] (f) Sara (diminitiu del nom gal·lès Sara)

lamp. lampau [LAMP, LAM pe] (f) làmpada, llum

- lamp ddarllen, lampau darllen [lamp DHAR lhen, lam pe DAR lhen] (f) llum de llegir

lan (= i lan) [LAN] (adv) cap amunt (Sud)


-lan [ lan ]
1
sufix, forma amb mutació suau de llan = església, cel·la
corlan = pleta, lloc per tancar ovelles; (cor- de gal·lès antic cordd = ramat)
ydlan = cort del paller (y^d = blat)
cadeirlan = catedral (cadair = cadira, trona de bisba)

2
sufix, forma amb mutació suau de glan = marge, vora
morlan = vora del mar
torlan = marge del riu
ceulan = marge del riu

Y Lan [ ø lan] -
1
topònim
(1) Granja al nord-est de Bryncethin (comarca de Pen-y-bont ar Ogwr) a la carretera Heol Cefncarfan, que uneix Brycethin i Heol-y-cyw
(2) Granja de Pen-y-graig-wen, Pont-ty-pridd (comarca de Rhondda Cynon Taf)
ETIMOLOGIA: ‘la vessant del turó’ (y = article definit) + mutació suau + (glan = turó, vessant)


lapswchad [lap- -khad] substantiu femení
PLURAL lapswchadau [lap-su-khâ-de] Gal·les del Sud-oest
South-west Wales
1
petó moll, petó llarg
ETIMOLOGIA: (lapswch-, arrel de lapswchan = fer un petó moll) + (-ad = sufix per formar substantius)


lapswcho [lap- -kho] verb
Gal·les del Sud-oest
South-west Wales
1
verb sense objecte fer un petó moll, un petó llarg
2
verb amb objecte fer un petó moll a, un petó llarg a
ETIMOLOGIA: (lap- = llepar) + (swch = llavis) + (-o sufix per formar verbs)
NOTA: també lapswchan


larwm, larymau [LA rum, la RØ me] (m) alarma

- larwm lladron [la rum LHA dron] (m) alarma robatoris

- larwm tân [la rum TAAN] (m) alarma incendis

las [laas] adjectiu
1
Forma amb mutació suau (g > ZERO) de glas = verd, blau
Heol Las, (la) carretera verda;
Ynys Las, (el) prat verd;
en aquest noms hi ha mutació suau de la consonant inicial d'un adjectiu que segueix un substantiu femení)

Latfia [lat -vya] substantiu femení
1
Letònia

Latfiad [lat -vyad] substantiu masculí / femení
PLURAL Latfiadau [lat-vyed]
1
letó
ETIMOLOGIA: (Latvi- arrel de Latfia = Letònia) + (-ad sufix per indicar l’habitant d’un país)


Latfiaidd
[lat -vyedh] adjectiu
1
letó = de Letònia (però no la llengua, per la qual l’adjectiu és Latfieg) )
ETIMOLOGIA: (Latvi- arrel de Latfia = Letònia) + (-aidd sufix per formar adjectius)


Latfieg
[lat-vyeg] substantiu femení
1
letó = llengua de Letònia
2
(adjectiu) letó = de la llengua letòna
ETIMOLOGIA: (Latvi- arrel de Latfia = Letònia) + (-eg sufix per indicar una llengua)

lawer bore [lau-er -re] adverb
1
molts matins
Lawer bore 'roeddwn ar fy ffordd am wyth o'r gloch
Molts matins estava en camí a les vuit
ETIMOLOGIA: (llawer = molts, moltes) + (bore = matí).
llawer bore > lawer bore (la mutació suau de la consonant inicial de la primera paraula de la frase indica que es tracta d’una frase adverbial)

lawer gwaith [lau-er gwaith] adverbi
1
moltes vegades
Rwyf wedi dweud lawer gwaith nad oes gen i fawr o ddiddordeb mewn chwaraeon
He dit moltes vegades que no tinc gaire interès en l’esport
Yr wyf lawer gwaith wedi meddwl ysgrifennu am ein pentref fel yr oedd slawer dydd
He pensat moltes vegades sobre escriure com era el nostre poble al passat
.
ETIMOLOGIA: (llawer = molts, moltes) + (gwaith = vegada).
llawer gwaith > lawer gwaith (la mutació suau de la consonant inicial de la primera paraula de la frase indica que es tracta d’una frase adverbial)

lawnt [ launt ] substantiu femení
PLURAL lawntiau, lawntydd [ launt –ye, laun -tidh]
1
gespa
lawnt gefn la gespa del jardí de darrera d’una casa
1
(topònims) clariana (de bosc)
 
2
((Heràlida) camp
 
3
lawnt y pentre pastura comuna d’un poble
 
4
gespa (en alguns esports)
lawnt fowlio gespa per jugar a botxes
ETIMOLOGIA: anglès launde (1300) (anglès modern lawn) < francès antic lande (= clariana) cf anglès dialectal lawn (= clariana)
 

law yn llaw [lau øn LHAU] (adv) agafets de la mà

lechco [ -ko] verb
1
(comarca de Penfro) mira!
Vegeu lychco


lechna chi [lekh-na-khii] v
1
(comarca de Penfro) mira!
ETIMOLOGIA: gwelwch yna chi ‘mireu allà vos’
Vegeu també lychco


lèd [LED] (m) mina

lein, leiniau [lein, LEIN-ye] (f)

1
línia
2
lein ddillad PLURAL leiniau dillad fil d’estendre la roba
També senzillament lein
polyn lein pal del fil d’estendre la roba
fel polyn lein (Gal·les del Nord) (“com un pal del fil d’estendre la roba”)

Leision [lei -shon] -
1
forma amb mutació suau (ll > l) del nom d’home Lleision (qv)
utilitzada coma a forma genitiva en certs topònims
(1) Coed Leison (“(el) bosc (d’en) Lleision”) nom de bosc a l’oest de Pendeulwyn (Bro Morgannwg)
(2( Gwaunleision (“(l’) erm (d’en) Lleision”) nom d’un poble de Gwauncaegurwen (comarca de Castell-nedd ac Aberafan)
També un carrer d’aquest lloc Waunleision

lemon, lemonau [LE mon, le MO ne] (m) llimona

lemonêd [le mo NEED] (m) 'fanta'

'leni
ADVERBI

[le ni]

1
enguany, aquest any
NOTA: forma col·loquial < eleni, amb pèrdua de la primera síl·laba de la paraula (en aquest cas la síl·laba pretònica)

Lerpwl [ler-pul] f
1
Liverpool, ciutat d'Anglaterra del Nord
aderyn Lerpwl (“ocell de Liverpool”) un ocell mític que és el símbol de Liverpool (antigament un corb era a l’escut de la ciutat, però al segell de la ciutat l’artista el va representar tan malament que es coneixia com un tipus especial d’ocell, un ‘Liverpool bird’ [li-vørr-puul] ‘liver bird’ [lái-vørr]
2
Bae Lerpwl Badia de Liverpool
3
Nerpwl una forma del nom ‘Lerpwl’, que resulta de la frase ‘yn Lerpwl’ = a Liverpool
4
Llynlleifiad [lhin-lheiv-yad] una forma inventada en comptes de ‘Lerpwl’, popular en literatura al segle 1800 (llyn = llac, lleif- adaptació de la síl·laba ‘liv’, -iad sufix que correspon a l’anglès -er (però normalment tots dos son sufixos d’agent)
5
Ty^ Lerpwl Liverpool House en noms d’algunes botigues del segle 1800 on es venien un gran ventall de productes. Normalment el nom era anglès. Indicava que els productes venien de Liverpool (ciutat del nord-oest d’Anglaterra).
cf. Ty^ Llundain London House (ciutat del sud-est d’Anglaterra) , Ty^ Manceinion Manchester House (ciutat del nord-oest d’Anglaterra)
ETIMOLOGIA: anglès mitjà LERPOOL [lérpuul] = Liverpool
 letysen, letys [le TØ sen, LE tis] (f) enciam – lettuce

lewcemia [leu-kem-ya] substantiu masculí
1
leucèmia
ETIMOLOGIA: anglès leukaemia, < nou grec (segle 19) (leuco- < leukos = blanc) + (haima = sang)

Lewis [LEU is] (m) nom d'home; cognom; = Lluís

Lewsyn [LEU sin] (m) forma diminutiva de Lewis

lico [LI ko] (v) (col·loquial) estimar, agradar - like

lifft, lifftiau [LIFT, LIFT ye] (m) ascensor - lift

lili, lilis [LI li, LI lis] (f) lliri - lily

Lisa [LI sa] (f) nom de dona (forma diminutiva d'Elisabet) - Lisa

litr, litrau [LI tør, LI tre] (m) llitre – litre


liw dydd [ liu diidh ] adverbi
1
de dia
breuddwydio liw dydd somieig
ETIMOLOGIA: (lliw = golau) + (dydd = dia); hi ha mutació suau de la primera consonant d’una frase adverbial, en aquest cas ll > l; lliw dydd > liw dydd

liwt, liwtiau [LIUT, LIUT ye] (f) llaüt

llabwst, llabystiau [LHA bust, lha BØST ye] (m) trinxeraire

llabyddio [lha BØDH yo] (v) lapidar

lladd [LHAADH] (v)

1
matar
a laddo a leddir qui a espasa mata, a espasa mor (“el que mata (és) el que es mata”)
lladdwyd pob un ohonynt es va matar cada un d’ells
2
lladd (gwair)
[lhaadh GWAIR] (v) segar (herba)
3
lladd ysbryd y gelyn ??exhaurir la voluntat d’un exèrcit


lladdwr, lladdwyr [LHA dhur, LHADH-wir] (m)
1
(persona) matador
lladdwr llygod un que desratitza (“matador de rates”)

1
substància mortífera
 

Lladin [LHA din] (f) llatí

lladrad, lladradau [LHA drad, lha DRA de] (m) robatori

lladrata (oddi wrth) [lha DRA ta] (v) robar (de)

lladron [LHA dron] (pl) vegeu: lleidr

llaes [LLAIS] (adj) fluix

llaeth [LLAITH] (m) llet

llafariad, llafariaid [lha VAR yad, lha VAR yed] (f) vocal

llafariad dywyll [lha VAR yad DØ WILH] (f) vocal neutral

llafn, llafnau [LLA van, LHAV ne] (m) fulla, tall

llafur [LHA vir] (m)

1
blat
2
treball
3
feina = gran esforç
trwy fawr lafur com a consequència d’un gran esforç
4
labor = treballadors
Gwyl Lafur Dia del Treball (ú de maig)

llafurfa [ lha-vir-va ] substantiu femení
PLURAL llafurféydd [lha-vir-veidh]
1
(obsolet) laboratori
ETIMOLOGIA: (llafur = labor) + (fa sufix nominatiu, que indica lloc)

llai [LHAI] (m)

1
menys
2 ni + gallu llai na “no poder (fer) menys que”
ni allai lai na methu era condemnat al fracàs (“no podia menys que fracassar”)

llai a llai o [ lhai aa lhai oo ]
1
cada vegada menys
llai a llai o amser cada vegada menys temps
llai a llai o bobl cada vegada menys gent
ETIMOLOGIA: ‘menys i menys de’ (llai = menys) + (a = i) + (llai = menys) + (o = de)

llaid, lleidiau [LHAID, LHEID ye] (m)

1
fang
2
sefyll allan fel llaid ar farch gwyn ser molt evident
“destacar-se com el fang sobre un cavall blanc” (sefyll allan = destacar-se) + (fel = com) + (llaid = fang) + (ar = sobre) + mutació suau + (march gwyn = cavall blanc)

’lla i ddim [ lhai dhim ]
1
no puc – forma escurçada de alla i ddim (qv), utilitzada en la parla ràpida

llain, lleiniau [LHAIN, LHEIN ye] (f) llenca de terra

- llain galed, lleiniau caled [lhain GA led, lhein ye KA led] (f) vorera d'emergència de l'autopista

- llain ganol, lleiniau canol [lhain GA nol , lhein ye KA nol] (f) zona central (entre les dues calçades d'una autopista

llais, lleisiau [LHAIS, LHEIS ye / LHEI she] (m)

1
veu
2 dit d’una home que té una veu forta quan canta:
mae ganddo lais fel llew (“té una veu com un lleó”)


llaith [LHAITH] (adj) húmid

- lleithder [LHEITH der] (m) humiditat

llall [LHALH] (pronom) y llall = l'altre, l'altra

llam [lham] substantiu masculí
PLURAL llamau [lha -me]
1
salt = moviment
cynyddu o lam i lam
augmentar a passos de gegant
cynyddu bob yn llam augmentar a passos de gegant

2
lloc d'on se salta
3
lloc de penya-segat des de on saltan persones o animals
llam cariadon (qv) salt d'enamorats
Llam y Cariadau (qv) Salt dels Enamorats (topònim)
Llam Carw (qv) = llam y carw, (el) salt (de)l cèrvol (topònim)
4
distància d'un salt
5
hedlam < ehedlam flying leap
ar hedlam with a flying leap (ehedu = volar)
6
cynyddu o lam i lam
7
llam llyffant (joc) saltar i parar
8
salt (del cor)
rhoes ei chalon lam el seu cor li va fer un salt
9
rhoi llam i'r tywyllwch fer un salt al buit ("donar un salt a la foscor")
10
carlam (qv) galop; < carw-lam 'cérvol-salt'
11
ar un llam d'un salt, amb un bot
12
llamau afon passera de pedres en un riu
13
(Heràldica) ar y llam (animal) saltant
ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic lamm-< cèltic
De la mateixa arrel britànica: còrnic: lamm = (salt), bretó lamm = (salt);
De la mateixa arrel cèltica : irlandès léim (= salt), manx lheim (= salt)

Llambad [lham -bad] substantiu femení
1
Gal·les del sud-est forma local de Llanbedr = església (de) (Sant) Pere; s'utilitza per exemple per Llanbedr y Fro ST0876 (comarca de Bro Morgannwg) ("la Llanbedr que és dins "Y Fro" - aquesta és la forma curta del nom "Bro Morgannwg" = (la) terra baixa (del territori anomenat) Morgannwg")
(nom anglès: Peterstone-super-Ely)
ETIMOLOGIA: Vegeu Llambed. Al sud-est, com al nord-oest, la e de la síl·laba final > a

Llambed [lham -bed] substantiu femení
1
forma local de Llanbedr, el nom curt de la ciutat de Llanbedr Pont Steffan ("= església (de) (Sant) Pere (al costat de)l pont (de) Steffan")
2
Llambad (qv) = forma local de Llanbedr y Fro (poble de la comarca de Bro Morgannwg)
ETIMOLOGIA: Llambed < Llambedr. El canvi n > m davant una b és normal en gal·lès col·loquial, i és una característica en moltes llengües (occità / català en- + barca > embarcar. La "r" final després d'una consonant es perd en algunes paraules al nivell col·loquial:
arad < aradr (= arada)
ffenest < ffenestr (= finestra)
llanast < llanastr (= embolic)
rhaead < rhaeadr (= salt d'aigua)

llam cariadon [lham kar--don] substantiu masculí
1
(tradició) salt dels enamorats, lloc elevat des d'on un parell d'enamorats se suicidava saltant al buit per que no hi ha possibilitat de casar-se - el pare de la mossa no dóna el seu consentiment al noi, o la mossa és la promes contra la seva pròpia voluntat d'un altre
llam y cariadon el salt dels enamorats
Llam y Cariadau (topònim) (qv) el salt dels enamorats

Llam Carw [lham ka-ru] substantiu masculí
1
SH4593 promontori a la comarca de Môn, al la costa nord de l'illa, 1 km al nord-est d'Amlwch
ETIMOLOGIA: < llam y carw (l'article definit vinculant sovint es perd en topònims) "salt (de)l cérvol"; [llam = salt) + (y = el) + (carw = cérvol)

llan [lhan] substantiu femení
PLURAL llannau [lha-ne]
1
aquest element té el sentit de ‘terra oberta’ en llannerch (qv) = clariana de bosc

2
(obsolet) - només en algunes paraules compostes; clos = lloc dintre d'un tancat
(1) corlan = pleta (lloc per tancar ovelles)
(cordd = ramat) + mutació suau + (llan) > *corddlan > corlan
(2) perllan = hort fruiter (literalment: tanca de perers)
(pêr = peres) + mutació suau + (llan) *perlan > perllan
(3) gwinllan = vinya
(gwin = vi) + mutació suau + (llan) > *gwinlan > gwinllan
(4) treflan = poble
(tref = trêv, poblet) + mutació suau + (llan)
(5) ydlan = graner (yd = cereals) + mutació suau + (llan)
coedlan = plantacó, bosc
(coed = arbres, bosc) + mutació suau + (llan)

3
En moltes zones on es parlava celta antigament hi ha noms de pobles i ciutats que són paraules compostes amb l’element celta lann- (= terra)
medio-lan- (‘terra del centre’) llatinitzat com a ‘Mediolanum’
(1) ‘Mediolanum’ era el nom de la ciutat romana on avui és Whitchurch, (comarca de Shropshire), Anglaterra,
(2) ‘Mediolanum’ era també el nom romà de Cae Gaer (SN8281) 6km al sud-est de la muntanya de Pumlumon, Gal·les central
(3) Medelingen (Mosel, Alemanya),
(4) Meilen (Zürich, Suissa),
(5) Milà / Milano (Itàlia)

(6) Chateaumeillant (Cher, França) (= Mediolanum Biturigum)
 
4
(obsolet - només en topònims) tancat de terra consagrada, cel.la de missioner de l'església cristiana cèltica, ermita, església petita, església
cadeirlan catedral
Henllan (qv) (topònim) església antiga

5
església parroquial
cloch y llan la camapna de l’església parroquial
Tan-y-llan / Tan-llan common topònim freqüent – ‘sota l’església parroquial’
(el Cens de l’any 1851 indica que Owen Owens (granjer, 48 anys, 350 acres, amb 4 llauradors) vivia a Tan-llan (“Tanllan”), Llangynfelyn, Ceredigion
 
6
església anglicana (amb el canvi de religió del catolicisme al 1534 les esglésies parroquials es van esdevenir esglésies de la fe anglicana)
Daeth Mr Parry y person i mewn... "Wel, frawd, mi fydd siawns i ni gael y'ch gweled yn y llan dipyn amlach, nawr
(Melin-y-ddôl / William a Myfanwy Eames / 1948 / tudalen 56)
VA entrar el Senyor Parry el capellà. “Bé doncs, germà, tindrem ara la oprtunitat de veure’t una mica més sovint a l’església.”
Y Llan = l'Església Anglicana
Y Llan = nom d’una periòdic en llengua gal·lesa de l'Església Anglicana

 
7
(Gal.lès del Nord) poble = poble amb església parroquial
yn y llan mae o’n byw rwan viu al poble ara
y Llan = el poble de Ffestiniog. Es diu també Llan Stiniog
Gan fy mod yn byw yn y Llan, roedd yn rhaid mynd a dwad i'r ysgol (ym Mlaenau Ffestiniog) ar y trên... Casglwr 53, Awst 1994
Com que vivia a Y Llan calia anar a i tornar de l’escola (al poble de Blaenau Ffestiniog) amb tren
 
8
topònims– generalment amb el nom del sant al qual és dedicada una ésglésia
Llangadwaladr església de Cadwaladr

9
topònims– de vegades amb nom de riera o riu
Gal·les del sud-est: Llangaran / Llanaran (el riu Garan) ara Herefordshire (Anglaterra) ;
Gal·les del sud-est: Llan-daf ST1577 (ccomarca de Caer-dydd) (el riu Taf)
Gal·les del nord-est: Llanelwy SJ0374(ccomarca de Dinbych) (el riu Elwy)
Gal·les del sud-oest: Llanllyfni SH4751 (comarca de Gwynedd) (el riu Llyfni)
 


10
Sovint unes eglésies tenien la mateixa deicació i per tant l’església o el poble que va creixer al seu voltant es diferencia amb un afegiment – un accident geogràfic de l’entorn, o el nom d’una unitat adminstrativa
Llanfair yn Muallt – la Llanfair (església de Maria) del kantrev de Buellt
En alguns topònims del tipus (Llan
+ nom de sant + nom de territori), una forma reduïda pot haver evolucionat amb la pèrdua del nom del sant
Llanarmon ym Mechain
(la ‘Llanarmon de Mechain) > Llanfechain
Llanfair yn Rhos (la 'Llanfair' de la kantrev de Rhos) > Llan-rhos
Llanfihangel y Rug
(la 'Llanfair' del municipi de 'Y Rug' (el bruc) > Llan-rug

11
en alguns topònims, llan és un element erròni

(1) la forma original de vegades té glan (o la seva forma amb mutació suau lan) = marge del riu;
Llanrhymni < Lanrhymni < Glanrhymni (marge del riu Rhymni)
Glanyrafon < Lanyrafon < Glanyrafon (marge del riu)

(2) la forma original de vegades té nant = riera, rierol;
Llanberis < Nantperis
Llanboudy < Nantbeudy
Llanbradach < Nantbradach
Llancarfan < Nantcarfan
Llangwnnadl < Nantgwnnadl
Llantriddid < Nantrhirid
Llantarnam < Nant-teyrnon < Llanfihangel Nant Teyrnon
Llantoni < Nant-hodni < Llanddewi Nant Hodni
 
(3) En Pont-llan-fraith és llyn (= llac) < Pont-y-llyn-fraith el pont al costat de la bassa ‘pigallada’

(4) llwyn = bosc; Llangwaddan < Llwyngwaeddan

(5) llan < anglès lang (= llarg) = long
Llangstone
, Anglaterra, a prop de Rhosan ar Wy

cadeirlan, cadlan, coedlan, corlan, henllan, llannerch,
perllan, tref a llan, Tre'r-llan, ydlan
ETIMOLOGIA: gal.lès llan < llann < britànic *landâ < cèltic
Del mateix arrel britànic: bretó lann (en topònims, = església), còrnic lann (en topònims, = església)
A les llengües hiberniànes – irlandès lann (paraula literària) (= solar, terra; edifici, església)
De la mateixa arrel indoeuropea:
(1) del llatí > català landa, occità landa (basc landa = camp, de l’occità), francès lande,
(2) del germànic: anglès land (= terra), alemany land (= terra)

Y Llan lhan]
1
nom curt amb Llan- com a primer element
 (1) Llantrisant
tref y Llan = la ciutat de Llantrisant
Saif hen blas y Collena ar war Tonyrefail. Mae wedi ei adeiladu ar le mor ysgafn fel y gellir gweled o’r ffenestri dref y Llan a’r holl wlad rhwng y ddwy dref (Cyfaddasiad o Hanes Tonyrefail - Atgofion am y Lle a’r Hen Bobl.
Thomas Morgan. 1899, Caerdydd. Tudalen 28)
L’antiga casa pairal de Y Collena és situada adalt darrere el poble de Tonyrefail. És construida en un lloc tan adient que es pot veure per les finestres el poble de Y Llan (Llantrisant) i tot el camp entre els dos pobles (= Llantrisant i Tonyrefail)

(2) = Llan Ffestiniog (Vegeu Ffestiniog)
mynd o’r Llan i Flaenau Ffestiniog efo’r trên
anar amb tren de Llan Ffestiniog a Blaenau Ffestiniog


Llanallgo [lha NALH go] (f) poble del nord-oest

llanastr (llanast') [LHA nast] (m) embolic, maremagnum


Llanbad [lhan -bad]
1
Llanbad Fawr és una granja al nord del poble de Brynna SS9883
(comarca de Rhondda Cynon Taf) i al sud-oest de les restes de Llanbedr ar Fynydd SS9885 (“Llanbedr sobre muntanya”)
(Llanbedr = ésglésia de Pere)
Els mapes en llengua anglesa l’indicada com ‘St. Peter’s Church’).
El nom Llanbad és la forma del sud-est de Llanbedr
(1) amb aquest nom generalment en gal·lès la ‘r’ final es perd
Llanbedr > Llanbed
(2) A Gal·les del sud-est una ‘e’ de la síl·laba final > ‘a’ (un tret també típic del gal·lès del nord-oest)
Llanbed > Llanbad
(3) Encara que Llanbad és la forma usada al mapa, normalment a nivell col·loquial hi ha el canvi n > m davant la ‘b’
Llanbed > Llambed, Llanbad > Llambad
Al costat de la granja de Llanbad Fawr farm hi ha
(1) Nant Llanbad (la riera de la granja de Llanbad, o de l’església de Llanbedr), i
(2) Cwm Llanbad (la vall de la riera de Llanbad)

Llanbedr [LHAN be dør, LHAN bed] (f) nom de molts pobles - 'església (de Sant) Pere'

llanc, llanciau [LHANGK, LHANGK ye] (m) noi, adolescent

llances, llancesau [LHANG kes, LHANG ke se] (f) noia, adolescent

Llandderfael [lhan- dher -vel]
1
(SH9837) locality de la comarca de Gwynedd
Local form: Llandderfel
2
una parròquia d'aquest indret
Derwfael [derw-vail], ara Derfael > Derfel (derw = de debó, vera) + mutació suau + (mael = príncep, líder). S’ha perdut la “w” al mig, i col·loquialment una “ae” final en gal·lès esdeviné “e”.

El nom existeix al topònim Llandderfel (SH9837), un poble de la comarca de Gwynedd, 6km a l’est de Y Bala; i també com a nom de pila tret d’aquest topònim, o de Robert Jones Derfel, (1824-1905), autor radical, nascut a prop de Llandderfel, que va assumir Derfel com a cognom.

Hi ha també al poble un turó Bryn Derfel (“(el) turó (de) Derfel”)

3
localitat de Torfaen (Gwent)
ETIMOLOGIA: llan Dderfael “l’església de Derwfael”
(llan = església) + mutació suau + (Derwfael name of a Celtic saint).
Derwfael is (derw de la mateixa arrel cèltica : irlandès dearbh (= veraç), escocès dearbh (= cert)

Llandderfel [lhan- dher -vel]
1
Vegeu: Llandderfael


Llanddeusant [lhan DHEI sant] (f) poble del nord-oest ("ésglésia del dos sants" Marchell (= Marcel) a Marchellin (Marcelí))

Llanddona [lhan DHO na] (f) poble del nord-oest ("ésglésia de la santa Dona")

Llandduw [lhan -dhiu] substantiu femení
1
SO0561 nom antic de Llandrindod, una ciutat de la comarca de Powys. (El nom Llandrindod que es referia a una antiga església construida per subsituir una estructura antiga es troba per primera vegada a l'any 1536). (Llan y Drindod - (l') església (de) la trinitat)
ETIMOLOGIA: "església (de) Déu", església dedicada a Déu (llan = església) + mutació suau + (Duw = Déu)

Llandinam [lhan DI nam] (f) poble del nord-est ("ésglésia de la petita fortalesa")

Llandochau Fach [lhan DO khe VAAKH] (f) poble del sud-est

Llandogo [lhan DO go] (f) SO/5204 poble de Sir Fynwy ("el comtat de Mynwy)", Gal·les del sud-est. El poble antigament era Llaneuddogwy, del qual Llandod és una reducció dialectal
http://www.gn.apc.org/clmorgan/morgan/morfam.html#llandogo (pàgina en anglès sobre el poble)

Llandrindod [lhan DRIN dod] (f) ciutat del nord-est Vegeu: Cyngor Sir Powys

Llandudoch [lhan DI dokh] (f) poble del sud-oest

Llan-dw [lhan DUU] (f) poble del sud-est

Llandyfodwg [lhan-dø- -dug] f
1
SS9587 church in the village of Glynogwr (county of Pen-y-bont ar Ogwr)
2 una parròquia d'aquest indret
ETIMOLOGIA: (“(l’)església (de) Tyfodwg”)
(llan = església) + mutació suau + (Tyfodwg)

Llandyfrïog [lhan-dø- vrî -og]
1
SN3341 localitat 3 km a l’est de Castellnewydd Emlyn (comarca de Ceredigion, Gal·les del Sud-oest)
2
una parròquia d'aquest indret
ETIMOLOGIA: (llan = església) + mutació suau + (Tyfrïog, forma hipocorística del nom del sant Briafael)
Tyfrïog (ty- = teu, antigament com a prefix per formar noms hipocorístics) + (Brïog primer síl.laba bri- < Briafael, + sufix diminutiu -og)
Briafael < britànic *Brigo-magl-os, com en gal.lès modern bri (= respecte, estimació), que correspon a irlandès brí (= força, valor); i l’element mael trobat en vàris noms de pilamascles (= gran home, líder, cap), relacionada amb el llatí magnus (= gran)


Llanegryn
[lha NE grin] (f) poble del nord-oest (Ffoto / foto)

Llanegwestl
[lhan E gwest] (f) poble del nord-est

llanerch [lha-erkh] feminine noun
1
La grafia amb una ‘n’ és incorrecta; hauria de ser ççllannerchççç (= clariana). La forma amb una sola ‘n’ es veu sovint als mapes en llengua anglesa. A l’altre banda, la forma plural amb una sola ‘n’ – ççllanerchauççç – és correcta i amb ‘nn’ seria incorrecta


Llanfabon [lhan--bon] -
1
(ST1093) poblet de la comarca de Caerffili, 2km al sud de Ffosygerddinen a la carretera a Cilfynydd
2
una parròquia d'aquest indret
ETIMOLOGIA: (llan = església) + murtació suau + (Mabon nom de sant celta); (mab = fill) + (-on sufix amb noms de déus)


Llanfachraith [lhan-vakh-reth] substantiu femení
1
(SH7522) localitat de Gwynedd, aprop de Dolgellau; (normalment s'escriu segons la pronuncació popular (Llanfachreth), i no la forma literària Llanfachraith)
2
(SH3182) localitat d'Ynys Môn, aprop de Caergybi; normalment s’escriu amb e final Llanfachreth, però la forma local és Llanfachrath (una e final en aquesta regió > a)
ETIMOLOGIA: ‘església (de) Machraith‘ (llan = església ) + mutació suau + ( Machraith = nom de sant)


Llan-fair [lhan- vair ]
1
(SJ0071) localitat de la comarca de Bro Morgannwg (Gal·les del Sud-est).
Nom anglès: Saint Mary Church (traducció del nom gal.lès)
2
una parròquia d'aquest indret
Nom anglès: Saint Mary Church (traducció del nom gal.lès)
3
(SN1202) localitat de la comarca de Penfor, 2km al nord de Dinych y Pysgod.
Nom anglès: New Hedges

ETIMOLOGIA: (l') església (de) Maria (llan = església) + mutació suau + (Mair = Maria). A diferencia de la majoria de noms “llan + Mair”, l’accent s’ha conservat a la síl·laba final on és normal en noms d’aquest tipus Llan-FAIR, i no ha canviat per caure a la primera síl·laba LLANfair

Llanfair Dyffryn Tefeidiad
[lhan-vair -frin teveid-yad]
1
(SO2476) poble d’Anglaterra, a la frontera de Gal·les 6km al nord de Trefyclo
(en anglès li diu “Llanfair Waterdine”).
ETIMOLOGIA: (Llanfair = (l') església (de) Maria) molt estès com a nom de poble a Gal·les; el nom gal·lès vol dir “la Llanfair de la vall del riu Tefeidiad”. En anglès el riu és “Teme”

Llanfair Pwllgwyngyll][x] (f) poble del nord-oest, a l'illa de Môn
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch][x] (f) nom fictici del poble Llanfair Pwllgwyngyll

Llanfaelog [lhan VEI log] (f) poble del nord-oest

Llanfaethlu [lhan VEIRH li] (f) poble del nord-oest

Llanfair [LHAN ver](f) (topònim) nom de molts pobles; l'església de la Verge Maria

Llanfechain [lhan-ve-khen] substantiu femení
1
SJ1820 localitat de Maldwyn (Powys), al riu Cain, 5km a l'est de Llanfyllin;
població: (1961) 461; proporció de gal.lesoparlants: (1961) 41%
nom antic: Llanarmon ym Mechain
2
una parròquia d'aquest indret
ETIMOLOGIA: "església (del territori anomenat) Mechain"
(llan = església) + mutació suau + (Mechain, una divisió ('kantrev') del país de Powys Wenwynwyn). Mechain = (la) plana (del riu) Cain < *Machain
(ma = plana) + mutació espirant + (Cain nom de riu, = 'bell, bonic').

Llanfechell [lhan VE khelh] (f) poble del nord-oest

Llanfeuno [lhan-vei-no ]
1
SO3031 poble del racó de la regió de Gwent dintre d’Anglaterra. A la vall del riu Olchon damunt la ciutat de Y Fenni. Nom anglès: Llanveynoe.
ETIMOLOGIA: (llan = església) + mutació suau + (Beuno = nom de sant)


Llanfihangel [lhan vi HA ngel]() (topònim) nom de molts pobles; l'església de Miquel Àngel

Llanfihangel Tor y Mynydd [lhan vi HA ngel tor ø MØ nidh] () SO/4601 poble de Sir Fynwy ("el comtat de Mynwy)", Gal·les del sud-est
http://members.xoom.com/llanfihangel/ (pàgina en anglès sobre el poble)

Llanfuddwalan [lhan-vidh-wa-lan]
1
(SO5731) localitat de South Herefordshire, Anglaterra; nom anglès:
Ballingham
ETIMOLOGIA: (llan = església, cel·la) + mutació suau + (Buddwalan nom de persona)


Llangadwaladr [lhan gad WA la dør, lhan gad WA lad] (f) poble del nord-oest

Llangefni [lhan GEV ni] (f) poble del nord-oest; Vegeu: Cyngor Sir Ynys Môn

Llangeinwen [lhan GEIN wen] (f) poble del nord-oest

Llangoed [LHAN goid] (f) poble del nord-oest

Llangurig [lhan- -rig]
1
(SN 9079) poble de Powys, a prop de Llanidloes
2
una parròquia d'aquest indret
ETIMOLOGIA: (“(l’) església (de) Curig”) (llan = església) + mutació suau + (Curig, nom de sant)


Llangwnadl [lhan GU na døl, lhan GU nad] (f) poble del nord-oest

Llangynidr [lhan GØ ni dør, lhan GØ nid] (f) poble del sud-est

Llanhiledd [lhan- -ledh ]
1
SO 2100 localitat de la comarca de Blaenau Gwent
Forma local: Llaniddal =, Llanhiddel, metatesi de, Llanhiledd
 
2
una parròquia d'aquest indret
Població: (1961) 3 933;
Proporció de gal.lesoparlants: (1961) 2%

ETIMOLOGIA: ??

Llanidris [lhan- i -dris]
1
poble imaginat, el suposat lloc de naixement del protagonista de la novel·la Dafydd Dafis (1898) per en Beriah Gwynne Evans (1848-1927).
Ac mi ddala i nad yn aml y cewch chi well nofel na f’hanes i o'r dydd y deuthym i'r ddinas fawr yma, yn hogyn o'r wlad, heb geiniog goch yn fy mhocad, hyd 'rwan, pan y medrwn,
tae fater am hyny, brynu holl stad y sgweiar yn Llanidris lle ces fy magu.

I jo mantenc que no tindràs amb frequència una millor novel·la que l’història del dia que vaig arribar en aquesta gran ciutat, un noi del camp, ssense ni un cèntim (“penic roig, penic de coure”)a la butxaca, fins ara, quan, si em dondués la gana, podria comptar tota la finca de caballer de Llanidris on vaig créixer.
 
ETIMOLOGIA: (llan = església) + (Idris, nom d’home; proabalement amb referència a Cadair Idris, (‘cadira d’en Idris’) nom d’una muntanya aprop de la ciutat de Dolgellau al nord-oest del país


Llanrhaeadr yng Ngheinmeirch [lhan-rhei-adr ø nghinç-meirkh ] f
1
poble de la comarca de Dinbych. SJ0863 4km al sud-est de Dinbych a la carretera de Rhuthun.
2
una parròquia d'aquest indret
ETIMOLOGIA: ‘el lloc anomenat Llanrhaeadr al ‘kúmud’ (districte) de Cinmeirch (antigament Ceinmeirch)’. Llanrhaeadr = (l’) església (de la) cascada. Ceinmeirch = (la) serra (dels) cavalls
 

Llansanffráid [lhan-san-fraid] f
1
forma curta d’alguns topònims dels quals el nom estàndard porta afegiment diferenciador (normalment un nom de riu o territori)
.....(1) Llansanffráid ar Elái, (SS0977)
.....(2) Llansanffráid ar Ogwr, (SS9184)
.....(3) Llansanffráid Cwmteuddwr, (SN9667)
.....(4) Llansanffráid Deuddwr, (SJ2118)
...(6) Llansanffráid Glan Conwy, (SH8076)
.....(5) Llansanffráid Glyn Ceiriog, (SJ2038)
.....(6) Llansanffráid Glyn Dyfrdwy, (SJ0944)
.....(7) Llansanffráid Gwynllw^g, (ST2982)
.....(8) Llansanffráid ym Mechain, (SJ2120)
.....(9) Llansanffráid yn Elfael (SN9954)

2
Altres llocs no ténen cap afegiment:
...(1) localitat de South Herefordshire, Anglaterra.
Nom anglès: “Bridstow” (“Brid” = Bríd, “stow” = església) ...(2) (SN5167) localitat de la comarca de Ceredigion, Gal·les del Sud-oest; i una parròquia d'aquest indret
...(3) (SO1223) localitat del districte de Brycheiniog (comarca de Powys); i una parròquia d'aquest indret
...(4) (SO3510) localitat de la comarca de Mynwy
ETIMOLOGIA: l’església de la santa Bríd; Llansanffráid > *Llan-san-fráid (llan = església) + (sant = santa) + (Braid = forma gal.lesa del nom de la santa irlandesa Bríd)

 Llanisien2][lhan vi HA ngel tor ø MØ nidh] () SO/4703 poble de Sir Fynwy ("el comtat de Mynwy)", Gal·les del sud-est
http://www.gn.apc.org/clmorgan/morgan/morfam.html#mon (pàgina en anglès sobre el poble)

llannerch, llanerchau [LHA nerkh, lha NER khe] (f) clariana

Llannerch Hudol [lha nerkh HI dol] (f) 1 (Història) divisió (cwmwd = "veinat") de la cantref ("centenar") de Caereinion (Gal·les del Nord-est)

Llannerch-y-medd [lha nerkh ø MEEDH] (f) poble del nord-oest

Llantrisant [lhan- tri -sant] f
1
(ST0483) localitat (vila) de la comarca de County of Rhondda-Cynon-Taf, south-east Wales
nom local: y Llan
Gwyr Rhyddion Llantrisant (‘Gwyr Ryddon Llantrisant’ colloquial·lment) sobrenom pels habitants de la ciutat (“(els) homes lliures (de) Llantrisant”)
Twyn Llantrisant el nom del turó sobre el qual és situada la ciutat de Llantrisant (twyn = hill)
2
una parròquia d'aquest indret
ETIMOLOGIA: “llan y tri sant” (l') església (dels) tres sants (Illtud, Gwynno and Tyfodwg)
(llan = església) + (y = els) + (tri = tres) + (sant = sant)

llanw [LHA nu] (v) (Sud) omplir (Nord - llenwi)

2
llanw
[LHA nu] (m) (mor) flux

Llanwenog [lhan-wê-nog]
1
(SN4945) localitat de la comarca de Ceredigion, Gal·les del Sud-oest
2
una parròquia d'aquest indret
Blaenau Llanwenog la part alta de la parròquia de Llanwenog;ç
Bro Llanwenog la part baixa de la parròquia de Llanwenog
En aquesta parròquia vivia John Gwenogvryn Evans, editor de textos medievals gal.lesos (1852-1930), nascut a Llanybydder (SN5244) a la comarca de Caerfyrddin que va passar la seva joventut a Llanwenog.
Gwenogfryn (“turó (de) Gwennog”); el nom va ser probablament creat per John Gwenogvryn Evans, acom a segon nom de pila; es feia servir per fer més distinctiu el nom freqüentíssim ‘John Evans’.
(Gwennog – nom d’un sant conservat al nom del poble Llanwenog, “església (de) Gwennog”) + mutació suau + (bryn = turó).
Com a topònim la forma més natural seria Bryngwennog però en formar noms personals de topònims names from existents o hypotètics els elements de vegades es posaven al revés.)
Possiblement va ser ideat com un sínonim de Blaenau Llanwenog (“part alta de la parròquia de Llanwenog”)
(Però el nom Brynwenog possiblement es troba a la parròquia – hi ha alguna confirmació d’això?)
L’ús de la lletra “v” enlloc de “f” en alguns casos indicava suport per un canvi ortogràfic proposat als anys 1800 però finalment abandonat – fer servir una “v” per [v], i una “f” per [f], comm en anglès i altres llengües europees, per substituir gal.lès”f” per [v] i “ff” per [f]. Aquest pot ser la raó per la grafia “Gwenogvryn” en comptes de “Gwenogfryn”.

ETIMOLOGIA: (llan = església) + mutació suau + (Gwenog = nom de sant)


Llanwrtud [lha NUR tid] (poble del sud-oest

Llanwynno [lha WØ-no] (f) poble del sud-est
testunau-textos - Llanwynnoºº

Llanymddyfri
[lha nøm DHØV ri] (poble del sud-oest

Llan-y-tair-mair [lhan-ø-tair- mair] substantiu femení
1
SS4688 localitat de la comarca d’Abertawe. Nom anglès: Knelston [nel-støn]
2
una parròquia d'aquest indret
ETIMOLOGIA: (l’)església (de) les tres Maries
(llan = església) + (y article definit) + (tair = tres, forma feminina de tri = tres) + (Mair = Maria)

Les tres Maries són 1)
Maria, mare de Jesucrist, (2) Maria Magdalena i (3) Maria de Cleophas mostrades en imatges de l’Edat Mitjana dretes mirant la Crucificció de Jesucrist
Sant Ioan 19.25 Ac yr oedd yn sefyll wrth groes yr Iesu, ei fam ef, a chwaer ei dfam ef, Mair gwraig Cleoffas, a Mair Magdalen
Sant Joan 19.25 ...

llarieidd-dra [lha-ri-eidh-dra]substantiu masculí
1
tendresa
Nid oedd ei larieidd-dra yn peri iddo fod yn feddal a gwasaidd.
La seva tendresa no feia que fos tou i servil
ETIMOLOGIA: (llarieidd- < llariaidd = tendre) + (-dra sufix per formar substantius abstractes)


llarpio [ lharp -yo] verb
1
esquinçar
2
Gal·les del Sud aconseguir
3
Gal·les del Sud englotir, menjar
4
Gal·les del Sud insultar
5
Gal·les del Nord donar una pallissa a
ETIMOLOGIA: possiblement de llaprau = parrac, d'alguna paraula anglesa (per exemple, la forma dialectal larrups = parrac
Gal·les del Sud llarpo (al Sud generalment hi ha -o en comptes de -io, és a dir, es perd la i al començament de la síl·laba final)
 


llarpiog [lharp -yog] adj
1
estripat
2
(insecte) cobdiciós i destructiu
ETIMOLOGIA: (llarp-i-, arrel de llarpio = estripar) + (-og = sufix per formar adjectius)
Gal·les del Sud llarpog (al Sud generalment hi ha -og en comptes de -iog, és a dir, es perd la i al començament de la síl·laba final )


llath, llathau [LHAATH, LHA the] (f) vegeu: llathen

llathen, llathenni [LHA then, lha THE ni] (f) iarda (91.44 cm)

llathrydd [lha -thridh] substantiu masculí
PLURAL llathryddion [lha-thrødh-yon]
1
màquina enllustradora
2
enllustrador / enllustradora; persona que enllustra
ETIMOLOGIA: (llathr-, arrel de llathru = polir) + (-ydd = sufix per formar substantius)


llaw, dwylo [LHAU, DUI lo] (f)

1

2 clymu rhywun draed a dwylo hogtie somebody lligar els peus i les mans d’algú

- curo dwylo [ki ro DUI lau] (v) aplaudir

- llaw flewog [lhau VLEU og] (f) dits llargs ("mà peluda"); mae ganddo lew flewog = és lladre

- law yn llaw [lau ¤n LHAU] (adv) agafets de la mà

- ysgwyd llaw [ø skuid LHAU] (v) donar la mà

llawen [LHAU en] (adj) alegre

llawenháu [lhau en HAI] (v) alegrar-se

llawenydd [lhau E nidh] (m) alegria

llawer [LHAU er] (m) molt (llawer o bobl = molta gent)

llawes, llewys [LHAU es, LHEU is] (f) mànega

- yn llewys ei grys [øn lhau es i GRIIS] (adv) amb camisa (i sense jaqueta)

llawgaead [lhau-gei-ad ] adj
1
avar, ronyós
ETIMOLOGIA: (llaw = mà ) + mutació suau + ( caead = tancat )


llawn [LHAUN] (adj)

1
ple
2 ar eich llawn dwf adult (“sobre el vostre creixement ple”)

llawr, lloriau [LHAUR, LHOR ye] (m)

1
sol, (el) terra
2
ar y llawr
[ar ø LHAUR] (adv) a terra
llawr
3
planta baixa
ar y llofft ac ar y llawr (dins una casa) a dalt i a baix
y llawr isa’ la planta baixa (“la planta més baixa”)


lle, lleoedd [LHEE, LHE odh] (m)

1
lloc
pawb i’w le! que segui tothom
2
lle geni
[lhee GE ni] (m) lloc de naixement
3 (Gal·les del Nord) mynd i’r lle sgwâr anar al llit (“anar all lloc cuadrat”)
4
yn lle
[øn LHEE] (prep) en comptes de
5 motiu
cael lle i gasglu fod...
assabentar-se del fet que
NOTA:
plural col·loquial: llefydd [LHE vidh])

Llebenydd [lhe BE nidh] (f) 1 (Història) divisió (cwmwd = "veinat") de la cantref ("centenar") Is Coed del país de Gwent (Gal·les del Sud-est)

lle bydd mwg bydd tân [lhee biidh muug biidh taan] -
1
allà on és el foc, fum n’ha d’eixir = no obstant tan inversemblant un rumor pot senblar, sovint hi ha alguna base del rumor
ETIMOLOGIA: (lle = on) + (bydd = hi ha, hi haurà) + (mwg = fum) + (bydd = hi ha, hi haurà) + (tân = foc)

llechfaen, llechfeini [LHEKH fain, lhekh VEI ni] (m)
1 pissarra = roca
2
pissarra de teulada


llechwedd, llechweddau [LHEKH wedh, lhekh WE dhe] (m) costat de pujol, davallada

lled [LHEED] (adv) bastant, força

lled, lledau [LHEED, LHE de] (m) amplada

- lled dda [lheed DHAA] (-) bastant bo

- lled ddrwg [lheed DHRUUG] (-) bastant dolent

lledfilwr [ lhed--lur] substantiu masculí
PLURAL lledfilwyr [ lhed-vil-wir]
1
paramilitar = un d’un grup de ciutadans que fan de soldats per ajudar un exèrcit
ETIMOLOGIA: (lled = mig) + mutació suau + (milwr = soldat)

lledfilwrol [ lhed-vi--rol] adj
1
paramilitar = relacionat amb ciutadans que fan de soldats per ajudar un exèrcit
ETIMOLOGIA: (lledfilwr = paramilitar) + (-ol = sufix per formar adjectius)


lled-ôl [lheed-ool] substantiu masculí
1
darrere
2
yn eich lled-ôl tornant, refent els vostres passos, de tornada
Ymaith â Dic yn ei led-ol i'r cae Dic va tornar al camp ("des d'allà amb Dic de tornada cap al camp")
3
ar led-ôl seguint
ar eich lled-ôl seguint-vos
4
Gal·les del Sud-est o led-ôl del darrere
o'i led-ôl del seu darrere
ETIMOLOGIA: (lled = mig) + (ôl = rastre; darrere)

lledr, lledrau [LHE der, LHE dre] (m) cuiro

llef, llefau [LHEEV, LHE ve] (f) crida

llefain [LHE ven] (v) plorar

llefren [LHE vren] (f) noia

llefrith [LHE vrith] (m) llet (Nord)

lleiaf [LHEI a] (adj)

1
el més petit
2 cynhyrfu ynghylch y pethau lleiaf emocionar-se per les coses més insignificants

lleiddiad [ lheidh -yad] substantiu masculí
PLURAL lleiddiaid [ lheidh -yed]
1
matador = (1) substància que mata, (2) persona que mata. Ocurreix com a forma de combinació -leiddiad
dynleiddiad = assassí (un que ha matat sense premeditació)
ffwngleiddiad = fungicida
germleiddiad = germicida
pryfleiddiad = insecticida

ETIMOLOGIA: (lleidd- = forma de lladd = matar, davant la vocal –i) + (-i-ad sufix per formar substantius)

lleidiau [LHEID ye] (pl) vegeu: llaid

lleidr, lladron [LHEI dir, LHA dron] (m)

1
lladre
2
lleidr gwartheg lladre de bestiar

- lladrad, lladradau [LHA drad, lha DRA de] (m) robatori

- lladrata [lha DRA ta] (v) robar

lleied [LHEI ed] (adj) tan petit

lleill [LHEILH] (pl) vegeu: llall

lleiniau [LHEIN ye] (pl) vegeu: llain

lleisiau [LHEIS ye] (pl) vegeu: llaisLleision [lhei-shon] substantiu masculí
1
nom d'home
2
patronímic Lleision / ap Lleision (fill de Lleision)
3
cognom = descendant of Lleision; forma anglesa: Leyshon
4
Leison forma amb mutació suau (ll > l) utilitzada coma a forma genitiva en certs topònims
(1) Coed Leison (“(el) bosc (d’en) Lleision”) nom de bosc a l’oest de Pendeulwyn (Bro Morgannwg)
(2) Gwaunleision (“(l’) erm (d’en) Lleision”) nom d’un poble de Gwauncaegurwen (comarca de Castell-nedd ac Aberafan)
També un carrer d’aquest lloc Waunleision

ETIMOLOGIA: gal.lès Lleision < Lleisian ‘veu petita’ (lleis-, = llais = veu) + + (-an sufix diminutiu). Hi ha altres exemples al sud del canvi de la vocal final a > o – el més conegut és wastod (= sempre) < yn wastad < gwastad (= pla)

lleithder [LHEITH der] (m) humiditat

lleithydd [lhei-thidh] substantiu masculí
PLURAL lleithyddion [lhei-thødh-yon]
1
hidratant
Rhaid llanhau’r croen a rhoi lleithydd arno ddwy waith y dydd
És necessari netejar la pell i posar-hi hidratant dos cops al dia
ETIMOLOGIA: (llaith = húmid) + (-ydd sufix per formar substantius)

llen, llenni [LHEN, LHE ni] (f) cortina

lleng, llengoedd [LHENG, LHE ngodh] (f) legió

llenni [LHE ni] (pl) vegeu: llen

llennig [lhe -nig] substantiu femení
1
obsolet església petita
Al "Llyfr Llan-daf" (el llibre de Llan-daf, segles 1100 i 1200) es fa esment de "Hen Lenhic Lann Gvern in Ercicg" (= Hen Lennig Llan Wern yn Ergyng) la vella església de Llan Wern a (l territori de) Ergyng
ETIMOLOGIA: (llan = església) + (-ig sufix diminutiu) Hi ha afecció vocàlica (a > e com a conseqüència de la i del sufix)

llenor, llenorion [LHE nor, lhe NOR yon] (m) escriptor

llên [LHEEN] (m) literatura

lleol [LHE ol] (adj) local

lles [LHEES] (m) avantatge, benefici

llestr, llestri [LHE ster, LHE stri] (m)

1
vaixell, plat
2
llestri cegin = estris de cuina

llestr gweini [lhe ster GWEI ni] (m) plat gran

llestri [LHE stri] (pl)

1
vaixells, plats; vegeu llestr

lletchwith [LHET khwith] (adj) maldestre (Sud: lletwith) [(LHET with)]

llethr, llethrau [LHE ther, LHE thre] (f) vessant

lletraws [ lhe -traus] substantiu masculí
PLURAL lletrawsau [lhe- trau -se]
1
diagonal
ETIMOLOGIA: lletraws (substantiu, adjectiu) > llet-draws < (lled = amplada) + mutació suau + (traws = oblic)

Lleu [ lhei ] substantiu masculí
1
déu cèltic
2
ocurreix com a element en noms de pica
(1) Clodleu c1300 (obsolet); clod (= fama )
(2) Llywarch < *Lugu-varkos; el segon element és (en gal·les modern) march (= cavall). Hi ha una forma obsoleta amb els elements al revers: Marchlew
(3) Llywelyn < *Lugu-belinos; d’una arrel = guerra
(4) Lliwelydd < *Luguvalion “fort com Lugus” (valos = fort ). La fortalesa romana de Carlisle (Anglaterra, a la frontera entre Anglaterra i Escòcia) era Luguvalium, i el nom en gal·lès modern Welsh és Caerliwelydd “fortalesa de Lliwelydd”
(5) Lleuri (obsolet); rhi = rei
(6) Lleuddun (obsolet); el nom territorial Lleuddunion del sud-est d’Escòcia sobreviu en escocès com a Lodain i en English com a Lothian [lou-dhiøn]
(7) Lleubryd (obsolet); pryd (= ment) (7) Lleubryd (obsolet); pryd (= ment)

3
ocurreix com a element en topònims
(1) Dinas Dinlle (= Dinlleu, fortalesa de Lleu), al costat de Llandwrog, al sud-oest de Caernarfon
(2) Dyffryn Nantlle “la vall anomenada Nantlle”. Vé de Nantlleu, (“vall de Lleu”)

ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic
De la mateixa arrel britànica: còrnic Lew
Hi ha dues possibles derivacions (1) “el brillant” - indoeuropea *leuk- (= llum), caom al grec leukos (= blanc); or (2) “theel corb” - leug- (= negrós), gal lougos (= corb).
 
NOTA: Vegeu Lugu-dunum


lleuad, lleuadau [LHEI ad. Lhei A de] (f) lluna

- lleuad fedi [lheiad VE di] (f) lluna plena a l'equinoci de la tardor ("lluna de segar")

- lleuad gwyr Iâl [lhei ad gwiir YAAL] (f) lluna plena a l'equinoci de la tardor (Nord-est) ("lluna de la gent de(l districte de) Iâl"

- lleuad y naw nos olau [lhei ad ø NAU nos O le] (f) lluna plena a l'equinoci de la tardor ("lluna de la nou nits de claror", perquè durant nou dies surt a la mateixa hora)

- lleuad yr heliwr [lhei ad ør HEL yur] (f) lluna plena a l'equinoci de la tardor ("lluna del caçador")

- noson olau leuad [No son O la LEI ad] (f) nit de lluna

Lleucu [LHEI ki] (f) nom de dona

lleuen, llau [LHEU-en, LHAI] (f)

1
poll
2
llau’r offeiriad (Galium aparine) apegalós (“polls del capellà”)

lleuer [ lhei -er] substantiu masculí
1
= llum, calor; vegeu lleufer

lleufer
[ lhei -ver] substantiu masculí
PLURAL lleuferau [ lhei- -re]
1
(obsolet) llum, claror
Lleufer revista fundada el 1944 de Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (Organització d l’Educació dels Treballadors )

ETIMOLOGIA: (lleu = llum, claror) + probablament l’element *ber < *bher (= portar), sinó *ber < *bher (= fluir)


llew, llewod [LHEU, LHEU od] (m)

1
lleó
2 dal fel llew yn rhywbeth aferrar a alguna cosa (“mantenir en alguna cosa com un lleó”)
3
dit d’algu que rugeix: rhuo fel llew rugint com un lleó
4
dit d’una home que té una veu forta quan canta
Mae ganddo lais fel llew (“té una veu com un lleó”)


Llew [LHEU] (m) forma diminutiva de Llewelyn, LlywelynLlewela [lhe WE la] (f) nom de dona

Llewelyn [lhe WE lin] (m) = Llywelyn

llew - llewes, llewesau [LHEU es, lheu E se] (f) lleona

llewys [LHEU is] (pl) vegeu: llawes

lleyg [LHEIG] (adj) laic, seglar

lliain, llieiniau [LHI en, lhi EIN ye] (f) drap

- lliain sychu [lhi en SØ khi] (f) drap de cuina

llieiniau [lhi EIN ye] (pl) vegeu: lliain

1
llif, llifiau
[LHIIV, LHIV ye] (f) serra

- blawd llif [blaud LHIIV] (m) serradures ("farina de serra")

2
llif, llifogydd
[LHIIV, lhi VO gidh] (m) inundació

Llifon [LHI von] (m) nom d'home

llin [LHIIN] (m) lli

llin, lliniau [LHIIN, LHIN ye] (m)

1
línia
2 nawnlin meridià (nawn = migdia, tarda, les tres de la tarda) + mutació suau + (llin = línia)

llinell, llinellau [LHI nelh, lhi NE lhe] (f) 1 línia 2 ratlla

-llinell biced, llinellau piced [lhi nelh BI ked, lhi ne lhe PI ked] (f) línia de piquets

llinellu [ lhi- ne -lhi] verb
1
(paper) ratllar

llinfap [ lhin -vap] substantiu masculí
PLURAL llinfapiau [ lhin- vap -ye]
1
mapa croquis

ETIMOLOGIA: (llin = línia ) + mutació suau + ( map = mapa)


1
llinos, llinosod
[LHI nos, lhi NO sod] (f) ocell (phylloscopus trochiloides)

- llinos werdd, llinosod gwyrdd [lhi nos WERDH, lhi no sod GWIRDH] (f) ocell (phylloscopus trochiloides)

2
Llinos
[LHI nos] (f) nom de dona

llith, llithiau / llithoedd [LHIITH, LHITH ye / LHI thodh] (f) lectura (vegeu: croglith)

llithrig [LHITH rig] (adj)

1
lliscós
mor llithrig â thalcen iâr molt lliscós “tan lliscós com el front d’una gallina”

llithro [LHITH ro] (v) relliscar

lliw, lliwiau [LHIU, LHIU ye] (m)

1
color
2 liw dydd a ple dia, a plena llum

lliw dydd [lliu diidh ] substantiu masculí
1
claror, llum de dia
liw dydd de dia; hi ha mutació suau de la primera consonant d’una frase adverbial, en aquest cas ll > l;
breuddwydio liw dydd somieig

ETIMOLOGIA: (lliw = golau) + (dydd = dia)


lliwgar [LHIU gar] (adj) ple de color


lliwiad [ lhiu -yad] substantiu masculí
PLURAL lliwiadau [ lhiu- -de]
1
(substància) colorant, tint
lliwiad gwneud colorant artifical
1
(procès) tint
ETIMOLOGIA: (lliw-, arrel de lliwio = colorar) + (-i-ad sufix per formar substantius)
NOTA: també (al sud) lliwad. Al sud de Gal.les el sufix -iad es regularment –ad

lliwio [LHIU yo] (v)
1
colorar
2
drygliwio descolorir - fer que es canvi de color (d’una manera no desitjable; tacar): descolorir-se (dryg- < drwg = mal) + mutació suau + (lliwio = colorar)

llo, lloi [LHOO, LHOI] (m) vedell


llobyn [ lho-bin]
1
betzil, capsigrany, capclòs
Vegeu: lòb
Er yn dlawd, trefnodd i anfon ei ddau fachgen i ysgol geiniog yr wythnos oedd yn yr ardal. Elai Jabes, yr hynaf, ymlaen yn llwyddianus gyda'i wersi. Ond nid oedd Samuel ond llobyn, nodedig am wneyd direidi ac absenoli ei hun heb ganiatad ei athraw.
(Hunan-Gymorth / Samuel Smiles / Cyfiethieidig gan J. Gwrhyd Lewis, Tonyrefail. 1898) t.55)
Tot i se pobre, (el seu pare) va aconseguir enviar els seus dos fills a una escola d’un penic setmanal que hi havia al veinat. Jabes, el gran, progressava amb èxit amb els seus estudis. Però Samuel era un capsigrany, conegut per fer malifetes i fer campana

ETIMOLOGIA: (llòb, variant de lòb = capsigrany) + (-yn sufix diminutiu formar afegit a substantius) 


Lloegr [LHOI ger] (f) Anglaterra

Lloegr Fach [lhoi ger VAAKH] (f) Anglaterra Petita (topònim - alguns llocs a Gal·les)

lloer [ lhoir ] substantiu femení
PLURAL lloerau [ lhoi -re]
1
lluna
2
newyddloer lluna nova; període de la lluna nova; una festa celebrada al període de la lluna nova
(newydd- [ø] < newydd [i] = nou) + mutació suau + (lloer = lluna)
Colosiaid 2:16
Am hynny na farned neb arnoch chwi am fwyd, neu am ddiod, neu o ran dydd gwyl, neu newyddloer, neu Sabothau:
Carta als de Colosses 2:16 .....
ETIMOLOGIA: còrnic loer (= lluna), bretó loar (= lluna). Possiblement de l’element britànic lug (= llum) + sufix -râ, de l’indoeuropeu leuk-, leug- (= llum)

NOTA: La part meridional de la comarca de Ceredigion llw^er [lhu-er] and llwêr [lhweer]

lloeren [lhoi -ren] substantiu femení
PLURAL lloerennau [lhoi- re -ne]
1
satèlit = cos natural que es mou ??en òrbit al voltant d'un planeta, com la lluna al voltant de la Terra
2
satèlit = cos artificial
dysgl loeren [di -skil loi -ren] parabòlica
3
parcel·la petita de terra;
també lloeren o dir
4
taca rodona, bony
'Malwen'ydyw lloeren dewach na'r gweddill o lafn y bladur
Un ‘malwen’ (= cargol) és un lloc més gruix que la resta de la dalla
5
poesia medieval noia bonica
ETIMOLOGIA: (lloer = lluna) + (-en, sufix diminutiu afegit a un substantiu femení )

llofft, llofftydd [LHOFT, LHOF tidh] (f) 1 golfes 2 el pis de dalt 3 habitació, dormitori

- ar y llofft [ar ø LHOFT] (adv) adalt, al pis de dalt

llofnod, llofnodau [LHOV nod, lhov NO de] (m) firma

llofnodi [lhov NO di] (v) firmar

llofrudd, llofruddiaid [LHOV ridh, lhov RIDH yed] (m) assassí

llofruddio [lhov RIDH yo] (v) assassinar

llofruddiog [lhov- ridh -yog] adj
1
sanguinari
mileiniaid llofruddiog criminals sanguinaris
ETIMOLOGIA: (llofrudd- arrel de llofruddio = assassinar) + (-iog sufix per formar adjectius) 


llog, llogau [LHOOG, LHO ge] (m) interes (de préstec)

llogell, llogellau / llogelli [LHO gelh, lho GE lhe / lho GE lhi] (f) 1 butxaca 2 caixa

llogi [LHO gi] (v) llogar

llon [lhon] adjectiu
1
alegre
2
de vegades en noms de cases; Erw-lon, acre alegre; alegre; Annedd-lon, llar alegre
3
comparació: mor llon â'r brithyll més alegre que unes pasqües ('tan alegre com la truita')
ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic < cèltic *lond-o-; en irlandès lonn = enfadat, irascible

llond [LHOND] (m)

1
plenitud
2 cyrraedd eich llond arribar al punt de saturació

llong [lhong] substantiu femení
PLURAL llongau [lho -nge]
1
vaixell
adeiladydd llongau
constructor de vaixells
asiant llongau
agent de vaixells
bwrdd llong
cobert d'un vaixell
camlas longau
canal de vaixells
Camlas Longau Manceinion Canal de Vaixells de Manchester
chwalwr llongau
desballestador de vaixells
gwaelodion llong
sentina
...dw^r gwaelodion
aigua de sentina (gwaelod = part baixa, gwaelodion = sediment)
iard longau
dàrsena
perchennog llongau
propietari de vaixells
swyddfa longau
oficina de trànsit marítim
2
tipus de vaixell:
awyrlong dirigible, zèppelin (awyr = aire, cel) + mutació suau + (llong = vaixell)
carcharlong
vaixell que serveix com a presó
llong fasnach vaixell de mercaderies
llong gludo
vaixell de càrrega
llong lo
vaixell per transportar carbó
mwynlong vaixell portador de mineral (mwyn = mineral) + mutació suau + (llong = vaixell)

ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic < llatí longa < nâvis longa (= barca llarga)
De la mateixa arrel llatina: irlandès long (= vaixell), manx lhong (= vaixell)

Llong [lhong] substantiu femení
1
SJ2662 localitat de la comarca de Y Fflint, 3km al sud-est de Yr Wyddgrug
ETIMOLOGIA: gal.lès llong < llwng < llwnc (= pantà) < llwnc (= l'acte d'engolir, la gola), l'arrel del verb llyncu (= empassar-se)
Compareu el topònim Y Trallwng (en anglès "Welshpool") (tra = prefix intensifador) + (llwng = pantà)

llong bleser [lhong ble -ser] substantiu femení
PLURAL llongau pleser [lho-nge ple-ser]
1
vaixell de recreació, vaixell de plaer; vaixell que fa curts recorreguts per turistes
mynd o Gaer Belan i Gaernarfon ar long bleser anar de Caer Belan a Caernarfon amb vaixell de plaer
ETIMOLOGIA: calc de l'anglès "pleasure boat"; (llong = barca) + mutació suau + (pleser = plaer)

llongborth [lhong -borth] substantiu femení
1
obsolet port
ETIMOLOGIA: gal.lès 'port de vaixell' (llong = vaixell) + mutació suau + (porth = port); cf irlandès longfort = fortelesa (i també a la toponímia amb aquest sentit), antigament = port fluvial, port riu amunt accessible per vaixells marítims;
manx lhongphurt

llong bost [lhong bost] substantiu femení
PLURAL llongau post [lho-nge post]
1
vaixell de correus
ETIMOLOGIA: calc de l'anglès "mail boat"; (llong = barca) + mutació suau + (post = correu)

llong bysgota [lhong bø-sko-ta] substantiu femení
PLURAL llongau pysgota [lho-nge pø-sko-ta]
1
barca pesquera
ETIMOLOGIA: (llong = barca) + mutació suau + (pysgota = pescar, pesca)

llong danfor [lhong dan -vor] substantiu femení
PLURAL llongau tanfor [lho-nge tan -vor]
1
submarí
ETIMOLOGIA: (llong = barca) + mutació suau + (tanfor = submarí)

llong ddistryw [lhong dhi -striu] substantiu femení
PLURAL llongau distryw [lho-nge di -striu]
1
destructor = vaixell de guerra
ETIMOLOGIA: (llong = barca) + mutació suau + (distryw = destrucció)

llongddrylliad [lhong-dhrølh-yad] substantiu masculí
PLURAL llongddrylliadau [lhong-dhrøll-yâ-de]
1
naufragí
2
mynd yn llongddrylliad ar (dit d'un desastre que afecte una ventura, etc) ("esdevenir naufragi sobre")
3
obsolet (persona) gwneud llongddrylliad naufragar
Timotheus-1 1-19 Gan fod gennyt ffydd, a chydwybod dda; yr hon a wrthododd rhai, ac a wnaethant longdrylliad am y ffydd
Timothy-1 1:19 .....
4
obsolet gwneud llongddrylliad o destruir (un vaixell) ("fer naufragi de")
ETIMOLOGIA: (llongddryll-, arrel de llongddryllio = naufragar) + (-i-ad sufix substantival)

llongddryllio [lhong-dhrølh-yo] verb
1
fer naufragar, destruir com si fos un vaixell a les roques
2
cael eich llongdryllio ser naufragat
ETIMOLOGIA: (llong = barca) + mutació suau + (dryllio = fragmentar)

llong deithwyr [lhong deith-wir] substantiu femení
PLURAL llongau teithwyr [lho-nge teith-wir]
1
vaixell de passatgers
ETIMOLOGIA: (llong = vaixell) + mutació suau + (teithwyr = passatgers, plural de teithiwr = passatger)

llong fasnach [lhong vas -nakh] substantiu femení
PLURAL llongau masnach [lho-nge vas -nakh]
1
vaixell mercant
ETIMOLOGIA: (llong = barca) + mutació suau + (masnach = comerç)

llongferch [lhong-verkh] substantiu femení
PLURAL llongferched [lhong-ver-khed]
1
marinera
ETIMOLOGIA: (llong = barca) + mutació suau + (merch = noia)

llong ffatri [lhong fa -tri] substantiu femení
PLURAL llongau ffatri [lho-nge fa -tri]
1
vaixell ??de fàbrica, vaxiell pescador que processa els peixos quan és encara al mar
ETIMOLOGIA: (llong = vaixell) + (ffactri = fàbrica)

llong forfilod [lhong vor-vî-lod] substantiu femení
PLURAL llongau morfilod [lho-nge mor--lod]
1
balaner = vaixell balaner
ETIMOLOGIA: (llong = vaixell) + mutació suau + (morfilod = balenes, plural de morfil = balena)

- llong gargo, llongau cargo [lhong GAR go, lho nge] (f) carguer??

llong garthu [lhong gar-thi] substantiu femení
PLURAL llongau carthu [lho-nge kar-thi]
1
draga
ETIMOLOGIA: (llong = vaixell) + mutació suau + (carthu = dragar)

- llong hwylio, llongau hwylio [lhong HUIL yo, lho nge] (f) yot


llong hyfforddi [lhong -for-dhi] substantiu femení
PLURAL llongau hyfforddi [lho-nge hø-for-dhi]
1
vaixell de formació??
ETIMOLOGIA: (llong = vaixell) + (hyfforddi = formar, formació)

llong ryfel [lhong -vel] substantiu femení
PLURAL llongau rhyfel [lho-nge hrø -vel]
1
vaixell de guerra
ETIMOLOGIA: (llong = barca) + mutació suau + (rhyfel = guerra)

llong warchod [lhong war -khod] substantiu femení
PLURAL llongau gwarchod [lho-nge gwar -khod]
1
escorta
ETIMOLOGIA: (llong = barca) + mutació suau + (gwarchod = fer cura)

llongwr
[lho -ngur] substantiu masculí
PLURAL llongwyr [lhong-wir]
1
mariner

llongwrol [lho-ngû-rol] adjectiu
1
naval
lluesteiwr llongwrol timoner
ETIMOLOGIA: (llongwr = mariner) + (-ol, sufix adjectival)

llongyfarch [lhon--varkh ] verb
1
felicitar, congratular
A gaf i'n gyntaf dy longyfarch ar dy ddyweddïad gydag Owain
Puc primer de tot felicitar-te pel teu compomís amb Owain
ETIMOLOGIA: (llon = alegre) + mutació suau + (cyfarch = saludar)


llongyfarchiad [lhon-gø- varkh -yad] substantiu masculí
PLURAL llongyfarchiadau [lhon-gø-varkh--de]
1
felicitació
2
llongyfarchiadau felicitacions, a l'enhorabona
llongyfarchiadau mawr i chi per molts anys

ETIMOLOGIA: (llongyfarch-, arrel de llongyfarcg = felicitar) + (-iad sufix per formar substantius)

llon llygod lle ni bo cath [lhon lhø-god lhe ni bo kaath] dita
1
‘els ratolins estan alegres on no hi hagi gat’
ETIMOLOGIA: (llon = alegre) + (llygod = ratolins) + ( lle = on) + (ni bo = no hi hagi) + (cath = gat)llonydd [LHO nidh] (m) tranquilitat

lloriau [LHOR ye] (pl) vegeu: llawr

llosgi [LHO ski] (v)

1
cremar
2
llosgi yn ulw convertir-se en cendre

llost [lhost] substantiu femení
PLURAL llostau [lho-ste]
1
obsolet cua; penis
ocurreix en algunes paraules compostes i derivatives-
llostddelw (= fal·lus)
llosten (= penis)
llostlydan (= de cua ampla; castor)
llostfain (= de cua prima)
ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic < cèltic;
còrnic lost (= cua), bretó lost (= cua), irlandès los (= cua)

llu, lluoedd [LHII, LHI odh] (m) exèrcit

- llu awyr, llueodd awyr [lhii AU ir. Lhi odh AU ir] (m) exèrcit de l'aire

lluched a thyrfau [lhî-khed a thør-ve]
Gal·les del Sud
1 llampecs i trons
ETIMOLOGIA: (lluched, plural de llucheden = llamp) + (a = i) + mutació espirant + (tyrfau, plural de twrf = soroll; tro)

lluestwr [lhi-e-stur] substanti masculí
PLURAL lluestwyr [lhi-est-wir]
1
persona que viu en un "lluest" (cabanya de la terra alta)
ETIMOLOGIA: (lluest = tenda, cabina) + (-wr = home)

lluesty [lhi-e-sti] substanti masculí
PLURAL lluestai [lhi- e -stai]
1
cabana, caseta
2
cabana del pasturatge de la muntanya; orignalment una casa d'estiueig del pastor, i després una granja petita habitada permanentment; (element present a la toponímia menor)
3
Bíblia tenda de campanya
ETIMOLOGIA: (lluesty < lluest-dy (lluest = tenda, cabina) + mutació suau + (ty = casa)

llumon [lhi -mon] substanti masculí
PLURAL llumonau [lhi--ne]
1
obsolet xemeneia
2
(topònimia) munt, pila, cim - al nom
Pumlumon ("cinc cims") - SN7886 muntanya de la comarca de Ceredigion 16km a l'oest de Llanidloes, i probablament al nom del llac Llun Llumonwy d'Escòcia (Loch Lomond)
ETIMOLOGIA: ??

llun, lluniau [LHIIN, LHIN ye] (m) imatge

Llundain [LHIN den] (f) Londres; també [LHØN den] "Llynden"

Llundain-fach [lhun-den vaakh] substantiu femení
1
SN5556 localitat de la comarca de Ceredigion, Gal·les del Sud-oest
a la carretera de Tal-sarn a Llangeitho 1,5km a l'est de Tal-sarn
2
lloc aprop de Caer-sws, comarca de Powys
ETIMOLOGIA: gal.lès, ‘petita Londres' (Lundain = Londres) + mutació suau + (bach = petit), nom jocós per un poblet

lluosfiliwnydd, lluosfilwnyddion [lhi os vi LIU nidh, lhi os vi liu NØDH yon] (m) multi-milionari

lluosog [lhi O sog] (adj) plural

llurs, llursod [LHIRS, LHIR sod] (f) gavot

llusen, llus / llusi [LHI sen, LHIIS / LHI si] (f) avajó

llw, llwon [LHUU, LHU on] (m) jurament

llwch [LHUUKH] (m) pols

llwdn, llydnod [LHU dun, LHØD nod] (m) 1 animal jove 2 moltó castrat

llwfr [LHU vur] (adj) covard

llwfrdra [LHUVR dra] (m) covardia

llwnc, llyncion [LHUNGK, LHØNGK yon] (m) gorja

llwncdestun, llwncdestunau [lhungk DE stin, lhungk de STI ne] (m) brindis

llwy, llwyau [LHUI, LHUI e] (f) cullera

- llwy de, llwyau te [lhui DEE, LHUI e TEE] (f) cullereta

- llwy fwrdd, llwyau bwrdd [lhui VURDD, lhui e BURDH] (f) cullera gran

- llwy weini, llwyau gweini [lhui WEI ni, LHUI e GWEI ni] (f) cullera de servir?

llwybr, llwybrau [LHUI bir, LHUI bre] (m) camí

1
llwyd, lhwydion
[LHUID, LHUID yon] (adj) gris

2
Llwyd
[LHUID (m) cognom (forma anglicitzada: Lloyd [loid])

llwyddiant, llwyddiannau [LHUIDH yant, lhuidh YA ne] (m) èxit

llwyddo [LHUI dho] (v) tenir èxit

llwydion [lhuid-yon] -
1
forma plural de l’adjectiu llwyd = gris
Cerrigllwydion (“(les) pedres grises”) poblet damunt Pont-rhyd-y-fen a la vall d’Afan (comarca de Castell-nedd ac Aberafan)
ETIMOLOGIA: (llwyd) + (-ion sufix plural)


llwydnos [lhuid-nos] substantiu femení
1
crepuscle
Pan ddaeth i Ben-duad, croesffordd mewn lle unig,
yn ddisymwth gwelodd Wil ryw ledrith enfawr yn y
llwydnos.

Quan va arribar a Benduad, una cruïlla d’un lloc aïllat, Wil de cop i volta va veure un enorme fantasme al crepusle
ETIMOLOGIA: (llwyd = gris) + (nos = nit)

llwyfan, llwyfannau [LHUI van, lhui VA ne] (f) escenari

1
llwyn, llwynau
[LHUIN, LHUI ne] (f) 1 illada 2 llom

2
llwyn, llwyni
[LHUIN, LHUI ni] (m) 1 arbust 2 bosc

llwyn celyn [lhuin -lin] substantiu masculí
1
arbust de grèvol
2
Y Llwyn Celyn nom de taverna
ETIMOLOGIA: (llwyn = arbust, bosquet) + (celyn = grèvols)


Llwyncelyn [lhuin -lin] -
1
nom de casa
2
nom de carrer
(1) Llwyncelyn, Y Betws (comarca de Pen-y-bont ar Ogwr)
(2) Llwyncelyn, Fforest-fach (comarca de Abertawe)
(3) Rhestr Llwyncelyn, Ffosygerddinen (comarca de Caerffili) (Nom oficial: Llwyncelyn Terrace)
(4) Coedlan Llwyncelyn Pontarddulais (comarca de Abertawe) (Nom oficial: Llwyncelyn Avenue)
(5) Heol Llwyncelyn Gwauncaegurwen (comarca de Castell-nedd ac Aberafan) (Nom oficial: Llwyncelyn Road)
(6) Heol Llwyncelyn Y Porth (comarca de Rhondda Cynon Taf) (Nom oficial: Llwyncelyn Road)
(7) Heol Llwyncelyn Bryn-coch, Castell-nedd (comarca de Castell-nedd ac Aberafan)
3
(SN4459) localitat de la comarca de Ceredigion, Gal·les del Sud-oest 4km al sud-oest d'Aberaeron, a la carretera de Llannarth a Aberaeron
4
nom de granja i de districte de Y Porth (county of Rhondda Cynon Taf)
5
(
ST0174) localitat de la comarca de Bro Morgannwg (nom anglès: Hollybush)
6
(
ST2893) localitat de la comarca de Torfaen (nom anglès: Hollybush)
7
(
SJ4044) localitat de la comarca de Wrecsam (nom anglès: Holly Bush)
8
(
SO1603) localitat de la comarca de Caerffili (nom anglès: Hollybush)
ETIMOLOGIA: Vegeu llwyn celyn


llwyn deri [lhuin -ri] substantiu masculí
1
bosquet de roures
Heol Llwynderi (Llwynderi Road) nom de carrer de Casnewydd
ETIMOLOGIA: (llwyn = bosquet) + (deri = roures)


llwynog, llwynogod [LHUI nog, lhui NO god] (m) guineu (Nord); Sud = cadno [KAD no]


Llwyn y Pia [lhuin-ø- pi -a] f
1
topònim (ara perdut) de Caer-dydd. . Segons John Hobson Mathews (Mab Cernyw) a la seva obra 'Cardiff Records' (Archius de Caer-dydd) (1889-1911):
“LLWYN-Y-PIA the pye's bush.
A piece of land between Allen's Bank and Pen-y-waun, two furlongs east of the northern boundary of the Borough (map 1830) “LLWYN-Y-PIA (l’arbust de la garsa). Un tros de terra entre Allen’s Bank i Pen-y-waun, dos estadis (400 metres) a l’est de le terme septentrional de la ciutat) mapa de l’any 1830)
ETIMOLOGIA: (“(el) bosc (de) la garsa”) (llwyn = bosc, bosquet) + (y = el, la, els, las) + (pia = garsa)Llwynypia [lhuin-ø- pi -a]
1
(SS9993) localitat de la comarca de Rhondda-Cynon-Taf (Gal·les del Sud)
(1971) població: 7.335; proporció de gal.lesoparlants: 12%

Forma local Llwnpia [lhun-pi-a]
Na randibw! O’dd i'n wath na Ffair Llwnpia. (Ni’n Doi 1918 Glynfab t39)
Quina aldarull! Va ser pitjor que la Fira de Llwynypia


2
topònim (ara perdut?), Llys-faen, Caer-dydd. Segons John Hobson Mathews (Mab Cernyw) in 'Cardiff Records' (1889-1911):
“LLWYN-Y-PIA (the pye's bush.) A farm in the parish of Lisvane.” (LLWYN-Y-PIA (l’arbust de la garsa).
Una granja a la parròquia de Llüs-faen)
El nom sobreviu en un nom de carretera - Heol Llwynypia (officialment: Llwyn y Pia Road)
3
granja de Penycoetgae ST0687 (comarca de Rhondda-Cynon-Taf)

ETIMOLOGIA: (“(el) bosc (de) la garsa”) (llwyn = bosc, bosquet) + (y = el, la, els, las) + (pia = garsa)

Llwynyreos [lhuin-ør- ê -os] f
1
place name (ara perdut?) de Caer-dydd. Segons John Hobson Mathews (Mab Cernyw) a la seva obra 'Cardiff Records' (Archius de Caer-dydd) (1889-1911):

“LLWYN-YR-EOS (the nightingale's bush.) A farm in the parish of Pentyrch.” (L’arbust
del rossinyol. Una granja de la parròquia de Pen-tyrch.)

2
nom de carrer de Treforus (comarca d’Abertawe)
3
nom de carrer de Abercannaid (comarca deMerthyrtudful)
 
ETIMOLOGIA: (“(el) bosc (de)l rossinyol”) (llwyn = bosc, bosquet) + (r = el, la, els, las) + (eos = rossinyol)

llwyr [LHUIR] (adv) yn llwyr = totalmentllwytgoed
[lhuit -goid] substantiu masculí
1
bosc gris
1
topònims:
(1) Llwytgoed (qv)
(2) Caerlwytgoed (qv) Lichfield, Staffordshire, Anglaterra.
De fet el nom es refereix a Wall, un poble 3km al sud-oest del centre de la ciutat de Lichfield, on hi ha restes d’una foprtalesa romana. El nom romà era Letocetum, del britànic *leto-keton. La primera síl·laba del nom "Lichfield" incorpora el nom britànic, + "field" = camp)
ETIMOLOGIA: Llwytgoed (llwyd = gris) + mutació suau + (coed = bosc), amb la sordització?? de la "d" - llwydgoed > llwytgoed - vegeu t-g
La forma composta probablament remonta al perióde britànic - lêto-kêt-

Llwytgoed
[lhuit -god] -
1
Llwytgoed (SN9904) localitat de la comarca de Rhondda Cynon Taf a la carretera d'Aber-dâr a Merthyrtudful 2km al nord d'Aber-dâr.
(1961): Població: 10.916; Proporció de gal.lesoparlants: 37%
(1971); Població: 11.730; Proporció de gal.lesoparlants: 25%
Mynydd Llwytgoed muntanya de pastura al costat de Llwytgoed

2
Llwytgoed
localitat de Llandrillo, comarca de Dinbych
3
Llwytgoed (nom perdut?) localitat de Llantrisant (comarca de Rhondda Cynon Taf) Segons John Hobson Mathews (Mab Cernyw) a la seva obra 'Cardiff Records' (Archius de Caer-dydd) (1889-1911):
“Llwyd-coed (grey wood.) Land in the parish of Llantrisant (1547)”
(bosc gris. Terra de la parròquia de Llantrisant)
4
Llwytgoed
nom de carrer de Pant-mawr, Caer-dydd (encara que la forma oficial és l’impossible “Llwyd Coed”)


NOTA: ortografia errònia: "Llwydcoed"

1
llwyth, llwythau
[LHUITH, LHUI the] (m) tribu

2
llwyth, llwythi
[LHUITH, LHUI thi] (m) càrrega

llwythog [LHUI thog] (adj) carregat

llwytyn, llwytod [LHUI tin, LHUI tod] (m) (Sud) pardal

llydan [LHØ dan] (adj) ample

llydanbig, llydanbigau [lhø DAN big, lhø dan BI ge] (m) bec-planer

llydandroed [lhø DAN droid] (adj) de peus amples

Llydaw [LHØ dau] (f) Bretanya

Llydaweg [lhø DAU eg] (f / adj) bretó (llengua)

Llydawiad, Llydawiaid [lhø DAU yad, lhø DAU yed] (m) bretó

llydnod [LHØD nod] (pl) vegeu: llwdn

llyffant, llyffantod [LHØ fant, lhø FAN tod] (m) 1 gripau 2 granota

llyfn [LHI vin] (adj) llis

llyfr, llyfrau [LHI vir, LHI vre] (m) llibre (es pronuncia com si fós "llyfyr")

- llyfr darllen [lhi vir DAR lhen] (m) llibre de lectures??

- llyfr emynau [lhi vir e MØ ne] (m) llibre de cants religiosos??

- Llyfr Gweddi Gyffredin [lhi vir GWE dhi gø FRE din] (m) devocionari de l'Església anglicana

- llyfr nodiadau [lhi vir no di YA de] (m) llibreta

- llyfr ysgrifennu [lhi vir ø skri VE ni] (m) cuadern

llyfrgell, llyfrgelloedd [LHØVR gelh, lhøvr GE lhodh] (f) biblioteca

llyfrgellydd, llyfrgellyddion [lhøvr GE lhidh, lhØvr ge LHØDH yon] (m) bibliotecari

llygad, llygaid [LHØ gad, LHO ged / LHØ gid] (m) ull

- mae hi'n llygad ei lle [øn LHØ gad i LHEE] (adv) té tota la raó ("és al ull/centre del seu lloc")

llygad y dydd, llygaid y dydd [lhø gad ø DIIDH, lhø ged ø DIIDH] (m) margarida

llygaid [LHØ ged, LHØ gid] (pl) vegeu: llygad

llygoden, llygod [lhø GO den, LHØ god] (f) 1 ratolí 2 (= llygoden fawr, llygoden ffrengig) rata

llygoden fawr, llygod mawr [lhø go den VAUR, lhø god MAUR] (f) rata ("rata gran")

llygoden ffrengig, llygod ffrengig [lhø go den FRE ngig, lhø god FRE ngig] (f) rata ("rata francesa")

llygru [LHØ gri] (v) contaminar

llym [LHIM] (adj) estricte

llyn, llynnoedd [LHIN, LHØ nodh] (m) llac

llyncion [LLØNGK yon] (pl) vegeu: llwnc

llynclyn [ lhøng -lin] substantiu masculí
PLURAL llynlynoedd, llynclynnau [lhøngk-- nodh, -ne]
1
remolí (que engoleix)
wrth y miloedd ant / I annoddyn llyngclyn llif (Nicander = Morris Williams 1809-74 / “Yr Adgyfodiad” = la Resurecció / 1851)
En centenars entren el flux d’un profund remolí
ETIMOLOGIA: (llync-, arrel de llyncu = empassar-se, engolir) + mutació suau + (llyn = bassa)

llyncu [LHØNG ki] (v) empassar-se

llynedd [LHØ nedh] (adj) l'any passat

llynges [LHØ nges] (f) flota

Y Llyn Fraith [ø lhin vraith] f
1
nom d’una bassa al riu de Sirhywi, al topònim Pen-y-bont Llyn Fraith
= (“(la casa anomenada) “Pen-y-bont” (al costat de) la bassa variegada).
(Pen-y-bont = “(casa situada al) cap (del) pont)”, és a dir, a l’entrada del pont

Més tard s’utilitzava la forma
“pont y llyn fraith” (“(el) pont (de) la bassa variegada”) amb pèrdua de l’article definit, normal en topònims del tipus
(substantiu qualifat + article definit + substantiu qualificant) :
Pont-llyn-fraith (1713).

Aparantment hi havia després una confusió amb
glan = marge de riu
“pont y lan fraith’ - (el) pont (del) marge variegat,
i després amb
llan = església,
i per tant el nom modern és Pont-llan-fraith (“(el) pont (de) la bassa variegada”)
2
bassa del riu Taf al poble d’Eglwysnewydd, Caer-dydd, notat per John Hobson Mathews (Mab Cernyw) a la seva obra 'Cardiff Records' (Archius de Caer-dydd) (1889-1911),
“LLYN-FRAITH (the motley lake.) A place in the river Taff at Whitchurch (1760.)”
John Hobson Mathews (Mab Cernyw) a la seva obra 'Cardiff Records' (Archius de Caer-dydd) (1889-1911), diu (traducció de l'anglès) (
ETIMOLOGIA: “la bassa variegada” (y = article definit, “la”) + (llyn = bassa) + mutació suau + (braith, forma femeinina de brith (= variegat). En gal·lès estàndard, llyn és un substantiu masculí, però a l sud-est és femení, probablament influneciada per afon (= riu) un substantiu femení

Llyn Tegid [lhin -gid]
1
llac al costat del poble de Y Bala. nom anglès: Bala Lake
Rheilffordd Llyn Tegid nom d’un ferrocarril de via estreta al marge del llac (nom
anglès: “Bala Lake Railway”)
Glan-llyn (= glan y llyn, ‘marge (de)l llac’) centre d’activitats a l’aire lliure que pertany a Urdd Gobaith Cymru, situat al marge de Llyn Tegid
http://www.urdd.org/Glanllyn/
2 gwyniad Llyn Tegid (qv) Coregonus clupeiodes pennantii peix blanc d'aigua dolça. Es troba al llac de Tegid, de Bala
3 (topònim ara perdut) llac de South Bend, Minnesota a partir de circa 1862 i encara existent a l’any 1895
Among the early settlers one of the most earnest and efficient musicians was Edward Thomas, Sr. He taught school at South Bend, Cambria and other places in the county, and whereever he went he always taught music to his pupils and usually had night schools to teach those who could not attend the day school. Besides having a good voice and considerable knowledge of music, he had the talent of imparting to his pupils his own passionate fondness for music. At times Mr. Thomas attempted composition, and one of the old Cyfaill contains a musical composition of his which he states in a foot-note was composed by him while looking upon the beauties of Llyn Tegid in
South Bend, Minn.
(History of the Welsh in
Minnesota, Foreston and Lime Springs, Iowa, gathered by the Old Settlers
Edited by the Reverends Thomas E. Hughes and David Edwards, and Messrs. Hugh G. Roberts and Thomas Hughes.

18
95)
(Traducció: Entre els primers colonistesun dels músics més entusiastes i eficaços era Edward Thomas, Senior. Era mestre a South Bend, Cambria, i altres llocs de la comarca, i a cada lloc que anava sempre ensenyava la música als seus estudiants i normalment feia escola de nos per aquells que no podien assistir a l’escola de dia. Apart de tenir una bona veu i coneixements extrensos de la música, tenir el do de transmetre als seus estudiants el seu amor apassionat per a la música. Se tant en tant, el Senyor Thomas intentava compondre, i un de les antigues revistes Y Cyfaill té una composició musical seva que diu en una nota a peu de pàgina que la va compondre quan mirava la bellesa de Llyn Tegid a South Bend, Minnesota. (Història dels gal·lesos a Minnesota, i a Iowa als pobles de Foreston i Lime Springs, recollida per els Vells Colonistes.
Editada per els Reverends Thomas E. Hughes i David Edwards, i els Senyors Hugh G. Roberts i Thomas Hughes. 1895)

Llyr [LHIIR] (m) 1 nom d'home 2 sant britó (topònim - Llan-llyr)

1
llys, llysoedd [LHIIS, LHØ sodh] (m) 1 jutjat 2 cort

2
llys [LHIIS] (f) (topònims) cort ("Llys-wen", etc)


Llys-du [lhiis-dii] -
1
topònim (ara perdut)
del barri Y Rhath, Caer-dydd. Segons John Hobson Mathews (Mab Cernyw) a la seva obra 'Cardiff Records' (Archius de Caer-dydd) (1889-1911):

“‘Llys-Du’(the black court.) Also called ‘Ty-Mawr’, Great House. A picturesque old house adjoining Roath churchyard on the south-east, between it and Cwrt-bach.”

(Llys-du (cort negra). També es diu “Ty-mawr” (casa gran). Una bonica antiga casa al costat del cementiri de l’església d’Y Rhath, al sud-est, entre aquest i Cwrt-bach)

ETIMOLOGIA: (llys = cort) + (du = negre). Antigament llys era un substantiu femení, però avui en dia és masculí. A la toponomia hi ha exemples de la forma femenina (Llys-wen) i la masculina (Llys-du)


llysiau [LHØS ye] (pl) vegeu: llysieuyn

llysnafedd [lhø SNA vedh] (m) llim, llot

llysnafog [lhø SNA vog] (adj) llimós

Llys-wen [lhiis WEN] (f) poble del sud-est

Llythyfnwg [lhø THØV nug] (f) 1 (Història) divisió (cwmwd = "veinat") de la cantref ("centenar") d'Elfael (Gal·les del Nord-est)

llythyr, llythyrau / llythyron [LHØ thir, lhø THØ re / lhø THØ ron] (m) carta


- bocs llythyrau, bocsiau llythyrau [boks lhø THØ re, BOKS ye lhø THØ re] (m) bústia

llythyr agored
SUBSTANTIU MASCULÍ
[lhø thir a go red]
PLURAL: llythyron agored [lhø thø ron a go red]

1
carta oberta
·······Llythyr Agored i Gyngor Gwynedd
·······carta oberta al consell (comarcal de) Gwynedd
ETIMOLOGIA: traducció de l'anglès 'open letter'

llythyrdy [lhø-thør-di] masculine noun
PLURAL llythyrdai [lhø-thør-dai]
1
oficina de correus menor = casa de correus en un lloc rural gestionada per un "administrador de correus menor" (is-bostfeistr) o una "administradora de correus menor" (is-bostfeistres) (són agents de l'oranització de correus, i no empleats)
Llythyrdy Pant-mawr rètol a l'oficina de correus menor de Pant-mawr, Powys, a la dècada dels setanta
ETIMOLOGIA: (llythyr = carta) + mutació suau + (ty = casa, edifici)

Llywela [lhø WE la] (f) nom de dona

Llywelyn [lhø WE lin] (m) (forma anglicitzada: Llewellyn [lø wé lin)]) (1) nom d'home (2) cognom (3) patronímic: ap Llywelyn; vegeu Llew

llywodraethwr, llywodraethwyr [lhø wo DREI thur, lhø wo DREITH wir] (m) governador

lobïo [lo- bi -o] verb
1
verb sense objecte pressionar per convèncer un diputat, un govern, una empresa; intentar influenciar una política explicant els seus propis arguments i propostes
Wedi lobïo effeithlon mi fu i’r Gweinidog wrthdroi penderfyniad y cyngor lleol Després de pressionar amb eficàcia el Ministre va anul·lar la decisió del municipi
2
verb amb objecte intentar influir algú d’aquesta manera
ETIMOLOGIA: lobi- (< anglès to lobby (= pressionar per convèncer, < lobby = vestíbul) + (-io sufix per formar verbs)

lochco [ -ko] verb
1
(comarca de Penfro) mira!
També: lochco chi!
Vegeu lychco

locomotif [lo-kø-mo-tiv] substantiu masculí
PLURAL locomotifau [lo-kø-mo--fe]
1
locomotor, maquina de tren
2
cwt locomotifau cotxera de màquines
ETIMOLOGIA: anglès locomotive (substantiu d'un adjectiu); llatí (locô d'un lloc, cas ablatiu de locus = lloc) + l'adjectiu motive < llatí medieval motiv(um) (= que causa el moviment) < mot(us) (= mogut) < (movêre = moure)

lolfa, lolféydd [LOL va, lol VEIDH] (f) sala d'estar

lom [lom] adjectiu
1
Forma amb mutació suau (ll > l) de llom, forma femenina de llwm = (terra, sol) improductiu; (paisatge) buit
gwlad lom, paisatge buit;
Y Waun Lom (topònim) el prat improductiu;
en aquest noms hi ha mutació suau de la consonant inicial d'un adjectiu que segueix un substantiu femení)

lon [LON] (adj) = llon (forma mutada)

lôn, lonydd [LOON, LO nidh] (f) 1 carreró 2 (Nord) carrer

- lôn bengaead, lonydd pengaead [loon ben GEI ad, lo nidh ben GEI ad] (f) atzucac, carreró sense sortida

lôn bôst, lonydd pôst [loon BOOST, lo nidh POOST] (f) (Nord) carretera principal ("carretera de (l transport) de correus")

- lôn gefn, lonydd cefn [loon GE ven, lo nidh KE ven] (f) carretera menor

loncian [LONGK yan] (v) fer footing

lori, lorïau / loris [LO ri, lo RI e / LO ris] (f) camió

- lori anghaffaelion [lo ri a ngha FEIL yon] (f) grua

- lori wartheg, lorïau gwartheg [lo ri WAR theg] (f) camió de bestiar

losen caru bach [lo sen KA ri BAAKH] (f) (tipus de caramel)

lotri, lotrïau [LO te ri, lo TRI e] (f) loteria

Lugu-dunum
1
topònim celta “fortalesa de Lugus”
Aquest es troba preservat en les topònims corrents
(1) Lyons
(2) Laon
(3) Loudon
(4) Laudun
(5) Montlezun
(6) Montlauzun
(7) Leiden
A Gal·les hi ha un exemple amb els elements al revers – Dinas Dinlle (localment Dinas Dinlla), < Dinlleu, una fortalesa del’Edat de Ferro


lwcdeithio [luk DEITH yo] (v) fer autostop

lwc [luk] (f) sort

lwcus [LU kis] (adj) sortós

lwffyn [lu-fin] substantiu masculí
PLURAL lwffod [lu-fod]
Gal·les del Sud
1
brètol
ETIMOLOGIA: (lwff) + (-yn sufix diminutiu)


lwlen [LU len] (f) (Nord) = elwlen

lwlod [LU lod] (pl) vegeu: lwlen / elwlen

lwyd [luid] adjectiu
1
Forma amb mutació suau (ll > l) de llwyd = gris
Y Berth-lwyd la bardissa grisa, granja 2km al sud d’Aber-nant SN3323 (comarca de Caerfyrddin)
Y Bont Lwyd el pont gris
Y Ffynnon-lwyd la font sagrada / la font grisa, granja 4km a l’est de Meidrim SN2820 (comarca de Caerfyrddin)
Y Graig Lwyd la roca grisa;
Y Garreg-lwyd la pedra grisa, granja 2km al nord-est de Crymych SN1833 (comarca de Penfro)
Y Waun-lwyd el camp (de l’erm) gris, granja 4km al sud de Crymych SN1833 (comarca de Penfro)
En aquest noms hi ha mutació suau de la consonant inicial d'un adjectiu que segueix un substantiu femení)
NOTA: (1) Noms topogràfics de noms habitatius (casa, granja, poble, ciutat) s’escriuen com a una sola paraula. Si té al final una paraula monosíl·laba accentauda s’hi posa al davant un guionet. Per tant, Y Garreg-lwyd
(2) Noms topogràfics que no són noms habitatius (turó, llac, pedra, pont, etc) s’escriuen amb els elements separats. Per tant Y Bont Lwyd.

Lygan [ -gan] substantiu femení
1
forma local de Helygain (qv) SJ2171 localitat de la comarca de Y Fflint, 5km al sud-est de Treffynnon
NOTA: (1) síl·laba final ai >a en aquesta part de la comarca, com a Gal·les del nord-oest
(2) pèrdua de la primera síl·laba, una carecterística típica de la llengua parlada

Lynwen [LØN wen] (f) nom de dona

1
Lyn
[LIN] (m) nom d'home (= Llywelyn)

2
Lyn
[LIN] (f) nom de dona (de l'anglès)

 


___________________________________________________________________________
 

adolygiad diweddaraf / darrera actualització 2007-04-05

 

___________________cod y gornel / codi del racó:_________

__________________________________________________

 

Free Hit Counters

(= nifer o weithiau yr agorwyd y tudalen hwn oddi ar 2007-04-05)

(= nombre de vegades que s'ha accedit a aquesta pàgina a partir de 2007-04-05)


___________________________________________________________________________