Ponentades
2006 / Juny / Núm. 24

Més llenguatge modern agafat dels periodistes dels nostres estimats mit- jans de comunicació. En les explicacions següents es proposa una solució més correcta.

Mandanga
L’ha acusat de posar en perill la seguretat del país i tots aquests romanços (o i altres històries, i de collonades com aquesta; no i tota la mandanga).

Muntar un pollastre
Aixecaré un merder que farà por (o aixecaré brega, renou, gresca, renyines, raons, mouré renyines; no us penso muntar un pollastre considerable).

Nadals
L’equip no arribarà a Nadal (no *als Nadals).

No anar amb algú (una cosa)
...i això nosaltres no ho fem (o això a nosaltres no ens passa, no és el nostre cas, no és el nostre tarannà, no és la nostra manera de fer; no i això no va amb nosaltres).

No venir a cuento
Parlar de fracàs quan només s’han jugat tres partits no ve a tomb (o no és el cas, no té sentit, no té ni cap ni peus, és parlar per no dir res; no no ve a cuento).

Peliagut
La renovació de jugadors sempre és un tema espinós (o difícil, enrevessat, complicat, delicat; no peliagut).

Provar a
Mira d’obrir la caixa amb aquesta clau (o prova d’obrir, intenta obrir, assaja d’obrir; no prova a obrir). Mira –o provade posar-te-la (no *prova a posar-te-la).

Que me quiten lo bailado
Ara n’hi ha que em critiquen, però que em vinguin al darrere (o tot això que tinc, tot això que hi he guanyat, el fart de riure que m’he fet no me’l treu ningú –o ja el tinc–).

Queixit
Sentíem els xiscles dels gossos (o els gemecs, els esgarips, els alirets, els plors, els giscos –Mall-; no els queixits)..

Sopar
Què has menjat avui per sopar? (no *què has sopat avui?) Avui he menjat truita per dinar (o he dinat de truita, he pres una truita per dinar, he dinat amb una truita; m’he fumut, cruspit, clavat una truita per dinar; no avui he sopat truita).

Tan campante
Perdia però ell tan tranquil (o estava ben content, se’l veia satisfet). I ves tan tranquil per Hong Kong (o alegre, xalat, serè, trempat, assossegat)

Tenir soltura
Ara té més facilitat de paraula (o té més –o parla amb mésdesimboltura, destresa, habilitat, gràcia, traça –quan parla–; no té més soltura parlant).

ENDEVINALLES I JOCS DE PARAULES
per Antoni Llull Martí
 
Endevinalles


Quan se celebra la festa
d’un sant, famós cavaller,
ens treuen junts al carrer
per negoci poder fer
a costa de la gent llesta.


Només d’aire m’aliment,
i a força, em guanyen pocs;
puc rompre roques a cops,
i parets, i el paviment.


Havent-hi menys naixements
que abans, qui m’explicaria
que pel que sent, hom diria
que han augmentat els parents?

 
Glossa farcida
 

Una glosa farcida és un poema a l’interior del qual hi ha amagat un refrany.

Per tot allà on hi ha pa
Troba només gent amable,
I tenen per remarcable
Sens diners, poder sopar.

 
Mots que contenen les cinc vocals
 

Eulògia, adulteració, audiometria,
bufoneria, concurrència, esmicoladura,
eufòria, hipotenusa qüestionari,
protuberància, extenuació

 
Solucions
 

Endevinalles:

1. Els llibres (el dia de Sant Jordi, 23 d’abril, festa del llibre).

2. Un martell pneumàtic (s’alimenta de l’aire a pressió procedent d’un compressor).

3. El que em ve de nou és la gran quantitat de tíos i de ties que hi ha pel món, i que la majoria d’ells sien tan jovenets.

Glosa farcida:

Allà on hi ha patró no manen mariners.
 

 

 

 

 

 

 

Jull


Nous escrits d’un pagès

Melcion Nicolau, Nous escrits d’un pagès, Eds. Documenta Balear, Mallorca, 2004
Agnès Toda

Per construir el nostre futur cal tenir clar quin és el nostre passat i és per això que llibres sobre la pagesia com els de Melcion Nicolau, són d’una importància notable perquè ens permeten conèixer millor aquell temps que tot i que ell -i tants d’altres pagesos!- ha viscut, molts dels joves d’avui en dia ja no viuran, perquè els temps canvien i ja no es treballa el camp com abans i perquè, malauradament, com molt bé saben a les illes -d’on és Melcion Nicolau-, estem perdent el terme dedicat a la pagesia en benefici -en aquest cas- de xalets i construccions turístiques; en d’altres casos, per fàbriques i mil enginys que no només ocupen la terra sinó que, a més, la malmeten.

Amb tota una vida dedicada a la terra, Melcion Nicolau, fill de Montuïri, a Nous escrits d’un pagès, després de l’èxit de la seva primera temptativa en aquest àmbit Escrits d’un pagès, afegeix nous textos de la mateixa índole; uns textos que ens permeten conèixer millor el funcionament del camp a les illes i així s’esmenten noms d’eines i fruites d’aquelles que ja s’estan perdent per tal com, de fet, la mateixa agricultura és un ofici que va de cap a caiguda. Aniria bé, és clar, que al costat de totes les indicacions que ens dóna hi hagués dibuixos o fotografies que ens permetessin copsar millor de què ens està parlant, si bé, ell sovint, conscient com és que aquella determinada acció que esmenta pot ésser desconeguda, ens l’explica, talment com si ens trobéssim davant d’un diccionari.

Melcion Nicolau es mostra amatent a les noves aportacions referides al camp tant en relació a la maquinària com a l’aparició de nous entesos: enginyers agrònoms, si bé, també, per altra part, parla nostàlgicament de tot allò que es va perdent: la utilització de les bísties, els exsequelladors, etc. Això sí, amb certa visió crítica, perquè avui en dia continuar treballant al camp, feina que està desapareixent, ens indica Melcion Nicolau, comporta invertir-hi molts diners. Al costat d’aquest apunt Melcion es limita a descriure la vida al camp en tot un altre temps on el camp era el nucli central de tota l’activitat i

on hi havia oficis pagesos avui en dia inexistents, època a la qual ens transporten les fotografies que encapçalen cada apartat.

Al voltant de tot plegat, trobem una gran reflexió de la situació actual de l’agricultura: pros i contres. Així, ens explica que, per exemple, la vinya es troba en una molt bona situació, fet que sobta en comparació amb la situació dels vinyaters del Penedès; mentre que dels arbres fruiters ja no se’n pot parlar amb els mateixos termes, així la figuera està en desús.

També, el pròleg, de la mà de Mateu Morro, introdueix tota una reflexió i visió general de l’agricultura mallorquina, a partir de l’aportació de Melcion Nicolau, en la qual ens adonem dels grans esforços que suposa als agricultors que encara es poden trobar, poder viure de la terra, malgrat que aquest seria l’ofici més nostrat d’antany, crisi que atribueix al “model de creixement –de la balearització- i del desgovern […(i és que)] la insularitat no és tan sols un major cost de transport és, sobretot, la imposició d’un mercat tancat, fàcil de monopolitzar i d’alterar artificiosament.”

En relació a la manera d’escriure i d’expressar-se, Nicolau se’ns apropa amb un text amarat de sentiments i experiències, que se’ns transmeten distesament a través de diferents tipus de narracions que ens fan viu i corprenedor aquell Montuïri que ell va viure i, a través d’ell, la pagesia en general.

Tot, evidentment, escrit en el seu llenguatge montuïrenc, per més que el pes del llenguatge estàndard es deixi entreveure en alguns moments, així al costat de conrar, trobem conrear, al costat d’ametles, ametlles, etc. Principalment, però, podem endur-nos una gran coneixement del parlar propi de la terra de Melcion Nicolau, ja sigui a través de vocabulari, expressions, girs lingüístics, dites, cançons del camp, refranys, gloses, etc.


Agnès Toda