http://webs.racocatala.cat/catalunyacymru/vortaro_kimra_katalana_MILGI_cr_2620c.htm

 

Y Gwe-eiriadur Cymraeg a Chatalaneg

CR

Diccionari en línia de gal·lès per a catalanoparlants

 

Hafan / Inici

 

(delw 4703)

 

 

 

Cysylltwch â ni trwy’r llyfr ymwelwyr / Contacteu amb nosaltres a través del llibre de visitants YMWELFA

 

A 2616c .....  B 2617c .....  C 2618c .....  CE 2619c .....  CR 2620c .....  CY 2621c .....  D 2622c .....  E 2623c .....  F 2624c .....  G 2625c .....  GW 2626c .....  H I J K 2627c .....  L 2628c .....  M 2629c .....  N 2630c .....  O 2631c .....  P Q 2632c .....  PL 2633c .....  R 2634c .....  S 2635c ..... T 2636c ..... TR 2637c .....  U V W X Y Z 2638c

 

 

cr-
1 cr- < c’r- contracció de (k + vocal + r)
..1/ Carannog (nom d’home) > Crannog (en el topònim Llangrannog)
..2/ Caradog (nom d’home) > Cradog (així al cognom Cradog (“descendent d’en ap Caradog”), en anglès “Craddock”)
..3/ careiau > c’reiau > c’riau > crie / cria (= cordons de sabata)
..4/ cerydd (gal·les antic) > crydd (forma en gal.lès modern) (sabater). Cf Bretó kere (= sabater)
..5/ coranau > c’rane, c’rana, forma plural de coran que és una forma col.loquial de coron (= corona)

:_______________________________.

crac, craciau
[KRAK, KRAK ye] substantiu masculí
1 esquerda

:_______________________________.

crachach
[KRA khakh] (pl)
1 la burgesia gal·lesa que imita la llengua i costums anglesos (“crostes petites” -ach = sufix diminutiu i despectiu)

:_______________________________.

crachen, crachennau
[KRA khen, kra KHE ne] substantiu femení
1 crosta (de ferida)

:_______________________________.

crafangus
[ cra-va-ngis ] adjectiu
1
pesseter
ETIMOLOGIA:
(crafang-, arrel de crafangu = urpar) + (-us sufix adjectival)

:_______________________________.

crafiad, crafiadau [KRAV yad, jrav YÂ de] (substantiu masculí)

1
esgarrinxada

cael crafiad ar eich llaw esgarrinxar-se a la mà


:_______________________________.

craffu
[KRA fi] (verb)
1 “craffu ar” = observar intentament

:_______________________________.

cragen, cregyn / cragennau
[KRA gen, KRE gin / kra GE ne] substantiu femení
1 carculla, petxina
2 mynd i’ch cragen posar-se dins de la closca (“anar a la vostra closca”)
dod o’ch cragen sortir de la closca


:_______________________________.

craig, creigiau
[KRAIG, KREIG ye] substantiu femení
1 penyal, precipici

2 roca

3 bod mor sefydlog â’r graig ser tan ferm com una roca

:_______________________________.

Craig Berth-lwyd [ kraig berth-luid ]
1
turó de la comarca de Merthyrtudful, al sud de Treharris ST 0996
2
Craig-berth-lwyd districte aquí
ETIMOLOGIA: craig y berth lwyd - ‘el turó de la casa anomenada Berth-lwyd’ (craig = roca) + (y article definit) + mutació suau + (perth = bardissa) + mutació suau + (llwyd = gris)
NOTA: escrit “Graig Berthlwyd” al segle 1800.

:_______________________________.

Craig Ddu [ kraig -dhii]
1
SH/7010 penya-segat del districte de Meirionnydd (comarca de Gwynedd)
2
SH/6152 penya-segat del districte de Dwyfor (comarca de Gwynedd)
3
penya-segat de Castell ar Alun (comarca de Bro Morgannwg)
4
penya-segat d’Aberogwr (comarca de Bro Morgannwg)
ETIMOLOGIA: roca negra; (craig = roca) + mutació suau + (du = negre)
NOTA: Vegeu també la forma amb l’article definit (Y) Graig Ddu

:_______________________________.

crair, creiriau
[KRAIR, KREIR ye] substantiu masculí
1 relíquia

:_______________________________.

craith
[ kraith ] substantiu femení
PLURAL creithiau [ kreith -ye]
També: creithen [krei-then] (craith) + (-en, sufix diminutiu)
1
cicatriu, marc deixat per una ferida, una cremada
Roedd ganddo graith fawr o'r glust dde at ei ên
He had a big scar from his right ear to his chin

2
cicatriu = memòria d'una experiència dolorosa
fe dorrodd fy nghalon ac mae'r graith yn aros o hyd
va trencar el meu cor i el cicatriu encara hi és
darllennais yr hen lythyrau y bore 'ma ac mae'r hen graith wedi'i hagor eto
vaig llegir les velles cartes aquest matí i el vell cicatriu s'ha obert de nou

3
craith brech o craith y frech = clot de verola

4
sargit (en una peça de roba de llana)

ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic < cèltic
De la mateixa arrel britànica: : bretó kleizenn (= cicatriu)
De la mateixa arrel cèltica : irlandès créacht (= ferida)

:_______________________________.

cranc, crancod
[KRANGK, KRANG kod] substantiu masculí
1 cranc

:_______________________________.

cranclyd
[ krangk -lid] adjectiu
1
maniàtic, excèntric
ETIMOLOGIA: (cranc = persona eccèntrica) + (-lyd, sufix adjectiu)

:_______________________________.

crancsiafft
[ krangk -shaft] substantiu femení
PLURAL crancsiafftiau [ krang-shaft-ye ]
1
cigonyal

ETIMOLOGIA: anglès crankshaft (crank antigament = rodet de fil, < anglès antic) + (shaft = eix) < anglès antic sceaft (= pal); alemany der Schaft (= mànec de destral); paraula relacionada amb llatí scâpus (= pal), grec skeptron (= pal)

:_______________________________.

crand
[ krand ] adjectiu
1
majestuós, impressionant
Yng nghanol tref Livorno yn yr Eidal saif ty crand lle bu teulu Thomas Lloyd yn byw, a hwnnw bellach yw canolfan clwb tenis Livorno
Al mig del ciutat de Livorno a Itàlia hi ha una casa majestuosa on vivia la família de Thomas Lloyd, i aquella ara és el club de tennis de Livorno
aros mewn gwestyau crand estar-se en hotels de luxe
2
(hotel, cotxe, etc) de luxe, luxós
aros mewn gwestyau crand estar-se en hotels de luxe

3
(situació) fabulós, boníssim
(Gal·les del Nord)

4
(roba) ostentós
dillad crand roba ostentosa
actorau ac actoresau wedi ymgasglu yn eu dillad crand i ganmol eu gilydd
Actors i actrius reunits per complimentar-se
gwisgo'n grand empolainar-se
merched yn gwisgo hetiau crand dones que porten barrets elegants

5
(aspecte) elegant

6
impressionant, innecessàriament ornat
pam y mae'r Sais mor awyddus i gael geiriau crand am bethau bob dydd?
per què els anglesos són tan insistents en buscar paraules tan ornates per coses de cada dia?

7
excel·lent = que dóna una bona oportunitat per
Blynyddau yn ôl yr oedd Abertawe'n lle crand am ddrama
fa anys Abertawe era un bon lloc per actuacions teatricals

8
(accent anglès) impressionant, que pertany als nivells més alts de la societat
mae elfen gref o snobeiddiwch ym Mrs Jones Pant-mawr ac mae hi wastad yn siarad Saesneg gydag acen grandiach na'r Saeson eu hunain
hi ha un element molt fort d'esnobisme en la Sentyora Jones de Pant-mawr i sempre paral anglèa amb un accent més majestuós qure no pas els anglesos mateixos

ETIMOLOGIA: gal·lès crand < grand < anglès grand < francès antic grand = gran < llatí grandis = gran

:_______________________________.

crasu
[KRA si] (verb)
1 1 cuinar, torrar
2 eixugar

:_______________________________.

craswellt
[ kras -welht] substantiu masculí
1 herba seca
mor sych â chraswellt odyn tan sec com a herba seca (per calentar un) forn
ETIMOLOGIA: (cras = sec) + mutació suau + (gwellt = herba)

:_______________________________.

creadur, creaduriaid
[kre A dir, kre a DIR yed] substantiu masculí
1 1 criatura (animal)
2 pobret (y cr’adur!)

:_______________________________.

creawdwr, creawdwyr
[kre AU dur, kre AUD wir] substantiu masculí
1 creador

:_______________________________.

crech
[ krech ] adjectiu
1
forma feminina de crych (= arrugat, arrissat, agitat)
..1/ Com a primer element en paraules compostes amb un element principal femení
crechwen (= somriure de menyspreu), < gwên (= somriure)
..2/ Adjectiu després d’un substantiu femení – grech.
ffrwd grech torrent agitada

:_______________________________.

crechwen
[ krekh -wen] substantiu femení
PLURAL crechwenau [ krech--ne]
1
riallada
2
somriure de menyspreu
ETIMOLOGIA:
(crech, forma feminina de crych = arrissat, arrugat) + mutació suau + (gwên = somriure, somrís)

:_______________________________.

Credig
[KRE dig] substantiu masculí
1 (col·loquialment) nom d’home = Caredig

:_______________________________.

credu
[KRE di] (verb)
1 creure

:_______________________________.

credyd, credydau
[KRE did, kre DI de] substantiu masculí
1 crèdit

:_______________________________.

crefydd, crefyddau
[KRE vidh, kre VØ dhe] substantiu masculí
1 religió

:_______________________________.

crefft, crefftau
[KREFT, KREF te] substantiu femení
1 1 art
2 ofici (d’artesà)

:_______________________________.

crefftwr, crefftwyr
[KREF tur, KREFT wir] substantiu masculí
1 artesà

:_______________________________.

crefydd, crefyddau
[KRE vidh, kre VØD dhe] substantiu femení
1 religió

:_______________________________.

crefyddol
[kre VØ dhol] (adjectiu)
1 religiós

:_______________________________.

creigiau
[KREIG ye] (pl)
1 vegeu: craig

:_______________________________.

creigiog [kreig -yog] adjective
1
rocós
2
Y Mynyddoedd Creigiog Les Muntanyes Rocoses
ETIMOLOGIA: (creig- < craig = roca) + (-iog sufix per formar substantius)

:_______________________________.

creignant [kreig -nant] substantiu masculí
1
reira amb llit de roques
ETIMOLOGIA: (creig-, forma de síl·laba penúltima de craig = roca) + (nant = riera)

:_______________________________.

Creignant [kreig -nant] substantiu femení
1 SJ2535 localitat de la comarca de Shropshire, Angalterra, a la frontera gal·lesa a prop de Llangollen / Y Waun / Croeoswallt
ETIMOLOGIA: Vegeu l’entrada anterior

:_______________________________.

creiriau [KREIR ye] (pl)
1 vegeu: crair

:_______________________________.

creision
[KREI shon] (pl)
1 vegeu: cras

:_______________________________.

creisionyn yd, creision yd
[krei SHO nin IID, KREI shon IID] substantiu masculí
1 floc de blat d’indi

:_______________________________.

crempogen, crempogau
[krem
PO gen, krem PO ge] substantiu femení
1 crep

:_______________________________.

creon, creonau [KRE on, kre O ne] substantiu masculí
1 llapis de cera

:_______________________________.

creu
[KREI] (verb)
1 crear

:_______________________________.

Creuddyn
[KREI dhin] substantiu femení
1 topònim

:_______________________________.

creulon
[KREI lon] (adjectiu)
1 cruel

:_______________________________.

creulondeb
[krei LON deb] substantiu masculí
1 crueltat

:_______________________________.

creu ymwybyddiaeth o
[krei øm ui BØDH yeth o] (verb)
1 conscienciar

:_______________________________.

crib, cribau
[KRIIB. KRI be] (mf) Nord: substantiu masculí
1 , Sud substantiu femení
1 1 pinta
2 serra, cim (de muntanyeta)

 

:_______________________________.

cribiad [ krib -yad] substantiu masculí
PLURAL cribiadau [ krib- -de]
1 (acció) pentinada
rhoi cribiad i’ch gwallt fer una pentinada als cabells
ETIMOLOGIA: (crib-, arrel de cribo = pentinar) + (-i-ad sufix per formar substantius)


:_______________________________.

cribin
[ krî -bin] substantiu femení (també un substantiu masculí)
PLURAL cribiniau [ kri- bin -ye]
1
Gal·les del Nord rascla (de la sega d'herba); al sud és rhaca
2
Gal·les del Nord garrepa

ETIMOLOGIA: (crib = pinta) + (-in, sufix)

:_______________________________.

cribiniad
[ kri- bin -yad] substantiu masculí
PLURAL cribiniadau [krii-bin- ya -de]
(Gal·les del Nord)

1
rasclada, acció de rasclar; rhoi cribiniad i to rake, to give a raking to
2
rasclada = allà aplegat amb un cop de la rascla

ETIMOLOGIA: (cribin = rascla) + (-iad)

:_______________________________.

cribo
[KRI bo] (verb)
1 pentinar

:_______________________________.

criced
[KRI ked] substantiu masculí
1 criquet

:_______________________________.

crimog
[ kri -mog] substantiu femení
PLURAL crimogau [kri- -ge]
1
canya (de la cama)
2
obsolet protector de la canya de la cama
3
obsolet cama; i com a extensió d'aquest sentit, s'aplica a accidents geogràfics: cresta, crestall

ETIMOLOGIA: (crimp = fràgil) + (-og)

:_______________________________.

crimogio
[ kri- mog -yo] verb
1
William Owen-Pughe, al seu diccionari de 1793/1803, diu -”crimmogiaw” (traduit de l'anglès) “fer puntades de peu. És un divertiment dels homes de la comarca de Penfro; fan trobades per aquest motiu, on acudeixen degudament preparats amb sabates gruixudes amb claus sobresalten dels costats “. La forma meridional és més aviat crimogo [kri--go]

ETIMOLOGIA: (crimog = canya de la cama) + (-io, sufix per formar verbs)

:_______________________________.

crimp (1)
[ krimp ] adjectiu
1
dur, cruixent rhostio yn grimp rostir fins que sigui cruixent; bara saim wedi ei ffrio'n grimp pa fregida (en greix de multó / bou / porc) fins que sigui cruixent
2
godro'n grimp munyir fins que la vaca, etc, quedi seca; (figuratiu) esplotar (diners, idees d'algú) fins que no en quedi
3
sec; sych grimp (sych = sec) + mutació suau + (crimp = cruixent) més sec que una banya
4
sec (de la boca després d'ingerir massa alcohol)
5
Gal·les del Nord llosgi'n grimp fer cendres alguna cosa, quedar completament carbonitzat
ETIMOLOGIA: anglès crimp = fràgil, cruixent < anglès antic gecrympan = cargolar-se, enrullar-se

:_______________________________.

crimp (2)
[ krimp ] substantiu masculí
PLURAL crimpiau [ krimp -ye]
1
tall esmolat, fil esmolat
2
cresta, crestall; Y Crimpia' (“les crestes” – forma local de crimpiau – al nord-oest de Gal·les una –au es pronuncia com a -a) lloc de Capelcurig (Gwynedd, Gal·les del nord-oest); Nant y Crimp (“riera de la cresta”) riera de Pont-lliw (comarca d' Abertawe, Gal·les del sud-est),
3
Gal·les del Nord persona garrepa; hen grimp 'di hwnnw el de que parles és un garrepa acabat

ETIMOLOGIA: de l'adjectiu crimp = fràgil, cruixent

:_______________________________.

crimpen
[ krim -pen] substantiu femení
1
Gal·les del Nord garrepa (dona); crimpyn garrepa (man)
2
Gal·les del Sud-oest coca de civada cuita fins que sigui ben dura

ETIMOLOGIA: ( crimp = fràgil, cruixent; garrepa ) + (-en)

:_______________________________.

crimpio
[ krimp -yo] verb
1
verb sense objecte Gal·les del Nord socorrar-se, socarrimar-se (davant del foc)
2
verb amb objecte Gal·les del Sud-oest airejar la roba davant el foc
ETIMOLOGIA: ( crimp = fràgil, cruixent; sec ) + (-io)
NOTA: formes locals: Gal·les del Sud crimpio > crimpo

:_______________________________.

crimpyn
[ krim -pin] substantiu masculí
1
alguna cosa marcida (per la calor); llosgi'n grimpyn (del sol): fer marcir-se (alguna cosa) (“cremar en una cosa cruixent / fràgil”)
2
Gal·les del Nord garrepa (home); crimpen garrepa (dona)
ETIMOLOGIA: ( crimp = (substantiu) garrepa, (adjectiu)
1 fràgil, cruixent) + (-yn)

 

:_______________________________.

Y Crindai
krin -dai] -
1 localitat de la comarca de Casnewydd (barri de la ciutat de Casnewydd, on antigament hi havia una casa pairal Y Crindai) ST3089
ETIMOLOGIA: probablament 'cases amb sostre de palla pansida / joncs pansits', forma plural de crindy

:_______________________________.

crindir
[ krin -dir] substantiu masculí
PLURAL crindiroedd [ krin--rodh ]
1
terra seca
ETIMOLOGIA: (crin = pansit, sec) + mutació suau + (tir = terra)

:_______________________________.

cringoch
[ krin -gokh] adjectiu
1
(persona) de cavells vermells arrissats dyn cringoch home pelroig
2
(cavells) vermells i arrissats mwng o wallt cringoch cabellera vermella
3
(guineu) vermell, amb pell vermella

ETIMOLOGIA: (crin = pansit, arrissat) + mutació suau + (coch = vermell)

:_______________________________.

crindy
[ krin -di] substantiu masculí
PLURAL crindai [ krin -dai]
1
obsolet casa amb sostre de palla o ajoncs; vegeu el topònim 'Y Crindai'

ETIMOLOGIA: probablament 'casa de sostre de palla pansida / joncs pansits'; (crin = pansit, sec) + mutació suau + (ty = casa)

:_______________________________.

Crindy
[ ø krin -di] -;;)
1
sobrenom de la taverna 'The Bull's Head' de Walbrook, Londres, on una associació literària els Gwyneddigion de gal·lesos exiliats es reunien al finals dels 1700 i principis del 1800

ETIMOLOGIA: (crin) + mutació suau + (ty = casa, taverna). Els membres de l'associació li deien al tavarner Y Crin [kriin] , i per tant el sentit és 'Ca'n Crin'. El malnom pot ser o 'pansit' (de l'aspecte del taverner), o pot ser de la seva falta de generositat, perquè també té el sentit de 'garrepa'

:_______________________________.

crinjio
[ krinj -yo]
(verb sense objecte)
1
(anglicisme) encongir-se de fàstic

Mi fydda i'n crinjio bob tro y bydda i yn gweld y rhaglen honno

M'encongeixo de fàstic cada vegada que veig aquell programa
ETIMOLOGIA: anglès cringe = encongir-se de fàstic < anglès antic cring(an) = rendir-se en una batalla

:_______________________________.

crinllys
[ krin -lhis] substantiu femení
PLURAL crinllys [ krin -lhis]
1
paraula literària violeta; violetes
ETIMOLOGIA: (crin-, aparentment del grec krinon = lliri) + mutació suau + (llys = planta) > *crinlys > crinllys

:_______________________________.

crist croes y Beibl
[krist krôis ø bei-bil]
1
col·loquialment cris' croes y Beibl; dit a algú que dubta que és veritat allò que diueu; = t'ho juro!

ETIMOLOGIA: “la creu de Jésus de (la portada de) la Bíblia”; gal·lès < anglès mitjà Cris'-cross, Crist-cross = la creu de Jesucrist (Crist, anglès modern Christ = Jesucrist) + (cross = creu)

:_______________________________.

crist croes, tân poeth
[crist krôis taan pôith] -;;)
1
col·loquialment cris' croes tân poeth; dit a algú que dubta que és veritat allò que diueu; = t'ho juro! (“

ETIMOLOGIA: “la creu de Jésus, foc calent”; gal·lès < anglès mitjà Cris'-cross, Crist-cross = la creu de Jesucrist (Crist, anglès modern Christ = Jesucrist) + (tân = foc) + (poeth = calent)

:_______________________________.

crino
[KRI no] (verb)
1 pansir-se

:_______________________________.

crïo
[KRI o] (verb)
1 1 llorar

:_______________________________.

Crist [KRIST] substantiu masculí
1 Jesucrist

:_______________________________.

Cristion, Cristnogion
[KRIST yon, krist NOG yon] substantiu masculí
1 cristià

:_______________________________.

criw, criwiau
[KRIU, KRIU ye] substantiu masculí
1 equip

:_______________________________.

crïwr
[krî -ur] substantiu masculí
PLURAL crïwyr [krî -wir]
1
cridador
2
crïwr tref cridador (que avisa de la seva arribada amb campana i que crida anuncis als ciutadans) IOH
També: belman (de l’anglès ‘bellman’, home amb una campana)

ETIMOLOGIA: (cri- arrel de crïo = cridar) + (-wr sufix d’agent, = ‘home’)

:_______________________________.

criws
[krius] substantiu masculí
Gal·les del Sud
1
emborratxament
bod ar y criws estar fent gresca i borratxant-se
ETIMOLOGIA: criws < carws [ka-rus] < anglès carouse < francès < francès mitjà
carouse < alemany (dialectal) gar ûs (= gar aus trinken plenament + fora + beure, beure’s-ho tot)

:_______________________________.

Croateg
[kro A teg] (f / adj) croat (llengua)

:_______________________________.

croc
[krok] substantiu masculí
PLURAL crocs [kroks]
1
hen groc (persona vella) carrossa, vellot
hen groc dioglyd el vellot gandul
2
hen groc cavall vell i inútil
3
hen groc cotxe vell
ETIMOLOGIA: anglès crock (= persona vella i inútil /animal vell i inútil /cosa vella i inútil; antigament ovella decrèpita ) < terrabaixès (d'Escòcia), probablament holandès kraak (= persona decrèpita, animal decrèpit); paraula relacionada amb la paraula noruega krake (= animal malaltís), 

:_______________________________.

crocbris
[ krok -bris] substantiu masculí
PLURAL crocbrisiau [ krok- bri -she]
1 preu exorbitant
talu crocbris am rywbeth pagar una cosa a preu d’or
codi crocbris am rywbeth cobrar moltíssim per alguna cosa
ETIMOLOGIA: ‘preu de penjar’ (crog-, stem of crogi = penjar) + mutació suau + (pris = preu); c + p > gb > cb


:_______________________________.

croen, crwyn
[KROIN, KRUIN] substantiu masculí
1 pell

2 croen neidr PLURAL crwyn nadroedd pell de serp
3 Does dim gwaith yn eich croen chi Ets una persona que és poc disposat a treballar

:_______________________________.

croes, croesau / crwys
[KROIS, KROI se / KRUIS] substantiu femení
1 creu
- croes Geltaidd, croesau Celtaidd [krois GEL tedh, kroi se KEL tedh] substantiu femení
1 creu celta
- y Groes Goch [ø grois GOOKH] substantiu femení
1 la Creu Roja

2 Y Groes Sanctaidd
La Santa Creu
Eglwys y Groes Sanctaidd Església de la Santa Creu

(nom d’una església de Llanor, Gwynedd)
 


:_______________________________.

croesair, croeseiriau
[KROI sair, kroi SEIR ye] substantiu masculí
1 mots encreuats

:_______________________________.

croesawu
[kroi SAU i] () acollir

:_______________________________.

Croescwrlwys
[kroi SKUR luis] substantiu femení
1 districte de Caer-dydd

:_______________________________.

croesewl [ kroi -seul] substantiu femení
1
(Gal·les del Sud-est) cruilla Vegeu croesheol [krois-heul]

:_______________________________.

croesfa, croesféydd
[KROIS va, krois VEIDH] substantiu femení
1 pas (de vianants)

:_______________________________.

croesfan, croesfannau
[KROIS van, krois VA ne] substantiu femení
1 pas (de vianants)
- croesfan reilffordd, croesfannau rheilffordd [KROIS van REIL fordh, krois VA ne RHEIL fordh] substantiu femení
1 (ferrocarril) pas a nivell
- croesfan zebra [KROIS van ZE bra] substantiu femení
1 pas zebra

:_______________________________.

croesfwa
[krois- -a] substantiu femení
PLURAL croesfwâu [krois-vu-ai]
1
ballesta

ETIMOLOGIA: calc de l’anglès ‘crossbow’ (croes = creu) + mutació suau + (bwa = arc)

:_______________________________.

croesfwäwr
[krois-vu-â-ur] substantiu femení
PLURAL croesfwäwyr [krois-vu-â-wir]
1
ballester

ETIMOLOGIA: (croesfwa = ballesta) + (-wr sufix = home)

:_______________________________.

croesffordd, croesffyrdd
[KROIS fordh, KROIS firdh] substantiu femení
1 cruïlla, quatre cantons

  

:_______________________________.

croesheol [krois-heul, kroi-seul] substantiu femení
PLURAL croesheolydd [krois- heu –lidh, kroi-seu-lidh]
(Gal·les del Sud)
1
cruilla - la intersecció de dues carreteres o dos carrers
Lle ofnadwy am ysbrydion oedd Croesol Rhiw Felan yn Nhonyrefail
La cruilla de Rhiw Felan al poble de Tonyrefail era un lloc perillós per (torbar) esperits
..1/ Penygroesheol (“(el) final (de) la cruïlla”). Nom de carrer de Trelewis (Treharris, comarca de Merthyrtudful) (amb grafia errònia “Pen-y-Groes Heol”)
..2/ Croesheol y Sblot lloc de la comarca de Bro Morgannwg on Heol y Wig (la carretera de Wig) creua la carretera de Sain Dunwyd cap a Llanfihangel y Bont-faen (“(la) cruïlla (de)l Sblot”) – (Y Sblot = nom d’una granja a la carretera de Sain Dunwyd)
..3/ Croesol Tyn-y-bryn la cruïlla de Tyn-y-bryn; lloc de Tonyrefail
Dyna Dic yn tynu ein sylw at ganwyll gorff yn dod oddiwrth Groesol Tyn-y-bryn tua’r Waun-rhydd (Hanes Tonyrefail - Atgofion am y Lle a’r Hen Bobl.
Thomas Morgan. 1899, Caerdydd. Tudalen 60)
Dic va cridar la nostra atenció a una espelma de mort (llum a la foscor que antigament es penseva que era la flama d’una espelma d’un seguici mortuori fantasmal, presagi d’una mort iminent) que venia de Croesol Tyn-y-bryn (la cruïlla de la granja de Tyn-y-bryn) en direcció a Y Waun-rhydd.
2
cruilla - una de les quatre branques d’una cruilla Dim on un ty oedd ar Donyrefail y pryd hynny. Roedd yn sefyll yn nghanol y Pentre, lle y mae pedair o groesheolydd - un yn arwain i’r Cymer, un arall i Lantrisant, un arall i Glynogwr, a’r llall i Gwm Elái, ac yn arwain i’r Bont-faen.
(Addasiad o ddarn yn “Hanes Tonyrefail - Atgofion am y Lle a’r Hen Bobl”, Thomas Morgan, 1899, Caerdydd. Tudalen 46)
Només hi havia una casa a Tonyrefail en aquella època. Era situada al mig del poble, on hi ha quatre camins – un que va cap a Cymer, un altre cap a Llantrisant, un altre cap a Glynogwr, i un altre cap a Cwm Elái, i endavant cap a Y Bont-faen.
Croesheolydd granja al sud de Rhiwderin, al costat del sud-oest cap a Pen-y-lan
(?la forma local és segurmanent Croesewlydd)
ETIMOLOGIA: (croes = creu, froma del signe + o de la lletra x) + (heol = carrer, carretera)
NOTA: Col·loquialment al sud-est és
..1/ croesol / y groesol [kroi –sol / ø groi -sol] o
..2/ croesewl / y groesewl [kroi –seul / ø groi -seul].
..3/ També sense la mutació suau – y croesewlkroi -seul]

:_______________________________.

croesi
[KROI si] (verb)
1 creuar

:_______________________________.

croesi'r bont
[kroi-sir bont]
1
passar pel pont
2
passar pel pont - dit dels aprenents de gal·lès que passen a ser capaços de parlar amb fluidesa
3
fe groeswn ni'r bont honno pan ddown ni ati hi mirarem el problema en un moment oportú (“passarem pel pont quan hi arribarem”)

:_______________________________.

croeslin
[kroes -lon] substantiu femení
PLURAL croesliniau [krois-lin-ye]
1
diagonal

ETIMOLOGIA: (croes = arrel de creosi = creuar ) + mutació suau + ( llin = línia )

:_______________________________.

..1 croeso [ kroi -so] substantiu masculí
1 benvinguda
noswaith dda a chroeso (presentador de la ràdio, TV) bona nit i benvinguts
croeso cymysg una benvinguda no unànima
Croeso cymysg a fu i’r datganiad la declaració va tenir un acollida variada??
croeso tlawd benvinguda poc entusiasta
croeso oeraidd benvinguda poc entusiasta
croeso oerllyd benvinguda poc entusiasta

2 croeso! (sigues) benvingut / benvinguda / benvinguts / benvingudes! (salutació a algú que arriba en un lloc i que es rep amb molt de gust)
Molt freqüent als indicadors i els rètols del país. Amb topònims, hi ha mutació suau (de les nou consonants inicials c p t / g b d / m ll rh) després de la preposició i (= a)
Cymru: Croes i Gymru! Benvinguts a Gal·les
Caernarfon: Croeso i Gaernarfon Benvinguts a Caernarfon
Pwllheli: Croeso i Bwllheli Benvinguts a Pwllheli
Tregaron: Croeso i Dregaron Benvinguts a Tregaron
Gartholwg: Croeso i Artholwg Benvinguts a Gartholwg (“Church Village”)
Bangor: Croeso i Fangor Benvinguts a Bangor
Dinbych: Croeso i Ddinbych Benvinguts a Dinbych (“Denbigh”)
Merthyrtudful: Croeso i Ferthyrtudful Benvinguts a Merthyrtudful
Llandudno: Croeso i Landudno Benvinguts a Llandudno
Rhuthin Croeso i Ruthin Benvinguts a Rhuthin
Y Drenewydd: Croeso i’r Drenewydd Benvinguts a Y Drenewydd (“Newtown”)
Y Trallwng: Croeso i’r Trallwng Benvinguts a Y Trallwng (“Welshpool”)

3 croeso i bawb tots hi sou convidats
4 benvinguda = ceremònia de benvinguda
fel rhan o groeso swyddogol y Maoriaid com a part de la benvinguda dels maoris
5 Bwrdd Croeso Cymru Direcció de Turisme de Gal·les (“Junta de la Benvinguda de Gal·les”)
Y Bwrdd Croeso la Direcció de Turisme
6 Croeso Chwe-deg Naw (“La benvinguda de seixanta-nou”)
Celebració organitzada pel govern anglès a l’any 1969 per l’Investidura del príncep anglès Charles Windsor com a Príncep de Gal·les al castell de Caernarfon
7 rhoi croeso i (rywun) donar la benvinguda a algú
8 parod eich croeso acollidor (“preparat la vostra benvinguda”)
llawn croeso acollidor (“ple (de) benvinguda”)
9 parti croeso’n ôl festa del retorn a casa (“festa (de) benvingut tornat”)
10 does dim croeso i chi yma aquí no us volem
(“no hi ha cap benvinguda per a vos aquí”)
mae croeso i chi bob amseer sereu benvingut sempre
(“hi ha una benvinguda per a vos sempre”)
11 can croeso iddo ei wneud està lliure de fer-ho; que ho provi! (“cent benvingudes a ell per fer-ho”)
gya
12 mynd yn hyfach na'ch croesoabusar de l’acolliment d’algú (“esdevenir més agosarat que la vostra benvinguda”)
aros yn hwy na'ch croeso no robar mai l’hora d’anar-se’n (“quedar més llarg / més temps que la vostra benvinguda”)
13 mae croeso ichi alw si truqueu, sereu benvinguts
14 â chroeso no hi ha cap inconvenient
â phob croeso no hi ha cap inconvenient

15 â chroeso per merèixer (per afirmar una petició per un favor)
16 mawr ei groeso d’una gran acceptació
llyfr fydd yn fawr ei groeso un llibre que tindrà una gran acceptació
17 croeso i chi i... (amb ironia, d’algúna cosa que no val gaire que pertany a un altre, com si se la regalés al mateix propietari)
Aflwyddiant mawr yw tim cenedlaethol y Saeson. Fel ag y mae pethau, croeso iddynt i'w tîm!
La selecció nacional anglesa és un gran fracàs. Tal com són les coses, que es quedi!
18 Croeso Nom de casa, hotel, etc
bydd croeso yn aros yn y bryniau
we'll keep a welcome in the hillsides

19 croeso i poder
Croeso iddo ddo i ‘ngweld i unrhyw dro Pot venir a veure’m quan vulgui
ETIMOLOGIA: croeso < croesaw. Etimologia desconeguda. Possiblement una paraula derivada de croes (= creu)

:_______________________________.

2 croeso
[KROI so] (verb)
1 sigues benvingut

:_______________________________.

croesol [ kroi -sol] substantiu femení
1 (Gal·les del Sud-est) cruilla Vegeu croesheol [krois-heul]

:_______________________________.

crog
[KROOG] (adjectiu)
1 penjat

:_______________________________.

crogi
[krô -gi] verb
verb amb objecte
1
penjar = matar algú penjant-lo

Eled i’w grogi! “Que s’en vagi (ell / ella) a estar penjat”
2
penjar = matar algú penjant-lo com un càstig

Esther 2:23 A phan chwilwyd y peth, fe a gafwyd felly: am hynny y crogwyd hwynt ill dau ar bren. Ac ysgrifennwyd hynny mewn llyfr cronicl gerbron y brenin.
Esther 2:23 .....      
Crogai ei fam ta hynny'n elw iddo “penjaria la seva àvia si allà fós un benefici er ell”

crogi delw o rywun penjar algú en efigie
3
(obsolet) crucificar
4
cael eich crogi = morir penjat (“rebre el vostre penjar”)
5
mynd i'ch crogi = fer coses que inevitablement portaran un càstig (“anar al vostre penjar”)
6
crogi eich hun (“penjar + vostre + un”), penjar-se més correctament eich crogi eich hun (“vostre + penjar + (de) vostre + un”)
7
quedar penjat, suspès
Wedi'r ddamwain ar y bont, roedd y lori yn crogi uwch law y ffordd brysur o dan y bont
després de l'accident sobre el pont, el camió quedava penjat damunt una carretera molt transitada sota el pont
8
penjar a la paret
hen lun a grogasai ei nain yn y parlwr
una antiga pintura que la seva àvia havia penjat a la cuina
8 penjar / ser penjat entre dos suports
hamoc a grogai rhwng dwy goeden
hamaca que quedava penjada entre dos arbres
10 crogi, diberfeddu a chwarteru penjar, treure els budells i tallar els membres
crogi a darnu penjar i tallar els membres i el cap
Rhoddodd y gwarchodlu yno yr hen Spenser i’r frenhines. Crogwyd a darnwyd ef, a rhoddwyd ei gnawd i gwn. El seguici va donar Spenser a la Reina. Va ser penjat i tallat (en trossos) i la seva carn va ser donada a gossos

11
quedar suspés (porta) d'un pilar
crogir y llidiart wrth fachau haearn yn awr, ond gynt troai ar ei gorddyn wrth wden
la porta ara se suspendeix de ??xarneres de ferro però anteriorment es girava sobre els pivots mitjançant baguetes de vímet

12
crocbren patíbul (crog-, arrel de crogi = penjar) + mutació suau + (pren = pren)
13
Gal·les del Nord dos i'th grogi!
que et pengin! (“ves-te a penjar”)

Cyngor y Dre! Aed i'w crogi!
l'Ajuntament. Que els pengessin!

14
Gal·les del Sud cer i grogi! que et pengin! (“ves a penjar / a ser penjat”)
15
mae llawer ffordd i ladd ci heblaw ei grogi hi ha moltes maneres d'assolir una finalitat, només hem de pensar en el problema (“hi ha moltes maneres de matar un gos a més de penjar-lo”)
16
ar eich crogi encara que us pengessin
rwi'n addo ar 'y nhrogi na weda i air wrth neb
Juro encara que em pengessin que no diré a ningú (“prometo tot i el meu penjar no diré a ningú”) (= per estalviar-me d'un penjament)

17
tros eich crogi, dros eich crogi encara que em pengessin
a i ddim i'w weld o dros 'y nghrogi! no aniré a veure'l encara que em pengessin (= per estalviar-me d'un penjament)
Juro encara que em pengessin que no diré a ningú (“prometo tot i el meu penjar no diré a ningú”)

ETIMOLOGIA: (crog = patíbul) + (-i, sufix per formar verbs); crog < britànic < llatí *croc-em (= creu)
De la mateixa arrel britànica: còrnic krog (= suspensió); bretó krougañ (= penjar)


 


:_______________________________.

croglith
[KROG lith] substantiu femení
1 (Bíblia) Sant Joan, 18-29 - versos de la crucifixió (crog = creu, llith = lectura)
- Dydd Gwener y Groglith = divendres sant (“divendres (de) (la) lectura (sobre la) creu/crucifixió”)

:_______________________________.

crombil
[krom-bil] substantiu femení
PLURAL crombiliau [krom-bil-ye]
1
(ocell) pap
2
ventre
fe aeth e i lawr i’r dafarn i gael rhyw ychydig o gwrw yn ei grombil
Va baixar a la taverna per introduir una mica de cervesa al seu ventre
hel yn eich crombil farcir-se amb menjar (“ajuntar al vostre ventre”)

3
el més pregon de..., el cor de
daeth hen wr o grombil y siop
un home vell va venir de la fondària de la botiga
yng nghrombil y ddaear
a les profunditats de la terra ??
bachodd bump o fygiau o grombil y cwpwrdd
va treure cinc tasses de les profunditats de l’armari
fflat newydd sy tua deng munud o waith cerdded o grombil y ddinas
pis nou que és a deu minuts a peu del centre de la ciutat
yng nghrombil y coed al bell mig del bosc

ETIMOLOGIA: (crom = forma femenina de crwm = corbat) + mutació suau + (pil = pell, pap d’ocell)

:_______________________________.

cromlin
[crom -lin] substantiu femení
PLURAL cromliniau [krom-lin-ye]
1
linia corbada (en un gràfic)
2
amgrwm convex
cromlin amgrwm línia convexa
ceugrwm concau
cromlin geugrwm línia concava

ETIMOLOGIA: (crom = forma femeninia de crwm = corbat) + mutació suau + ( llin = línia )

:_______________________________.

cronglwyd
[krong-luid] substantiu femení
PLURAL cronglwydi [krong-lui-di]
1
obsolet encanyissat del sostre
2
obsolet sostre

Genesis 19:8 Wele, yn awr, y mae dwy ferch gennyf fi, y rhai nid adnabuant wr; dygaf hwynt allan atoch chwi yn awr, a gwnewch iddynt fel y gweloch yn dda; yn unig na wnewch ddim i'r gwyr hyn; oherwydd er mwyn hynny y daethant dan gysgod fy nghronglwyd i
Genesis 19:8 ...

Mathew 8:8 A'r canwriad a atebodd ac a ddywedodd, Arglwydd, nid ydwyf deilwng i ddyfod ohonot dan fy nghronglwyd: eithr yn unig dywed y gair, a'm gwas a iacheir
Matthew 8:8 ...

ETIMOLOGIA: cronglwyd [kro-ngluid] < “cróng-glwyd” [krong-gluid] < “crón-glwyd” [kron-gluid] < cromglwyd [krom-gluid] (crom, forma feminina de crwm = encorbat) + mutació suau + (clwyd = encanyissat). Hi havia confusió entre crwm / crom (= corbat) i crwn / cron (= rodó); i la combinació n-g, com en el topònim Bangor) es va fer ng, com a la paraula llong; una altre exemple d'aquest canvi és dan|gos (= mostrar) (n-g) que al nord és diu dangos (ng)

:_______________________________.

cronlyn
[ kron -lin] substantiu masculí
PLURAL cronlynnau [ kron- -ne]
1 pantà
Cronlyn Pontsticyll pantà de Pontsticyll
ETIMOLOGIA: primer exemple de la paraula: any 1851 (cronn- arrel de cronniç = recollir) + mutació suau + (llyn = llac)


:_______________________________.

cropian
[KROP yan] (verb)
1 arrosegar-se (Nord) ; Sud = crepian

:_______________________________.

crosewl
[ kro -seul] substantiu femení
PLURAL crosewlydd [ kro-seu-lidh]
(Gal·les del Sud-est)
1
cruïlla; vegeu: croesheol
Croesheolydd granja al sud de Rhiwderin, al costat de la carretera de Pen-y-lan
(no tinc constància de la forma local, però és segurmanent Crosewlydd)

:_______________________________.

crosol [ kro -sol] substantiu femení
(Gal·les del Sud-est)

1
cruïlla; vegeu: croesheol

:_______________________________.

croten, crots
[KRO ten, KROTS] substantiu masculí
1 noia (Sud)

:_______________________________.

crotes, crotesi
[KRO tes, kro TE si] substantiu femení
1 noia (Sud)

:_______________________________.

1 croth, crothau
[KROOTH, KRO the] substantiu femení
1 matriu

:_______________________________.

2 croth (y goes)
[kroot ø GOIS] substantiu femení
1 panxell de la cama (“matriu de la cama”)

:_______________________________.

crud, crudau
[KRIID, KRI de] substantiu femení
1 bressol

:_______________________________.

crug, crugiau
[KRIIG, KRIG ye] substantiu masculí
1 puiget
:_______________________________.

crwban, crwbanod
[KRU ban, kru BA nod] substantiu masculí
1 tortuga
- crwban môr, crwbanod môr [kru ban MOOR, kru BA nod MOOR] substantiu masculí
1 tortuga de mar

:_______________________________.

1 crwca
[kru -ka] adjectiu
1
geperut, gepic
hen wraig grwca una vella dona geperuda

2
torçat
trwyn crwca nas aguilenc
3
pont grwca pont de vianants arquejat

..........R
hyd y bompran grwca
..........Pw welas ti'n mynd drwa? (= pwy a welaist ti yn mynd drwodd?)
..........Dy gariad di, lliw blota'r drain, (= lliw blodau’r drain)
..........Fel cambric main o'r India
Versicle de forma ‘Triban’, del sud-est de Gal·les, segle 1800

..........El gual del pont de vianants arquejat
..........Qui vas veure traverssant-lo?
..........El teu estimat, el color de les flors de l’arç
..........Com tela fina cambra de l’Índia
4
ffon groca, plural ffyn crwca = bastó corbat (per a jocs com el hocei)
5
Cae Crwca nom de camp de Llangrallo (comarca de Pen-y-bont ar Ogwr). Camp amb un pujolet o túmul

NOTA: la forma feminina és croca, i també crwca
ffon groca = bastó curvat, pompren grwca pont de vianants arquejat

ETIMOLOGIA: anglès mitjà croke (= anglès modern crook) < noruec krokr (= ganxo)


:_______________________________.

crwm
[krum] adjectiu
1
corb, tort
2
(persona) inclinat, corbat
3
en paraules compostes o formes derivades masculines com a primer element crym-
..... 1) cryman = falç
.....(2) crymedd = curvatura
.....(3) crymffast = noi
.....(4) crymgledd = sabre (“espasa corbada”)
.....(5) crymlyn = llac corbat
També el verb crymu = corbar

4
en paraules compostes femenines com a primer element crom-
.....(1) crombil (ocell) pap (crom = forma femenina de crwm = corbat) + mutació suau + (pil = pell, pap d’ocell)
.....(2) cromfach parèntesi
.....(3) cromgell volta
.....(4) cromlech dolmen
.....(5) cromlin línia corbada (eg d’un gràfic)
5
amgrwm convex
cromlin amgrwm línia convexa
ceugrwm concau
cromlin geugrwm línia concava
6
cefngrwm geperut
7
(nas) aguilenc

ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic < cèltic
de la mateixa arrel britànica: còrnic kromm (= corbat), bretó kromm (= corbat)
De la mateixa arrel cèltica : irlandes crom (= corbat)
grec kramb- (krambeê = planta amb feulles arrugades, com una col)
cf tirbaixès (Escòcia) crummock
= pal amb cap corbat < escocès (gaèlic) cromag (= ganxo)

NOTA: forma feminina: crom, plural crymion

:_______________________________.

crwn, crynion
[KRUN, KRØN yon] (adjectiu)
1 rodó

:_______________________________.

crwner
[kru -ner] substantiu masculí
PLURAL crwneriaid [kru- ner -yed]
1
jutge de primera instància = oficial de la llei que fa una enquesta post-mortem per investigar morts que són sota sospita o la consequència d’un accident. Històricament era un oficial de la comarca o municipi que tenia la funcció de conservar actes de judicis i per protegir bens reials. Una responsibilitat que té avui que ha sobreviscut d’aquesta antiga responsibilitat és decidir si un ‘tresor trobat’ (per exemple, bosses de monedes antigues enterrades, artefactes d’antigues tombes) son la propietat de la Corona o del descobridor
NOTA: També col·loquialment crowner [krou-ner]

ETIMOLOGIA: anglès mitjà [kruu-ner] crowner < francès d'Anglaterra [ko-ruu-ner] corouner oficial de la Corona < (coroune = corona) + (-er sufix d'agent); < llatí corona (= corona). Francès modern couronne (= corona)

:_______________________________.

crwst, crystiau
[KRUST, KRØST ye] substantiu masculí
1 crosta (de pa)

:_______________________________.

crwt / crwtyn, crwts
[KRUT / KRU tin, KRUTS] substantiu masculí
1 noi (Sud)

 

:_______________________________.

crwth, crythau [KRUUTH, KRØ the]
substantiu masculí
1
violí
2 chwarae’r crwth a Rhufain yn llosgi ‘tocar la lira i Roma cremant’,

també canu crwth tra llosgo Rhufain ‘tocar una lira mentre crema Roma’,
‘tocar la lira mentre crema Roma’, estar ocupat amb temes poc importants al mig d’una crisi


:_______________________________.

crwydro
[KRUI dro] (verb)
1 vagar

:_______________________________.

crwyn
[kruin]
1
pells; forma plural de croen

:_______________________________.

crwynwr
[krui -nur] substantiu masculí
PLURAL crwynwyr [kruin-wir]
1
comerciant de pells
ETIMOLOGIA: (crwyn = pell) + (-wr sufix d'agent)

:_______________________________.

crwys
[kruis] substantiu femení
(Gal·les del Sud)
1
obsolet (com a substantiu femení o masculí) y crwys / y crwys = la creu, el crucifix
2
obsolet y crwys = les creus, els crucifixos. El substantiu singular (crwys = creu)s'entenia després com a substantiu plural (crwys = creus), i es va formar un nou substantiu croes, imitant les paraules nadius (gal·lès < britànic < celta)
.....(1) oen = xai (plural wyn = xais), i
.....(2) croen = pell (crwyn = pells).
3
Hi ha alguns topònims al sud de Gal·les amb crwys però no és del tot clar en alguns casos si es tracta d’una forma singular o plural
..1/ Y Crwys (comarca d'Abertawe) (“les creus”) (nom anglès: Three Crosses - les tres creus)
..2/ Pant-y-crwys (Craig-cefn-parc, comarca d'Abertawe) (“(el) sot (de) les creus”) (El poeta Crwys (William Crwys Williams 1875-1968) era de Craig-cefn-parc),
..3/ Bwlch-crwys (“(el) coll (de) les creus”) (aprop d'Aber-porth, comarca de Ceredigion),
..4/ Heol y Crwys (“(la) carretera (de) la granja ‘Crwys’”). Carrer de Caer-dydd.
4
En algunes expressions: tan eich crwys (no és clar si es tracta d’una forma singular o plural) exposat el cadàver d'una persona (literalment: sota la seva creu; és a dir, 'amb un crucifix posat damunt el cadàver', o possiblement 'amb els braços en creu')
Al llibre “Hanes y Byd a'r Amseroedd” (Història del món i els temps) (1718, 1721) l'autor Simon Thomas diu. Fe ddywedir pan fo farw un, fod y cyfryw un “dan ei grwys” Canys felly yr oedd y Ddefod gynt, sef, wneuthur Crwys (hynny yw Croes)... a'i gosod a'r {sic} y Corph hyd oni osodid mewn daiar : Es diu que es mori una persona que aquesta està “dan ei grwys” (sota la seva creu). Perquè així era el costum antigament, el el qual era fer una “crwys” (és a dir, una creu)... i posar-la sobre el cos fins que és posés dins la terra.
Studies in Welsh Grammar and Philology (Estudis de gramàtica i filologia gal·leses) / Samuel J. Evans / Caerdydd / cap data (1925?) (Tudalen / Page 222) Dan ei grwys literally 'under his cross' is a familiar expression in South-west Wales for a body between death and burial. The phrase is to be explained by reference to the habit of placing a cross over the corpse to prevent the approach of the Evil One, who might otherwise spirit it away, (Tudalen / Page 63) “Y mae dan ei grwys” is a familiar expression in South-west Wales for a body between death and burial. The expression recalls a Roman Catholic custom (Tudalen / Pàgina 222) Dan ei grwys, literalment 'sota la seva creu' és una expressió molt coneguda a Gal·les del Sud-oest per un cos entre la mort i l'enterrament. S'explica la frase com a referència a la pràctica de posar una creu damunt el cos per evitar l'aprocimació del Dimoni, que altrament podria fer-lo desaparèixer (Tudalen / Page 63) “Y mae dan ei grwys” és una expressió molt coneguda a Gal·les del Sud-oest per un cos entre la mort i l'enterrament. L'expressió recorda un costum catòlic.
També: tan y crwys = sota les creus (o la creu), tan grwys = sota creus (o una creu)

ETIMOLOGIA: gal.lès *kruis < krughs < britànic *kruks < llatí crux = creu

 

:_______________________________.

Y Crwys
[ ø kruis ] 
1 (SS5794) localitat de la comarca d'Abertawe, literalment 'les creus'.

Segons els anglesos, 'Three Crosses' (tres creus)

 

:_______________________________.

crych
[ kriikh ] substantiu masculí
PLURAL crychiau [ krøkh -ye]
1 ondulació de l’aigua
(Gal·les del Sud) berwi yn grychiau / pronunciació col·loqual “yn griche” bullir violentment
2 aigua agitada d’un riu, lloc del riu d’aigua poc profunda
3 una imperfecció en una pissara
4 cabell-arrisat = algú de cabells arrisats


Crych Elen (“cabell-arrisat (de Dolydd) Elen”) era el pseudònim del poeta Thomas Lloyd (1841-1909). Nascut a Liverpool, el seu pare era anglès i la seva mare una gal.lesa de Dolwyddelan. Quan va morir el seu pare, Thomas Lloyd va anar a viure a casa de la seva àvia a Tyn-y-fron, Dolwyddelan. Era l’autor de una cançó que es va fer a finals del segle 1800, Y Bwthyn Bach To Gwellt (“la caseta de sostre de palla”).
Va emigrar als Estats Units, i va ser enterrat a Fair View Cemetery, Slatington, Pennsylvania.

 

Vegeu l’article en gal·lès: Crych Elen – Cerddor o Gymro yn cael ei gofio ar y We (“músic gal·lès commemorat a la Xarxa”) / Iwan Hughes / Y Faner Newydd 15 / Blwyddyn 2000 / tt32-33

ETIMOLOGIA: de l’adjectiu crych (= arrugat, arrisat)
NOTA: La forma plural al sud té -au en comptes de -iau - crychau; col.loquialment la penúlitma síl.laba y [i], en comptes d’esdevenir y [ø], no canvia, per tant crichau; i el sufix final -au és [e] al sud-oest, [a] al sud-est - criche / cricha

:_______________________________.

crydd, cryddion
[KRIIDH, KRØDH yon] substantiu masculí
1 sabater

:_______________________________.

cryf, cryfion
[KRIIV, KRØV yon] (adjectiu)
1 fort

2 esgidiau cryfion = sabates fortes
3 cystadleuaeth am y cryfaf concurs de força, per veure qui és el més fort

:_______________________________.

cryfion
[ krøv -yon] adjectiu
1 forma plural de cryf = fort
esgidiau cryfion = sabates fortes
ETIMOLOGIA: (cryf = fort) + (-ion sufix per formar plurals d’adjectius)


:_______________________________.

cryman
[krø-man] substantiu masculí
PLURAL crymanau [krø-ma-ne]
1
falç = eina per tallar l'herba o els cereals
2
esporgadora = eina amb tall llarg i punt corbat per tallar les branques
3
falç = símbol del labor agrícola a la insignia comunista; y morthwl a'r cryman el martell i el falç
4
comparació: mor gam â chryman dit d'alguna cosa corbada, com a l'esquena d'algú (“tan corbat come un falç “)
5
comparació: ar ffurf cryman amb forma de falç heol ar ffurf cryman un carrer amb forma de falç

6
Gal·les del Sud-oest dalen gryman (forma indefinida), dalen y cryman (forma definida) Plantago lanceolata
ETIMOLOGIA: gal.lès cryman (crym-, forma penúltima de crwm = corbat) + (-an)
De la mateixa arrel britànica: còrnic krommenn = falç, bretó krommenn = corba
De la mateixa arrel cèltica : irlandès cromán = (anatomia) cadera, (mecànica) cigonyal

:_______________________________.

cryman cau [krø-man kâi] substantiu masculí
1 esporgadora, eina per tallar branques
ETIMOLOGIA: (cryman = falç) + (cau = tancar, fer una tanca)

:_______________________________.

cryman medi
[krø-man -di] substantiu masculí
1 falç (“falç de segar”)
ETIMOLOGIA: (cryman = falç) + (medi = segar)

:_______________________________.

cryman perthi
[krø-man per-thi] substantiu masculí
Gal·les del Sud

1
esporgadora, eina per tallar branques
ETIMOLOGIA: “falç (de) tanques” (cryman = falç) + (perthi = tanques)

:_______________________________.

cryman taro
[krø-man -ro] substantiu masculí
Gal·les del Nord

1
falç
ETIMOLOGIA: “falç (de) copejar” (cryman = falç) + (taro = copejar, pegar)

:_______________________________.

crymanbig ddu
[krø-man-big dhii] substantiu femení
PLURAL crymanbigau du / duon [krø-man-bi-ge dii / dî-on]
1
Ornitologia Plegadis falcinellus ibis
ETIMOLOGIA: “(ocell) negre (del) bec amb forma de falç”

(cryman = falç) + mutació suau + (pig = bec)

:_______________________________.

crymedd [krø -medh] substantiu masculí
PLURAL crymeddau [krø- -dhe]
1
curvatura = la part corbada d'una cosa;

crymedd y ddaear = la curvatura de la Terra
ETIMOLOGIA: (crym-, forma penúltima de crwm = corbat) + (-edd)

:_______________________________.

crymffast [krøm -fast] substantiu masculí
PLURAL crymffastiau [krøm- fast -ye]
Gal·les del Nord
1
noi;
pan oeddan ni'n grwmffastiau quan erem nois
2
crymffastiau nois i noies
3
crymffast o hogyn pallard, xicotàs
4
brètol, trinxeraire;
y crymffast digywilydd! el trinxeraire impertinent!
5
ovella jove de gran mida
VARIANTS: crwmffast, crynffast, crwmffost
ETIMOLOGIA: gal.lès crymffast < crynffast (cryn-, forma penúltima de crwn = rodó) + (ffast, paraula desconeguda)

:_______________________________.

crymffastes [krøm- fas -tes] substantiu femení
PLURAL crymffastesau [krøm-fas- te -se]
Gal·les del Nord
1
noia; xicotassa
ETIMOLOGIA: (crymffast = noi) + (-es, sufix per indicar una femella)

:_______________________________.

crymgledd [krøm -gledh] substantiu masculí
PLURAL crymgleddyfau [krøm-gle-dhø-ve]
1
sabre
ETIMOLOGIA: (crym-, forma penúltima de crwm = corbat) + mutació suau + (cledd = espasa)

:_______________________________.

crymlyn [krøm-lin] substantiu masculí
PLURAL crymlynnoedd [krøm--nodh]
1
llac corbat
ETIMOLOGIA: (crym-, forma penúltima de crwm = corbat) + mutació suau + (llyn = llac)

:_______________________________.

Y Crymlyn
krøm -lin]
1 (ST2198) localitat de la comarca de Caerffili (anglicitzada com a “Crumlin”); Població 1961 4,967 (3% gal·lesoparlants)
2 també al nordoest de Heol-y-cyw hi ha Nant Crymlyn, Blaen Crymlyn, i la granja Blaencrymlyn
3 Crymlyn granja a l’oest de Y Sgiwen
Al mapa hi ha aquí
Crymlyn Brook (el nom gal·lès seria Nant Crymlyn) (el rierol de...),
Crymlyn Bog (el nom gal·lès seria Cors Crymlyn) (el pantà de...),
Crymlyn Road entre Y Sgiwen i Winsh-wen (el nom gal·lès seria Heol Crymlyn) (la carretera de...),
Crymlyn Parc, a Y Sgiwen (el nom gal·lès seria Parc Crymlyn) (el parc de...),
ETIMOLOGIA: (crym-, forma penúltima de crwm = corbat) + mutació suau + (glyn = vall)

:_______________________________.

cryn
[KRIN] (adv)
1 força, considerable

:_______________________________.

crynfryn [ krøn -vrin] substantiu masculí
..1/ Rhes Crynfryn nom de carrer, Aberystwyth (rhes = fila de cases)
..2/ Crynfryn granja 2km sud-sud-oest de Cynwyl Elfed
ETIMOLOGIA: (cryn-, forma penúltima de crwn = rodó) + mutació suau + (bryn = turó)

:_______________________________.

crynhói
[krø NHOI] (verb)
1 recollir

:_______________________________.

crynu
[KRØ ni] (verb)
1 tremolar
Rwi'n crynu i gyd ('estic tremolant tot')
LOCAL VARIANTS: al sud també cyrnu [kør ni] (metatesi)
ETIMOLOGIA: gal.lès < britànic; còrnic “krena” = tremolar, bretó “krenañ” = tremolar

:_______________________________.

crys, crysau
[KRIIS, KRØ se] substantiu masculí
1 camisa
- crys nos [kriis NOOS] substantiu masculí
1 camisa de nit (d’home)

:_______________________________.

crysbais, crysbeisiau
[KRØ sbes, krø SPEIS ye] substantiu femení
1 justacòs
- crysbais weu, crysbeisiau gweu [KRØ sbes WEI, krø SPEIS ye GWEI] substantiu femení
1 justacòs (fet amb punt de mitja)

:_______________________________.

crys dur
[kriis diir] substantiu masculí
PLURAL crysau dur [krø-se diir]
1
cota de malles
ETIMOLOGIA: ‘camisa (d’) acer’ (crys = camisa) + (dur = acer)

:_______________________________.

crystyn, crystiau
[KRØ stin, KRØST ye] substantiu masculí
1 rosegó

:_______________________________.

crythwr
[krø -thur] substantiu masculí
PLURAL crythwyr [krøth-wir]
ETIMOLOGIA: cryth-, forma de síl·laba penúltima de crwth = violí) + (-wr sufix d’agent)

 

 

:_______________________________.

cudd [ kiidh ] substantiu masculí
1 amagar; amagatell
cadw yn y cudd mantenir-se amagat
bod ynghûdd estar amagat

adjectiu

2 amagat
Bu'n uchelgais gudd gennyf ymuno â’r llynges fasnachol

Va ser una ambició secreta meva allistar-me a l’armada mercantil

neidr gudd persona traïdora (“serp oculta”)

cudd-weithredwr agent secret
heddlu cudd policia secreta
gwasanaeth cudd servei secret
ETIMOLOGIA: < britànic *koud-;

també en bretó kuzh (= amagat; amagatall) (e-kuzh = en secret)


:_______________________________.

cuddio
[KUDH yo] (verb)
1 amagar

2 Ofer cuddio’ch pen yn y tywod no serveix amagar el cap dins la sorra
3 ymguddio amagar-se


:_______________________________.

cuddliw
[kidh -liu] substantiu masculí
PLURAL cuddliwiau [kidh-liu-ye]
1
camuflatge = forma de desfressa?? el la qual un èsser adopta el color i textura del seu entorn i sembla ser-ne una part
ETIMOLOGIA: (cudd-, arrel de cuddio = amagar) + mutació suau + (lliw = color)

:_______________________________.

cuddliwio
[kidh-liu-yo] verb
1
camuflatjar = desfressar(-se) adoptant el color i textura de l'entorn i semblant ser-ne part
ETIMOLOGIA: (cuddliw = camuflatge) + (-io, sufix per formar un verb)

:_______________________________.

cuddliwiol
[kidh-liu-yol] adjectiu
1
de camuflatge = relacionat amb la coloració que amaga un animal i el protegeix de depreadors
ETIMOLOGIA: (cuddliw = camuflatge) + (-iol, sufix per formar adjectius)

 

 

:_______________________________.

cudd-weithredwr [ kiidh weith--dur] substantiu masculí
PLURAL cudd-weithredwyr [ kiidh weith-red-wir]
1 agent secret
ETIMOLOGIA: (cudd = amagat ) + mutació suau + ( gweithredwr = operari, agent)

:_______________________________.

cudd-ymosodiad
[kiidh ø-mo-sod--de] substantiu masculí
PLURAL cudd-ymosodiadau [kiidh ø-mo-sod-yad]
1
emboscada
ETIMOLOGIA: (cudd = amagat) + (ymosodiad = atac)

:_______________________________.

cuddwisg
[kidh -wisk] substantiu femení
PLURAL cuddwisgoedd [kidh-wis-kodh]
1
desfressa
bod mewn cuddwisg anar desfressat
ETIMOLOGIA: ‘vestit d’amagar-se’ (cudd-, arrel de cuddio = amagar, amagar-se) + mutació suau + (gwisg = vestit)

:_______________________________.

cudyll
[ ki -dilh] substantiu masculí
PLURAL cudyllod [ ki- di -lhod]
(Gal.les del Nord)
1
falcó
ffraeo fel dau gudyll discutir violentament (“discutir com dos falcons”)

ETIMOLOGIA: (cud = milà) + (-yll) Cud és de l’anglès kite (= milà)


:_______________________________.

cufydd
[ki-vidh] substantiu masculí
PLURAL cufyddau [ki--dhe]
1
“cúbit”, mesura antiga de la largada de l’avantbraç
Daniel 3:1 Nebuchodonosor y brenin a wnaeth ddelw aur, ei huchder oedd yn drigain cufydd, ei lled yn chwe chufydd; ac efe a'i gosododd hi i fyny yng ngwastadedd Dura, o fewn talaith Babilon.
Daniel 3:1 .....
Genesis 6:14 Gwna i ti arch o goed Goffer; yn gellau y gwnei yr arch, a phyga hi oddi wrth mewn ac oddi allan â phyg.
(
6:15) Ac fel hyn y gwnei di hi: tri chan cufydd fydd hyd yr arch, a deg cufydd a degain ei lled, a deg cufydd ar hugain ei huchder.
Genesis 6:14-15 .....
ETIMOLOGIA: gal.lès cufydd < *cufyd < britànic < llatí cubitum = colze; mesure de la llargada de l’avantbraç

:_______________________________.

cul, culion
[KIIL, KIL yon] (adjectiu)
1 estret

:_______________________________.

culfan
[kil -van] substantiu masculí
PLURAL culfannau [kil- va -ne]
1
lloc estret
2
estrictura
ETIMOLOGIA: (cul = estret ) + mutació suau + (man = lloc)

:_______________________________.

culfarn
[kil -varn] substantiu masculí
PLURAL culfarnau [kil- va -ne]
1
intolerància, fanatisme
2
(adjectiu) intolerant
ETIMOLOGIA: (cul = estret ) + mutació suau + (barn = opinió)

:_______________________________.

culfedd
[kil -vedh] substantiu masculí
PLURAL culfeddau [kil--dhe]
1
(paraula literària) tomba estreta
Fe ddaw hon o'i chulfedd unig - yn gorph,
Mewn gwisg anllygredig;
Er marw, draw Mary drig,
Yn flodyn dwyfoledig

(d'una col·lecció de versos de pedres lapidàries - Englynion Beddau Dyffryn Ogwen - d'en J Elwyn Hughes, 1979)
Vindrà de la seva toba estreta - un cos
en vestit sense corrupció
tot i morir, la Maria viu més enllà
una flor sanctificada
ETIMOLOGIA: (cul = estret) + mutació suau + (bedd = tomba)

:_______________________________.

culfor, culforoedd
[KIL vor, kil VO rodh] substantiu masculí
1 estret

:_______________________________.

Culhwch ac Olwen
[KIL hukh ag OL wen] substantiu masculí
1 (“En Culhwuch i na Olwen”) vegeu: Mabinogion [ma bi NOG yon]

:_______________________________.

cunnog
[ki -nog] substantiu femení
PLURAL cunogau [ki- no -ge]
(Gal·les del Nord)
1
galleda (per munyir)
ETIMOLOGIA: probablament de l'irlandès; en irlandès modern cuinneog = churn
NOTA: hi ha també una forma diminutiva: cunogyn substantiu masculí [ki--gin]
there is also a diminutive form: cunogyn substantiu masculí [ki--gin]

:_______________________________.

cunnog laeth
[ki-nog lâith] substantiu femení
PLURAL cunogau llaeth [ki--ge lhâith]
(Gal·les del Nord)
1
galleda (per munyir)
ETIMOLOGIA: (cunnog = galleda) + mutació suau + (llaeth = llet)

:_______________________________.

cunnog odro
[ki-nog o -dro] substantiu femení
PLURAL cunogiaid godro [ki--ge o -dro]
(Gal·les del Nord)
1
galleda (per munyir)
ETIMOLOGIA: (cunnog = galleda) + mutació suau + (godro = munyir)

:_______________________________.

cunogyn
[ki- -gin] substantiu masculí
Vegeu: cunnog
ETIMOLOGIA:

:_______________________________.

cupreswydden
[ki-pres- wi -dhen] substantiu femení
PLURAL cupreswydd [ki- pres -widh]
1
xiprer
ETIMOLOGIA: (cupres- xiprer) + mutació suau + (gwydden = arbre); < llatí cyparrisus < grec kuparissos

:_______________________________.

Cupros
[ki
-pros] substantiu femení
1
Xipre
ETIMOLOGIA: grec Ky^pros

:_______________________________.

cur
[kiir] substantiu masculí
PLURAL curiau [kir -ye]
1
Gal·les del Nord dolor
2
Gal·les del Nord cur yn y pen mal de cap;
mae gen i gur yn y pen tinc maldecap (“tinc un dolor al cap”)
3
batec, pulsació
4
obsolet batalla
ETIMOLOGIA: gal.lès cur < britànic < llatí kûra= cura, atenció, tractament; de la mateixa arrel britànica: bretó kur = acció de pegar

:_______________________________.

curad
[ki -rad] substantiu masculí
PLURAL curadiaid [ki- rad -yed]

1
a l'església anglicanan, capellà ajudant
2
sacerdot anglicà que és l'encarregat d'una parròquia; també curad mewn gofal (“sacerdot + en + cura, repsonsibilitat)

ETIMOLOGIA: adaptació de l'anglès mitjà curat (anglès modern curate) < llatí cûrâtus < cûra = cura espiritual
NOTA: També: ciwrad

:_______________________________.

curadiaeth
[ki- rad -yeth] substantiu femení
PLURAL curadiaethau [ki-rad- ye -the]
1
l'ofici d'un capellà ajudant
daliodd guradiaeth Llanegryn am chwarter canrif tenia l'encàrrec de la parròquia de Llanegryn durant un quart de segle
ETIMOLOGIA: (curad = capellà (ajudant)) + (-iaeth)

:_______________________________.

curadur
[ki- ra -dir] substantiu masculí
PLURAL curaduron, curaduriaid [ki-ra- -ron, ki-ra- dir -yed]
1
persona que és el responsable dels objectes d'un museu; de vegades, el mateix que el director del museu
ETIMOLOGIA: adaptació de la paraula llatina curator (usada en anglès amb el sentit de director de museu / cap de les exposicions de museu), segons els canvis experimentats per manlleus llatins al gal·lès a través del britànic; cûrâtor = persona que té cura < cûrâre = tenir cura < cûra = cura

:_______________________________.

curfa
[kir -va] substantiu femení
PLURAL curféydd, curfaoedd [kir- veidh, kir-va-odh]
(Gal·les del Nord)
1
pallissa, cops de bastó
2
càstig, pallissa com a càstig, cael curfa = donar cops per castigar
3
pallissa = derrota
ETIMOLOGIA: (cur-, arrel de curo = pegar) + (-fa sufix = acció)

:_______________________________.

Curig
[KI rig] substantiu masculí
1 nom d’home

:_______________________________.

curo
[KI ro] (verb)
1 pegar, copejar

2 derrotar

curo rhywun ar ei dir ei hun derrotar algú fent servir les mateixos tàctiques (“derrotar algú a la seva terra pròpia”)

4 curo’ch drwm dros ??reunir suport per (“pegar el seu timbal per”)

:_______________________________.

curo dwylo
[ki ro DUI lo] (verb)
1 aplaudir

:_______________________________.

cusan, cusanau
[KI san, ki SA ne] substantiu masculí
1 petó

:_______________________________.

cusanu
[ki SA ni] () fer un petó, fer petons

:_______________________________.

cusanu o dan yr uchelwydd
[ki SA ni o dan ør i KHEL uidh] () fer un petó sota el vesc (tradició nadalenca - es penja el vesc al sostre, i qualsevol que es posa a sota - sovint sense adonar-se’n - pot rebre un petó de qualsevol altre)

:_______________________________.

’cw (acw)
[KU] (adv)
1 allà (lluny)

:_______________________________.

cwar
[kwar] substantiu masculí
PLURAL cwarrau, cwerrydd [kwa -re, kwe -ridh]
1
Gal·les del Sud-est pedrera
Clos y Cwarra street name in Llanbedr y Fro (“(l’) atzucac (de) les pedreres”) < cwarrau = pedreres
Heol y Cwar (‘Quarr Road’) carrer de Clydach, comarca d’Abertawe
Cwarclydach districte de Clydach (“(la) pedrera (de) Clydach”)
Cwar Melyn (“(la) pedrera groga”) pedrera damunt Blaenrhondda (comarca de Rhondda Cynon Taf)
Cwar Du (“(la) pedrera negra”) pedrera damunt Blaenrhondda (comarca de Rhondda Cynon Taf)
Cwar yr Offeirad (“(la) pedrera (del) capellà”) pedrera damunt Blaen-cwm (comarca de Rhondda Cynon Taf)
ETIMOLOGIA: gal.lès cwar < anglès dialectal quarr = pedrera; vegeu chwarel
NOTA: cf cwarre (Gal·les del Sud-oest), chwarel (Gal·les del Nord, Gal·les Central); cwarel (zona de Preseli, de la comtat de Penfro) NOTA:
cf cwarre (South-west Wales), chwarel (North Wales, Central Wales); cwarel (district of Preseli, in the county of Penfro)

 

:_______________________________.

Y Cwar
kwar ] -
1 localitat de Merthyrtudful (de la comarca del mateix nom) (Nom anglès: “The Quar”)
ETIMOLOGIA: “la pedrera”

:_______________________________.

cwarel [ kwa -rel] substantiu masculí
PLURAL cwareli [ kwa--li ]
Gal·les del Sud
1
pedrera
.....(1) John Hobson Mathews (Mab Cernyw) a la seva obra 'Cardiff Records' (Archius de Caer-dydd) (1889-1911), nota un lloc Coed y Cwarel (1840) a la parròquia de Tredelech (Caer-dydd)
.....(2) Penycwarel (“(el) límit / cim (de) la pedrera”) Una granja del poble d’Ynys-ddu (comarca de Caerffili) i també un carrer del voltant (Heol Penycwarel ‘Pen-y-Cwarel Road’)

ETIMOLOGIA: cwarel < anglès quarrel < francès antic quarriere de *quarre < llatí quadrâre – (= quadrar) .
..1/ dissimulació en anglès – la seqüència r-r > r-l
..2/ francès modern. carrière (= pedrera)

NOTA: al Nord cwarel [kwa-rel] > chwarel [khwa-rel]. Aquesta forma nordenca es considera la forma estàndard en gal·lès modern. És una substantiu femení

:_______________________________.

cwarelwr [ kwa--lur] substantiu masculí
PLURAL cwarelwyr [ kwa-rel-wir]
Gal·les del Sud
1
pedrer
ETIMOLOGIA: (cwarel = pedrera) + (-wr sufix = ‘home’)

:_______________________________.

cwato
[kwa -to] verb
Gal·les del Sud
1
amagar
Yr oedd hi’n cwato'i harian mewn hen focs te ar y seld
Amagava els seus diners en una vella capsa de te damunt l’armari de coberts
2
amagar-se
3
chwarae cwato jugar a l’acuit (al nord: chwarae cuddio)
4
refugiar-se, buscar aixopluc
Aeth i gwato rhag y glaw

Va anar a buscar aixopluc de l apluja
ETIMOLOGIA: cwato < (cwat- < anglès dialectal quat = amagar) + (-o sufix per fer verbs)

:_______________________________.

cwbl
[ ø ku -bul] pronom
1 tot
y cwbl neu ddim tot o res
Dyna’r cwbl Això és tot
Ond nid dyna'r cwbl o bell ffordd Però això no és tot, ni de lluny
bron y cwbl ohonynt gairebé tots d’ells
o gwbl en absolut
dim o gwbl de cap manera
wedi'r cwbl al cap i al fi

2 del tot, molt

Rych chi’n gwbl anghywir Esteu molt equivocat
ETIMOLOGIA: y cwbl (nom) < cwbl (adjectiu)

:_______________________________.

cwblhau / cwpla
[ku bul HAI / KU pla] (verb)
1 acabar

:_______________________________.

cwch
[KUUKH, KØ khod] substantiu masculí
1 barca (Nord)

:_______________________________.

cwch pysgota
[kuukh pø SKO ta] substantiu masculí
1 barca pesquera

:_______________________________.

cwcw [ ku -ku] substantiu femení
PLURAL cwcwod [ ku--od]
Gal·les del Sud
1
Cuculus canorus = cucut
Cwmygwcw nom de granja, Llanhenwg, comarca de Mynwy (“(la) vall (de)l cucut”)
ETIMOLOGIA: imitació del crit de l'ocell.

Cf. irlandès cu-cú!, bretó koukoug, francès: coucou

:_______________________________.

cwcwallt
[KU kwalht] substantiu masculí
1 banyut

:_______________________________.

cweryla
[KWE ril] (verb)
1 discutir

:_______________________________.

cweryl, cwerylon
[KWE ril, kwe RØ lon] substantiu masculí
1 disputa, raons

:_______________________________.

cwestiwn, cwestiynau [KWE stiun, kwe STIØ ne] substantiu masculí
1 pregunta

:_______________________________.

cwfaint
[ku -vent] substantiu masculí
PLURAL cwfennoedd, cwfeiniau [ku-ve-nodh, ku-vein-ye]
1
convent de monges
2
ysgol gwfaint escola de monjes (“escola + convent”)
ETIMOLOGIA: gal.lès cwfaint < cwfeint < cwfent < anglès couvent, covent < francès (francès modern couvent) < llatí convent- = convenció < convenîre junt + venir

:_______________________________.

cwis, cwisiau [KWIS, KWIS ye] substantiu masculí
1 concurs (de preguntes)

:_______________________________.

cwlltwr, cylltyrau
[KULH tur, kølh TØ re] substantiu masculí
1 (arada) rella (llatí CULTRUM)

:_______________________________.

cwlwm, cylymau
[KU lum, kø LØ me] substantiu masculí
1 nus

:_______________________________.

cwm, cymoedd
[KUM, KØ modh] substantiu masculí
1 vall

:_______________________________.

Cwm-brân [kum BRAAN] substantiu femení
1 Vegeu: Cyngor Sir Fynwy

:_______________________________.

Cwmbreg [KUM breg] substantiu femení
1 (llengua celta de la zona de Cumbria (Anglaterra) i el sud d’Escòcia fins al segle 11)

:_______________________________.

Cwmclydach
[kum Ø dakh] substantiu femení
1 Vegeu: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda-Cynon-Taf

:_______________________________.

cwmni, cwmnïau
[KUM ni, kum NI e] substantiu masculí
1 empresa
- cwmni adeiladu [KUM ni a dei LA di] substantiu masculí
1 cooperativa immobiliària
- cwmni buddsoddi ymddiriedaethol [KUM ni bidh SO dhi øm dhi ri e DEI thol] substantiu masculí
1 societat fiduciària
- cwmni datblygu [kum ni dat BLØ gi] substantiu masculí
1 empresa constructora
- cwmni hedfan [kum ni HED van] substantiu masculí
1 aerolínia
- cwmni yswiriant [kum ni ø SWIR yant] substantiu masculí
1 empresa d’assegurances

:_______________________________.

cwmpas, cwmpasoedd
[KUM pas, kum PA sodh] substantiu masculí
1 abast, extensió

:_______________________________.

Cwm Rhondda
[kum hron-dha]
1
vall de Gal·les del sud-est, dins la qual són les localitats de Porth i Trehafod; amb forma de lletra Y, amb una bifurcació major a l'esquerre (Tynewydd, Treherbert, Treorci, Pentre, Ystrad-dyfodwg, Tonypandy, Trealaw) i una de menor de la dreta (Maerdy, Glynrhedyn, i Ynys-hir). Les branques s'ajunten a Y Porth. Per sota hi ha el poble de Trehafod. El riu Rhondda desemboca en el riu Taf a la ciutat de Pont-ty-pridd
ETIMOLOGIA: “(la) vall (del riu) Rhondda” (cwm = vall) + (Rhondda = el riu Rhondda)
NOTA: també: y Rhondda (yn y Rhondda = a la vall del riu Rhondda)

:_______________________________.

Cwm Rhondda Fach [kum hron-dha vaakh]
1
vall oriental del riu Rhondda, on són les localitats de Maerdy, Glynrhedyn, i Ynys-hir
ETIMOLOGIA: “(la) vall (del riu) Rhondda Fach” (cwm = vall) + (Rhondda Fach = el petit riu Rhondda)

:_______________________________.

Cwm Rhondda Fawr [kum hron-dha vaur]
1
vall occidental del riu Rhondda, dins la qual són les localitats de Tynewydd, Treherbert, Treorci,
y Pentre, Ystrad-dyfodwg, Tonypandy, i Trealaw
ETIMOLOGIA: “(la) vall (del riu) Rhondda Fawr” (cwm = vall) + (Rhondda Fawr = el gran riu Rhondda)

 

:_______________________________.

Cwm-sgwt [ kum- sgut ]
1 (ST0591) localitat a Trehafod, (comarca de Rhondda Cynon Taf), Gal·les del sud-est
Nom alternatiu: Pwllhywel

2 nom per qualsevol poblet allunyat o sense importància les activitats del qual no tenen cap interest general
Cwmsgwt a'r Bondo Cwmsgwt a'r Bondo (bondo = ràfec, volada, soladissa; un altre nom per un poble sense importància o interés)


(Maent) yn gorfodi cynulleidfa eang Radio Cymru i wrando ar eu 'chats' bach cyfforddus ar bolisiau addysg cyngor Cwmsgwt a'r Bondo (Cymro 05 07 95)
Obliguen que l’audiència ampla de Radio Cymru escolti els seus petits discursos còmodes sobre les polítiques d’ensenyament de Cwm-sgwt i Y Bondo


3 nom per representar qualsevol poble o ciutat en exemples de formularis amb els buits omplits on cal posar un nom concret
Man cyfarfod: (e.e Festri Capel Tabernacl, Cwm-sgwt)
Lloc de trobada: (per exemple, sala de trobades (“Vestuari”) de l’Església ‘Tabernacl’, a Cwm-sgwt


“Fe raddiais yn ddiweddar o Brifysgol Cwm-sgwt gyda gradd yng Ngweinyddiaeth Fusnes”.
Em vaig llicenciar recentment a la Universitat de Cwm-sgwt en Administració de Negocis”
ETIMOLOGIA: possiblement “vall de la cascada” – aparentment cwm y sgwd [skuud] (cwm = vall) + (y article definit) + (sgwd = cascada)

NOTA: Aquest nom escrit també (incorrectament) Cwmsgwt, i Cwmscwt

:_______________________________.

cwmwd, cymydau
[KU mud, kø MØ de] substantiu masculí
1 “veïnat”, subdivisió d’un ‘cantref’ (“centenar”)
- Cwmwd Deuddwr [ku mud DEI dhur] substantiu femení
1 “veïnat” del nord-oest (divisió del “centenar” de Gwrtheyrnion)
- Cwmwd Isaf [ku mud I a] substantiu femení
1 “veïnat” del nord-oest (divisió del “centenar” de Arllechwedd)
- Cwmwd Uchaf [ku mud I kha] substantiu femení
1 “veïnat” del nord-oest (divisió del “centenar” de Arllechwedd)

:_______________________________.

cwmwl, cymylau
[KU mul, kø MØ le] substantiu masculí
1 núvol
2 Gorsedd y Cwmwl muntanya al sud del pobñe de Trevelin a les Andes d’Argentina “(el) tron (de)l núvol” (gorsedd = tro) + (y el, article definit) + (cwmwl = núvol)


:_______________________________.

Cwmygwcw [ kum-ø-gu-ku] substantiu masculí
1 nom de granja, Llanhenwg, comarca de Mynwy
ETIMOLOGIA: (“(la) vall (de)l cucut”) (cwm = vall) + (y = article definit) + mutació suau + (cwcw = cucut)

:_______________________________.

Cwm-ynys-gau
[kum ø-nis gâi]
1
ST 2899 localitat de la comarca deTorfaen
Forma local: Cwm-ynys-gou, Cwm-sgou
2
circumscripció electoral d'aquesta localitat amb conseller al consell comarcal de Torfaen
ETIMOLOGIA: “la vall del prat (fluvial) tancat” (cwm = vall), (ynys = prat fluvial, illa), + mutatació suau + (cau = tancat)
NOTA: Al sud, en moltes monosíl·labes amb au a la llengua estàndard, es conserva a la llengua col·loquial l'antiga pronunciació amb ou [ôi], per tant Ynys-gou [ø-nis gôi]. Al sud hi ha molts topònims on l'element ynys davant d'una síl·laba accentuada s'escorça en s, que explica la forma Cwm-sgou. La forma 'anglesa' és “Cwmynyscoy”, que indica la forma local, però gou després de la s s'ha interpretat coma a [skoi], ignorant la mutació suau amb [g]

:_______________________________.

cwn
[KUUN] (pl)
1 vegeu: ci


:_______________________________.

cwna
[ku -na] verb
1
(gossa) = estar en zel; Vegeu cyna

:_______________________________.

cwn Ebrill
[kuun e-brilh]
vegeu ci Ebrill

:_______________________________.

cwningen [ ku-ni-ngen] substantiu femení
PLURAL cwningod [ ku-ni-ngod]
1
conill = Oryctolagus cuniculus animal de la falmília de llebres
cyw cwningen plural cywion cwningod = conillet, cria de conill
bwch cwningen plural bychod cwningod = conill mascle
cwningen fenyw plural cwningod benyw = conill femella
twll cwningen plural tyllau cwningod = cau de conills
cwt cwningen plural cytiau cwningod = gàbia de conills

2
conill (amèrica del nord) Sylvilagus floridanus

3
(Bíblia) hírax, mamífer pertit de l’ordre Hyracoidea, d’àfrica i algunes terres del mediteraani; cames curtes, orelles curtes, cua curta.
Diarhebion 30:26 Y cwningod nid ydynt pobl rymus, eto hwy a wnant eu tai yn y graig
Proverbis 30:26 ....

4
cwningen fôr
plural cwningod môr peix conill??

ETIMOLOGIA: cwningen < (cwning = conill) + (-en sufix diminutiu);
cwning < anglès obsolet coning (= conill)
NOTA: Al sud hi ha firmes amb g inicial –
..1/ gwningen [gu-ni-ngen],
..2/ gweningen [gwe-ni-ngen],
..3/ gwiningen [gwi-ni-ngen]
Al sud-est gwningan (conill) , y wningan (el conill)

 


:_______________________________.

cwninger
[ ku-ni-nger ] substantiu femení
PLURAL cwningeroedd [ ku-ni-ngê-re]
1
conillera = (1) terra tancada per criar conills; (2) forats de connils en terra oberta
Y Gwninger topònim freqüent
Tir Cwninger (nom perdut de Yr Eglwysnewydd, Caer-dydd) Segons John Hobson Mathews (Mab Cernyw) a la seva obra 'Cardiff Records' (Archius de Caer-dydd) (1889-1911): “Tireconynger”... Forty-one acres in the demesne land of the lordship of Whitchurch (1492)”(41 acres de la terra del finca del senyoriu de Yr Eglwysnewydd)

2
cwning-gaer [ku-ning-gaer] una reformació de la paraula degut a la suposició que es tracta de (cwning = conill) + mutació suau + (caer = fortalesa)

ETIMOLOGIA: gal.lès cwninger < anglès conyger (= conillera)

:_______________________________.

cwningwr [ ku-ni-ngur] substantiu masculí
PLURAL cwningwyr [ ku-ning-wir]
1
persona que té cura d’una conillera
1
un que caça conills amb trampes
ETIMOLOGIA: (cwning
= conill) + (-wr sufix d’agent, ‘home’)

:_______________________________.

cwnstabl, cwnstabliaid
[KUN sta bøl, kun STABL yed] substantiu masculí
1 1 (història) governador d’un castell
2 grau bàsic de policia

:_______________________________.

Cwnsyllt [KUN sølht] substantiu femení
1 topònim (localitat del Nord-est)

:_______________________________.

cwota, cwotâu
[KWO ta, kwo TAI] substantiu masculí
1 quota

:_______________________________.

cwpan, cwpanau
[KU pan, ku PA ne] substantiu masculí
1 tassa
- cwpan coffi [ku pan KO fi] substantiu masculí
1 tasse de cafè
- cwpan te [ku pan TEE] substantiu masculí
1 tassa de te
- cwpan wy [ku pan UI] substantiu masculí
1 ouera
2 troi fel cwpan mewn dw^r ser inconstant (“girar-se com una tassa dins l’aigua”)


:_______________________________.

cwpanaid
[ku- pa -ned] substantiu masculí
PLURAL cwpaneidiau [ku-pa-neid-ye]
NOTA:
..1/ (Gal·les del Sud) substantiu masculí (y cwpanaid); (Gal·les del Nord) substantiu femení (y gwpanaid)
..2/ la forma col.loquial és paned
cwpanaid > cwpaned (reducció del diftong de la síl·laba final) > paned (pèrdua de la primera síl·laba). A Gal·les del nord-oest (una zona amb ‘a’ final en comptes de ‘e’ ) > panad
..3/ de vegades cypanaid amb ‘y’ en comptes de ‘w’

1
tassa = el capacitat o el contingut d'una tassa
(Gal·les del Nord) cwpanaid o de una tassa de te
(col·loquialment paned o de, panad o de, paned, panad
Ti isio panad? (a wyt ti eisiau cwpanaid (o de)) voldries una tassa de te?

ETIMOLOGIA: (cwpan = tassa) + (-aid sufix que indica ‘capacitat’)

:_______________________________.

cwpaned, ’paned
[ku PA ned] substantiu femení
1 vegeu: “cwpanaid”

:_______________________________.

cwpla
[KU pla] (verb)
1 acabar (Sud)

:_______________________________.

cwplach
[KU plakh] (pl)
1 parell (Sud)

:_______________________________.

cwpwrdd, cwpyrddau
[KU purdh, ku PØR dhe] substantiu masculí
1 armari
- cwpwrdd cornel [ku purdh KOR nel] substantiu masculí
1 armari de racó
- cwpwrdd dillad [ku purdh DI lhad] substantiu masculí
1 armari (rober)
- cwpwrdd rhew [ku purdh RHEU] substantiu masculí
1 congelador
- cwpwrdd tridarn [ku purdh TRI darn] substantiu masculí
1 armari (de tres seccions)

:_______________________________.

..
1 cwr, cyrion [KUR, KØR yon] substantiu masculí
1 racó

:_______________________________.

..2 cwr
[ kur ]
1 Also cw^r. A colloquial form of cwrdd (â) (= trobar-se amb)
mynd i gw^r rhywun anar a buscar (algú)

 

:_______________________________.

cwrdd
[ kurdh ] verb
1 reunir-se
2 cwrdd â [kurdh aa] trobar-se amb
Sovint al sud com a cwrdda [kur dha] i també cwrddyd â [kur dhid aa]
Al sud i al nord també cwr [kur], i també amb vocal llarga cw^r [kuur]


mynd i gwrdd â rhywun anar a buscar (algú)
mynd i gwrddyd rhywun anar a buscar (algú)
mynd i gw^r rhywun anar a buscar (algú)
mynd i’w gw^r o anar a buscar-lo
Byddai’r ffermwyr yn mynd â’r llaeth i gwr y trên a’i adael yn yr orsaf
Els granjers portaven la llet per enviar-la amb el tren (“per trobar-se amb el tren”), deixant-la al’estació


cwrdd â’ch trech abordar-ne un dé més fort que vos
Mae’n dda gen i gwrdd â chi m’alegor molt de conèixer-vos
cwrdd (â rhywun) hanner ffordd partir pres (amb algú)
cwrdd â gwrthwynebiad trobar oposició

cwrdd â’ch trech abordar-ne un dé més fort que vos
3 cwrdd â’ch diwedd morir (“trobar-se amb la vostra mort”)
4 cwrdd â’r draul morir (despeses – córrer del vostre compte)
cwrdd â’r costau (despeses – córrer del vostre compte)
5 cwrdd â’ch trech abordar-ne un dé més fort que vos
6 cwrdd â’r safon , cwrdd â’r gofynion esta(r) a l'alçada
7 (Gal.les del Sud) cwrdd â [kurdh aa], cwrdda [kur dha] tocar
8 conèixer = fer-se amic de
Mae e wedi gwrdd â merch decach Ha conegut una noia més bonica
ETIMOLOGIA: gal.lès cwrdd < cw-WRDD < cw-HWRDD < cy-HWRDD (cy- / cyf- prefix = together) + (hwrdd = impuls, cop)
NOTA: cwrddyd [ kur -dhid] és (cwrdd) amb el sufix (-yd)

 

:_______________________________.

cwrddyd
[kur -dhid]
(Gal·les del Sud)
1 cwrddyd â rhywun trobar-se amb algú
Vegeu cwrdd

 
:_______________________________.

Cwrdeg
[KUR deg] (f / adj) kurd (llengua)

:_______________________________.

cwrensyn du, cwrens duon
[ku REN sin DII, ku REN sin DI on] substantiu femení
1 grosella negra

:_______________________________.

cwrs, cyrsiau
[KURS, KØRS ye] substantiu masculí
1 curs = sèrie de lliçons
- cwrs carlam [kurs KAR lam] substantiu masculí
1 curs accelerat d’aprenatge

:_______________________________.

cwrt, cyrtiau
[KURT, KØRT ye] substantiu masculí
1 lliça = clos davant la porta d’una masia
2 pista (de tenis, etc)
- cwrt tenis [kurt TE nis] substantiu masculí
1 pista de tenis

:_______________________________.

cwrw [ ku -ru] substantiu masculí
PLURAL cwrwau, cyrfau [ ku--e, kør-ve]
1
cervesa
arian cwrw peles per comprar cervesa

bod golwg cwrw ar semblar begut, que s’ha begut molta cervesa

bol cwrw (North), bola cwrw (South) panxa gran de beure massa cervesa (“panxa de cervesa”)

casgen gwrw, plural casgenni cwrw baril de cervesa

 

Cwmrhydycwrw la vall de Rhyd y Cwrw, ‘el gual de la cervesa’, rebatejat al segle 1800 per tal d’eliminar la paraula cwrw (considerada offensiva per partidaris de l’abstinència de beguddes alcohòliques) com a CwmrhydyceirwRhyd y Ceirw = ‘el gual dels cérvols’.

 

cwrw Adda (‘(la) cervesa (d’) Adam) = aigua

cwrw bach (‘cervesa petita’) cervesa de graduació baixa

cwrw brwd cervesa amb sucre i espècies afegits i escalfada

cwrw cadarn cervesa forta

cwrw cartref (‘cervesa (de) casa) cervesa feta a casa

cwrw casgen cervesa de baril

cwrw chwerw cervesa amarga

cwrw coch cervesa vermella

cwrw danadl cervesa d’ortigues

cwrw du ceevesa negra (forta)

cwrw golau cervesa fluixa

cwrw gwan (‘cervesa dèbil’) cervesa de graduació baixa

cwrw melyn cervesa blanca, cervesa amarga (“cervesa groga”)

cwrw mwyn cervesa dolça

cwrw o’r gasgen cervesa de pressió

cwrw oen (obsolete) (‘cervesa de xai’), cervesa beguda al dia d’equilar les ovelles

cwrw potel cervesa en ampolla

cwrw sinsir cervesa de gengibre

gardd gwrw, plural gerddi carw = jardí de cervesa, jardí de taverna

gwydryn cwrw got de cervesa

hanner peint o gwrw una mitja pinta de cervesa

jwg cwrw gerro de cervesa

mat cwrw estalvis (de cervesa)

mwg cwrw got (amb nança) de cervesa

neuadd gwrw sala de cervesa

ôl cwrw taca de cervesa

peint o chwerw una pinta de cervesa amarga

peint o gwrw una pinta de cervesa (= mig litre)

pot cwrw pitxell de cervesa

potel gwrw, plural poteli cwrw ampolla de cervesa (per contenir cervesa)

potelaid o gwrw bottle of cervesa ampolla de cervesa (ampolla plena de cervesa)

pres cwrw peles per comprar cervesa

staen cwrw taca de cervesa


2
afraid gwahodd at gwrw da (‘(és) innecessari invitar a bona cervesa’) si una cosa és bona correrà la veu

3
Mae’r gwir yn y cwrw In vino veritas (“la veritat és en la cervesa”)  


ETIMOLOGIA: gal.lès cwrw < cwrwf < *cwryf < *cwrf < britànic *korm
De la mateixa arrel britànica: còrnic korev (= cervesa), bretó koref (= cervesa)
De la mateixa arrel cèltica: irlandès coirm (= cervesa; festa de beure; concert)
Cf llatí cremor, , grec kourmi

 

 

:_______________________________.

cwta [KU ta] (adjectiu)
1 short

2 blewyn cwta palleta
(Gal.les del Sud) tynnu blewyn cwta am (rywbeth) elegir algú a palletes (es posen dos o més bris de palla a la mà, aparentment tots sén de la mateixa mida – però un ´res mñes curt que l’altre o els altres: el que’l treu resulta escollit)
Tynnwyd blewyn cwta am y baich ysgafnach El càrrec més lleuger s’assignava a palletes (“ una palleta curta es treia per al càrrec més lleuger”)

:_______________________________.

cwter [ ku -ter] substantiu femení
PLURAL cwteri, cwterydd, cwterau [ ku-te-ri, -ridh, -re]
1
regueró, cuneta
cwter gwsg desguàs d’un camp (“desguàs dormint”)
cwter garthu desguàs al darrere d’un establa (“desguàs (de) netejar”)
gwag y gwter la premsa sensacionalista
...un o afonydd mwyaf prydferth Ewrop, sef y Rhine (sic, = Rhein). Y mae Tafwys mewn cymhariaeth fel cwter, a Thywi deg fel llond bwced o dd#r (“Seneddwr ar Dramp” Rhys J Davies 1935)
Un dels rius més bonics d’Europa, és a dir el Rin. El Tàmesis en comparació és com un desguàs, i el riu bell Tywi com una galleda d’aigua

2
Y Gwter-fawr (“el gran desguàs”) antigament (segle 1800) el nom del poble de Brynaman SN7114 (comarca de Caerfyrddin)
Pwll y Gwter una mina de carbó que hi havia aquí, oberta l’any 1855 (“(la) mina (de)l desguàs”)

2
Pant y Cwteri (“(el) sot (dels) reguerons”) nom d’un sot aprop del poble d’Aberogwr (comarca de Bro Morgannwg)

4
y gwter la cuneta (figuratiu, per indicar la destitució)
treio ei godi ef o’r gwter intentar aixecar-lo de la cuneta

ETIMOLOGIA: cwter < gwter < anglès gutter < francès antic goutire < goute (= gota) < llatí gutta (= gota). Modern French goutte (= gota), goutière (= cuneta, tortugada)
NOTA: s’entenia la g- inicial com a mutació suau de c-, i conseqüentment es va sorgir una forma radical cwter

:_______________________________.

cwrwgl, cyryglau
[KU rug, kø RØ gle] substantiu masculí
1 barca portàtil dels pescadors dels rius en forma de closca de tortuga

:_______________________________.

cwsg
[KUSK] substantiu masculí
1 son

2 trymgwsg son profund (trwm = pesat ) + mutació suau + ( cwsg = son)

bod mewn trymgwsg dormir profundament
:_______________________________.

cwsmer
[ku -smer] substantiu masculí
PLURAL cwsmeriaid [ku- smer -yed]
1
client, persona que vol comprar alguna cosa en una botiga o d'una empresa
2
client = persona que compra regularment en una botiga o d'una empresa, o que fa servir els serveis d'un banc
3
client d'una taverna; holl gwsmeried y dafarn tots els clients de la taverna
4
ar fesur cwsmer (roba) fet a mida (“sobre mesura (de) client”)
ETIMOLOGIA: Welsh cwsmer < cwstmer < English customer < (custom) + (-er); custom < 1200- French costume < Latin consuêtûdô = get used to < suêscere = be used to

:_______________________________.

cwsmera
[ku SME ra GØ da] (verb)
1 “cwsmwera gyda...” = comprar a ca’n...

:_______________________________.

cwstard
[KU stard] substantiu masculí
1 salsa de farina de blat d’indi, llet, sucre i vainilla per als púdins
- cwstard mewn crwst [KU stard meun KRUST] substantiu masculí
1 pastís - crosta de farina amb ‘cwstard’

:_______________________________.

cwt, cytiau
[KUT, KØT ye] substantiu masculí
1 cort de porcs
- cwt moch, cytiau moch [kut MOOKH, KØT ye MOOKH] substantiu masculí
1 cort de porcs

:_______________________________.

cwta
[KU ta] (adjectiu)
1 curt

:_______________________________.

cwter, cwteri
[KU ter, ku TE ri] substantiu masculí
1 regueró

:_______________________________.

cwteuo
[ku- tei -o] verb
(Gal·les del Nord)
1
escurçar
2
(cua de cavall, de gos) escurçar, tallar
3
escurçar-se
mae'r dydd yn cwteuo el dia es fa més curt

ETIMOLOGIA: (cwta = curt) + (-o = sufix verbal). Es pensava que l'arrel era cwtau (moltes paraules al nord amb -au final estàndard són col·loquialmet -a (nord-oest), -e (nord-est). Aparentment se suposava que cwta era d'una forma original cwtau, que a la síl·laba penúltima és cwteu-
NOTA: col·loquialment cwtuo [ku--o]

:_______________________________.

cwtiad, cwtiaid
[KUT yad, KUT yed] substantiu masculí
1 corriol

:_______________________________.

cwt ieir
[kut yeir] substantiu masculí
1
gallinera
1
gwifren cwt ieir; weiren cwt ieir filferrada de malla hexagonal (“filferro de gallinera”)
ETIMOLOGIA: “cabanya (de) gallines”, (cwt = cabanya) + (ieir = gallines)

:_______________________________.

cwtsh
[kutsh ] substantiu masculí
1 lloc per guardar les coses
Gal·les del Sud cwtsh dan stâr lloc tancat sota l'escalera
Gal·les del Nord cwtsh tatws lloc per guardar les patates
2
barraca
Gal·les del Sud cwtsh glo cobert per guardar el carbó
3
amagatall
4
ym mhob cwtsh a chornel en cada amgatall i racó
5
cwtsh o cwtsh ci gossera, canera
Al cens de l’any 1841 una casa del poble de Penárth (comarca de Bro Morgannwg) es diu Cwtsh y Cw^n (escrit “Cwtch y Cwn”) (“(el) cau (de)ls gossos”, la gossera)

6
Y Cwtsh lloc de la vall de Rhondda Fach, entre Pont-y-gwaith i Ynys-hir
(17 Mehefin 1797) (William Thomas Howel a Jennet John) “Y rhai olaf hyn oedd fy nhad-cu a’m mam-gu, neu fel y dywedwn yn y gogledd, fy nhaid a’m nain, tad a mam fy nhad; priodasant, ac aethant i fyw i’r Cwtch, ac yno, fel dengys y registers y bedyddiwyd amryw o’r plant.”
(17 juny 1797) (William Thomas Howel i Jennet John) Aquests últims eren el meu “tad-cu” (avi) i la meva “mam-gu” (àvia) , o com diuen al nord, el meu “taid” i la meva “nain”, el pare i la mare del meu pare; es van casar, i van anar a viure a Y Cwtsh, i allà, com mostren els registres (parroquials), es van batejar molts dels fills
(De: “Llanwynno - Yr Hen Amser, yr Hen Bobl a'r Hen Droeon” = Llanwynno – el vell temps, i la vella gent i els vells incident. Any de publicació: 1888. Autor: Glanffrwd (William Thomas 1843-1890)
7
Y Cwtsh granja a Heol y Goedlan, Pen-rhiw-fawr SN7410 (comarca de Castell-nedd ac Aberafan) (al mapa de l’Ordnance Survey amb una grafia semi-anglictzada ‘cwtch’)

ETIMOLOGIA: anglès couch [*kuch] < [kuuch] < anglès mitjà couche = sofà; nínxol, racó < 1400- francès couche = llit < coucher = estirar-se < collocâre = arreglar < (con- = amb) + (locâre = posar). La forma moderna en anglès és couch [kauch] < [kuuch] (amb el canvi regular de la vocal llarga [uu])

:_______________________________.

cwympo [KUIM po] (verb)
1 caure

2 Fuwch fach gota – glaw neu hindda?
Os daw glaw, cwympa o’m llaw;
Os daw haul, hedfana!

(Endevinar el temps)
Marieta – pluja o bon temps?
Si vindrà pluja, cau de la meva mà
Si vindrà sol, vola!

:_______________________________.

cwynfan
[KUIN van] (verb)
1 lamentar

:_______________________________.

cwynfanllyd
[kuin VAN lhid] (adjectiu)
1 gemegós

:_______________________________.

cwynfanus
[kuin VA nis] (adjectiu)
1 planyívol

:_______________________________.

cwyno
[KUI no] (verb)
1 queixar-se

:_______________________________.

cwyr
[KUIR] substantiu masculí
1 cera
2 cwyr esgidiau cera de sabates

:_______________________________.

cwyren
[KUI ren] substantiu femení
1 espelma prima


___________________________________________________________________________
 

adolygiad diweddaraf / darrera actualització 2007-04-05

 

___________________cod y gornel / codi del racó:_________

__________________________________________________


 

Free Hit Counters

(= nifer o weithiau yr agorwyd y tudalen hwn oddi ar 2007-04-05)

(= nombre de vegades que s'ha accedit a aquesta pàgina a partir de 2007-04-05)


___________________________________________________________________________