Intercanvi d'enllaços amb altres webs de la Xarxa.

Links exchange with other webs in Internet

 


 

 

 

 
   Llengua


 
Corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte l'alta recerca científica i principalment la de tots els elements de la cultura catalana
 
Diccionari oficial de la llengua catalana promogut per l'Institut d'Estudis Catalans.
 
Diccionari de la llengua catalana tingut per oficial per l'Institut d'Estudis Catalans fins que no es va publicar el DIEC.
 
Diccionari mots inversos promogut per Oriol Vilaseca.
 
Iniciativa que consisteix a enviar un mot cada dia amb exemples d’ús. Subscripció de franc.
 
Associació cultural creada en 1945. S'encarrega del mate- niment i el desenvolupament de la lengua i la cultura occita- nas per a la direcció, l'harmonizació i la normalizació de tots els treballs que pertoquen a la cultura occitana dins el seu àmbit.
 
L'aranés és el nom que rep la llengua occitana de la Val d’Aran. Com a llengua d'hoc o occità pertany al grup de les llengües romàniques o neollatines. L'aranès és una variant del dialecte gascó, el dialecte occità que més es diferencia del català.
Estelnet   -Welsh-English dictionary/Diccionari Gal·lès Anglès
-Wales-Catalonia Website/La web de Gal·les i Catalunya.
     
  Literatura
     
 
David Casellas és autor d'un diccionari de frases fetes i modis- mes dels parlars gironins.
 
Revista cultural de la Catalunya Nord (Rosselló, Conflent i Va- llespir) promoguda pel col·laborador d'aquest diccionari Pasqual Tirach.
Web de poesies
(Anna M. Ticoulat)
  Web de temàtica poètica que inclou informació sobre Anna M. Ticoulat, poetessa. S'hi poden llegir i escoltar poemes seus. Ticoulat col·labora en el Diccionari pràctic i complementari de la llengua catalana. 
 
Web dels autors escocesos. Hi trobareu música, articles sobre films i llibres. També hi ha poesies i històries curtes en anglès d’arreu del món.a.
 
  Cultura i Societat
 
 
Col·lectiu sense ànim de lucre i desvinculat de qualsevol organització política i/o cultural, que pretén ésser un punt d’informació dels Països Catalans a la xarxa, un fòrum d’opi- nió per aquells temes socials o d’actualitat que ens interessen.
  Diari electrònic independent. Informació, fòrums, cercador i directori de recursos.
 
Eespai de comunicació que integra totes les expressions populars, culturals i cíviques, d'aquella identitat, al capdavant de les quals hi ha, a més d'ACPV, els Casals Jaume I.
 
Entitat fundada l'any 1962 per Francesc de Borja Moll i altres prohoms de la intel·lectualitat i el món cívic mallorquí d'aleshores. Procura aconseguir que la llengua catalana, la història d'aquest poble des de vuit segles ençà, tingui el lloc preeminent que li pertoca a tots els àmbits de la vida de les persones que viuen a les Illes Balears.
  Informació sobre l'illa balear d’Eivissa. Es pot accedir a la revista publicada per l'Institut.
 
L'Institut Menorquí d'Estudis (IME) és un organisme autònom del Consell Insular de Menorca (CIM) de caràcter adminis- tratiu, amb personalitat jurídica pròpia, creat pel CIM i desti- nat a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la cultura de l'illa de Menorca, amb la voluntat d'esdevenir centre de recepció i intercanvi de pensament i ciència.
 
Web que recull informació diversa sobre la Franja de Ponent, una zona a cavall de Catalunya i l'Aragó.
Casal Català de Vancouver   Web del Casal Català de la ciutat de Vancouver (Canadà).
Documenta Balear  
Documenta Balear és una editorial centrada en llibres escrits en català, i té publicacions d'àmbit molt divers i interessant.
     
  Mitjans de comunicació
     
Catalonia Today   Diari d'àmbit català escrit en en anglès pensat per a aquelles persones no catalanes que viuen o visiten Catalunya.
Agència Catalana de Notícies (ACN)   Agència de notícies de la premsa local i comarcal catalana.
Diari Avui   Diari d'actualitat escrit en català.
Diari El Punt   Diari d'actualitat escrit en català. Té diverses edicions locals (Girona, Terres de l'Ebre, Barcelonès...).
Catalunya Ràdio   Ràdio catalana d'abast general.
 
   Traduccions
 
Natàlia Solé   Web dedicada a la traducció. Traducció de textos en anglès, francès, castellà i català. Traduccions jurades.
 


Col·laboracions
Agrairem qualsevol aportació dels lectors, així com també les observacions i puntualitzacions que ens vulguin fer arribar i que, amb el seu consentiment, esperem poder anar divulgant a través d'aquestes mateixes pàgines.