Foto Pere Felip  PERE FELIP I BUADES


 

Coalició de Treballadors per la Democràcia

Pere Felip i Buades,candidat a la batlia de Ciutat

 

“Palma, trememdament castigada per l’especulació, mereix un futur millor”

 

L’incombustible Pere Felip i Buades,canditat a la batlia de Ciutat (i col·laborador de l’Estel) que va a per totes treballant activament dins del teixit social ciutadà, guanyant cada dia més adeptes que el recolzen, ens manifesta:

 

El municipi de Ciutat se donaria i donaria als ciutadans un bri d’esperança veient com frena elñ desmesurat creixement en les seves zones agrícoles i naturals. El nostre terme municipal, tremendament castigat  per l’especulació i la cobdícia humana mereix un futur millor

 

Per això, la Coalició de Treballadors per la democràcia proposa preservar integrament i sense cap fisura, les zones verdes de l’entorn rural de Ciutat.

 

I, des d’ara ens posamt a fer feina per tal de convertir la zona agrària ciutadana en un vertader rebost de Ciutat, i pels ciutadans un vertader pulmó verd alimentari que l’Ajuntament facilitarà i posarà el seu empenyo polític en subvencionar , si cal, l’agricultura i derivats que, de forma ecològica s’elaborin en el terme municipal de Ciutat.

 

La nostra coalició solicitarà l’estat d’excepció ecològica-social de Ciutat, a fi d’emprendre mesures dràstiques per tal d’evitar l’ofegament total i absolut del nsotre municipi, així com lluitar de forma eficaç i decidida , per a mitigar el canvi climàtic  que, cada dia que passa castiga més i més la nostra existència., tant si en som conscients com si no.

 

Per tot això, proposam  (i ho durem al nostre programa electoral) valorar, com a sector estratègic  d’alt contingut ecològic-social, l’agrucultura ciutadana , un vertader rebost  estimat i respectat pels ciutadans, que alimenti el cos i l’esperit  amb amor el nostre medi natural.

 

La nostra coalició, òbviament, ferà tot el pòssible a fi que aquest projecte puguer fer-se realitat.

   

Retorn a la pàgina principal