Foto Climent Garau  CLIMENT GARAU  DE LLUCMAJOR


Llibertat per a les dones

CLIMENT GARAU I SALVÀ

Quan Déu el món va crear,
Hi va posar home i dona,
Aquella precisa hora,
Sa consigna los deixà:
Voltros vos heu d’ajudar,
En tot, aquí en la Terra,
Emprau la pau, no la guerra,
A ella heu de poblar.

Cap privilegi donà,
A s’home damunt sa dona,
Sa veritat se consona
Cada qual mèrit tendrà.
I de fet l’heu d’eixamplar
De Déu seguiu sa consigna,
Varen seguit lo seu ritme,
Sa pau sempre va regnar.

Llavors de llarg temps passar,
Se crearen noves lleis,
Formaren uns nous consells,
Per unes normes crear,
I, privilegis donar
De s’home damunt sa dona,
Va ser una cosa grossa
s’avantatge que es dità.

A sa dona l’han mirada,
Com un ser indiferent
S’home ha estat s’element,
Que avantatge ha agafada.
Ell se llei sempre ha dictada,
Anant en el seu favor,
Aquesta és sa lliçó
Que a tot arreu ha emprada.

Ja fa mil anys que han passat
Que s’escrigué sa sentènci:
s’home te es privilegi,
dalt sa dona potestat.
Però el temps ha arribat,
Amb idees canviades,
Elles són capacitades
Per dirigit un Estat.

Sa dona visquè privada
Per una llei cristiana,
Ella se veia obligada
A parir com Déu manava.
Si qualcuna avortava
En qualque procediment,
Un càstig impertinent,
A dins es foc se cremava.

Es Partit socialista,
Que mana dins sa nació,
A sa dona ha dat opció,
L’hi ha oberta sa porta,
L’ha deixada en llibertat,
Ella te autoritat,
Quan voldrà, farà sa posta.

Sa gent que n’és retrograda,
I que vol sa esclavitud,
No la troba gens de gust,
A sa llei que s’ha aprovada;
Ella ha estat censurada
De manera repugnant,
No l’accepten cristians,
Sa dreta l’ha rebutjada.

Dona que tens dignitat,
Dotada de gran cultura,
Has de prendre sa mesura
De viure en llibertat.
Un camí nou has trobat,
Amb el Partit Socialista;
Ell t’ha mostrada sa pista,
Pots emprar lo teu mandat.

 

Retorn a la pàgina principal