Pàgines institucionals

Consell de les Comunitats Catalanes a l'Exterior
http://www10.gencat.net/pres_casals/consell_comunitats.htm

Web dels Casals Catalans al món
http://www10.gencat.net/pres_casals/AppJava/index.jsp

Centres Valencians a l'Exterior
http://www.pre.gva.es/centrosvalencianos/valenciano/index.html

Cultura Balears a l'Exterior
http://www.culturabalears.net

Secretaria de Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/relacions_exteriors

Oficines de la Generalitat de Catalunya a l'exterior
http://www.gencat.net/relacions_exteriors/oficines/6_1_presentacio.htm

COPEC Cultura de Catalunya
http://www.copec.es

COPCA Centre de serveis a la internacionalització de l'empresa. Exportació / Comerç exterior
http://www.copca.com

Subvenció, assessorament, empresa, innovació pime catalana - CIDEM
http://www10.gencat.net/cidem/cat/

Turisme Catalunya
http://www.gencat.net/turisme

 

Consorcis especialitzats en projecció exterior de Catalunya

Institut Ramon Llull
http://www.llull.com

Patronat Català Pro Europa
http://www.infoeuropa.org

Casa Àsia
http://www.casaasia.org

ICCI Institut Català de Cooperació Iberoamericana
http://www.americat.net

Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya
http://www.iigov.org

 

Centres d'estudis

Fundació CIDOB
http://www.cidob.org

CEI Centre d'Estudis Internacionals
http://www.ceibcn.com

 

Altres pàgines

Federació Internacional d'Entitats Catalanes
http://fiec.nexica.net

Diari Cívic de Joan-Ramon Colomines-Companys (Londres)
http://diaricivic.blogspot.com

Catalan Society Newsgroup
news:soc.culture.catalan

Catalan discussion group
news:bit.listserv.catala

Sant Jordi, més enllà de casa nostra
http://www.solblau.net/08800/abril98/6.htm