Oriol Junqueras i Vies


 

Cada vegada més endeutats (1)

19/01/10 - Oriol Junqueras i Vies

Mentre estiguem a l'Estat espanyol, cap exercici fiscal no ens farà profit

Aquest desembre l’agència Moody's va situar Catalunya amb la pitjor qualificació de deute públic de l'Estat espanyol, «a causa del seu ràpid deteriorament fiscal». En aquell moment, ja sabíem que el deute generat el 2009 era de 6.359 milions d'euros. És a dir, un 50% per sobre dels 4.054 milions previstos pel conseller Castells a l’inici de l'exercici. I encara és possible que calgui afegir uns 1.500 milions d'euros al dèficit pressupostari final del 2009, que es traslladin als comptes del 2010. De tal manera que no és pas estrany que, tan sols començar l’any, el govern hagi autoritzat una emissió de deute de 7.624 milions d'euros (DOGC, Ordre ECF/1/2010 de 4 de gener).

En efecte, a banda de la crisi econòmica internacional, el dèficit fiscal que l'Estat espanyol imposa als catalans continua sent insuportable, de tal manera que el govern de Catalunya s’ha d’endeutar extremament per poder prestar serveis essencials. En altres paraules, el dèficit fiscal comporta que els impostos dels nostres ciutadans paguin els excessos pressupostaris de l'Estat, mentre que la Generalitat ha de finançar bona part de les seves inversions i de les seves despeses socials amb un endeutament creixent. Els impostos que paguem actualment serveixen perquè l'Estat espanyol visqui clarament per sobre de les seves possibilitats reals, mentre que gran part dels impostos que pagarem en el futur els haurem de destinar a liquidar els deutes que estem assumint per finançar els serveis sanitaris i educatius que necessitem en el present.

I, de fet, el pagament del deute comença a ser un llast molt pesant, atès que ja representa aproximadament un 10% pel pressupost anual de la Generalitat. En concret, 2.914 milions d'euros per al 2010, segons dades del govern. És a dir que «el farciment ens acabarà costant més que el gall». Gens sorprenent, si tenim en compte que, en el trienni 2007-2009, s’ha duplicat el deute públic viu heretat fins aquell moment. Fins al punt que actualment se situa en més de 21.000 milions d'euros (una mica més de 3,5 bilions de les antigues pessetes). I, per tant, per fer front als corresponents desajustaments pressupostaris, l’emissió de deute del 2006 havia estat tan sols de 759 milions d'euros, mentre que la prevista per al 2010 és més de deu vegades superior, amb un increment de més del 1.000%. I, en aquest sentit, cal recordar que «a pagès endeutat, cap anyada li és bona». Sens dubte, cada vegada és més evident que, mentre estiguem a l'Estat espanyol, cap exercici fiscal no ens farà profit.

http://www.elpunt.cat/noticia/article/-/-/130210.html

plaça major

Cada vegada més endeutats (II)

29/01/10 - oriol junqueras

El govern de Catalunya ha de demanar prestat gairebé un de cada tres euros que gasta

Segons un document elaborat pel Departament d'Economia per explicar el projecte de llei dels pressupostos per al 2010, sense el nou acord de finançament de l'estiu passat, els ingressos de la Generalitat s'haurien reduït en un 22% respecte a l'exercici 2009. I, malgrat el citat acord, la caiguda dels ingressos serà d'un 9,8%. Sens dubte, bona part d'aquesta disminució és fruit de la crisi econòmica. I també és a causa de la recessió, en gran mesura, que ha calgut incrementar la despesa en un 9,4% (des dels 29.730 previstos a l'inici del 2009 fins als 32.518 milions d'euros pressupostats per a l’actual exercici). En resum, segons la previsió del conseller Castells, els ingressos es reduiran un 9,8% i la despeses augmentaran un 9,4%.

Aquest increment de la despesa equival en certa mesura als 2.613 milions d'euros corresponents a la bestreta del nou finançament pactat amb l'Estat. Per tant, el pressupost no té gaire en compte la baixada generalitzada dels ingressos tributaris, a causa de la reducció de l'activitat econòmica. I la diferència que se'n deriva es finança amb un fort increment de l'endeutament de la Generalitat.

De fet, atès el dèficit fiscal que l'Estat espanyol ens imposa als catalans, tot plegat comporta que, mentre l'increment del deute públic de la Generalitat previst a l'inici del 2009 era de 4.054 milions, la previsió per al 2010 ja és de 9.418. De tal manera que, mentre el deute acumulat fins al final del 2009 era de 21.290 milions, al final de 2010 hi ha previstos 29.051 milions. Un increment de quasi un terç en només un exercici.

D'alta banda, el fet que –tal com ja hem assenyalat– les previsions de despesa i de nou endeutament se situïn respectivament en 32.518 i 9.418 milions d'euros implica que, el 2010, el 29% de la despesa de la Generalitat es finançarà amb deute públic. En altres paraules, el govern de Catalunya ha de demanar prestat gairebé un de cada tres euros que gasta. En aquest sentit, cal tenir present que el 82,4% de la despesa de la Generalitat és despesa corrent i només el 7,4% és despesa de capital. Mentre que el 10,2% restant són despeses financeres, destinades a pagar deute, quan l'any anterior representaven a l'entorn d'un 7% del total de la despesa pressupostada. De tal manera que, proporcionalment, el govern pot destinar menys despesa directa als ciutadans. Aquesta és la conseqüència d'una combinació letal per a Catalunya: la crisi econòmica i el dèficit fiscal que ens imposa l'Estat espanyol.

   

Retorn a la pàgina principal