http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/1_votaroy/vortaro_kimra_katalana_MILGI_r_1035c.htm

 Yr Hafan / Home Page

....
1861c Y Porth Catalaneg / La Porta Catalana de la Web

..........
0008c Y Gwegynllun / Mapa de la Web

...............1006c Geiriaduron / Diccionaris

....................
1809c Geiriaduron yn Gatalaneg / Diccionaris en català


........................Y Tudalen Hwn / Aquesta Pàgina



.. 






 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Y Gwe-eiriadur Cymraeg a Chatalaneg
Un diccionari en línia de gal·lès per a catalanoparlants


r - rywsut

Adolygiad diweddaraf - darrera actualització 2005-06-08

 

 

r-
1 En gal·lès col·loquial en paraules de més d’una síl·labaa hi ha la pèrdua d’una r final a les combinacions -dr, -tr, -thr

(1) pèrdua de r final després de d
..(a) aradr (= arada) > arad
...(b) Cadwaladr (= nom d’home) > ’Dwalad,
...(c) llanastr (= farrigo-farrago) > llanast
...(d) Llanbedr (= topònim, varis llocs, “església (de) Pere”) > Llanbed / Llambed
...(e) Llangynidr (topònim, per exemple, al districte de Brycheiniog, de la comarca de Powys, ‘l’església del sant Cynidr’) > Llangynid
...(f) rhaeadr (= cascada) > rhaead
...(g) taradr (= trepant) > tarad

(2) pèrdua de r final després de t
cebyst (= cabestre) > cebyst
ffenest (= finestra) > ffenest

(3) pèrdua de r final després de th
aruth (= enorme) > aruth

(4) pèrdua de r final després de g
finegr (= vinagre) > fineg

Aquesta pèrdua no es produeix fa amb paraules d’origen culte
theatr (= teatre)
cílomedr (= kilometre)

Vegeu l’entrada r per exemples d’una pèrdua semblant en gal·lès col·loquial
amb r final
perygl
(= perill ) > peryg
posibl
(= possible) > posib

triagl
(= melassa) > triag,

r-

1 r inicial que resulta d’una divisió errònia de la sequència (yr = article definit) + (substantiu que comença amb vocal)
exemples de topònims:
Rachub (poble de la comarca de Gwynedd) < Y Rachub < Yr Achub (= el refugi)
Y Refel (la ferreria, en topònims menors) < Yr Efail
Rhewl (localitats de Gal·les del nord-est) < Y Rhewl < Yr Hewl (= la corral)
Y Rhobell
(nom de turó del nord-oest de Gal.les) < *Y Robell < Yr Obell (“la sella”)
Y Rhyl (ciutat de la comarca de Dinbych) < Yr Hyl (= el turó)

Gal·lès col·loquial:
rhen < yr hen (el / la / els / les + vell / vella / vells / velles)
radeg ny < yr adeg hynny (en aquell època)
y rig / y rhig < yr hig (singlot)
run < yr un (el mateix / la mateixa / els mateixos / les mateixes)
y rarmi < yr armi (l’exèrcit)

en renecs:
rarswyd! < yr arswyd (l’ horror)
rargian! < yr arglwydd (el senyor)

2 de la preposició ar = sobre
rôl < ar ôl (= després)

Y Rachub [ -khib] (f)

1 (SH6268) localitat del districte d'Arfon (comarca de Gwynedd)
Població: (1961) 1,009
Proporció de gal.lesoparlants: (1961) 85%

ETIMOLOGIA: divisió erroònia de l’article definit i la paruala següent
rachub < y rachub < yr achub (“el refugi”). Vegeu achub (= salvar)

 

radd [ raadh ]
1 mutació suau de gradd = grau
bod |radd yn uwch na'r ser superior a (“ser grau més alta que”)
mae hi |radd yn uwch na'r gweddill és superior als altres


radio, radios [RAD yo, RAD yos] (m) ràdio

-
Radio Cymru [rad yo KØM ri] (m) Ràdio de Gal·les - emissora estatal en llengua gal·lesa

-
set radio [set RAD yo] (f) ràdio

ras, rasus [RAAS, RA sis] (f) cursa

ras falwns, rasus balwns [raas va LUUNS, ra sis ba LUUNS] (f) cursa de globus

ras hwyl [ raas huill ] substantiu femení
PLURAL rasus hwyl [ ra-se huil ]
ETIMOLOGIA: (as = cursa) + (hwyl = diversió)

rasiwr ceir, raswyr ceir [ras yur KEIR, ras wir KEIR] (m) pilota (d'automòbils)

Ratshel [RA chel] (f) nom de dona

Rawys [rau -is] substantiu femení
1 forma amb mutació suau de Grawys (= Quadragésima)
cacen Rawys, plural cacennau Grawys pastís de Quadragésima, pastís de fruites menjat durant la Quadragésima o Setmana Santa

recordydd tâp, recordyddion tâp [re KOR didh TAAP, re kor DØDH yon TAAP] (m) ??gravadora

recriwtio [re KRIUT yo] (v) reclutar

redig [-dig] verb
1 forma afètica d’ aredig = llaurar
agor ffos, torri gwrych, neu ’redig
cavar una fossa, tallar una bardissa, o llaurar
EN gal.lès parlat, un fenòmen molt estès és la pèrdua d’uan primera síl.laba pretònica

refferî, refferîs [re fe RII, re fe RIIS] (m) àrbitre

resin cánabis [re sin KA na bis] (m) resina de cànabis

reslo [RE slo] (v) lluitar (lluita lliure)

rhaca, rhacanau [HRA ka, hra KA ne] (f) rascle

rhad [HRAAD] (adj)

1 arat

2 rhad fel baw baratíssim
bod yn rhad fel baw ser baratíssim
“barat com brutícia / merda” (rhad = barat) + (fel = com) + (baw brutícia / merda)

rhad arnat! [HRAAD ar nat] (frase) que ajudi't el Senyor

rhaeadr, rhaeadrau [HREI ad, hrei A dre] (m) cascada

-
Rhaeadr-gwy [hrei ad GUI] (f) poble del nord-est

rhaff, rhaffau [HRAAF, HRA fe] (f) corda

 

rhàg [HRAG] (prep) (obsolet) de, davant

rhagddo i [HRAG dhoi] (primera persona singular) de mi
rhagddon ni [HRAG dho ni] (primera persona plural) de nosaltres
rhagddot ti [HRAG dho ti] (segona persona singular) de tu
rhagddoch chi [HRAG dho khi] (segona persona plural) de vosaltres
rhagddo fe / fo [HRAG dho ve / vo] (tercera persona singular masculina) d'ell
rhagddi hi [HRAG dhi hi] (tercera persona singular femenina) d'ella
rhagddyn nhw [HRAG dhi nu

 

1 després d’alguns verbs

ffoi rhag rhywbeth fugir d’alguna cosa
rhwystro (rhywun) rhag privar algú de (fer alguna cosa)
.....rhwystro rhywun rhag ffoi impedir la fugida d’algú (“impedir algú davant fugir”)

rhagafon, rhagafonydd [hra GA von, hra ga VO nidh] (f) afluent

rhagbrawf, rhagbrofion [HRAG brawv, hrag BROV yon] (m)
1 prova preliminària

rhagbrofol [ hrag- brô -vol] adjectiu
CAT-Y eliminatori
yn y rowndiau rhagbrofol a les eliminatòries CAT-Z
ETIMOLOGIA: (rhagbrawf = eliminatòria ) + (-ol = sufix per formar adjectius)

 

rhagfarn [HRAG varn] (f)

1 prejudici

2 bod yn uwd o ragfarn estar carregat de prejudicis

Rhagfyr [HRAG vir] (m) desembre

rhaglen, rhaglenni [HRA glen, hra GLE ni] (f) programa

rhagolwg, rhagolygon [rah GO lwg, hra go LØ gon] (m) pronòstic

rhagolygon [hra go LØ gon] (pl) forma plural: vegeu: rhagolwg [hra GO lug]

 

rhagor [hrâ -gor] preposition
1 que
mwy swmpus o lawer yw'r ail argraffiad rhagor y gyfrol wreiddiol
la segona edició és molt més gruixuda que el volum original
dwedodd fod llawer mwy o hwyl i'w gael yn Steddfod y Buarth rhagor y Brifwyl

Va dir que era molt més divertida l“Eistèdvod (de)l corral” (La Fira Agrícola de Gal.les) que el “Gran Festival” (l’eistèdvod nacional, concurs anual de la literatura i del cant)

2 més que, donant preferència a... damunt de...
Gwnaeth y gorau o’r rhyddid roddodd iddo rhagor bechgyn eraill y cylch

S’aprofitava la llibertat que li va donar més que els altres nois del districte


Esther 2:17 A'r brenin a hoffodd Esther rhagor yr holl wragedd, a hi a gafodd ffafr a charedigrwydd yn ei w^ydd ef rhagor yr holl wyryfon; ac efe a osododd y deyrngoron ar ei phen hi, ac a'i gwnaeth yn frenhines yn lle Fasti.
Esther 2:17 .....

3 comparat amb
Fe welodd hi’r gwahaniaeth oedd ynddo rhagor y diwrnod cynt

Va veure la diferència en ell comparat amb el dia anterior

ETIMOLOGIA: del substantiu rhagor (= més)

rhagor [HRA gor] (pronom) més


 

rhagor [ rha -gor] substantiu masculí
1 superioritat

2 diferència

Mae ’na ragor ofnadwy rhwng ebol a cheiliog
És tan diferent / són tan diferents com la nit i el dia
(‘hi ha una diferència terrible / enorme entre un poltre i un gall’)
Mae rhagor rhyngddyn nhw són diferents (“hi ha una diferència entre ells’)

 

Exodus 11:7 Ond yn erbyn neb o blant Israel ni symud ci ei dafod, ar ddyn nac anifail;
fel y gwypoch fod yr ARGLWYDD yn gwneuthur rhagor rhwng yr Eifftiaid ac Israel.

Exodus 11:7 But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue, against man or beast: that ye may know how that the LORD doth put a difference between the Egyptians and Israel. 

Malachi
3:18 Yna y dychwelwch, ac y gwelwch ragor rhwng y cyfiawn a'r drygionus, rhwng yr hwn a wasanaetho DDUW a'r hwn nis gwasanaetho ef.
Malaquias
3:18 ...
Brenhinoedd-1 3:9 A’th was sydd ymysg dy bobl, y rhai a ddewisaist ti; pobl aml, y rhai ni rifir ac
nis cyfrifir gan luosowgrwydd.
Reis-1 3:9

Corinthiaid-1
15:41 Arall yw gogoniant yr haul, ac arall yw gogoniant y lloer, ac arall yw gogoniant y sêr; canys y mae rhagor rhwng seren a seren mewn gogoniant.
Primera Carta als de Corint 15:41

I frases basades en aquesta:
A oes rhagor rhwng wy ac wy mewn gogoniant? Ateb: Oes yn wir - ac mae'n talu i holi cyn prynu (Cymro 11 01 1995)
Que hi ha alguna diferència entre un ou i un altre? Resposta – Sí que n’hi ha – i val la pena preguntar abans de comprar


Dacw’r arwerthwr yn esgyn i’w lwyfan, a’i glerc yn ei ddilyn. Mae “rhagor rhwng seren a seren” yn y gogoniant hwn. Yr ydym wedi dyfod i gyffyrddiad â phump neu chwech o arwerthwyr mewn gwahanol ocsiynau oddiar pan yr ymsefydlasom yn Nyffryn Tywi, a phob un yn meddu ar ei neillduolion arbenig ei hun
Allà el subhaster puja a l’escenari, i el seu secretari el segueix. Cadascú és diferent (“Hi ha una diferència entre un estel i un estel en aquesta glòria”) He conegut cinc o sis subhasters en vàries subhastes des de quan hi vam venir a viure a la Vall del riu Tywi, i cadascú té les seves pròpies característiques
(Yn Nyffryn Tywi Sef Brasluniau o Fywyd Gwledig (A la Vall de Tywi, és a dir aproximacions de la vida rural) . Gan y Parch. D. Rhagfyr Jones, Pontargothi. Cyfaill yr Aelwyd a’r Frythones. Cyfrol III (Cyfres Newydd) 1894. Tudalen 423


ETIMOLOGIA: rhagor (= més, afegit) < (rhag = davant) + (l’element obsolet ôr = límit, marge). Ôr forma part de les paraules cyfor (= ple a vessar), dygyfor (= brollar), (goror = límit, frontera). A les llengües hibèrniques, té el sentit de ‘marge’ en manx oirr, escoc`s oir, i irlandès fóir (amb una ‘f’ inicial no etimològica)


 

rhagorach [ hra--rakh]
adj
1 millor
yn rhagorach fyth encara millor
Aeth y gwaith ymláen yn rhagorach fyth
La feina seguia d’una manera encara millor
 
2 (substantiu masculí) millor = superior
Gwrando air gan dy ragorach. Escolta una paraula del teu superior
ETIMOLOGIA: (rhagor = més, quantitat extra) + (-ach sufix comparatiu)

 

 

rhagori [hra GO ri] (v)

1 rhagori ar superar

rhagori arnoch eich hun lluir-se, fer alguna cosa molt millor que ho feu normalment
 
rhagorol [hra GO rol] (adj) excel·lent

 
rhai [ hrai ] pronom
1 els, les (persones, animals, coses)
y rhai hyn aquests, aquestes (col·loquialment també y rhain)
y rhai hynny aquells, aquelles (col·loquialment també y rheiny)
pa rai? quins? quines ?
sut rai? quina mena de coses?

nid pa faint, ond sut rai
és més important la qualitat i no la quantitat
2 amb determinador posessius
(1a) ’yn rhai í (forma literària) fy rhai í els que són meus, les que són meves
(1b) yn rhai ní (forma literària) fy ein rhai ní els que són nostres, les que són nostres
(2a) dy rai dí els que són vostres, les que són vostres
(2b) ych rhai chí (forma literària) eich rhai chí els que són meus, les que són meves
(3a) ’i rai é (forma literària) ei rai ef els que són seus, les que són seves (d’ell)
(3b) ’i rhai hí (forma literària) ei rhai hi els que són seus, les que són seves (d’ella)
(3c) ’u rhai nhw' (forma literària) eu rhai nhw els que són seus, les que són seves (d’ells / d’elles)
3 individus, aquells individus
Dros y blynyddoedd y mae Prifysgol Cymru wedi dewis rhai digon od i roi gradd anrhydedd iddyn nhw.
Durant molts anys la Universitat de Gal·les ha escollit uns individus bastant estranys per donar-los una llicenciatura honorífica
Gobeithir ymestyn y gwasanaeth i gynnwys rhai sydd yn gaeth i dabledi lliniaru poen hefyd

Tenim l’esperança d’ampliar el servei per incloure aquells que són adictes a pastilles de reduir el dolor
4 en algunes expressions (adjectiu + rhai). Hi ha mutació suau rhai > rai deprés d’una adjectiu
Yr Etholedig Rai = Els Escollits
Y Dirmygedig Rai Els Vells Menyspreables (Una força expedicionàri anglesa que va anar a França en 1914, dit així de la descripció del Kaiser d’ells com a “petit exèrcit menyspreable”).
ETIMOLOGIA: gal.lès rhai < rhei < britànic
De la mateixa arrel britànica: bretó re (= individus)


rhaib, rheibiau [HRAIB, HREIB ye] (f) embruix

rhaid, rheidiau [HRAID, HREID ye] (m) necessitat

rhain, y [ø RHAIN] (pronom) aquest, aquestes

rhan, rhannau [HRAN, HRA ne] (f)

1 part

2 participació
cael mwy na’ch rhan o rywbeth rebre una part més que li correspongui d’alguna cosa

-
y rhan fwyaf [ø rhan VUI a] (f)

1 la majoria

rhanbarth, rhanbarthau [HRAN barth, hran BAR the] (m) regió

rhanbarthol [hran- bar -thol] adjectiu
1 regional
ETIMOLOGIA: (rhanbarth = regió) + (-ol = sufix per formar adjectius)

rhannol [ rha –nol] adjectiu
1 parcial
2 yn rhannol (adverbi) en part, parcialment
gwir = veritable, mae'n rhannol wir = és veritat en part
yn rhannol gyfrifol am responsable en part per
 rhannol fyddar parcialment sord
ETIMOLOGIA: (rhann-, arrel de rhannu = compartir, separar) + (-ol = sufix per formar adjectius)

rhannu [HRA ni] (v) dividir

rhatach [RAH takh] (adj) més barat

rhaw, rhawiau [HRAU, HRAU ye] (m) pala

rhawdd [ hraudh ] -
1 (obsolet) parla – ocurreix com a element en algunes paraules de la llengua moderna
ETIMOLOGIA: gal.lès < britànic < cèltic
De la mateixa arrel cèltica : irlandès (anteriorment radh) = parlar
 

NOTA:
(1) adrodd (= recitar) < ad- (prefix) + rhawdd. També amb l’aegiment del prefix reflexiu ym- > ymadrodd (= expressió)
(2) athrod (= calumnia) < athrodd < athr- (prefix) + rhawdd.
(3) brawddeg (= frase) < mrawddeg < amrawddeg < am (prefix = ‘al voltant’) + rhawdd
(4) cyfrawdd (obsolet, = conversa) < cyf- prefix = ‘junts’) + rhawdd. Correspon a l’rlandès modern cómhra (= conversa)
(5) Rhondda < *rhondde < *rhoddne < *rhoddnei < rhawdd + sufix -nei

rhech, rhechod [HREEKH, HRE khod] (m) pet

rhediad, rhediadau [HRED yad, hred YA de] (m) sèrie (de periodic/revista)

rhedeg [HRE deg] (v) córrer

-
rhedeg nerth eich traed [HRE deg nert i DRAID] (v) córrer cames-ajudeu-me

 

rhediad, rhediadau [HRED yad, hred YA de]

1 correguda

2 rhediad o risiau escala (“corregut d’esglaons”)
 

rhedynen, rhedyn [hre DØ nen, HRE din] (f) falguera

rhef [ hreev] adjectiu
1 gruixut
2 (districte de Brycheiniog, de la comarca de Powys) (substantiu masculí) gruix
ETIMOLOGIA: Britànic / Celta
 


rhefder [ hrev-der ] substantiu masculí
1 gruix
Eto aeth ef yn ei flaen, a chynlluniodd yn nesaf beiriant at wau sidanau blodeuog, gyda threfniant i drwsio'r edau, fel ag i wneyd eiddo pob ysgainc yn gyfartal o ran rhefder
(Jaquard) va seguir malgrat això i a continuaciió va inventar una màquina per teixir sedes florides, amb un dispositiu per arreglar el fil perquè la troca de cada fos del mateix gruix
(Hunan-Gymorth / Samuel Smiles / Cyfiethieidig gan J. Gwrhyd Lewis, Tonyrefail. 1898)
ETIMOLOGIA: (rhef = gruixut) + (-der sufix per formar substantius abstractes)
NOTA: També (f). S’utilitza al sud-est de Gal·les. amb la forma refdar o ryfdar

rheg, rhegféydd [HREEG, hreg VEIDH] (f) imprecació

Rheged [HRE ged] (f) regne britànic dins c800 al nor de l'illa de la Gran Bretanya, avui la regió frontera d'Escòcia i nord-oest Anglaterra

rhegen, rhegennod [HRE gen, hre GE nod] (f) rasclet

rheiddiadur [hreidh- -dir] substantiu masculí
PLURAL rheiddiaduron [ hreidh-ya--ron ]
1 radiador = dispositiu per dissipar calor i per refredar el motor d’un vehicle
2 radiador = dispositiu per radiar calor a una habitació, amb pipes o ductes per circular vapor o aigua calenta o aire calenta
ETIMOLOGIA: (rheiddi-, arrel del verb rheiddio = radiar) + (-adur sufix nominatiu, que indica un dispositiu)

rheidiau [HREID ye] (pl) forma plural: vegeu: rhaid [HRAID]

rheilffordd, rheilffyrdd [HREIL fordh, HREIL firdh] (f) ferrocarril

rheilgar [ hreil-gar] substantiu femení
PLURAL rheilgeir [hreil-geir]
1 automotor = vagó de passatgers amb la seva pròpia unitat de tracció
ETIMOLOGIA: (rheil = rail, carril) + mutació suau + (car = vagó); calc de l'anglès railcar (= autmotor)

rheina [HREI na] (pronom) aquells, aquelles

Rheinallt [HREI nalht] (m) nom d'home

rheini [HREI na] (pronom) aquells, aquelles (no a la vista)

rheithfarn, rheithfarnau [HREITH varn, hreith VAR ne] (f) veredicte

rheithgor, rheithgorau [HREITH gor, hreith GO re] (m) jurat

rhelyw [HRE liu] (pronom) resta

rheng, rhengoedd [HRENG, HRE ngodh] (f) fila

rheng flaen, rhengoedd blaen [hreng VLAIN, HRE ngodh VLAIN] (f) (rugby) fila de davant

rhentu [HREN ti] (v) llogar

rheol, rheolau [HRE ol, hre O le] (f)
1 regla, norma

cadw'r rheolau observar les regles
yn groes i’r rheolau contrari a les normes
yn ôl y rheolau segones les normes
2 bod yn rheol ac nid yn eithriad ser la norma, no pas una excepció


rheoleiddio [ hrei-o-leidh-yo ] verb
1 regulamentar
Swyddfa Rheoleiddio Trydan Oficina per la Regulamentació de l’Electricitat, organització per regulamentar l’indústria elèctrica, promoure la competció, i defensar els interessos dels consumidors de l’electrictat
ETIMOLOGIA: (rheol = regla, reglament, norma) + (-eiddio element per formar verbs)
 

rheolfwrdd [hre- ol-vurdh ] substantiu masculí
PLURAL rheolfyrddau [ hre-ol-vør -dhe]
1 panell de control
ETIMOLOGIA: (rheol-, arrel de rheoli = controlar) + mutació suau + (-bwrdd = fusta, panell)
 

Rheol Gymráeg, y [ø RHE ol gøm RAIG] (f) (eisteddfod) la norma decretada a Caerffili, el 1950, que l'unica llengua de l'eisteddfod nacional serà el gal·lès. Anteriorment, aquesta celebració de la llengua gal·lesa era bilingüe.

rheoli [hre O li] (v) 1 controlar 2 regnar

-
rheoli cenhedlu [hre O li ke NHED li] (m) contracepció

rheoliadur, rheoliaduron [hre ol YA dur, hre ol ya DI ron] (m) controlador

-
rheoliadur calon, rheoliaduron calon [hre ol YA dur KA lon, hre ol ya DI ron KA lon] (m) marcapassos

rheolwr, rheolwyr [hre O lur, hre OL wir] (m) director

-
rheolwr banc [hre o lur BANGK] (m) director de banc

rhes, rhesi / rhesau [HREES, HRE si / RHE se] (f)

1 filera

2 rhes o risiau escala (“fila d’esglaons”)

rhestr, rhestrau [HRE ster, HRE stre] (f) llista

rheswm, rhesymau [HRE sum, hre SØ me] (m) raó

rhesymau [hre SØ me] (pl) forma plural: vegeu: rheswm [HRE sum]

rhesymol [hre SØ mol] (adj) raonable

rhew [HREU] (m) (Nord) gel

rhewgell, rhewgelloedd [HREU gelh, hreu GE lhodh] (f) nevera

rhewin [HRE win] (m) (Sud) rec, rierol

rhewllyd [HREU lhid] (adj) gelat, de glaça

Rhian [HRI an] (f) nom de dona

Rhianedd [hri A nedh] (f) nom de dona

Rhiannon [hri A non] (f) nom de dona

rhiant, rhieni [HRI ant, hri E ni] (m) pare o mare

Rhianwen [hri AN wen] (f) nom de dona

Rhianydd [hri A nidh] (f) nom de dona

 

rhibyn [ hrî -bin] substantiu masculí
PLURAL rhibyniau [ hri- bøn -ye]
1 (tela) tira, cinta, banda
 
2 (comarca de Ceredigion) fenc rasclada en una fila
3 (Gal·les del Sud-est) molta distància Mae'n ripin o ffordd o man-hyn És una gran distància d'aquí
4 (Gal·les del Sud-est) ripin o dai fila / renglera de cases
5 mynd yn rhibyn anar en fila índia ("anar com a tira / cinta")
ETIMOLOGIA: rhib- probablament de l'angès rib = costella (·a·)
 
NOTA: a Gal·les del Sud-est, ripin, plural ribina
(Questió: Rhubina, nom de granja, Maerun, Caer-dydd – és aquest nom de fet ribina?)

rhïeddog [ hri- ê -dhog] adjectiu
1 noble, magnífic, majestuós, gloriós
Gynt bygwth bu rhyw luoedd – rhïeddog / Ein rhyddid a’n tiroed (Chwech Englyn I Gastell Y Faerdref. Iona Ddu. Yr Eisteddfod Ionawr 1865, tudalen 372) Antigament alguns exèrcits majestuosos van amenaçar la nostra llibertat i les nostres terres
ETIMOLOGIA: (ehiedd = glòria, majestat) + (-og sufix per formar adjectius)

rhieni [hri E ni] (pl) vegeu rhiant [HRI ant]

rhif, rhifau [HRIIV, HRI ve] (m) número

rhifo [HRI vo] (v) comptar

rhifyn, rhifynnau [HRI vin, hri VØ ne] (m)

1 exemplar (de revista)
2
ôl-rifyn (periòdic) exemplar anterior


rhigian [ hrig -yan] v
1 (comarca de Penfro) fúmer-se de
ETIMOLOGIA: anglès “to rig” (= fúmer-se de)
NOTA: a la comarca de Caerfyrddin rigan

rhinflas
[ hrin -vlas]
substantiu masculí
PLURAL rhinflasau [ hrin- vla -se]
1 (menjar) essència = substància oliosa
ETIMOLOGIA: (rhin = essència) mutació suau + (blas = gust)

 

 

rhinio [ hrin -yo] verb
1 secretar
ETIMOLOGIA: (rhin = essència) + (-io sufix per formar verbs)


rhiniog, rhiniogau [HRIN yog, hrin YO ge] (m) llindar

Rhisiart [HRI shart] (m) nomd'home (Ricart)

 

rhith-weld [ hriith -weld] verb
1 al·lucionar
ETIMOLOGIA: (rhith = il.lusió) + mutació suau + (gweld = veure)
 

 rhithwelediad [ hrith-we-led -yad] substantiu masculí
PLURAL rhithwelediadau [ hrith-we-led- -de]
1 al·lucinació
ETIMOLOGIA: (rhithweled- (ara rhithwel’d > rhithweld = al.lucinar) + (-iad suffix for forming nouns)
 

rhithweledigaeth [ hrith-we-le-dig -yeth] substantiu masculí
PLURAL rhithweledigaethau [ hrith-we-le-di-gei -the]
1 al·lucinació
ETIMOLOGIA: (rhithweledig = hall.lucinat, rhithwel- + -edig, participi del passat de rhithweld) + (-aeth sufix per formar substantius)
 

rhithweledol [ hrith-we- -dol] adjectiu
1 al·lucinador
ETIMOLOGIA: (rhithwelediad = il.lusió ) + mutació suau + (-ol suffix for forming adjectives)

 

rhithyn [ hrî -thin] substantiu masculí
1 borrall, porció petitíssima, el més mínim
cyhuddo rhywun heb rithyn o brawf acusar algú sense la més mínima prova
Nid oes iddo’r rhithyn lleiaf o werth na phwys no té el més nínim valor o importància
Nid oes rhithyn o nerth yn ei ddadl no hi ha la més mínima força en el seu argument
Nid oes rhithyn o wirionedd yn ei ddystiolaeth ni hi ha la més mínima veritat en el seu testimoni
Nid oes rhithyn o olwg gennyf arno (oos dim r’ithyn o olwg gin i arno) No l’aguanto (no hi ha un borrall de vista amb mi sobre ell)
Er nad oes gen i rithyn o ddiddordeb yn y byd bocsio... although I don’t have the slighest interest in boxing...
Does dim rhithyn o amheuaeth taw fe a’i gwnaeth There’s not a ounce of doubt that he was the one who did it / that he’s the culprit
ETIMOLOGIA: (rhith = il.lusió) + mutació suau + (-yn sufix diminutiu afegit a substantius)

 

 

Rhiwabon [ hriu-â-bon ] substantiu femení
 1 SJ3043 localitat de ka comarca de Wrecsam. Nom anglès: Ruabon
2 una parròquia d'aquest indret
 
ETIMOLOGIA: “la vessant de Mabon”
Rhiwabon < Rhiwfabon (rhiw = vessant, turó) + mutació suau + (Mabon = nom d'home)


rhiwbob [HRIU bob] (m) ruibarbre

 

 

Rhiwderyn [ hriu -rin]  substantiu femení
1 ST2687 localitat de la comarca de Casnewydd
ETIMOLOGIA: Aparentment rhiw’r deryn “turó de l’ocell”, (rhiw = turó, vessant) + (’r article definit) + (deryn, forma popular de aderyn = ocell)

 

 

rho [rhroo] adv
Gal·les del Sud-oest (comarcas de Penfro i una part de Caerfyrddin)
 
1 Provoca la mutació suau d’un adjectiu que li segueix.
rho fach = massa petit (bach = petit)
rho fawr= massa gros (mawr = gran)
rho lydan = massa ample (llydan = ample)
rho dost = massa adolorit (tost = adolorit)
ETIMOLOGIA: Vegeu rhy, de la qual és una variant

 

Y Rhobell Fawr [ø hrô-belh vaur] -
1 SH/7825 muntanya del districte de Meirionnydd (comarca de Gwynedd)
ETIMOLOGIA: (rhobell = sella ) + mutació suau + (mawr = gren)
y rhobell < y robell < yr obell < (yr article definit) + mutació suau + (gobell = sella)

Rhobert [HRO bert] (m) nom d'home - Robert (també: Robet, Robat)

rhochian [HROKH yan] (v) grunyir, gardenyar

rhoddwr morgais, rhoddwyr morgeisi [HRO dhur MOR gais, HRODH wir mor GEI si] (m) deutor hipotecari

 

rhoden [ rhô -den] substantiu femení
PLURAL rhodenni [ hro-de-ni]
1 vara, vareta, barra
2 (retina) vareta??
3 (vehicle) rhoden brâc, plural rhodenni braciau vara de fre??
4 rhodfacteriwm ??bacteri de vara
5 rhoden droi plural rhodenni troi ?vara de remenar
6 rhoden fellt plural rhodenni mellt parallamps
ETIMOLOGIA: (rhod) + (-en sufix diminutiu); rhod- < anglès rod < anglès antic rodd; cf noruec rydda = branqueta

rhodfa, rhodféydd [HROD va, hrod VEIDH] (f) passeig

Rhodri [HRO dri] (f) nom d'home

rhoi [HROI] (v)

1 donar
2 amb accions – substantius amb -iad, -ad formats de verbs

cribiad pentinada
rhoi cribiad i’ch gwallt fer una pentinada als cabells

rhoi
1 rhoi’r gyfraith mewn grym aplicar la llei
rhoi benthyg [hroi BEN thig] (v) deixar (= préstec)

rhoi bwch i [hroi BUUKH i] (v) cardar

rhoi chwip din i [hroi khwip DIIN i] (v) pentinar ja el pentinaré jo, aquell

rhoi cynnig ar [hro KØ nig ar] (v) intentar

 

rhoi eich pen i’w dorri [ hroi øch pen iu do-ri] verb
1 arriscar-se, gosar manifestar una opinió


rhoi hwthad i [hroi HU thad i] (v) (Sud) cardar (sexe)

rhoi maldod i [hroi MAL dod i] (v) fer carícies a

rhoi mwythau i [hroi MUI the i] (v) fer carícies a

rhoi'r gorau iVERB[hroir go re i]
1 deixar de (fer alguna cosa)
ymgyrch rhoi'r gorau i ysmygu
una campanya per deixar de fumar
ETIMOLOGIA: 'donar el millor a'; rhoi = donar + y gorau = el millor

rhoi rhwystr ar [hroi RHUI stir ar] (v) frustrar

Rholant [HRO lant] (m) nom d'home

rholio [HROL yo] (v) rotllar

 

rholstoc [ hrol -stok] substantiu masculí
1 (ferrocarril) material mòbil -
ETIMOLOGIA: adaptació del l’anglès rolling stock; (rhol-, arrel de rholio = rotllar) + (stoc = estoc)

Rhonabwy [hro NA bui] (m) nom d'home; vegeu: Breuddwyd Rhonabwy [BREI dhuid rho NA bui]

rhos, rhosydd [HROOS, HRO sidh] (f) 1 promontori 2 terra alta 3 erm

 

Y Rhos-ddu [ø hroos dhii] 1 districte al costat occidental de Wrecsam
ETIMOLOGIA: (l’erm negre’) (y = article definit) + (rhos = erm) + mutació suau + (du = nergre)
 
Rhos-fawr, y [ø rhoos VAUR] (f) poble del nord-oest ("gran promontori")

Rhosneigr [hroos NEI gir] (f) poble de l'illa de Môn

rhostio [HROST yo] (v) rostir

rhostir, rhostiroedd [HRO stir, hro SRI rodh] (m) erm

Rhos-y-bol [hroos ø BOL] (f) poble de l'illa de Môn

rhosyn, rhosus [HRO sin, HRO sis] (m) rosa

Rhosyr [HRO sir] (f) (Història) "centenar" (cantref) de Gwynedd Uwch Conwy ("rhos-fair", erm de la Santa Maria)

rhuban, rhubannau [HRI ban, hri BA ne] (m)

1 cinta

2 mynd fel rhuban anar amb molta velocitat (“anar com una cinta”)


rhudd [HRIIDH] (adj) vermell

Rhuddlan [HRIDH lan] (f) poble del nord-est

Rhufain [ hri -ven] f
1 Roma
2 chwarae’r crwth a Rhufain yn llosgi (“tocar el violí i / mentre Roma cremant”)
canu crwth tra llosgo Rhufain (“tocar un violí i mentre està cremant Roma”)
ffidlan pan yw Rhufain yn llosgi (“tocar (un violí) quan Roma està cremant”)
‘tocar la lira mentre crema Roma’, estar ocupat amb temes poc importants al mig d’una crisi

3 nid mewn undydd y codwyd Rhufain Roma no es va fer en un sol dia

4 Pan foch yn Rhufain, gwnewch fel y Rhufeiniaid cal ballar al so que toquen (“quan estigueu a Roma, feu com els romans”)
5 Roma com un lloc de pilgrimatge
I Rufain yr arwain pob ffordd tots els camins porten a Roma
6 Eglwys Rufain l’Esglèsia, el catolicisme

ETIMOLOGIA: gal.lès Rhufain < Rhufein < *Rhôfein < britànic
 < llatí Rômân- < Rômania-

Rhufoniog [rih VON yog] (f) (Història) "centenar" (cantref) de Gwynedd Is Conwy

rhuo [HRI o] (v)

1 bramar, rugir
2
 dit d’algu que rugeix:

rhuo fel llew rugint com un lleó


Rhuthun [HRI thin] (f) poble del nord-est; Vegeu: Cyngor Sir Ddinbych ("fortalesa vermella, hrudd + din)

 

 

rhw [hruu] adv
(Gal·les del Sud-est)
1 La forma col·loquial general és rw. La pèrdua de la ‘h’ és típica del sud-est
rw fääch = massa petit (bach = petit, forma local bääch))
rw fawr= massa gros (mawr = gran)
rw lytan = massa ample (llydan = ample, forma local llytan)
rw dost = massa adolorit (tost = adolorit)
ETIMOLOGIA: Vegeu rhy, de la qual és una variant

rhwbio [HRUB yo] (v) fregar

-
rhwbio allan [hrub yo A lhan] (v) esborrar

rhwng [HRUNG] (prep)

1 entre

 

rhwng bodd ac anfodd [ hrung boodh aag an-vodh ]
1 de medies tintes
ETIMOLOGIA: “entre voluntat i no-voluntat” (rhwng = entre) + (bodd = voluntat) + (ac = i) + (anfodd = no-voluntat)

Rhwng Gwy a Hafren [hrung GUI a HAV ren] (f) (Història) regne del Nord-est ("(districte) entre (els rius) Gwy i Hafren")

 

 

rhwng rhywun a’i bethau [ hrung hriu-in ai -the] verb
1 ei gadael hi rhwng rhywun a’i bethau deixar que se les compongui tot sol
rhyngddo ef a’i bethau! que se les compongui tot sol

rhwng rhywun a’i botes [ hrung hriu-in ai bo-tes] verb
1 ei gadael hi rhwng rhywun a’i botes deixar que se les compongui tot sol
rhyngddo ef a’i botes! que se les compongui tot sol

rhwng rhywun a’i gawl [ hrung hriu-in ai gaul] verb
1 ei gadael hi rhwng rhywun a’i gawl deixar que se les compongui tot sol
rhyngddo ef a’i gawl! que se les compongui tot sol


y Rhwshruus] substantiu femení
1 ST0666 localitat de la comarca de Bro Morgannwg (Gal·les del Sud-est). Nom anglès: Rhoose. Segons l’autor Cadrawd (Timothy Christopher Evans) a “A Glossary of the Welsh of Glamorgan (Glossari de la llengua gal·lesa de Morgannwg) / assaig de l’Eisteddfod de la ciutat d’Abertawe 1907 / (manuscrit, Biblioteca Nacional de Gal·les) la forma local és Y Rws, és a dir [ø ruus] , forma esperada com que al dialecte del sud-est li falta la fonema [h]
ETIMOLOGIA: ?

 

rhwysgfawredd [hruisk-vau-redh] substantiu masculí
1 ostentació, pompositat
Fry esgyn i'w aur-orsedd
Wna'r haul trwy borth arddunedd -
Teyrnasa mewn rhwysgfawredd
Ar forau Haf
(Mynydau Hamddenol: Ail Lyfr Nathan Wyn. 1905. Tudalen 70)
A dalt el sol puja al seu tro d’or / per la porta de magnificència / Regna en ostentació / en matins d’estiu
ETIMOLOGIA: (rhwysgfawr = ostentós) + (-edd sufix per formar substantius abstractes)

rhwto [HRU to] (v) (Sud) fregar

-
rhwto maas [hru to MAAS] (v) esborrar (Sud)

rhwyd, rhwydau / rhwydi [HRUID, HRUI de, di] (f) xarxa, filat

rhwydd [HRUIDH] (adj) fàcil

rhwydwaith, rhwydweithiau [HRUID waith, hruid WEITH ye] (m) xarxa

rhwyf, rhwyfau [HRUIV, HRUI ve] (f) rema

rhwyfo [HRUI vo] (v) portar una barca a rem

rhwygo [HRUI go] (v) estripar

rhwymo [HRUI mo] (v) lligar, vincular

rhwymyn, rhwymynnau [HRUI min, hrui MØ ne] (m) embenat

rhwymynnu [hrui MØ ni] (v) embenar

rhwysg, rhwysgau [HRUISK, HRUIS ke] (m) pompa

rhwysgfawr [HRUISK vaur] (adj) pompós

rhwystr, rhwystrau [HRUI stir, HRUI stre] (m) obstacle

rhwystredig [hrui STRE dig] (adj) frustrat

rhwystredigaeth [hrui stre DI geth] (f) frustració

rhy [HRII] (adv)

1 massa (+ mutació suau) (poeth = calent, rhy boeth = massa calent)
2 rhy ychydig massa poc
rhoi rhy ychydig o (rywbeth) donar massa poc (d’alguna cosa)
codi rhy ychydig ar (rywun) cobrar-li (a algú) massa poc
 

rhybudd, rhybuddion [HRØ bidh, hrø BØDH yon] (m) avís

rhybuddio [hrø BIDH yo] (v) avisar

 

 

rhych [ hriikh ] substantiu femení
PLURAL rhychau [ hrø -khe]
1 solc, rega; solc fet per l’arada per sembrar cereals, etc
cadw i'r rhych no sortir del solc, mantenir el rumb
rhegen y rhych Crex crex guatlla maresa (nom estàndard: rhegen yr yd)
2 regueró per plantar patates
3 ranura
4 ranura entre les nalgues
mae’n credu bod yr haul yn codi yn rhych ei din (d’algú que té una opinió mol inflada de si mateix) “pensa que el sol es lleva al la ranura del seu cul”
5 rodera, carrilada (= feta en una superfície tova per una roda)

6 rutina, camí fressat
dod allan o'r rhych sortir de la rutina
mynd i gerdded rhych caure en una rutina (“anar a caminar un solc”) walk a rut”)

7 arruga, solc (de la cara)

8 tomba

9 na rhych na rhawn ni cap ni peus
ni allaf wneud na rhych na rhawn ohono per mi no té ni cap ni peus
(“ni solc ni crinera”)

10 a Porth-cawl (comarca de Pen-y-bont ar Ogwr) hi ha un carrer anomenat “Rhych Avenue” (pregunta: Heol y Rhych en gal·lès?)

ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic < cèltic *rok- < *prok- < *prk-
(1) irlandès eitre (= solc, rega); eitrigh (= solcar), irlandès antic et-rech
De la mateixa arrel indoeuropea:
(2) anglès furrow < anglès mitjà çforwe, furgh < anglès antic furh
(3) terrabaixès (Escòcia) furr (= solc);
(4) alemany die Furche (= solc)
(5) llatí porca (= cavalló entre solcs)
(6) català pórca (= feixa de terra entre solc i solc) < llatí porca
(7) català rega < ricâ < indo-europeu *prka
Cf rec < pre-romà *recu (= canal

NOTA: també substantiu masculí
 
 

rhyd, rhydau [HRIID, HRØ de] (f) gual (lloc de pas per un riu)

-
Rhyd yr Indiaid [hriid ør IND yed] (f) localitat de la Patagonia ("guals (dels) indis")

-
Rhydychen [hri DØ khen] (f) Oxford ("gual (del) bou")

rhydd [HRIIDH] (adj)

1 lliure

2 menter rydd = lliure empresa, llibertat d’empresa

 

 

..2 rhydd [ hriidh ] verb

1 mutació suau de rhydd = da, darà (rhoi)
Contexts en els quals aquesta forma freqüentment es troba són després del la partícula interrogativa a (s’omet en ús col·loquial), i les partícules negatives ni a (s’omet en ús col·loquial) i na (sovint conservada ús col·loquial), i a (pronom relatiu - s’omet en ús col·loquial)
Pwy (a) rydd y ffidil yn y to gyntaf? qui es donarà per vençut primer? (“(és) qui que posarà el violí primer a (l’espai de ) la teulada?”)
Pwy (a) rydd y ffidil yn y to gyntaf? Who'll give up first? (“(It is) who that will put the fiddle in the (space of the) roof first?”)
rydd o ddim no donarà
rydd o mo’i no donarà el seu / la seva / els seus / les seves...

Rhydderch [HRØ dherkh] (m) nom d'home

rhyddháu [HRØDH hai] (v) alliberar

rhyddiaith [HRØDH yaith] (f) prosa

rhyddid [HRØ dhid] (m) llibertat

 

Rhyd-fach [hriid vaakh] f
1 nom de carrer de Pentre-bach (comarca de Merthyrtudful)
ETIMOLOGIA: “y rhyd fach” el gual petit (y = el) + (rhyd = gual) + mutació suau + (bach = petit)

 

Rhydhalog [ hriid- -log]
1 granja al sud-est de Llanhari (Rhondda Cynon Taf)
Nant Rhydhalog un rierol al costat de la granja
ETIMOLOGIA: “y rhyd halog” el gual fangós (y = el) + (rhyd = gual) + (halog = fangós)
NOTA: Com que la combinació d+h es fa [t] a la pronunciació gal·lesa, altres llocs del mateix nom de vegades es troben com a Rhytalog

rhyfedd [HRØ vedh] (adj)

1 estrany

rhyfedd yr olwg d’aspecte estrany

2 bod ryfeddaf:
fel y mae hi ryfeddaf és curiós constatar (que) (“com és el més estrany”)
 


rhyfeddu (at) [hrø VE dhi] (v) meravellar-se

rhyfel [ hrø -vel] substantiu masculí
PLURAL rhyfeloedd [hrø- ve -lodh]
1 guerra, conflicte bèl.lic
mynd i ryfel anar a la guerra
bod mewn rhyfel estar en guerra
cyhoeddi rhyfel ar declarar la guerra contra
rhyfel diarbed guerra total
rhyfel sanctaidd guerra santa
rhyfel oer guerra freda
rhyfel cartref guerra civil
mynd â’r rhyfel at y gelyn portar la guerra al lloc de l’enemic
rhyfel ffug guerra estrafolària
pan fo rhyfel en temps de guerra
adeg rhyfel en temps de guerra
ar adeg rhyfel en temps de guerra
parod ar gyfer rhyfel preparat per una guerra
rhyfel ymrhyddhâd guerra de liberació
trosedd rhyfel crim de guerra
difrod rhyfel danys de guerra
cofgolofn ryfel monument als caiguts (amb forma de columna)
awyren ryfel avió de guerra
rhyfel yn torri allan sclatar una guerra
ond oherwydd i'r rhyfel dorri allan dri mis yn ddiweddarach...
però com que la guerra es va esclatar tres mesos després
rhyfel cartref guerra civil
 

2 mynd yn rhyfel rhwng (“esdevenir guerra entre”) esclatar una guerra entre...

3 guerra = un determinat conflicte bel·lic
yn ystod y rhyfel durant la guerra
Y Rhyfel Byd Cyntaf La Primera Guerra Mundial
Y Rhyfel Mawr La Primera Guerra Mundial
Yr Ail Ryfel Byd La Segona Guerra Mundial
Y Trydydd Rhyfel Byd La Segona Guerra Mundial
Rhyfel Caerdroia La Guerra de Troia
Rhyfel Olyniaeth Awstria
La Guerra de la Successió austríaca
 

4 carcharor rhyfel presoner de guerra

5 llong ryfel vaixell de guerra

6 mynwent ryfel cementiri de caiguts a la guerra

7 gohebydd rhyfel corresponsal de guerra

8 guerra = campanya i accions per assolir un objectiu, elimar alguna cosa poc desitjable
rhyfel yn erbyn tlodi una guerra contra la pobresa

9 guerra = qualsevol conflicte
roedd rhyfel ddistaw rhwng y ddwy wraig
hi havia una guerra silenta entre les dues dones
10 bwyell ryfel destral de guerra

ETIMOLOGIA: ??
NOTA també de vegades un substaniu femení
 
rhyfela [hrø VE la] (v) fer la guerra

rhyfelgar [hrø VEL gar] (adj) bel·licós, guerrer

rhyfelgarwch [hrø vel GA rukh] (m) bel·licositat

rhyfelgri, rhyfelgrïau [hrø VEL gri, hrø vel GRI e] (m) crit de guerra

rhyfelgyrch, rhyfelgyrchoedd [hrø VEL girkh, hrø vel GØR khodh] (m) campanya, operació militar

rhyg [HRIIG] (m) sègol

rhyng - [hrøng] (prep) forma base de la conjugació de la preposició rhwng

Rhys [HRIIS] (m) nom d'home

rhyw [HRIU] (det) algun (+ mutació suau); rhyw wraig = alguna dona

-
rhywbeth [HRIU beth] (pronom) alguna cosa

-
rhywrai [HRIU rai] (pronom) alguns

-
rhywun [HRIU in] (pronom) algú

-
rywbryd [RIU brid] (adv) tard o d'hora

-
rywsut [RIU sit] (adv) d'alguna manera

-
yn rhywle [øn RHIU le] (adv) en algun lloc

rhywogaeth, rhywogaethau [hriu O geth, hriu o GEI the] (f) espècie

rifolfer, rifolferi [ri VOL ver, ri vol VE ri] (m) revòlver

rif y gwlith [riiv ø GWLIITH] (adv) sens nombre ("quantitat/númera de la rosada")

rigan [ -gan] verb
1 (comarca de Caerfyrddin) fúmer-se de
Yr oedd Morgan Jones yn hoff iawn o “rigan” Sali ynghylch Nat
A Morgan Jones li agradava fúmer-se de Sali sobre Nat
ETIMOLOGIA: anglès “to rig” (= fúmer-se de)
NOTA: a la comarca de Penfro rhigian

riparo [ri PA ro] (v) (col·loquial) reparar

robin goch, robinod cochion [ro bin GOOKH, ro bin yed KOKH yon] (m) pitroig

roc [ROK] (m) rock (música)

roced, rocedi [RO ked, ro KE di] (f) coet

roced oleuo, rocedi goleuo [RO ked o LEI o, ro KE di go LEI o] (f) coet de senyal

roedd [ roidh ] verb
1 forma singular del temps imperfet (tercera persona) del verb bod

2 amb nom definit = era, estava; eren, estaven
roedd Siôn yn cysgu = Joan dormia (“Joan estava en dormint”)
roedd Siôn a Siân yn cysgu = Joan i Joana dormien (“Joan i Joanan estaven en dormint”)
roedd y papur ar y llawr el diari era a terra
roedd y papurau ar y llawr els diaris eren a terra

3 amb els pronoms: ef = ell, hi = ella
roedd hi yn y gwely ella estava al llit
roedd e yn y gwely ell estava al llit
 
4 amb el pronom hi = subjecte buit (as in English it, German es)
roedd hi’n bwrw glaw plovia (“ella estava tirant pluja”)
 
5 sense pronom
roedd yn dda gen i glywed hynny estava content de saber-ho
 
6 amb nom indefinit = hi havia
 roedd dwr ar y llawr hi havia aigua al terra
també amb la forma roedd yna, or roedd na + mutació suau
(yna = allà; possiblement és una imitació de la contrucció anglesa ‘there was’; però altres llengües també tenen l’idea de locació i l’indefinició – català hi havia, francès il y avait)
roedd na ddwr ar y llawr hi havia aigua a terra 

7 ús conjunctiu = que (ell-ella) era / estava.
Fet servir quan un verb o un adverbial es posa al començament d’una frase per èmfasi
yn yr ardd roedd e, nid ar yr heol era la jardí, no al carrer (“(és”) al jardí que era...”)
canu roedd hi, er gwaethaf popeth ella cantava (“(és) cantar que ella estava...”) malgrat tot
 
8 roedd... a roedd en una seqüència com aquesta, el segon exemple de roedd normalment s’omet
Roedd wedi troi wyth o'r gloch a'i fam eisoes yn paratoi swper
Eren les vuit tocades i la seva mare ja preparava el sopar
 
ETIMOLOGIA: contracció de la forma literària yr oedd > yróedd > roedd. La pèrdua d’una síl·laba inicial pretònica en una paraula es col·loquialment molt estesa en gal·lès
 
NOTA: col·loquialment al sud oe [oi] > oo [oo]. Per tant, roedd > roodd / ro’dd . Al sud, també amb pèrdua de la r inicial : roodd > oodd


roeddach chi [ROI dha khi] (v) ereu / estàveu (Nord-oest)

roeddan nhw [ROI dha nu] (v) eren / estaven (Nord-oest)

roeddan ni [ROI dha ni] (v) erem / estàvem (Nord-oest)

roeddat ti [ROI dha ti] (v) eres / estaves (Nord-oest)

roedd e [ROI dhe] (v) era / està (ell)

roeddech chi [ROI dh] (v) ereu / estàveu

roedden nhw [ROI dh] (v) eren / estaven

roedden ni [ROI dh] (v) erem / estàvem

roeddet ti [ROI dh] (v) eres / estaves

roedd hi [ROI DH hi] (v) era / està (ella)

roedd o [ROI dho] (v) era / està (ell) (Nord)

roeddwn i [ROI dh] (v) era / estava (jo)

Roeg [rôig] adjectiu
1 Forma amb mutació suau (g > ZERO) de Groeg = grec
yr Eglwys Roeg l'Esglèsia Grega
yr iaith Roeg, la llengua grega
en aquestesexpressions hi ha mutació suau de la consonant inicial d'un adjectiu que segueix un substantiu femení)

Romaneg [ro MA neg] (f) romanès

Roser [ ro -ser]
1 Una forma del sud-est del nom Rhosier = Roger. Al sud-est el so [h] era tipicament absent, per tant rh > r
Caeroser nom de granja de Glynogwr SS9587 (comarca de Pen-y-bont ar Ogwr)

1 noms de carrers:
(1) en mapes anglesos com a ‘Rosser Street’, que en gal·lès seria Heol Roser
(a) Castell-nedd
(b) Glynrhedynnog (comarca de Rhondda Cynon Taf)
(c) Maes-y-coed, Pont-y-pridd (comarca de Rhondda Cynon Taf)

(2)
en mapes anglesos com a ‘Rosser Terrace’, que en gal·lès seria Rhestr Roser
(a) Bryn-coch (comarca de Pen-y-bont ar Ogwr)

NOTA: Al sud-est Roser seria de fet Rosar - al sud-est una ‘e’ de la síl·laba final és sempre ‘a’

rownd laeth [rowndiau llaeth] (f) ronda de lleter

rw [ruu] adverbi
(Gal·les del Sud-est)
1 Provoca la mutació suau d’un adjectiu que li segueix.
rw fääch = massa petit (bach = petit, forma local bääch))
rw fawr= massa gros (mawr = gran)
rw lytan = massa ample (llydan = ample, forma local llytan)
rw dost = massa adolorit (tost = adolorit)
ETIMOLOGIA: Vegeu rhy, de la qual és una variant
 


rwan [RU an] (adv) (Nord) ara. Al Sud: nawr [NAUR]

rwber [RU ber] (m) goma

rwden, rwdins [RU den, RU dins] (f) col-i-nap

rw i [ru i] (v) sóc / estic (Sud)

Rwsia [RU sha] (f) Rúsia

Rwsiad, Rwsiaid [RU shad, RU shed] (pl) rus

Rwsieg [RU sheg] (f) rus (llengua)

rwtsh [RUCH] (m) (Nord) 1 porqueria 2 bestieses, ximpleries

rwyt ti [rui TII] (v)
1 ets / estàs

2
rwyt ti amdani! ja ho pagaràs car!

rych chi [rii KHII] (v) sou / esteu (Sud)

rydach chi ('dach chi) [rø da KHII] (v) sou / esteu (Nord-oest)

rydan ni ('dan ni) [rø da NII] (v) som / estem (Nord-oest)


 



..1 rydd [ riidh ] adj
1 mutació suau de rhydd = lliure
Un context en el qual es troba aquesta forma freqÜentment és després d’un substantiu femení singular
Cymru Rydd Gal·lès lliure
masnach rydd comerç lliure
cic rydd puntada lliure
menter rydd llibertat d’empresa

 

..2 rydd [ hriidh ] verb
1 mutació suau de rhydd = da, darà (rhoi)
Contexts en els quals aquesta forma freqüentment es troba són després del la partícula interrogativa a (s’omet en ús col·loquial), i les partícules negatives ni a (s’omet en ús col·loquial) i na (sovint conservada ús col·loquial), i a (pronom relatiu - s’omet en ús col·loquial)
Pwy (a) rydd y ffidil yn y to gyntaf? qui es donarà per vençut primer? (“(és) qui que posarà el violí primer a (l’espai de ) la teulada?”)
rydd o ddim no donarà
rydd o mo’i no donarà el seu / la seva / els seus / les seves...


rydd o ddim cymaint â'r du o dan ei ewin i chi [ riidh oo dhim -mint aar dii oo dan ii eu-in ii khii ]
1 districte d'Arfon, de la comarca de Gwynedd
(dit d’una persona garrepa). Literalment: No us donarà ni la brutícia sota la seva ungla

ETIMOLOGIA: (ni rydd ef > col.loquialment rydd o ddim = ell no donarà) + (cymaint â = tant com) + (y du = la brutícia, ‘el negre’) +(o dan = sota) + (ei ewin = la seva ungla) + (i chi = a vos)

rydech chi ('dech chi) [rø de KHII] (v) sou / esteu (Nord-est)

ryden ni ('den ni) [rø de NII] (v) som / estem (Nord-est)

rydw i ('dw i) [rø du I] (v) sóc / estic (gal·lès col·loquial unificat)

rydych chi [rø di KHII] (v) sou / esteu (gal·lès col·loquial unificat)

rydyn ni [rø di NII] (v) som / estem (gal·lès col·loquial unificat)

rygbi [RØG bi] (m) rugby

ryn ni [riin ni] (v) som / estem (Sud)

rywbryd [RIU brid] (adv) tard o d'hora

rywsut [RIU sit] (adv) d'alguna manera


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


1035 Y Geiriadur Gweol ('el diccionari de la web') - diccionari de gal·lès i català per catalanoparlants. El gal·lès és una llengua celta, pròpia del País de Gal·les, però fa mil cinc cent anys era la llengua de tota l'illa de la Gran Bretanya, abans de l'arribada dels invasors irlandesos al nord (on van crear Escòcia) i els invasors germànics (que van crear la seva nació d'Anglaterra a les terres celtes conquerides). Té mig milió de parlants a Gal·les, i probablament mig milió més fora de Gal·les

 ····· 

·····
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yùu  àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait


CATALUNYA-CYMRU