Foto Climent Garau  CLIMENT GARAU  DE LLUCMAJOR


 

Els catalans nam davant

Climent Garau i Salvà

Quan el Rei Jaume Primer
Va lluitar el sarrassà,
Sa lluita le va guanyar,
Va dir: -Tot canviaré.

El català posaré,
A dins ses meves conquistes,
Seran unes lleis estrictes
Que de fet exigiré.
A dins Mallorca quedà
Allò que el rei exigí
Va seguir el seu camí
L’idioma català.

Els castellans que aquí hi ha
Fan allò que los convé,
Ensenyen el foraster
En això es van encabotar.
Dins ses escoles privades,
Ensenyen es foraster,
El català no tengué,
Ses ajudes senyalades.

Amb ses carreres cursades,
Nostre idioma és perdé,
Mirau, aquest trist paper!
Els mestres sempre callaren.
Quan en Franco comandà,
Es català prohibí,
A s’ensenyança exigí,
Que fos tota en castellà,
Uns quaranta anys va durar,
Que se llei se va complir.
Però quan ell va morir
La cosa va canviar.

Catalunya sempre ha estat
Una nació avançada,
Amb una gent il·lustrada
Aquest fet hem demostrat.
La gent sempre s’ha ajudat
Hem fet sa pinya compacta
Dins el ball de sa Sardana,
Que és com un himne sagrat.

Molta industria hem creada
De tota classe es pot dir,
De roba de fil molt fi,
En això és senyalada .
Amb tot segueix avançada
Això se pot demostrar,
No trobareu català,
Que hagi fuit de sa llocada.

Un terç de los forasters
Catalunya ha invadida,
Aquí troben bona vida
Principalment els obrers.
Essent nació de progrés,
I de bona direcció
Vam aguantant es timó
Com a valents mariners.

Catalunya dins el món
La tenen ben senyalada,
Ella molt s’ha destacada
Com el pa bo, tret del forn.

Dins un molt ample contorn,
La matèria hem llançada,
De qualitat comprovada,
Ses obres bones ho són.
Sobretot a dins l’esport,
Catalunya és popular,
De tota classe n’hi ha
Molts de camps de sud a nord.

Hem sembrat un bon rècord
Amb totes competicions
Feim primers i no segons,
No ploram damunt es mort.
El Futbol Club Barcelona,
A sa lliga va primer,
Bones confiances te,
Tornarà a guanyar se copa.

Pels catalans és una honra
De gall el poder cantar,
Molts de euros pot gastar,
No li buidaran se bossa.

Ses regions que conquerí,
El valent Jaume Primer,
Va dir:-m’he defensat be,
Lluitant contra el sarrassí.
Seguiré lo meu camí,
Cap a València pegà,
a dins França va arribà
allà posà lo seu fi.

Tots una pinya compacte,
Hem fet sempre els catalans
Tots mos sentim bons germans,
anam collint bona anyada.
I tota comarca guanya
Sota bona direcció,
Tenim petit es sector,
Però mos sobre i mos basta.

Parlem sempre en català
Hem de fer honor al Rei,
Va ser sa gran obra d’Ell
Que aquí mos puguem trobar
Nostra raça es defensà,
Per esser impetuosa,
És valenta i enginyosa
Tot problema resoldrà.


 

 

Retorn a la pàgina principal