Assemblea de Joves de Nou Barris - AJ9B

 

Què som.

L’Assemblea de Joves de Nou Barris som un col·lectiu que tenim una tasca dinamitzadora dins el marc del districte. El nostre objectiu és, per una banda, l’estructuració i organització d’una lluita juvenil sòlida que aporti, al conjunt de veïns i veïnes, una visió social alternativa a la que ens ofereix el sistema polític, econòmic i mediàtic. Per l’altra, i com a conseqüència de l’anterior, construir un teixit de convivència, debat i reivindicació sorgides des de la base d’una societat i enteses com una eina per generar uns valors crítics i coherents.

 

Construint una alternativa crítica.

La història de Nou Barris i la seva gent ha anat sempre estretament lligada a unes adversitats econòmiques i la necessitat de crear un marc de lluita que contrarrestés les mancances sofertes com a estudiants i treballadors/es amb poc poder adquisitiu, i com a barris de la perifèria de Barcelona, distanciats de l’atractiu turístic i, per tant, més oblidats per les administracions.

Aquests espais de reivindicació que s’han manifestat històricament entre els veïns i veïnes (perquè el transport públic arribés a totes les zones del districte, per la defensa de collserola, etc…) són els que des de l’AJ9B volem recuperar i donar-los-hi força.

Considerem que el jovent d’avui, malgrat l’escepticisme cap a la política institucional, no sent inquietuts per lluitar contra un sistema que l’està deixant de banda en una societat dominada per l’individualisme, el consumisme, la competitivitat i el masclisme, entre d’altres. Aquests valors, intrínsecs al capitalisme, són fomentats mitjançant el poder econòmic i mediàtic (partits polítics, empreses multinacionals, televisions...), que són les armes de les classes benestants per intentar perpetuar el seu domini social i expandir el seu poder econòmic en detriment de la resta de gent.

La nostra voluntat és crear una xarxa popular crítica que, no només es desmarqui dels valors i tics del capitalisme i els interessos empresarials, sinó que sigui capaç de respondre a tots els abusos de poder que ataquen el barri i el treballador/a, sensibilitzant-se i solidaritzant-se. Això només esdevindrà real potenciant un esperit reivindicatiu dels i les joves, construint un teixit de lluita, debat i contra-informació que abarqui casals, biblioteques, instituts, centres cívics… espais que històricament ja han tingut, al barri, un tarannà semblant.

Marcs de lluita a Nou Barris.

L’AJ9B, com a joves catalans crítics, considerem imprescindible extendre la nostra lluita en diferents camps, molts d’ells vinculats entre si, i amb un orígen del problema, comú: el capitalisme i l’ús que aquest en fa de l’Estat, oprimint persones i pobles a partir d’unes regles polítiques i econòmiques al servei dels sectors conservadors de la societat.

    - Avui dia, el jovent de Nou Barris quan vol emancipar-se, topa amb una trava molt forta: El resultat d’una societat que de l’habitatge en fa un negoci i no pas un dret bàsic. Durant els darrers 4 anys al districte, el preu del lloguer ha pujat de 5,62 a 8,64euros/m2 i el de venta, de 1789 a 3350e/m2. A més, si li sumem l’enderrocament de nuclis antics i la nova construcció en zones on progressivament es busca una major cotització del preu dels pisos, arribarem a la conclusió que aquesta porció de Barcelona – així com la resta- està quedant totalment absorbida per les multinacionals i immobiliàries.

    - En l’àmbit socio-laboral, patim un augment constant de la precarietat, traduïda en el desequilibri entre els sous i el cost de la vida, l’accidentalitat laboral, els contractes temporals, les empreses subcontractades – que sumen intermediaris entre l’empresa i el/la treballadora -, o les deslocalitzacions.

    - Sense distar massa del punt anterior, mostrem el nostre respecte i complicitat amb l’extens mosaic cultural que forma el nostre districte, així com a la resta dels Països Catalans i el món en general, i ens manifestem a favor de la convivència entre pobles, ètnies i cultures. Així mateix, sabedors i sabedores que la immigració s’ha convertit actualment per a molta gent en l’única sortida possible a la pobresa, vetllem pels drets de les persones immigrades a la nostra terra. Per aquest motiu, ens declarem totalment contraris a qualsevol tendència racista i xenòfoba, com també a les actituts empresarials de manteniment de la precarietat d’aquests sectors, aprofitant el seu desempar jurídic i legal.

    - Actualment, el model educatiu és un peça més de l’engrenatge neoliberalista. L’objectiu dels sistemes d’ensenyament actuals no és inculcar uns valors democràtics i igualitaris sinó crear treballadores i treballadors alienats que només pensin en trobar un lloc de treball per poder viure la resta de les seves vides. Treballarem doncs, per la construcció d’una escola pública, popular, laica, de qualitat i en català. A nivell universitari, es fa urgent donar resposta a la intenció de privatitzar l’ensenyament (per part dels Estats de la UE) mitjançant l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, que ens suposarà, en un futur, haver de pagar uns màsters complementaris a la carrera, de forma imperativa, si volem que aquesta ens permeti treballar dins la nostra disciplina.

    - Tenint en compte que capitalisme i desenvolupament sostenible són termes incompatibles, ens oposem a acceptar qualsevol política mediambiental impulsada pels partits parlamentaris i ens mantenim en la línia de defensar els paratges autòctons i protegir-los davant l’especulació immobiliària i el progrés tècnic desmesurat. De la mateixa manera, volem manifestar el nostre empeny per salvar el nostre territori davant la fase de terciarització i turisticació de masses del capitalisme a què es veuen abocats els Països Catalans i que   pretén convertir el nostre territori en el balneari d’Europa.

    - Per la defensa de la llengua i la cultura catalanes com a llengua i cultura minoritàries i minoritzades que són, confiem en l’ús i el foment de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida i promourem la creació i/o desenvolupament de les colles i agrupacions de les diferents formes de cultura popular que hi ha a Nou Barris.

   - Refusem el sistema de valors imperant en les societats d’avui dia que perpetua el model patriarcal en tots els àmbits de la vida i fomenta, encara en el nostre temps, actituds sexistes, homòfobes i dominants. La igualtat entre gèneres i opcions sexuals i la total incorporació de les dones, els i les transexuals i les persones no heterosexuals a la vida pública són objectius pels quals considerem just i necessari lluitar.

    - L’alienació del jovent que el capitalisme porta intrínseca en alguns casos li acaba provocant actituts feixistes. Aquesta alienació provoca anàlisis errònies als i a les joves que davant l’atur o les condicions precàries del seu lloc de treball obta per les actituts racistes i/o xenòfobes.

    - L’AJ9B, assumint la consciència d’una identitat de poble atacada pels estats espanyol i francès, considerem una necessitat imprescindible per la supervivencia de la cultura catalana, i un dret irrenunciable de qualsevol nació del món, la unitat i llibertat dels Països Catalans. Aquesta és una lluita que va mil·limetradament paral·lela a la de l’assoliment del socialisme que porta intrínseca tots els valors ja esmentats. Tot això és una tasca que no es limita ni al districte ni a l’àmbit juvenil, sinó que requereix, per a la seva veritable trascendencia, de la coordinació amb altres realitats locals i sectorials.

CAJEI. Nou Barris, part partícipa d’un engranatge.

    Malgrat la rellevància que té, aquest punt està situat en darrer lloc perquè el considerem una conseqüència lògica de l’anàlisi i coherent amb el projecte exposat anteriorment.

     L’AJ9B és un col·lectiu que té el seu marc de treball en el jovent del districte de Nou Barris però alhora parteix d’uns principis i objectius polítics que impliquen la coordinació amb l’exterior per esdevenir una petita peça dins un projecte global. Aquest és la CAJEI (Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Independentista), on pertany l’AJ9B. És un ens creat fa pocs anys amb l’objectiu de donar una alternativa al jovent independentista i socialista dels Països Catalans per a lluitar contra les opressions dels Estats espanyol i francès sobre el poble treballador català. La seva essència són les Assemblees de Joves i el treball local, al poble o barri. Aquestes emprenen més força pel fet d’estar en constant relació mútua i, per tant, poder transmetre l’experiència unes a les altres i, en moments puntuals, tenir la capacitat de donar una resposta conjunta i contundent.

 

Tu.

   Aquest projecte únicament es podrà duur a terme si existeix una participació del jovent de Nou Barris. És bàsic poder fer arribar la xarxa crítica a la globalitat del jovent del districte per poder tenir una veu unitària de resposta a totes les agressions institucionals que rebem com a veïns i veïnes. Per això, l’AJ9B no té cap dubte que per esdevenir un referent fort i una massa d’opinió alternativa extesa, és necessària la teva col·laboració i la de tots els i les joves amb ganes de moure’s per construïr uns barris crítics i lliures.

 

Format d'octaveta (.doc)