Foto Mateu Joan  Mateu Joan i Florit  (Mateu “Marió” de Sant Joan)


 

FOCIFUM

Mateu Marió de Sant Joan

L’Estel de Mallorca, va vent en popa i a tota vela. El 2010 ha començat fent 4.500 exemplars. Uns 2000 exemplars se venen i la resta se regala als hospitals i consultoris mèdics del Pla de Mallorca i des Raiguer. El personal dels PAC’s i dels restaurants, està molt content que qualcú els dugui lectura gratis. 

Abans hi havia dotzenes de publicacions als revisters de l’entrada. Ara no n’hi ha. En Mates, quan era president gastava una millonada dels nostres diners en subvencionar la seva premsa forastera amiga. Ara, en Mates ha hagut de fugir i aquesta premsa ha hagut de morir. 

Deia que el personal dels PAC’S estava content amb L’Estel, però no tots. Dimecres passat en volia deixar un paquet de cent a cas metges de Binissalem, però el carrer per on s’hi va estava en obres i no hi vaig anar. Llavors vaig anar a cas metges de Lloseta. Vaig demanar a una dona que hi entrava que hi dugués un paquet, hi va entrar i abans de partir va sortir la recepcionista, me va tornar el paquet i en va dir:- A mi m’agrada aquesta revista, però aquí hi ha un celador que la setmana passada els va tirar tots als fems. No en duguis mes. No hi passaré més, els llosetins s’ha perdran a no ser que el Batle o el Conseller de Sanitat cridin l’atenció al personal sanitari.

El Govern Balear ens ha donat una subvenció el 2009 a més de posar-nos alguns anuncis. El Consell de Mallorca també ens ha subvencionat i ha pensat amb L’Estel en fer anuncis, d’aquesta manera ens és possible continuar la nostra tasca envers de la independència del nostre poble.

Hi ha més notícies: en Cecili Buele que fou Conseller de Cultura del Consell, s’ha jubilat i s’ha ofert per actualitzar la plana web de l’Estel de manera que d’ara endavant la nostra revista se podrà llegir per tota la Terra. A tots els continents hi ha catalanoparlants que podran llegir els articles dels nostres col·laboradors.

Una altra notícia: per causes desconegudes el nostre electrocorreu desaparegué. En Pep Serra ho va arreglar ràpidament, ara es mateuestel@gmail.com


 

Retorn a la pàgina principal