Les pàgines web personals es converteixen en servidors del narcisisme, on un es mira el melic i explota la seva identitat: nou triomf de l'individu, esplèndida peça del sistema. Mort de lo social.

Nous narcisos neixen cada dia, intentant aconseguir una ridícula populartiat virtual, creient que així passaran a la posteritat. Intentant immortalitzar l'esplendor de la seva joventut, abans no s'els hi escorri entre les mans. El seu gran error és creure que tothom els veu amb els seus ulls, quan en realitat desperten ràbia i rebuig.

Es pregunten quin sentit té fer algu, si ningú els està mirant. El seu narcisisme es basa en l'imatge, la qual els manté ocupats sense fer-los actius. Creuen més en l' imatge que en les pròpies experiències. Per constatar que realment existeixen necessiten veure fantasmes d'ells mateixos preservats en imatges jpg. Convertint tot el que es pot viure amb els 5 sentits en informació enregistrada bidimensional, els hi ofereix l'ilusió de tenir un control sobre les seves vides: poden rebobinar i reproduïr les seves imatges una i altra vegada fins la sacietat.