Foto Climent Garau  CLIMENT GARAU  DE LLUCMAJOR


 

Trossets de sa meva vida

CLIMENT GARAU I SALVÀ

Prest tendrè noranta set anys,
He vistes moltes de coses,
Més de dolentes que bones,
He passat moments estranys.
He conegut vells tamanys
També els nous que han vengut
A cada un d’ells els jutj,
De tots ells en faig balanç.

S’ordre dins nostra nació,
És lo que és més desitjat,
Viure amb tranquil·litat
A no res tenir temor.
Te dona satisfacció,
Quant a no res tu tens por
És per tu un gran tresor
El viure sense temor.

Sa soca rama traurà,
Sa ramera per fer fruits,
I li donarà impuls,
Per poder los madurar.
Lo mateix li passarà
A la nostra gran nació,
Si te bona direcció,
Aquí la pau regnarà.

Amb sa guerra amb vaig trobar,
Allà a dins Barcelona,
Això no era el meu compte,
Això que allà em va passar.
Per tres dies hi vaig anar,
I a Mallorca tornaria
Amb això m’equivocaria,
Tres anys en guerra lluitar.

Dotze duros me’n vaig dur
Per tres dies estar allà
I se guerra començà,
No l’esperava ningú.
Era un moment insegur,
Per tot ses bales xiulaven,
Rojos i negres lluitaven,
Anaven de tu per tu.

Els doblers vaig acabar,
Que de Mallorca duria,
Sense duros ni família,
Que me pogués ajudar.
Ben perdut me vaig trobar
Cercant la salvació,
Sols trobí un companyó
Que me va orientar.

A Pedralves has d’anar,
Que recluten molta gent,
Allà formen regiment,
Per una tropa formar.
Allà em vaig encaminar
Per veure lo que hi havia,
Una grossa algarabia
Allà jo m’hi vaig trobar.

En Durruti allà hi havia,
Com a cap ell figurava,
A ell jo me presentava,
Es nom me demanaria.
La gent anava i venia,
Els qui estaven allistats
Estaven assabentats,
De tot allò que hi havia.

L’endemà tots a la cita
En Durruti me digué:
Demà t’has de presentar,
En la tropa has de formar.
Que llista jo passaré.
A n’això jo li vaig dir
Que família no tenia,
De cap duro disponia,
No me’n puc anar d’aquí.

Amb això ordres donà,
A sa gent de sa cantina,
Un plat de calent duria
Panet per acompanyar.
Matalasset me lliurà
I manta per tapar-me,
Vaig poder consolar-me
Sa fam me va espassar.

A les nou del dematí,
Tot Pedralbes quedà ple,
Ho va ser de bondevé
sa gent que va acudir.
Amb un diferent vestir,
Anavem els milicians,
Molts d’ells anaven cantant,
Com si fos festa estar-hi.

En Durruti feu formar
Aquella molta de gent,
Amb una veu molt potent,
Digué: a mi m’he d’escoltar,
El consell que vos darà
Vos ha d’entrar dins el cor
Lo que aquí vos diré jo
Cap moment heu d’oblidar.

No conec sa procedència
Dels molts que aquí formau,
Però se que tots pensau,
Oferir gran resistència.
Amb vostra benevolència
I un molt bon compliment,
Sa Divisió en tot moment,
Honrarà seva presència.

Sa honra demostrareu
Se pot dir en tot moment,
Respectau la noble gent
Pels llocs per on passareu.
Cap dona violareu,
Ni cap gallina robar,
Tots aquells que pecareu

Sota les bales caureu.

 

Retorn a la pàgina principal