finusgab
Grup Filatèlic i Numismàtic
de l'empresa Aigüesde Barcelona
    
                                                                                                                                              
   català  castellano  english  française  
La Filatèlia TEMÀTICA de l'aigua

La filatèlia temàtica es el tipus de col·leccionisme filatèlic que es centra en l'estudi d'un tema concret.
L'aigua, com a tema, pot ésser un tema fantàstic per desenvolupar una col·lecció.
... l'aigua com a bé natural, la seva conservació, la necesitat d'estalviar-la i no malgastar-la, tota la tecnología necesaria per potabilitzar-la, distribuir-la i depurar-la i la infraestructura necesària, les fonts, els oficis relacionats....
Pot ser, sens dubte, un tema apassionant.

per veure i llegir l'article que aparegué a l'Informatiu FINUSGAB (primavera 2010) sobre la filatèlia temàtica de l'aigua, pitjeu l'enllaç:

àrticle sobre la filatèlia temàtica de l'aigua_
per veure i llegir l'article que aparegué a l'Informatiu FINUSGAB (primavera 2011) sobre l'estalvi de l'aigua mitjançant efectes filatèlics, pitjeu l'enllaç:

àrticle sobre estalvi de l'aigua_A continuació es mostren un recull d'imatges obtingudes d'internet en una petita estoneta, fet que demostra la potencionalitat del tema.

.

Aquesta plana ha estat gentilment acollida per      


En agraïment pots visitar la seva plana principal