SUBSCRIPCIÓ  A  L'ESTEL

* Per subscriure-us a L'Estel, copiau la butlleta, emplenau les dades que hi figuren i enviau el missatge a mateuestel@gmail.com

* Quan rebem el missatge us farem arribar una nota de conformitat i rebreu a partir d'aquest moment tots els nous números de la publicació.


QUOTA ANUAL: 40 eurons (24 números)


Nom:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
C.I.F:
Telèfon/Fax/Email:
 

Banc/Caixa:
Adreça:
Núm. Entitat:
Núm. Sucursal:
Compte núm.: