Andreu Salom i Mir


 

El complex de l’indígena

 

Les nacions que freturen d’estructures polítiques pròpies i es troben, a més a més, en situació de llibertat condicional fortament vigilada, solen establir models de convivència i d’opinió excessivament dispersos i, encara, contradictoris, sobretot pel que fa a les vies possibles de solució respecte al contenciós político-social  obert    -ací, des de fa tres segles. La continuïtat en el temps de la condició colonial i la persistència constant de les mesures adreçades a la subjecció mental de la població autòctona són, no cal dir-ho, terriblement eficaces en l’objectiu de generar una divisió interna paralitzant.

 

El panorama és desolador, no tant per l’efecte que tal situació provoca, tot i ser molt important i, d’altra banda, lògic en totes les situacions d’intensa persistència en l’anorreament global d’un país, sinó per la causa adés apuntada de perpètua i sistemàtica obsessió per part de l’estat colonial de portar a terme, fins a les últimes conseqüències, la seva política etnocida i glotofàgica de tot un poble i de tota una cultura. Ja sabem, altrament, que morta la ràbia s’acaben els efectes nocius que provoca.

 

Atès la minorització ideològica i la inferioritat psico-política del dominat, pot no resultar estrany, d’antuvi, la proliferació excessiva del que podríem anomenar complex de l’indígena, que consistiria en l’acceptació tàcita de la superioritat del colonitzador i en una visió política necessàriament parcial i esbiaixada, sovint accentuada per una aspiració més o menys subliminal de protagonisme encastada a una espiral eixorca de rivalitats antropocèntriques i de diferències psico-estètiques.

 

Significativament, fins i tot alguns col·laboradors habituals de mitjans de comunicació nacionals, com el Diari de Balears, esdevenen còmplices, i encara exemples, de la tipologia sòcio-política descrita. Així, mentre un s’escarrassa,  hàbilment, en la realització d’anàlisis personalitzades i interessades de la nostra “peculiar” realitat nacional amb volgudes aparences de doctesa, un altre sembla demostrar una admiració indissimulable  cap a la metròpoli colonial (o sia, Espanya) i lloen entusiàsticament la seva unitat d’acció, que inclou   -en siguin conscients o no-  els mètodes genocides emprats en l’anihilació de colònies en vies d’assimilació (com la mallorquina). Fins i tot, algun articulista, en la seva secció d’opinió, ha arribat a emprar epítets tan sorprenents i épatants com “exemplar”, “gran” o “admirable” en referència a Espanya ). Evidentment, la unitat d’acció, la unió d’esforços, és lloable, i necessària, en si mateixa (recordem “l’exemple de la mata de jonc” del gran Ramon Muntaner, quan s’esforçava a donar notícia de l’aliança fraternal entre totes les terres de llengua i cultura catalanes i entre els monarques que aleshores les regien) i molt més en un país tan malmès en la seva identitat pròpia com el nostre; però pensar en aquests termes d’un estat corrupte, antidemocràtic i imperialista com és l’espanyol, és d’allò més xocant i improcedent, a més de fer palès un emmirallament desconcertant  -per no usar mots excessivament durs, com els que fa servir un comunicador mediàtic tan valent i lúcid com Pepe Rubianes. Certament, tot plegat fora ben ridícul si fóssim un país normal i amb autoestima, ens trobàssim en una situació política de llibertat real i la nostra societat fos una societat equilibrada, culta, desvetllada i feliç. Són, potser, força condicionants (fins i tot qualcun aparentment inabastable) però això no és, tanmateix, cap fantasia, és el futur, car com va dir Cánovas del Castillo, “són espanyols els qui no poden ésser una altra cosa”. Alguns ja ho sospitàvem.

                       

Retorn a la pàgina principal