Foto Climent Garau        CLIMENT GARAU  DE LLUCMAJOR


Jo vos dic sa veritat

Climent Garau i Salvà

Nostre món han trastocat,
Un estol de personatges,
Per viure be i dur avantatges,
Molts de trucs han inventat.
Uns deus ells han inventat,
Diferents els uns de l’altre
Això ha estat la gran farsa,
Enganyen sa humanitat.

Sempre lligats al poder
Fan ses seves combinades
A ses gents més ofuscades,
Convertiran a sa fe.
De molta por dotar-la
Per poder guanyar el cel,
Basseta de dolça mel,
Cada dia llepar-la.

A cents de religions
Que hi ha dins aquest món,
Elles diferentes són,
Que ensenyen els seus santons.
Amb diferentes lliçons,
Les van ells desarrollant
I al parroquians drogant,
Sense més contemplacions.

Ben sumits en sa creença,
De poder guanyar el cel,
El pobre de soca rel
Ben carregat d’innocència.
Li fan fer sa penitència
De gran palaus aixecar,
Per poder anar a resar
I guanyar la indulgència.

La ciència ha obert barreres
D’aquest món tan enganyat,
Ara se te llibertat,
Per traspassar ses fronteres.
Aquelles lliçons sobreres
Han quedades antiquades
Dels joves són oblidades
Ells tenen noves quimeres.

Aquell sermó de sa por
Que rigorós predicaven,
A la parròquia assustaven
Sa veritat vos dic jo.
Los feien tremolar es cor,
Amb trucs ben estudiats
Han romasos oblidats
Han perdut ja el seu so.

Una passa hem donada
Ben llarga i en poc temps,
Hem creat nous elements
Sa pena hem alliberada.
No feim sa feina forçada,
Que altre temps va s’usar,
Un dispositiu tocar
I una tona hem aixecada.

Sa mecànica ha alliberat,
Sa pena dins es conró,
Assegut en es tractor,
No se troba gens cansat.
Un tros gran ell ha llaurat,
Que amb bèsties dies emprava,
Moltes passes ell donava
En es mantí aferrat.

Per fugir de sa misèria,
Que en temps passat hi hagué,
Un judici s’ha de fer,
De sa gran impertinència.
Que aquella gent d’excel·lència
El nostre món dirigí,
Inclinat en es patir,
Sumit en sa penitència.

Aquesta societat,
Que ara se va forjant,
A tot factor observant,
Pot donar bon resultat.
Dins un món compenetrat,
Aprofitant sa matèria,
Tant de dreta com d’esquerra,
Per servir s’humanitat.

Retorn a la pàgina principal