DECLARACIÓ DE PRINCIPIS
-El CASAL INDEPENDENTISTA I POPULAR DE NOU BARRIS és un col·lectiu que es constitueix amb la voluntat d'incidir en els nostres barris, mitjançant activitats de tipus SOCIAL i CULTURAL, sota la perspectiva de l'ALLIBERAMENT NACIONAL, de CLASSE i PERSONAL del poble CATALÀ.

El CASAL restarà obert especialment a les diverses opcions de l'ESQUERRA INDEPENDENTISTA CATALANA.
Els seus associats i associades ho són a títol personal.

El CASAL INDEPENDENTISTA I POPULAR DE NOU BARRIS, inserit a la realitat social, històrica i cultural dels nostres barris, i sota la perspectiva enunciada, vol oferir un espai de trobada, de relació i d'intercanvi, de xerrades i debats, amb la finalitat de potenciar la creació, producció i difusió culturals i alternatives. Així mateix vol impulsar l'associacionisme de base i el de la gent jove.

El CASAL es compromet en la defensa de la IDENTITAT NACIONAL CATALANA, de la seva LLENGUA i CULTURA POPULAR, contra tota mena d'agressió i/o substitució.
També es compromet en la defensa del MEDI i RECURSOS NATURALS de la nostra nació.
Defensa, en definitiva, els DRETS NACIONALS del nostre poble, i més en concret, el dret a assolir la INDEPENDÈNCIA de la NACIÓ CATALANA, del Rosselló al Baix Segura i del Baix Cinca a Menorca.
Dóna suport, en conseqüència, a les actuacions en defensa d'aquells i d'aquelles que a causa de la seva lluita pels drets del nostre poble, són objecte de REPRESSIÓ, i de manera especial els i les que són a la presó i/o a l'exili.

El CASAL INDEPENDENTISTA I POPULAR DE NOU BARRIS contempla, de manera indestriable, el seu compromís i solidaritat amb les LLUITES:

- contra qualsevol forma d'OPRESSIÓ i DISCRIMINACIÓ a causa de l'ORIGEN, el SEXE, l'EDAT i l'OPCIÓ SEXUAL.
- en defensa dels DRETS dels TREBALLADORS i TREBALLADORES i de les CLASSES POPULARS dels nostres barris, i la lluita per a assolir unes condicions de vida dignes. Contra el CAPITALISME i per una societat sense CLASSES.
- contra L'ESTAT POLICIAL i la seva repressió.
- contra l'IMPERIALISME i el MILITARISME, i en concret el dels estats espanyol i francès. El CASAL dóna suport a les diverses lluites contra la presència militar dels exèrcits ocupants.
- El CASAL és solidari amb tots els pobles i nacions del món que lluiten pel seu ALLIBERAMENT.


Nou Barris, a 25 de novembre de 2000